Dokumenty ogólne

Dokumenty ogólne

 
Mode d'affichage des délégations
 
Prezentacja i kompetencje
 

Delegacja Parlamentu Europejskiego do spraw Stosunków z Białorusią ustanowiona w 1994 r. nie utrzymuje obecnie oficjalnych stosunków z parlamentem Białorusi, ponieważ państwo to nie przeprowadziło dotychczas wolnych i uczciwych wyborów, nie ustanowiło rządów prawa i nie przestrzega praw człowieka ani podstawowych swobód.
Delegacja, wraz z kilkoma grupami politycznymi w PE, prowadzi jednak aktywny i ożywiony dialog z przedstawicielami opozycji demokratycznej, niezależnych organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Delegacja regularnie zbiera się w Brukseli lub Strasburgu, by rozmawiać o rozwoju polityki UE wobec Białorusi, oceniać panującą tam sytuację polityczną i gospodarczą, wypracowywać możliwe rozwiązania polityczne, które posłużyć mogą zarówno przy sporządzaniu rezolucji Parlamentu Europejskiego, jak i przy formułowaniu wysyłanych bezpośrednio do ESDZ, Rady lub Komisji komunikatów na temat możliwych dalszych kroków w relacjach UE-Białoruś.

W latach 2002-2014 członkowie Delegacji nie mogli podróżować na Białoruś ze względu na ciągłą politykę odmawiania wiz wjazdowych przez władze w Mińsku. Delegacji udało się jednak w końcu odbyć wizytę w Mińsku w czerwcu 2015 r., podczas której miały miejsce spotkania m.in. z członkami Rady Republiki, przedstawicielami rządu, organizacjami pozarządowymi, dziennikarzami i członkami rodzin więźniów politycznych.
PE od zawsze uważał za priorytet poprawę sytuacji w zakresie demokracji, praw człowieka i rządów prawa na Białorusi i sądzi, że nadszedł czas na zbliżenie tego ważnego państwa sąsiedniego z UE.
Podstawą stosunków między UE a Białorusią są obecnie konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych, wydane ostatnio dnia 15 lutego 2016 r.
W wyborach parlamentarnych na Białorusi we wrześniu 2016 r. po raz pierwszy od wyborów w 2000 r. wybrano do parlamentu członków opozycji.

 
 
 
Kontakt
 
You can contact the Delegation Secretariat by e-mail at the following address:
d-by@europarl.europa.euLinki