Vergaderrooster

Vergaderrooster

 
 

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden

+ Ordinary meeting

27-02-2017

17:00

Brussels : ASP - A1E-2

langetermijnrooster Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije

+ Ordinary meeting

+ DELEGATION MEETING

28-02-2017

15:30

Brussels : ASP - A5G-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement

+ met EP-lid

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE PAN-AFRICAN PARLIAMENT

02-03-2017

13:00

Brussels : ASP - A3G-2

langetermijnrooster Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied

+ met EP-lid

+ - MEETING OF THE POLITICAL COMMITTEE OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY

02-03-2017

14:30

Brussels : ASP - A5E-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika

+ Buitengewone vergadering

+ - JOINT MEETING DLAT-DCAM WITH A DELEGATION OF 3 MINISTERS AND FROM EL SALVADOR

06-03-2017

16:00

Brussels : ASP - A1E-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland

+ Ordinary meeting

+ - DARM MEETING IN THE PRESENCE OF H.E. MR AL JUBEIR, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE KINGDOM OF ASUDI ARABIA

06-03-2017

16:30

Brussels : ASP - A5E-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland

+ Ordinary meeting

09-03-2017

11:00

Brussels : ASP - A1G-1

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan

+ Ordinary meeting

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WTH AFGHANISTAN

09-03-2017

13:00

Brussels : ASP - A3E-3

langetermijnrooster Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië

+ Ordinary meeting

+ - DELEGATION MEETING IN PREPARATION FOR THE 6TH EU-SERBIA-STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

09-03-2017

13:30

Brussels : ASP - A5G-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)

+ Ordinary meeting

+ - DELEGATION MEETING AHEAD OF THE 11TH EU-ICELAND JPC

09-03-2017

14:00

Brussels : ASP - A5E-2

 
Presentatie en bevoegdheden
 

Delegaties onderhouden en ontwikkelen internationale contacten van het Parlement en dragen bij aan de versterking van de rol en de zichtbaarheid van de Europese Unie in de wereld.

De werkzaamheden van de delegaties zijn dan ook gericht op handhaving en uitbreiding van de contacten met parlementen van landen die traditiegetrouw partners van de Europese Unie zijn, enerzijds, en anderzijds bijdragen tot de bevordering in derde landen van de waarden die aan de Europese Unie ten grondslag liggen, te weten de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, en de rechtsstaat (artikel 6 EU-Verdrag).

Op de internationale contacten van het Parlement zijn de beginselen van het internationaal publiekrecht van toepassing.

De internationale contacten van het Parlement zijn gericht op de bevordering, waar mogelijk en van toepassing, van de parlementaire dimensie van internationale betrekkingen.

(Artikel 3, beginselen die van toepassing zijn op de werkzaamheden van de delegaties, Besluit van de Conferentie van voorzitters van 29 oktober 2015)