Vergaderrooster

Vergaderrooster

 
 

langetermijnrooster Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Moldavië

+ voorbereidende vergadering

+ PREPARATORY MEETING OF THE 5TH EU-MOLDOVA PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE MEETING

11-10-2017

12:30

Brussels : ASP - A1G-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Wit-Rusland

+ Ordinary meeting

+ MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH BELARUS

12-10-2017

14:00

Brussels : ASP - A3E-3

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb

+ Ordinary meeting

+ - MAGHREB DELEGATION MEETING

12-10-2017

14:00

Brussels : ASP - A1G-3

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika

+ Ordinary meeting

+ - DCAM ORDINARY MEETING

12-10-2017

14:00

Brussels : ASP - A3G-3

langetermijnrooster Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest

+ Ordinary meeting

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EURONEST PA

16-10-2017

15:30

Brussels : ASP - A3G-3

langetermijnrooster EXPO / D - Western Balkans

+ met EP-lid

+ - HIGH-LEVEL ROUNDTABLE ON 'THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESS OF THE WESTERN BALKANS IN A REGIONAL PERSPECTIVE'

20-11-2017

15:00

Brussels : ASP - A5G-3

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)

+ HOORZITTING

+ - NORTHERN DIMENSION PARLIAMENTARY FORUM

22-11-2017

09:00

Brussels : JAN - 6Q2

 
Presentatie en bevoegdheden
 

Delegaties onderhouden en ontwikkelen internationale contacten van het Parlement en dragen bij aan de versterking van de rol en de zichtbaarheid van de Europese Unie in de wereld.

De werkzaamheden van de delegaties zijn dan ook gericht op handhaving en uitbreiding van de contacten met parlementen van landen die traditiegetrouw partners van de Europese Unie zijn, enerzijds, en anderzijds bijdragen tot de bevordering in derde landen van de waarden die aan de Europese Unie ten grondslag liggen, te weten de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, en de rechtsstaat (artikel 6 EU-Verdrag).

Op de internationale contacten van het Parlement zijn de beginselen van het internationaal publiekrecht van toepassing.

De internationale contacten van het Parlement zijn gericht op de bevordering, waar mogelijk en van toepassing, van de parlementaire dimensie van internationale betrekkingen.

(Artikel 3, beginselen die van toepassing zijn op de werkzaamheden van de delegaties, Besluit van de Conferentie van voorzitters van 29 oktober 2015)