Vergaderrooster

Vergaderrooster

 
 

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement

+ met EP-lid

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE PAN-AFRICAN PARLIAMENT

11-05-2016

14:00

Strasbourg : WIC - WIC200

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)

+ voorbereidende vergadering

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 46TH EEA JPC MEETING

11-05-2016

15:00

Strasbourg : LOW - S4.1

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Irak

+ Delegatie voor de betrekkingen met Iran

+ GEZAMENLIJKE VERGADERING

11-05-2016

15:00

Strasbourg : LOW - N3.2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Japan

+ voorbereidende vergadering

+ - PREPARATORY MEETING TO THE 36TH EU-JAPAN INTERPARLIAMENTARY MEETING DURING WEEK 20

11-05-2016

15:00

Strasbourg : LOW - S4.5

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China

+ Ordinary meeting

11-05-2016

15:00

Strasbourg : SDM - SDM-S7

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Canada

+ Ordinary meeting

+ - DELEGATION MEETING

11-05-2016

16:00

Strasbourg : LOW - S4.5

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië en Herzegovina, en Kosovo

+ voorbereidende vergadering

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 1ST EU-KOSOVO STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

11-05-2016

16:15

Strasbourg : LOW - S4.1

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)

+ Ordinary meeting

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)

11-05-2016

16:15

Strasbourg : SDM - SDM-S5

langetermijnrooster Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro

+ voorbereidende vergadering

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 12TH EU-MONTENEGRO STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

11-05-2016

17:15

Strasbourg : LOW - S4.1

langetermijnrooster Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Moldavië

+ voorbereidende vergadering

+ - IN VIEW OF THE 2ND EU-MOLDOVA PAC, WHICH WILL TAKE PLACE IN CHISIAU (MD) ON 18-19 MAY 2016

11-05-2016

18:00

Strasbourg : SDM - SDM640

 
Presentatie en bevoegdheden
 

Delegaties onderhouden en ontwikkelen internationale contacten van het Parlement.

De werkzaamheden van de delegaties zijn dan ook gericht op handhaving en uitbreiding van de contacten met parlementen van landen die traditiegetrouw partners van de Europese Unie zijn, enerzijds, en anderzijds bijdragen tot de bevordering in derde landen van de waarden die aan de Europese Unie ten grondslag liggen, te weten de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, en de rechtsstaat (artikelen 6 en 11, lid 1, vijfde streepje van het EU-Verdrag).

Op de internationale contacten van het Parlement zijn de beginselen van het publiek internationaal recht van toepassing.

De internationale contacten van het Parlement zijn gericht op de bevordering, waar mogelijk en van toepassing, van de parlementaire dimensie van internationale betrekkingen.

(Artikel 3, beginselen die van toepassing zijn op de werkzaamheden van de delegaties, Besluit van de Conferentie van voorzitters van 21 september 2006)