Vergaderrooster

Vergaderrooster

 
 

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Palestina

+ Ordinary meeting

+ - DPAL - MEETING WITH PIERRE VIMONT

29-09-2016

09:00

Brussels : PHS - P6B054

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb

+ Ordinary meeting

+ - DMAG MEETING

29-09-2016

14:00

Brussels : ASP - A5G-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China

+ Ordinary meeting

05-10-2016

15:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

langetermijnrooster Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

+ voorbereidende vergadering

+ - EP MEMBERS OF THE JPA BUREAU: PREPARATORY MEETING OF THE ACP-EU JPA BUREAU MEETING ON 12-13 OCTOBER

06-10-2016

09:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

langetermijnrooster Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico

+ Ordinary meeting

06-10-2016

09:30

Strasbourg : PFL - F01102

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

+ Ordinary meeting

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE UNITED STATES

06-10-2016

10:15

Strasbourg : SDM - SDM-S1

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap

+ Ordinary meeting

+ - MEETING OF EP DELEGATION FOR RELATIONS WITH COUNTRIES OF THE ANDEAN COMMUNITY

10-10-2016

16:00

Brussels : ASP - A1E-2

langetermijnrooster Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije

+ Ordinary meeting

+

11-10-2016

09:00

Brussels : ASP - A1E-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland

+ Ordinary meeting

+ - 5TH INTERPARLIAMENTARY MEETING EP-UNITED ARAB EMIRATES

13-10-2016

10:00

Brussels : ASP - A3G-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur

+ Ordinary meeting

+ - MEETING OF DELEGATION FOR RELATIONS WITH MERCOSUR

13-10-2016

14:30

Brussels : ASP - A1E-2

 
Presentatie en bevoegdheden
 

Delegaties onderhouden en ontwikkelen internationale contacten van het Parlement en dragen bij aan de versterking van de rol en de zichtbaarheid van de Europese Unie in de wereld.

De werkzaamheden van de delegaties zijn dan ook gericht op handhaving en uitbreiding van de contacten met parlementen van landen die traditiegetrouw partners van de Europese Unie zijn, enerzijds, en anderzijds bijdragen tot de bevordering in derde landen van de waarden die aan de Europese Unie ten grondslag liggen, te weten de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, en de rechtsstaat (artikel 6 EU-Verdrag).

Op de internationale contacten van het Parlement zijn de beginselen van het internationaal publiekrecht van toepassing.

De internationale contacten van het Parlement zijn gericht op de bevordering, waar mogelijk en van toepassing, van de parlementaire dimensie van internationale betrekkingen.

(Artikel 3, beginselen die van toepassing zijn op de werkzaamheden van de delegaties, Besluit van de Conferentie van voorzitters van 29 oktober 2015)