Vergaderrooster

Vergaderrooster

 
 

langetermijnrooster Democracy and Elections Actions Unit

+ Buitengewone vergadering

+ - DEMOCRACY SUPPORT AND ELECTION COORDINATION GROUP EXTRAORDINARY MEETING

29-05-2017

14:00

Brussels : ASP - A5E-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement

+ Ordinary meeting

01-06-2017

13:00

Brussels : ASP - A1E-2

langetermijnrooster Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro

+ Ordinary meeting

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 13TH EU-MONTENEGRO STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

08-06-2017

09:00

Brussels : PHS - P6B054

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika

+ met EP-lid

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA

08-06-2017

10:00

Brussels : ASP - A5G-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika

+ Buitengewone vergadering

+ - EXTRAORDINARY MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CENTRAL AMERICA (DCAM) - EXCHANGE OF VIEWS WITH MARIA DOLORS AGUERO, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF HONDURAS

08-06-2017

14:00

Brussels : ASP - A5E-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)

+ Ordinary meeting

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) WITH THE 10 ASEAN AMBASSADORS

08-06-2017

14:00

Brussels : PHS - P4B001

langetermijnrooster Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland

+ Buitengewone vergadering

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

14-06-2017

14:00

Strasbourg : LOW - S4.4

langetermijnrooster Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

+ Buitengewone vergadering

+ - DACP MEETING

14-06-2017

15:00

Strasbourg : SDM - SDM-S1

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Iran

+ Ordinary meeting

14-06-2017

15:00

Strasbourg : LOW - S4.2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China

+ Ordinary meeting

14-06-2017

15:00

Strasbourg : LOW - S4.1

 
Presentatie en bevoegdheden
 

Delegaties onderhouden en ontwikkelen internationale contacten van het Parlement en dragen bij aan de versterking van de rol en de zichtbaarheid van de Europese Unie in de wereld.

De werkzaamheden van de delegaties zijn dan ook gericht op handhaving en uitbreiding van de contacten met parlementen van landen die traditiegetrouw partners van de Europese Unie zijn, enerzijds, en anderzijds bijdragen tot de bevordering in derde landen van de waarden die aan de Europese Unie ten grondslag liggen, te weten de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, en de rechtsstaat (artikel 6 EU-Verdrag).

Op de internationale contacten van het Parlement zijn de beginselen van het internationaal publiekrecht van toepassing.

De internationale contacten van het Parlement zijn gericht op de bevordering, waar mogelijk en van toepassing, van de parlementaire dimensie van internationale betrekkingen.

(Artikel 3, beginselen die van toepassing zijn op de werkzaamheden van de delegaties, Besluit van de Conferentie van voorzitters van 29 oktober 2015)