Strona główna

Strona główna

 
Forthcoming meeting
The next meeting of the Delegation to the EU-Russia Parliamentary Cooperation Committee is scheduled to take place on Thursday 13 July 2017 in Brussels. Further details will follow in due course.
 
 
Othmar KARAS Przewodniczący Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Austria Österreichische Volkspartei
 
Liisa JAAKONSAARI Wiceprzewodnicząca Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Finlandia Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti
 
Jiří MAŠTÁLKA Wiceprzewodniczący Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica Republika Czeska Komunistická strana Čech a Moravy
 
Nikolay BAREKOV Członek Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy Bułgaria Reload Bulgaria Party
 
Alain CADEC Członek Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Francja Les Républicains
 
Aymeric CHAUPRADE Członek Niezrzeszeni Francja Les Français Libres
 
Jakop DALUNDE Członek Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie Szwecja Miljöpartiet de gröna
 
Knut FLECKENSTEIN Członek Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Niemcy Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 
Lampros FOUNTOULIS Członek Niezrzeszeni Grecja Popular Association – Golden Dawn
 
Gerben-Jan GERBRANDY Członek Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy Holandia Democraten 66
 
 
Członkowie
 
Prezentacja i kompetencje
 

Parlament Europejski ustanowił Delegację do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Rosja dnia 1 grudnia 1997 r. Stanowiąca podstawę prawną relacji między UE a Rosją umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Rosją, która została podpisana w 1997 r., stała się fundamentem stosunków międzyparlamentarnych obu stron i działalności komisji współpracy parlamentarnej. Stworzyła ona polityczne ramy regularnych konsultacji między UE a Rosją w oparciu o zasady poszanowania demokracji i praw człowieka, wolności politycznej i gospodarczej oraz zaangażowania w pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe. W tym duchu od 1997 r. do początku 2014 r. Komisja Współpracy Parlamentarnej UE-Rosja stanowiła stabilną platformę rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej, a także ciągłego dialogu między Parlamentem Europejskim a obiema izbami rosyjskiego Zgromadzenia Federalnego - Dumą Państwową i Radą Federacji. W tym okresie Komisja Współpracy Parlamentarnej UE-Rosja śledziła stanowiące przedmiot wspólnego zainteresowania i należące do jej zakresu kompetencji parlamentarnych kwestie dotyczące wielu obszarów polityki i debatowała nad nimi.
W związku z kryzysem ukraińskim i zgodnie ze środkami dyplomatycznymi stanowiącymi część polityki sankcji UE wobec Rosji w marcu 2014 r. Parlament Europejski zerwał stosunki międzyparlamentarne z rosyjskim Zgromadzeniem Federalnym.
W obecnej sytuacji Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Rosja regularnie spotyka się w celu refleksji i debaty nad rozwojem sytuacji i zagadnieniami interesującymi z perspektywy relacji UE-Rosja. Zachowuje ona również możliwość dyskusji i wymiany z przedstawicielami rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych i mediów.

 
 
 
Kontakt
 
You can contact the Delegation Secretariat by e-mail at the following address:
d-ru@europarl.europa.eu