Vergaderrooster

Vergaderrooster

 
 

langetermijnrooster Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico

+ Constituerende vergadering

01-10-2014

12:00

Brussels : JAN - 6Q2

langetermijnrooster Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili

+ Constituerende vergadering

01-10-2014

15:00

Brussels : JAN - 6Q2

langetermijnrooster Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU

+ Constituerende vergadering

01-10-2014

15:45

Brussels : JAN - 6Q2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Israël

+ Constituerende vergadering

01-10-2014

11:15

Brussels : JAN - 4Q2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur

+ Constituerende vergadering

01-10-2014

10:30

Brussels : JAN - 4Q2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb

+ Constituerende vergadering

01-10-2014

15:00

Brussels : JAN - 4Q2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden

+ Constituerende vergadering

01-10-2014

12:00

Brussels : JAN - 4Q2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland

+ Constituerende vergadering

01-10-2014

15:45

Brussels : JAN - 4Q2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Irak

+ Constituerende vergadering

01-10-2014

16:30

Brussels : JAN - 4Q2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

+ Constituerende vergadering

01-10-2014

17:15

Brussels : JAN - 4Q2

 
Beginselen die van toepassing zijn op de werkzaamheden van de delegaties
 

Delegaties onderhouden en ontwikkelen internationale contacten van het Parlement.
 
De werkzaamheden van de delegaties zijn dan ook gericht op handhaving en uitbreiding van de contacten met parlementen van landen die traditiegetrouw partners van de Europese Unie zijn, enerzijds, en anderzijds bijdragen tot de bevordering in derde landen van de waarden die aan de Europese Unie ten grondslag liggen, te weten de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, en de rechtsstaat (artikelen 6 en 11, lid 1, vijfde streepje van het EU-Verdrag).
 
Op de internationale contacten van het Parlement zijn de beginselen van het publiek internationaal recht van toepassing.
 
De internationale contacten van het Parlement zijn gericht op de bevordering, waar mogelijk en van toepassing, van de parlementaire dimensie van internationale betrekkingen.
 
(Artikel 3, beginselen die van toepassing zijn op de werkzaamheden van de delegaties, Besluit van de Conferentie van voorzitters van 21 september 2006)