Vergaderrooster

Vergaderrooster

 
 

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika

+ Ordinary meeting

+ - DCAM MEETING

05-12-2016

16:00

Brussels : ASP - A3G-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Palestina

+ Ordinary meeting

+ - MEETING ON GAZA

05-12-2016

17:15

Brussels : ASP - A5G-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)

+ voorbereidende vergadering

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 47TH EEA JPC MEETING

08-12-2016

14:00

Brussels : ASP - A1E-3

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb

+ Ordinary meeting

+ - DMAG MEETING

08-12-2016

14:00

Brussels : ASP - A5E-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen

+ Ordinary meeting

08-12-2016

14:00

Brussels : ASP - A1E-1

langetermijnrooster Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

+ voorbereidende vergadering

+ - PREPARATORY MEETING FOR ACP-EU JPA IN KENYA

08-12-2016

15:00

Brussels : ASP - A5G-2

+ BUREAU

langetermijnrooster Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

+ voorbereidende vergadering

+ - PREPARATORY MEETING FOR ACP-EU-JPA IN KENYA

08-12-2016

16:00

Brussels : ASP - A5G-2

langetermijnrooster Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije

+ Buitengewone vergadering

+ - DELEGATION MEETING WITH SAKHAROV PRIZE NOMINEE

13-12-2016

15:30

Strasbourg : SDM - SDM-S5

langetermijnrooster Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland

+ Buitengewone vergadering

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC IN ASSOCIATION WITH THE DELEGATION TO THE EU-UKRAINE PAC

14-12-2016

14:30

Strasbourg : LOW - N3.2

langetermijnrooster Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Moldavië

+ Ordinary meeting

+ - 3RD MEETING OF THE EU-MOLDOVA PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE (PAC)

14-12-2016

15:00

Strasbourg : LOW - S4.2

15-12-2016

09:00

Strasbourg : LOW - S4.2

 
Presentatie en bevoegdheden
 

Delegaties onderhouden en ontwikkelen internationale contacten van het Parlement en dragen bij aan de versterking van de rol en de zichtbaarheid van de Europese Unie in de wereld.

De werkzaamheden van de delegaties zijn dan ook gericht op handhaving en uitbreiding van de contacten met parlementen van landen die traditiegetrouw partners van de Europese Unie zijn, enerzijds, en anderzijds bijdragen tot de bevordering in derde landen van de waarden die aan de Europese Unie ten grondslag liggen, te weten de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, en de rechtsstaat (artikel 6 EU-Verdrag).

Op de internationale contacten van het Parlement zijn de beginselen van het internationaal publiekrecht van toepassing.

De internationale contacten van het Parlement zijn gericht op de bevordering, waar mogelijk en van toepassing, van de parlementaire dimensie van internationale betrekkingen.

(Artikel 3, beginselen die van toepassing zijn op de werkzaamheden van de delegaties, Besluit van de Conferentie van voorzitters van 29 oktober 2015)