Vergaderrooster

Vergaderrooster

 
 

langetermijnrooster Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland

+ Buitengewone vergadering

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

11-04-2017

14:00

Brussels : ASP - A3G-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland

+ Ordinary meeting

+ - DARP MEETING

24-04-2017

16:30

Brussels : ASP - A5E-2

langetermijnrooster Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije

+ Ordinary meeting

+ - DELEGATION MEETING

27-04-2017

13:00

Brussels : PHS - P5B001

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Israël

+ Ordinary meeting

27-04-2017

14:00

Brussels : ASP - A1G-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika

+ Ordinary meeting

+ - DCAM ORDINARY MEETING

27-04-2017

14:00

Brussels : ASP - A1E-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen

+ Ordinary meeting

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTH ASIA

27-04-2017

14:00

Brussels : ASP - A1E-1

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb

+ Ordinary meeting

+ - DMAG MEETING

04-05-2017

14:00

Brussels : ASP - A5E-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië

+ Ordinary meeting

+ - ORDINARY D-BR MEETING

04-05-2017

14:00

Brussels : ASP - A1G-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Japan

+ met EP-lid

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH JAPAN; JOINT MEETING WITH DKOR AND DROI

04-05-2017

14:30

Brussels : PHS - P6B054

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland

+ met EP-lid

+ - ORDINARY MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

04-05-2017

16:00

Brussels : ASP - A1E-1

 
Presentatie en bevoegdheden
 

Delegaties onderhouden en ontwikkelen internationale contacten van het Parlement en dragen bij aan de versterking van de rol en de zichtbaarheid van de Europese Unie in de wereld.

De werkzaamheden van de delegaties zijn dan ook gericht op handhaving en uitbreiding van de contacten met parlementen van landen die traditiegetrouw partners van de Europese Unie zijn, enerzijds, en anderzijds bijdragen tot de bevordering in derde landen van de waarden die aan de Europese Unie ten grondslag liggen, te weten de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, en de rechtsstaat (artikel 6 EU-Verdrag).

Op de internationale contacten van het Parlement zijn de beginselen van het internationaal publiekrecht van toepassing.

De internationale contacten van het Parlement zijn gericht op de bevordering, waar mogelijk en van toepassing, van de parlementaire dimensie van internationale betrekkingen.

(Artikel 3, beginselen die van toepassing zijn op de werkzaamheden van de delegaties, Besluit van de Conferentie van voorzitters van 29 oktober 2015)