Strona główna

Strona główna

 

Latest news

Statement by Ms Heidi HAUTALA and Mr Victor DOLIDZE, Co-Presidents ofthe Euronest PA, on relations with Azerbaijan - 22 September 2016.
Więcej informacji
 
 
Mode d'affichage des délégations
 
Heidi HAUTALA Przewodnicząca Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie Finlandia Vihreä liitto
 
Zigmantas BALČYTIS Wiceprzewodniczący Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Litwa Lietuvos socialdemokratų partija
 
Ryszard CZARNECKI Wiceprzewodniczący Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy Polska Prawo i Sprawiedliwość
 
Andrea BOCSKOR Wiceprzewodnicząca Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Węgry Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt
 
Rolandas PAKSAS Wiceprzewodniczący Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej Litwa Partija Tvarka ir teisingumas
 
Daniela AIUTO Członkini Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej Włochy Movimento 5 Stelle
 
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Członkini Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Litwa Lietuvos socialdemokratų partija
 
Michał BONI Członek Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Polska Platforma Obywatelska
 
Cristian-Silviu BUŞOI Członek Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Rumunia Partidul Naţional Liberal
 
Lorenzo CESA Członek Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Włochy Nuovo Centrodestra - Unione di Centro
 
 
Członkowie
 
Prezentacja i kompetencje
 

Delegacja PE do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest (Euronest) została powołana na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. i utworzona na początku siódmej kadencji (koniec września 2009 r.). Zgromadzenie zostało ustanowione – po trudnych dyskusjach trwających półtora roku – w dniu 3 maja 2011 r. jako odzwierciedlenie wymiaru parlamentarnego Partnerstwa Wschodniego, polityki zainicjowanej przez Unię Europejską w stosunku do jej wschodnich sąsiadów w celu nawiązania z nimi bliższych kontaktów i uniknięcia nowych linii podziału oraz w celu zawarcia wszechstronnych układów o stowarzyszeniu, w tym umów o pogłębionych i kompleksowych strefach wolnego handlu.
Parlament Europejski apelował o utworzenie Zgromadzenia już w czasie szóstej kadencji. Zgromadzenie Parlamentarne Euronest składa się obecnie ze 110 posłów: 60 posłów do Parlamentu Europejskiego (jest to też liczba członków obecnej delegacji PE) i po 10 posłów z każdego z następujących krajów (partnerów wschodnich) – Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Z powodów politycznych niemożliwe było tej pory przyjęcie do Zgromadzenia Parlamentarnego delegacji Białorusi.
Zgromadzenie Parlamentarne Euronest zostało stworzone jako instytucja odpowiedzialna za wielostronny dialog parlamentarny oraz za wymianę pomiędzy partnerami wschodnimi i pomiędzy posłami do PE a ich odpowiednikami z krajów uczestniczących w Partnerstwie Wschodnim w wielu obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, takich jak stabilność, demokracja, zbliżenie przepisów i norm, handel, energia, kontakty międzyludzkie i wiele innych.

 
 
 
Kontakt
 
You can contact the Delegation Secretariat by e-mail at the following address:
depa@europarl.europa.eu 
 
Linki