Vergaderrooster

Vergaderrooster

 
 

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)

+ - 9TH EU-ICELAND JPC

29-04-2015

14:30

Strasbourg : SDM - SDM-S5

langetermijnrooster Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico

+ Ordinary meeting

21-05-2015

09:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

+ - ORDINARY MEETING

langetermijnrooster Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili

+ Ordinary meeting

+ - ORDINARY MEETING D-CL

23-04-2015

09:30

Brussels : ASP - A5E-2

langetermijnrooster Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizië, EU-Oezbekistan en EU-Tadzjikistan, en voor de betrekkingen met Turkmenistan en Mongolië

+ Ordinary meeting

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CENTRAL ASIAN COUNTRIES

29-04-2015

15:00

Strasbourg : LOW - S4.2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië en Herzegovina, en Kosovo

+ Algemene coördinatie

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 7TH EP-KOSOVO IPM

23-04-2015

10:00

Brussels : PHS - P6B054

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië en Herzegovina, en Kosovo

+ - 7TH EP-KOSOVO INTERPARLIAMENTARY MEETING

29-04-2015

15:00

Strasbourg : WIC - WIC200

30-04-2015

09:00

Strasbourg : WIC - WIC200

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO

+ Ordinary meeting

07-05-2015

14:30

Brussels : ASP - A3G-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Israël

+ Ordinary meeting

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH ISRAEL

29-04-2015

15:00

Strasbourg : LOW - S4.4

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur

20-05-2015

15:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb

+ Ordinary meeting

07-05-2015

14:00

Brussels : ASP - A5G-2

 
Beginselen die van toepassing zijn op de werkzaamheden van de delegaties
 

Delegaties onderhouden en ontwikkelen internationale contacten van het Parlement.
 
De werkzaamheden van de delegaties zijn dan ook gericht op handhaving en uitbreiding van de contacten met parlementen van landen die traditiegetrouw partners van de Europese Unie zijn, enerzijds, en anderzijds bijdragen tot de bevordering in derde landen van de waarden die aan de Europese Unie ten grondslag liggen, te weten de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, en de rechtsstaat (artikelen 6 en 11, lid 1, vijfde streepje van het EU-Verdrag).
 
Op de internationale contacten van het Parlement zijn de beginselen van het publiek internationaal recht van toepassing.
 
De internationale contacten van het Parlement zijn gericht op de bevordering, waar mogelijk en van toepassing, van de parlementaire dimensie van internationale betrekkingen.
 
(Artikel 3, beginselen die van toepassing zijn op de werkzaamheden van de delegaties, Besluit van de Conferentie van voorzitters van 21 september 2006)