Vergaderrooster

Vergaderrooster

 
 

langetermijnrooster Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije

+ voorbereidende vergadering

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 76TH EU-TURKEY UPC MEETING

11-03-2015

17:30

Strasbourg : SDM - SDM-S5

langetermijnrooster Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië

+ Algemene coördinatie

+ - PPREPARATORY MEETING FOR THE 3RD-EU-SERBIA SAPC

11-03-2015

16:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

langetermijnrooster Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Albanië

+ voorbereidende vergadering

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 8TH EU-ALBANIA SAPC MEETING

11-03-2015

15:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

langetermijnrooster Transatlantische wetgeversdialoog

+ werkgroep

+ – PRIORITIES FOR THE 114TH CONGRESS AND WHAT THEY MEAN FOR EUROPE

04-03-2015

14:00

Brussels : ASP - A5G-3

langetermijnrooster Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

+ Buitengewone vergadering

+ - DISCUSSION WITH HEADS OF STATES ON EBOLA

04-03-2015

09:00

Brussels : ASP - A5G-3

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)

+ voorbereidende vergadering

+ - THE 31ST EU-NORWAY IPM AND 44TH EEA JPC MEETING TAKING PLACE IN NORWAY ON 16-18 MARCH 2015

05-03-2015

11:30

Brussels : ASP - A5E-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië en Herzegovina, en Kosovo

+ Algemene coördinatie

+ met EP-lid

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 10TH EU-MONTENEGRO SAPC MEETING

26-03-2015

14:00

Brussels : ASP - A1G-2

langetermijnrooster Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland

+ Buitengewone vergadering

24-03-2015

13:30

Brussels : ASP - A1E-2

langetermijnrooster Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië

+ voorbereidende vergadering

+ - 1ST PREPARATORY MEETING FOR THE 15TH EU-ARMENIA PCC MEETING

05-03-2015

10:15

Brussels : ASP - A5E-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur

11-03-2015

14:30

Strasbourg : SDM - SDM-S1

 
Beginselen die van toepassing zijn op de werkzaamheden van de delegaties
 

Delegaties onderhouden en ontwikkelen internationale contacten van het Parlement.
 
De werkzaamheden van de delegaties zijn dan ook gericht op handhaving en uitbreiding van de contacten met parlementen van landen die traditiegetrouw partners van de Europese Unie zijn, enerzijds, en anderzijds bijdragen tot de bevordering in derde landen van de waarden die aan de Europese Unie ten grondslag liggen, te weten de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, en de rechtsstaat (artikelen 6 en 11, lid 1, vijfde streepje van het EU-Verdrag).
 
Op de internationale contacten van het Parlement zijn de beginselen van het publiek internationaal recht van toepassing.
 
De internationale contacten van het Parlement zijn gericht op de bevordering, waar mogelijk en van toepassing, van de parlementaire dimensie van internationale betrekkingen.
 
(Artikel 3, beginselen die van toepassing zijn op de werkzaamheden van de delegaties, Besluit van de Conferentie van voorzitters van 21 september 2006)