Strona główna

Strona główna

 
Joint statement by Mr David McALLISTER, Ms Rebecca HARMS, Mr Sajjad KARIM on tragic death of civilians in the Fizuli region - 6 July 2017
 
Więcej informacji
 
 
Mode d'affichage des délégations
 
Rebecca HARMS Przewodnicząca Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie Niemcy Bündnis 90/Die Grünen
 
Zigmantas BALČYTIS Wiceprzewodniczący Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Litwa Lietuvos socialdemokratų partija
 
Ryszard CZARNECKI Wiceprzewodniczący Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy Polska Prawo i Sprawiedliwość
 
Andrea BOCSKOR Wiceprzewodnicząca Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Węgry Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt
 
Rolandas PAKSAS Wiceprzewodniczący Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej Litwa Partija Tvarka ir teisingumas
 
Daniela AIUTO Członkini Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej Włochy Movimento 5 Stelle
 
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Członkini Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Litwa Lietuvos socialdemokratų partija
 
Michał BONI Członek Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Polska Platforma Obywatelska
 
Cristian-Silviu BUŞOI Członek Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Rumunia Partidul Naţional Liberal
 
Lorenzo CESA Członek Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Włochy Unione di Centro
 
 
Członkowie
 
Prezentacja i kompetencje
 

Delegację Parlamentu Europejskiego do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest (DEPA) utworzono na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego (PE) z dnia 6 maja 2009 r. i ukonstytuowano na początku siódmej kadencji parlamentarnej (koniec września 2009 r.). PE apelował o powołanie tego zgromadzenia już w czasie szóstej kadencji (lata 2004-2009). Po 18 miesiącach żmudnych dyskusji z organami politycznymi PE i czołowymi parlamentarzystami z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy delegacja uzyskała poparcie polityczne niezbędne do utworzenia w dniu 3 maja 2011 r. Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. Obecnie delegacja białoruska nie może uczestniczyć w pracach tego organu ze względów politycznych. Celem zgromadzenia jest eksponowanie wymiaru parlamentarnego Partnerstwa Wschodniego, inicjatywy zapoczątkowanej w 2009 r. przez Unię Europejską dla jej wschodnich sąsiadów z myślą o ich zbliżeniu i tym samym zapobieganiu nowym podziałom w Europie oraz o umożliwieniu zawierania kompleksowych układów o stowarzyszeniu, w tym pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu. Zgromadzenie Parlamentarne Euronest liczy obecnie 110 członków: 60 posłów do Parlamentu Europejskiego (którzy wchodzą też w skład aktualnej delegacji PE-DEPA i z których każdy jest członkiem jednej z dwustronnych stałych delegacji PE do spraw stosunków z krajami reprezentowanymi w Euronest) oraz po 10 posłów z każdego z następujących krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Zgromadzenie Parlamentarne Euronest - złożone z plenum, Prezydium, czterech komisji stałych i dwóch grup roboczych - jest forum wielostronnego dialogu parlamentarnego i wymiany pomiędzy partnerami wschodnimi oraz pomiędzy posłami do PE a ich odpowiednikami z krajów uczestniczących w Partnerstwie Wschodnim w wielu obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania takich jak stabilność, demokracja, zbliżenie przepisów i norm, handel, energia, kontakty międzyludzkie, kultura, edukacja i inne.
Zgromadzenie Parlamentarne Euronest ugruntowało stopniowo swoją pozycję w strukturze międzyinstytucjonalnej Partnerstwa Wschodniego: na przykład jego współprzewodniczący są regularnie zapraszani do udziału w szczytach szefów państw lub rządów Partnerstwa Wschodniego oraz w dorocznych spotkaniach ministerialnych.

 
 
 
Kontakt
 
You can contact the Delegation Secretariat by e-mail at the following address:
depa@europarl.europa.eu

Linki