Vergaderrooster

Vergaderrooster

 
 

langetermijnrooster Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

26-05-2015

16:30

Brussels : ASP - A1E-2

langetermijnrooster Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico

+ Ordinary meeting

25-06-2015

14:00

Brussels : ASP - A1G-2

langetermijnrooster Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili

+ Ordinary meeting

+ - D-CL ORDINARY MEETING

25-06-2015

09:30

Brussels : ASP - A3G-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika

+ Ordinary meeting

+ - DCAM ORDINARY MEETING

25-06-2015

11:30

Brussels : ASP - A3G-2

langetermijnrooster Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland

+ Ordinary meeting

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

25-06-2015

10:00

Brussels : ASP - A1E-2

langetermijnrooster Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Oekraïne

+ Ordinary meeting

01-06-2015

13:30

Brussels : ASP - A1E-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)

+ voorbereidende vergadering

+ - IN VIEW OF THE 34TH EU-SWITZERLAND IPM

28-05-2015

14:00

Brussels : ASP - A5G-2

langetermijnrooster Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

+ Ordinary meeting

+ - CONFERENCE WITH HIGH LEVEL SPEAKERS ON THE STATE OF PLAY OF THE RELATIONS BETWEEN EUROPE AND SOUTH AMERICA

28-05-2015

08:30

Brussels : JAN - 4Q1

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met Israël

+ met EP-lid

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH ISRAEL

25-06-2015

14:30

Brussels : ASP - A3G-2

langetermijnrooster Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur

25-06-2015

15:00

Brussels : ASP - A5E-2

 
Beginselen die van toepassing zijn op de werkzaamheden van de delegaties
 

Delegaties onderhouden en ontwikkelen internationale contacten van het Parlement.
 
De werkzaamheden van de delegaties zijn dan ook gericht op handhaving en uitbreiding van de contacten met parlementen van landen die traditiegetrouw partners van de Europese Unie zijn, enerzijds, en anderzijds bijdragen tot de bevordering in derde landen van de waarden die aan de Europese Unie ten grondslag liggen, te weten de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, en de rechtsstaat (artikelen 6 en 11, lid 1, vijfde streepje van het EU-Verdrag).
 
Op de internationale contacten van het Parlement zijn de beginselen van het publiek internationaal recht van toepassing.
 
De internationale contacten van het Parlement zijn gericht op de bevordering, waar mogelijk en van toepassing, van de parlementaire dimensie van internationale betrekkingen.
 
(Artikel 3, beginselen die van toepassing zijn op de werkzaamheden van de delegaties, Besluit van de Conferentie van voorzitters van 21 september 2006)