Vergaderrooster

Vergaderrooster

 
 

langetermijnrooster Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije

+ voorbereidende vergadering

+ - EU-TURKEY JPC

06-11-2014

15:00

Brussels : ASP - A5E-2

langetermijnrooster Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico

+ voorbereidende vergadering

+ OF JPC MEETING EU-MEX TO BE HELD IN PANAMA (NOV 2014) IN THE FRAME OF EUROLAT

23-10-2014

09:00

Strasbourg : LOW - N1.3

langetermijnrooster Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland

+ met EP-lid

+ - DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PARLIAMENTARY COOPERATION COMMITTEE

22-10-2014

15:00

Strasbourg : LOW - N1.3

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)

+ Constituerende vergadering

23-10-2014

09:00

Strasbourg : WIC - WIC200

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië en Herzegovina, en Kosovo

+

+

26-11-2014

15:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

27-11-2014

09:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

langetermijnrooster Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Moldavië

+ Ordinary meeting

06-11-2014

10:30

Brussels : ASP - A1E-1

langetermijnrooster Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Albanië

+ Ordinary meeting

+

17-12-2014

15:00

Strasbourg : LOW - S4.1

18-12-2014

09:00

Strasbourg : LOW - S4.1

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur

+ Informele bijeenkomst

+ met EP-lid

06-11-2014

14:15

Brussels : ASP - A1E-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb

+ voorbereidende vergadering

+ JPC MOROCCO

20-11-2014

10:00

Brussels : PHS - P6B054

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden

+ Ordinary meeting

06-11-2014

09:00

Brussels : ASP - A5E-2

 
Beginselen die van toepassing zijn op de werkzaamheden van de delegaties
 

Delegaties onderhouden en ontwikkelen internationale contacten van het Parlement.
 
De werkzaamheden van de delegaties zijn dan ook gericht op handhaving en uitbreiding van de contacten met parlementen van landen die traditiegetrouw partners van de Europese Unie zijn, enerzijds, en anderzijds bijdragen tot de bevordering in derde landen van de waarden die aan de Europese Unie ten grondslag liggen, te weten de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, en de rechtsstaat (artikelen 6 en 11, lid 1, vijfde streepje van het EU-Verdrag).
 
Op de internationale contacten van het Parlement zijn de beginselen van het publiek internationaal recht van toepassing.
 
De internationale contacten van het Parlement zijn gericht op de bevordering, waar mogelijk en van toepassing, van de parlementaire dimensie van internationale betrekkingen.
 
(Artikel 3, beginselen die van toepassing zijn op de werkzaamheden van de delegaties, Besluit van de Conferentie van voorzitters van 21 september 2006)