Vergaderrooster

Vergaderrooster

 
 

langetermijnrooster Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije

+ voorbereidende vergadering

+ met EP-lid

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 76TH EU-TURKEY JPC MEETING

05-02-2015

15:00

Brussels : ASP - A5G-2

langetermijnrooster Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Oekraïne

+ voorbereidende vergadering

+ met EP-lid

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 1ST UE/UKRAINE PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE (PAC) MEETING (BRUSSELS, 24-25 FEBRUARY 2015)

05-02-2015

11:00

Brussels : PHS - P6B054

langetermijnrooster Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizië, EU-Oezbekistan en EU-Tadzjikistan, en voor de betrekkingen met Turkmenistan en Mongolië

+ voorbereidende vergadering

+ met EP-lid

05-02-2015

15:00

Brussels : PHS - P6B054

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur

11-03-2015

15:00

Strasbourg : SDM - SDM-S1

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb

26-02-2015

15:15

Brussels : ASP - A5G-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden

26-02-2015

14:00

Brussels : ASP - A5G-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland

+ Ordinary meeting

05-02-2015

14:00

Brussels : ASP - A5G-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Irak

26-02-2015

14:00

Brussels : ASP - A5E-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

+ Ordinary meeting

+ - WASHINGTON 101 EVENT ON THE NEW US CONGRESS

04-03-2015

14:00

Brussels : ASP - A5G-3

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Canada

+ voorbereidende vergadering

20-05-2015

16:00

Strasbourg : LOW - S4.1

 
Beginselen die van toepassing zijn op de werkzaamheden van de delegaties
 

Delegaties onderhouden en ontwikkelen internationale contacten van het Parlement.
 
De werkzaamheden van de delegaties zijn dan ook gericht op handhaving en uitbreiding van de contacten met parlementen van landen die traditiegetrouw partners van de Europese Unie zijn, enerzijds, en anderzijds bijdragen tot de bevordering in derde landen van de waarden die aan de Europese Unie ten grondslag liggen, te weten de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, en de rechtsstaat (artikelen 6 en 11, lid 1, vijfde streepje van het EU-Verdrag).
 
Op de internationale contacten van het Parlement zijn de beginselen van het publiek internationaal recht van toepassing.
 
De internationale contacten van het Parlement zijn gericht op de bevordering, waar mogelijk en van toepassing, van de parlementaire dimensie van internationale betrekkingen.
 
(Artikel 3, beginselen die van toepassing zijn op de werkzaamheden van de delegaties, Besluit van de Conferentie van voorzitters van 21 september 2006)