Strona główna

Strona główna

 
Othmar KARAS Przewodniczący Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Austria Österreichische Volkspartei
 
Liisa JAAKONSAARI Wiceprzewodnicząca Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Finlandia Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti
 
Jiří MAŠTÁLKA Wiceprzewodniczący Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica Republika Czeska Komunistická strana Čech a Moravy
 
Nikolay BAREKOV Członek Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy Bułgaria Reload Bulgaria Party
 
Alain CADEC Członek Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Francja Les Républicains
 
Aymeric CHAUPRADE Członek Niezrzeszeni Francja Les Français Libres
 
Jakop DALUNDE Członek Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie Szwecja Miljöpartiet de gröna
 
Knut FLECKENSTEIN Członek Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Niemcy Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 
Lampros FOUNTOULIS Członek Niezrzeszeni Grecja Popular Association – Golden Dawn
 
Gerben-Jan GERBRANDY Członek Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy Holandia Democraten 66
 
 
Członkowie
 
Prezentacja i kompetencje
 

Parlament Europejski ustanowił Delegację do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Rosja dnia 1 grudnia 1997 r. Stanowiąca podstawę prawną relacji między UE a Rosją umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Rosją, która została podpisana w 1997 r., stała się fundamentem stosunków międzyparlamentarnych obu stron i działalności komisji współpracy parlamentarnej. Stworzyła ona polityczne ramy regularnych konsultacji między UE a Rosją w oparciu o zasady poszanowania demokracji i praw człowieka, wolności politycznej i gospodarczej oraz zaangażowania w pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe. W tym duchu od 1997 r. do początku 2014 r. Komisja Współpracy Parlamentarnej UE-Rosja stanowiła stabilną platformę rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej, a także ciągłego dialogu między Parlamentem Europejskim a obiema izbami rosyjskiego Zgromadzenia Federalnego - Dumą Państwową i Radą Federacji. W tym okresie Komisja Współpracy Parlamentarnej UE-Rosja śledziła stanowiące przedmiot wspólnego zainteresowania i należące do jej zakresu kompetencji parlamentarnych kwestie dotyczące wielu obszarów polityki i debatowała nad nimi.
W związku z kryzysem ukraińskim i zgodnie ze środkami dyplomatycznymi stanowiącymi część polityki sankcji UE wobec Rosji w marcu 2014 r. Parlament Europejski zerwał stosunki międzyparlamentarne z rosyjskim Zgromadzeniem Federalnym.
W obecnej sytuacji Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Rosja regularnie spotyka się w celu refleksji i debaty nad rozwojem sytuacji i zagadnieniami interesującymi z perspektywy relacji UE-Rosja. Zachowuje ona również możliwość dyskusji i wymiany z przedstawicielami rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych i mediów.

 
 
 
Kontakt
 
You can contact the Delegation Secretariat by e-mail at the following address:
d-ru@europarl.europa.eu