Vergaderrooster

Vergaderrooster

 
 

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China

+ Ordinary meeting

14-06-2017

15:00

Strasbourg : LOW - S4.1

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Irak

+ Ordinary meeting

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH IRAQ

14-06-2017

16:00

Strasbourg : WIC - WIC200

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Canada

+ MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CANADA

14-06-2017

16:00

Strasbourg : LOW - S4.2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb

+ Ordinary meeting

+ - DMAG MEETING

14-06-2017

16:15

Strasbourg : SDM - SDM-S1

langetermijnrooster Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico

+ Ordinary meeting

+ - D-MX MEETING

14-06-2017

17:00

Strasbourg : LOW - S4.1

langetermijnrooster Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili

+ Ordinary meeting

+ - ORDINARY MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-CHILE JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE

15-06-2017

09:00

Strasbourg : SDM - SDM-S1

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland

+ - ORDINARY MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

15-06-2017

09:00

Strasbourg : LOW - S4.5

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO

+ Ordinary meeting

+ - DNAT MEETING

21-06-2017

13:30

Brussels : ASP - A3G-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden

+ Subcommissie mensenrechten

+ GEZAMENLIJKE VERGADERING

+ Ordinary meeting

+ - DMAS : SYRIA - OUTCOME OF THE ASTANA CONFERENCES AND STATE OF PLAY OF GENEVA INTRA SYRIAN TALKS

22-06-2017

14:00

Brussels : ASP - A1E-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Israël

+ met EP-lid

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH ISRAEL

26-06-2017

17:00

Brussels : ASP - A3G-2

 
Presentatie en bevoegdheden
 

Delegaties onderhouden en ontwikkelen internationale contacten van het Parlement en dragen bij aan de versterking van de rol en de zichtbaarheid van de Europese Unie in de wereld.

De werkzaamheden van de delegaties zijn dan ook gericht op handhaving en uitbreiding van de contacten met parlementen van landen die traditiegetrouw partners van de Europese Unie zijn, enerzijds, en anderzijds bijdragen tot de bevordering in derde landen van de waarden die aan de Europese Unie ten grondslag liggen, te weten de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, en de rechtsstaat (artikel 6 EU-Verdrag).

Op de internationale contacten van het Parlement zijn de beginselen van het internationaal publiekrecht van toepassing.

De internationale contacten van het Parlement zijn gericht op de bevordering, waar mogelijk en van toepassing, van de parlementaire dimensie van internationale betrekkingen.

(Artikel 3, beginselen die van toepassing zijn op de werkzaamheden van de delegaties, Besluit van de Conferentie van voorzitters van 29 oktober 2015)