Delegacja do spraw stosunków z Białorusią : Dokumenty z posiedzeń

D-BY: Delegacja do spraw stosunków z Białorusią 

 
Parlament Europejski przechowuje wszystkie dokumenty z posiedzeń tej delegacji online.

Aby uzyskać do nich dostęp, należy wybrać datę odnośnego posiedzenia. Wówczas wyświetli się lista dostępnych dokumentów. W wielu przypadkach dostępne są różne wersje językowe.

Po otwarciu dokumentu w przeglądarce plik można zachować lub przesłać go pocztą elektroniczną.