Vergaderrooster

Vergaderrooster

 
 

langetermijnrooster Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili

+ Ordinary meeting

+ - ORDINARY MEETING D-CL

23-04-2015

09:30

Brussels : PHS - P6B054

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)

+ voorbereidende vergadering

+ - FOR THE 9TH EU-ICELAND JPC MEETING

16-04-2015

11:15

Brussels : ASP - A5E-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur

23-04-2015

15:00

Brussels : ASP - A5G-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb

16-04-2015

14:00

Brussels : ASP - A5G-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden

07-05-2015

14:00

Brussels : ASP - A5E-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland

+ Buitengewone vergadering

+ - IPM EP - BAHREIN

20-04-2015

15:00

Brussels : ASP - A5E-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Irak

+ Ordinary meeting

16-04-2015

14:00

Brussels : ASP - A3G-3

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Iran

+ Ordinary meeting

29-04-2015

17:00

Strasbourg : LOW - S4.5

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

+ voorbereidende vergadering

21-05-2015

10:15

Strasbourg : SDM - SDM-S5

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Canada

+ voorbereidende vergadering

20-05-2015

16:00

Strasbourg : LOW - S4.1

 
Beginselen die van toepassing zijn op de werkzaamheden van de delegaties
 

Delegaties onderhouden en ontwikkelen internationale contacten van het Parlement.
 
De werkzaamheden van de delegaties zijn dan ook gericht op handhaving en uitbreiding van de contacten met parlementen van landen die traditiegetrouw partners van de Europese Unie zijn, enerzijds, en anderzijds bijdragen tot de bevordering in derde landen van de waarden die aan de Europese Unie ten grondslag liggen, te weten de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, en de rechtsstaat (artikelen 6 en 11, lid 1, vijfde streepje van het EU-Verdrag).
 
Op de internationale contacten van het Parlement zijn de beginselen van het publiek internationaal recht van toepassing.
 
De internationale contacten van het Parlement zijn gericht op de bevordering, waar mogelijk en van toepassing, van de parlementaire dimensie van internationale betrekkingen.
 
(Artikel 3, beginselen die van toepassing zijn op de werkzaamheden van de delegaties, Besluit van de Conferentie van voorzitters van 21 september 2006)