Vergaderrooster

Vergaderrooster

 
 

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland

+ Ordinary meeting

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE KOREAN PENINSULA

13-09-2017

16:30

Strasbourg : LOW - S4.2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)

+ Ordinary meeting

+ - MEETING OF THE DELEGATION FORE RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)

13-09-2017

17:00

Strasbourg : LOW - S4.1

langetermijnrooster Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied

+ met EP-lid

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE UNION FOR THE MEDITERRANEAN

13-09-2017

17:30

Strasbourg : WIC - WIC200

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland

+ Ordinary meeting

+ - DARP MEETING

25-09-2017

16:30

Brussels : ASP - A1E-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Palestina

+ Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden

+ GEZAMENLIJKE VERGADERING

+ - SITUATION IN THE OCCUPIED SYRIAN GOLAN / GOLAN HEIGHTS

25-09-2017

17:00

Brussels : ASP - A3G-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO

+ Ordinary meeting

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE NATO PARLIAMENTARY ASSEMBLY (DNAT)

28-09-2017

09:00

Brussels : ASP - A3E-3

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland

+ met EP-lid

+ - ORDINARY MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

28-09-2017

14:00

Brussels : ASP - A3E-3

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Canada

+ Ordinary meeting

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CANADA

04-10-2017

16:00

Strasbourg : LOW - S4.5

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Irak

+ Ordinary meeting

+ - 7TH EU-IRAQ INTERPARLIAMENTARY METING

09-10-2017

15:00

Brussels : ASP - A1E-2

 
Presentatie en bevoegdheden
 

Delegaties onderhouden en ontwikkelen internationale contacten van het Parlement en dragen bij aan de versterking van de rol en de zichtbaarheid van de Europese Unie in de wereld.

De werkzaamheden van de delegaties zijn dan ook gericht op handhaving en uitbreiding van de contacten met parlementen van landen die traditiegetrouw partners van de Europese Unie zijn, enerzijds, en anderzijds bijdragen tot de bevordering in derde landen van de waarden die aan de Europese Unie ten grondslag liggen, te weten de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, en de rechtsstaat (artikel 6 EU-Verdrag).

Op de internationale contacten van het Parlement zijn de beginselen van het internationaal publiekrecht van toepassing.

De internationale contacten van het Parlement zijn gericht op de bevordering, waar mogelijk en van toepassing, van de parlementaire dimensie van internationale betrekkingen.

(Artikel 3, beginselen die van toepassing zijn op de werkzaamheden van de delegaties, Besluit van de Conferentie van voorzitters van 29 oktober 2015)