Home

Home

 
Mode d'affichage des délégations
 
Manolis KEFALOGIANNIS Voorzitter Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) Griekenland Nea Demokratia
 
Miltiadis KYRKOS Ondervoorzitter Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement Griekenland The River
 
Takis HADJIGEORGIOU Ondervoorzitter Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links Cyprus Progressive Party of Working People - Left - New Forces
 
Marco AFFRONTE Lid Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie Italië Independent
 
Daniela AIUTO Lid Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie Italië Movimento 5 Stelle
 
Hugues BAYET Lid Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement België Parti Socialiste
 
Kostas CHRYSOGONOS Lid Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links Griekenland Coalition of the Radical Left
 
Jean-Paul DENANOT Lid Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement Frankrijk Parti socialiste
 
Georgios EPITIDEIOS Lid Niet-fractiegebonden leden Griekenland Popular Association – Golden Dawn
 
Edouard FERRAND Lid Fractie Europa van Naties en Vrijheid Frankrijk Front national
 
 
Presentatie en bevoegdheden
 

De delegatie van het Europees Parlement in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije functioneert op basis van de associatieovereenkomst (overeenkomst van Ankara van 1963), het Aanvullend Protocol (bij de overeenkomst tot instelling van een douane-unie van 1970) en diverse parlementaire besluiten van het Europees Parlement en de Grote Nationale Vergadering van Turkije.

De GPC EU-Turkije bestaat uit een gelijk aantal leden van het Europees Parlement en de Grote Nationale Vergadering van Turkije. Zij komt doorgaans twee keer per jaar bijeen, in Turkije of in een van de vestigingsplaatsen van het Europees Parlement.

Sinds met het besluit van de Europese Raad van 2004 het startschot is gegeven voor toetredingsonderhandelingen met Turkije, voert de GPC gesprekken over de betrekkingen tussen de EU en Turkije, neemt zij toetredingsaanvraag tot de douane-unie onder de loep en volgt zij de voortgang van de onderhandelingen.

Vertegenwoordigers van de Samenwerkingsraad, het fungerend voorzitterschap van de Raad, de Europese Commissie en de Turkse regering houden regelmatig toespraken tijdens de vergaderingen van de GPC.

De delegatie van het Europees Parlement in de GPC EU-Turkije onderhoudt ook regelmatig contact met maatschappelijke organisaties in Turkije.

 
 
 
Contact
 
You can contact the Secretariat of the Delegation by email at the following address:
D-TR@europarl.europa.eu

or by fax:
+32 2 284 68 30 (Brussels)