Strona główna

Strona główna

 
Dariusz ROSATI Przewodniczący Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Polska Platforma Obywatelska
 
Tibor SZANYI Wiceprzewodniczący Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Węgry Magyar Szocialista Párt
 
Kaja KALLAS Wiceprzewodnicząca Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy Estonia Eesti Reformierakond
 
Andrea BOCSKOR Członkini Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Węgry Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt
 
Cristian-Silviu BUŞOI Członek Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Rumunia Partidul Naţional Liberal
 
Anna Maria CORAZZA BILDT Członkini Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Szwecja Moderaterna
 
Ryszard CZARNECKI Członek Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy Polska Prawo i Sprawiedliwość
 
Mark DEMESMAEKER Członek Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy Belgia Nieuw-Vlaamse Alliantie
 
Rebecca HARMS Członkini Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie Niemcy Bündnis 90/Die Grünen
 
Jaromír KOHLÍČEK Członek Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica Republika Czeska Komunistická strana Čech a Moravy
 
 
Członkowie
 
Prezentacja i kompetencje
 

Ramy stosunków, jakie Parlament Europejski utrzymuje z parlamentem Ukrainy (Radą Najwyższą), wyznacza podpisany w dniu 27 czerwca 2014 r. układ o stowarzyszeniu między UE i Ukrainą, który został ratyfikowany równocześnie przez Parlament Europejski i Radę Najwyższą w dniu 16 października 2014 r. Niektóre jego rozdziały tymczasowo weszły w życie z dniem 1 listopada 2014 r., a część handlowa (pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu - DCFTA) - z dniem 1 stycznia 2016 r.

Układ ten zastępuje umowę o partnerstwie i współpracy, a jego zadaniem jest wyznaczenie jasnych ram zacieśnienia współpracy dwustronnej pomiędzy UE i Ukrainą zarówno na szczeblu politycznym, jak i gospodarczym. Ustanawia on współpracę międzyparlamentarną poprzez utworzenie Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina.

Komisja ta sprawuje kontrolę parlamentarną nad wdrażaniem układu o stowarzyszeniu i pełni funkcję otwartego forum służącego dyskusji na temat wszelkich aspektów stosunków między UE i Ukrainą oraz na tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. Jej celem jest dostarczenie bodźca koniecznego do skutecznych reform demokratycznych i reform rynku na Ukrainie oraz do bliższej integracji tego kraju z UE. Może przyjmować zalecenia dla Rady Stowarzyszenia UE-Ukraina.

W skład Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina wchodzą w równej liczbie posłowie do Parlamentu Europejskiego i posłowie do Rady Najwyższej Ukrainy.

 
 
 
Kontakt
 
You can contact the Delegation Secretariat by e-mail at the following address:
d-ua@europarl.europa.eu