Vergaderrooster

Vergaderrooster

 
 

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika

+ Ordinary meeting

15-02-2016

16:00

Brussels : ASP - A5G-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Japan

+ Ordinary meeting

15-02-2016

18:00

Brussels : ASP - A1E-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb

+ Constituerende vergadering

+ - EU-TUNISIA JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE CONSTITUENT MEETING

18-02-2016

09:00

Brussels : PHS - P4B001

18-02-2016

14:30

Brussels : PHS - P4B001

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika

+ Ordinary meeting

18-02-2016

09:00

Brussels : ASP - A3G-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië

+ Ordinary meeting

18-02-2016

10:00

Brussels : ASP - A5G-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met India

+ Ordinary meeting

18-02-2016

10:00

Brussels : ASP - A1E-1

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden

+ Ordinary meeting

18-02-2016

11:00

Brussels : ASP - A3G-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen

+ Ordinary meeting

18-02-2016

12:00

Brussels : ASP - A5G-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement

+ Ordinary meeting

18-02-2016

14:00

Brussels : ASP - A1G-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Israël

+ Ordinary meeting

18-02-2016

14:30

Brussels : ASP - A5E-2

 
Presentatie en bevoegdheden
 

Delegaties onderhouden en ontwikkelen internationale contacten van het Parlement.

De werkzaamheden van de delegaties zijn dan ook gericht op handhaving en uitbreiding van de contacten met parlementen van landen die traditiegetrouw partners van de Europese Unie zijn, enerzijds, en anderzijds bijdragen tot de bevordering in derde landen van de waarden die aan de Europese Unie ten grondslag liggen, te weten de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, en de rechtsstaat (artikelen 6 en 11, lid 1, vijfde streepje van het EU-Verdrag).

Op de internationale contacten van het Parlement zijn de beginselen van het publiek internationaal recht van toepassing.

De internationale contacten van het Parlement zijn gericht op de bevordering, waar mogelijk en van toepassing, van de parlementaire dimensie van internationale betrekkingen.

(Artikel 3, beginselen die van toepassing zijn op de werkzaamheden van de delegaties, Besluit van de Conferentie van voorzitters van 21 september 2006)