Kalendarz posiedzeń

Kalendarz posiedzeń

 
 

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - DCAM MEETING

05-12-2016

16:00

Bruksela : ASP - A3G-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - POSIEDZENIE NT. GAZY

05-12-2016

17:15

Bruksela : ASP - A5G-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Islandia oraz do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

+ Posiedzenie przygotowawcze

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 47TH EEA JPC MEETING

08-12-2016

14:00

Bruksela : ASP - A1E-3

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - DMAG MEETING

08-12-2016

14:00

Bruksela : ASP - A5E-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej

+ Posiedzenie zwyczajne

08-12-2016

14:00

Bruksela : ASP - A1E-1

kalendarz długoterminowy Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

+ Posiedzenie przygotowawcze

+ - PREPARATORY MEETING FOR ACP-EU JPA IN KENYA

08-12-2016

15:00

Bruksela : ASP - A5G-2

+ POSIEDZENIE PREZYDIUM

kalendarz długoterminowy Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

+ Posiedzenie przygotowawcze

+ - PREPARATORY MEETING FOR ACP-EU-JPA IN KENYA

08-12-2016

16:00

Bruksela : ASP - A5G-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja

+ POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

+ - DELEGATION MEETING WITH SAKHAROV PRIZE NOMINEE

13-12-2016

15:30

Strasburg : SDM - SDM-S5

kalendarz długoterminowy Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja

+ POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC IN ASSOCIATION WITH THE DELEGATION TO THE EU-UKRAINE PAC

14-12-2016

14:30

Strasburg : LOW - N3.2

kalendarz długoterminowy Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Mołdawia

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - 3RD MEETING OF THE EU-MOLDOVA PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE (PAC)

14-12-2016

15:00

Strasburg : LOW - S4.2

15-12-2016

09:00

Strasburg : LOW - S4.2

 
Prezentacja i kompetencje
 

Delegacje podtrzymuja i rozwijaja miedzynarodowe kontakty Parlamentu oraz daza do wzmocnienia roli i widocznosci Unii Europejskiej na swiecie.

W zwiazku z tym dzialalnosc delegacji zmierza z jednej strony do podtrzymania i zaciesnienia kontaktów z parlamentami krajów bedacych tradycyjnymi partnerami Unii Europejskiej oraz, z drugiej strony, przyczynia sie do propagowania w panstwach trzecich wartosci stanowiacych fundament Unii Europejskiej, mianowicie zasad wolnosci, demokracji, poszanowania praw czlowieka i podstawowych wolnosci oraz panstwa prawa (art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej).

Miedzynarodowe kontakty Parlamentu regulowane sa przez zasady prawa miedzynarodowego publicznego.

Miedzynarodowe kontakty Parlamentu zmierzaja do promowania, tam gdzie jest to mozliwe i wlasciwe, parlamentarnego wymiaru stosunków miedzynarodowych.

(Artykul 3 - zasady regulujace dzialalnosc delegacji, przyjete przez Konferencje Przewodniczacych w dniu 29 pazdziernika 2015 r.)