Vergaderrooster

Vergaderrooster

 
 

langetermijnrooster Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije

+ voorbereidende vergadering

+ met EP-lid

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 76TH EU-TURKEY JPC MEETING

14-01-2015

15:00

Strasbourg : LOW - S4.1

langetermijnrooster Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico

+ voorbereidende vergadering

+ met EP-lid

+ - PREPARATORY MEETING TO THE XVIII JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE EU-MEXICO

15-01-2015

09:30

Strasbourg : SDM - SDM-S5

langetermijnrooster Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili

27-01-2015

09:00

Brussels : ASP - A1E-2

27-01-2015

14:45

Brussels : ASP - A1E-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur

11-02-2015

14:45

Strasbourg : LOW - N3.2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb

22-01-2015

15:15

Brussels : ASP - A5E-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden

29-01-2015

14:00

Brussels : ASP - A5E-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland

08-01-2015

10:15

Brussels : ASP - A5G-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Irak

26-02-2015

14:00

Brussels : ASP - A5E-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

+ voorbereidende vergadering

21-05-2015

10:15

Strasbourg : SDM - SDM-S5

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Canada

+ Ordinary meeting

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CANADA

14-01-2015

16:00

Strasbourg : LOW - S4.1

 
Beginselen die van toepassing zijn op de werkzaamheden van de delegaties
 

Delegaties onderhouden en ontwikkelen internationale contacten van het Parlement.
 
De werkzaamheden van de delegaties zijn dan ook gericht op handhaving en uitbreiding van de contacten met parlementen van landen die traditiegetrouw partners van de Europese Unie zijn, enerzijds, en anderzijds bijdragen tot de bevordering in derde landen van de waarden die aan de Europese Unie ten grondslag liggen, te weten de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, en de rechtsstaat (artikelen 6 en 11, lid 1, vijfde streepje van het EU-Verdrag).
 
Op de internationale contacten van het Parlement zijn de beginselen van het publiek internationaal recht van toepassing.
 
De internationale contacten van het Parlement zijn gericht op de bevordering, waar mogelijk en van toepassing, van de parlementaire dimensie van internationale betrekkingen.
 
(Artikel 3, beginselen die van toepassing zijn op de werkzaamheden van de delegaties, Besluit van de Conferentie van voorzitters van 21 september 2006)