Vergaderrooster

Vergaderrooster

 
 

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur

+ Ordinary meeting

+ - RÉUNION DE LA DÉLÉGATION POUR LES RELATION AVEC LE MERCOSUR

30-06-2016

09:00

Brussels : ASP - A5G-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika

+ met EP-lid

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA

30-06-2016

10:00

Brussels : ASP - A1E-1

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika

+ Ordinary meeting

+ - DCAM MEETING

30-06-2016

14:00

Brussels : ASP - A5E-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden

+ Ordinary meeting

+ - DMAS AND DROI JOINT MEETING

06-07-2016

14:30

Strasbourg : WIC - WIC200

langetermijnrooster Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

+ Ordinary meeting

+ - DELEGATION MEETING

06-07-2016

16:00

Strasbourg : LOW - S4.5

langetermijnrooster Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizië, EU-Oezbekistan en EU-Tadzjikistan, en voor de betrekkingen met Turkmenistan en Mongolië

+ Ordinary meeting

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CENTRAL ASIAN COUNTRIES

06-07-2016

16:15

Strasbourg : LOW - S4.4

langetermijnrooster Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

+ Ordinary meeting

+ - ORDINARY DLAT MEETING

06-07-2016

16:30

Strasbourg : LOW - N3.2

langetermijnrooster Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije

+ Ordinary meeting

+ - DELEGATION TO THE EU-TURKEY JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE

06-07-2016

17:15

Strasbourg : LOW - S4.1

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Palestina

+ Ordinary meeting

+ - DPAL DELEGATION MEETING

07-07-2016

09:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

langetermijnrooster Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico

+ Ordinary meeting

+ - ORDINARY MEETING

07-07-2016

09:30

Strasbourg : LOW - N1.3

 
Presentatie en bevoegdheden
 

Delegaties onderhouden en ontwikkelen internationale contacten van het Parlement.

De werkzaamheden van de delegaties zijn dan ook gericht op handhaving en uitbreiding van de contacten met parlementen van landen die traditiegetrouw partners van de Europese Unie zijn, enerzijds, en anderzijds bijdragen tot de bevordering in derde landen van de waarden die aan de Europese Unie ten grondslag liggen, te weten de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, en de rechtsstaat (artikelen 6 en 11, lid 1, vijfde streepje van het EU-Verdrag).

Op de internationale contacten van het Parlement zijn de beginselen van het publiek internationaal recht van toepassing.

De internationale contacten van het Parlement zijn gericht op de bevordering, waar mogelijk en van toepassing, van de parlementaire dimensie van internationale betrekkingen.

(Artikel 3, beginselen die van toepassing zijn op de werkzaamheden van de delegaties, Besluit van de Conferentie van voorzitters van 21 september 2006)