Strona główna

Strona główna

 
Joint statement by Mr David McALLISTER, Ms Rebecca HARMS, Mr Sajjad KARIM on tragic death of civilians in the Fizuli region - 6 July 2017
 
Więcej informacji
 
 
Mode d'affichage des délégations
 
Alberto CIRIO Członek Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Włochy Forza Italia
 
Birgit COLLIN-LANGEN Członkini Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Niemcy Christlich Demokratische Union Deutschlands
 
Anna Maria CORAZZA BILDT Członkini Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Szwecja Moderaterna
 
Andi CRISTEA Członek Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Rumunia Partidul Social Democrat
 
Jakop DALUNDE Członek Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie Szwecja Miljöpartiet de gröna
 
Mark DEMESMAEKER Członek Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy Belgia Nieuw-Vlaamse Alliantie
 
Tanja FAJON Członkini Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Słowenia Socialni demokrati
 
Christofer FJELLNER Członek Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Szwecja Moderaterna
 
Knut FLECKENSTEIN Członek Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Niemcy Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 
Maria GRAPINI Członkini Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Rumunia Partidul Puterii Umaniste
 
 
Członkowie
 
Prezentacja i kompetencje
 

Delegację Parlamentu Europejskiego do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest (DEPA) utworzono na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego (PE) z dnia 6 maja 2009 r. i ukonstytuowano na początku siódmej kadencji parlamentarnej (koniec września 2009 r.). PE apelował o powołanie tego zgromadzenia już w czasie szóstej kadencji (lata 2004-2009). Po 18 miesiącach żmudnych dyskusji z organami politycznymi PE i czołowymi parlamentarzystami z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy delegacja uzyskała poparcie polityczne niezbędne do utworzenia w dniu 3 maja 2011 r. Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. Obecnie delegacja białoruska nie może uczestniczyć w pracach tego organu ze względów politycznych. Celem zgromadzenia jest eksponowanie wymiaru parlamentarnego Partnerstwa Wschodniego, inicjatywy zapoczątkowanej w 2009 r. przez Unię Europejską dla jej wschodnich sąsiadów z myślą o ich zbliżeniu i tym samym zapobieganiu nowym podziałom w Europie oraz o umożliwieniu zawierania kompleksowych układów o stowarzyszeniu, w tym pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu. Zgromadzenie Parlamentarne Euronest liczy obecnie 110 członków: 60 posłów do Parlamentu Europejskiego (którzy wchodzą też w skład aktualnej delegacji PE-DEPA i z których każdy jest członkiem jednej z dwustronnych stałych delegacji PE do spraw stosunków z krajami reprezentowanymi w Euronest) oraz po 10 posłów z każdego z następujących krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Zgromadzenie Parlamentarne Euronest - złożone z plenum, Prezydium, czterech komisji stałych i dwóch grup roboczych - jest forum wielostronnego dialogu parlamentarnego i wymiany pomiędzy partnerami wschodnimi oraz pomiędzy posłami do PE a ich odpowiednikami z krajów uczestniczących w Partnerstwie Wschodnim w wielu obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania takich jak stabilność, demokracja, zbliżenie przepisów i norm, handel, energia, kontakty międzyludzkie, kultura, edukacja i inne.
Zgromadzenie Parlamentarne Euronest ugruntowało stopniowo swoją pozycję w strukturze międzyinstytucjonalnej Partnerstwa Wschodniego: na przykład jego współprzewodniczący są regularnie zapraszani do udziału w szczytach szefów państw lub rządów Partnerstwa Wschodniego oraz w dorocznych spotkaniach ministerialnych.

 
 
 
Kontakt
 
You can contact the Delegation Secretariat by e-mail at the following address:
depa@europarl.europa.eu

Linki