Kalendarz posiedzeń

Kalendarz posiedzeń

 
 

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem

+ Koordynacja ogólna

+ - POSIEDZENIE PRZYGOTOWAWCZE PRZED 2. POSIEDZENIEM PARLAMENTARNEGO KOMITETU STABILIZACJI I STOWARZYSZENIA UE-BOŚNIA

30-05-2016

16:30

Bruksela : ASP - A3G-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem

+ Koordynacja ogólna

+ - 2ND EU-BOSNIA AND HERZEGOVINA STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING (SAPC)

08-06-2016

15:00

Strasburg : SDM - SDM-S5

09-06-2016

09:00

Strasburg : SDM - SDM-S5

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE KOREAN PENINSULA

08-06-2016

15:00

Strasburg : LOW - S4.2

kalendarz długoterminowy Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan, UE-Uzbekistan i UE-Tadżykistan oraz do spraw Stosunków z Turkmenistanem i Mongolią

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - DELEGATION MEETING

08-06-2016

16:00

Strasburg : LOW - S4.2

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - DELEGATION MEETING

08-06-2016

16:00

Strasburg : LOW - S4.5

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)

08-06-2016

16:00

Strasburg : LOW - N3.2

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią

+ z udziałem posłów

+ - MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

08-06-2016

16:00

Strasburg : LOW - S4.4

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Indiami

+ z udziałem posłów

+ - MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH INDIA

09-06-2016

10:00

Strasburg : LOW - S4.4

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

+ Posiedzenie przygotowawcze

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 78TH EU-US INTER-PARLIAMENTARY MEETING IN THE HAGUE - 26-28 JUNE 2016

14-06-2016

14:00

Bruksela : ASP - A1G-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - 2ND INTERPARLIAMENTARY MEETING EZU-BRAZIL

16-06-2016

09:00

Bruksela : ASP - A5E-2

 
Prezentacja i kompetencje
 

Delegacje podtrzymują i rozwijają międzynarodowe kontakty Parlamentu.

W związku z tym działalność delegacji zmierza z jednej strony do podtrzymania i zacieśnienia kontaktow z parlamentami krajow będących tradycyjnymi partnerami Unii Europejskiej oraz, z drugiej strony, przyczynia się do propagowania w państwach trzecich wartości stanowiących fundament Unii Europejskiej, mianowicie zasad wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz państwa prawa (art. 6 i art. 11 ust. 1 tiret piąte Traktatu o UE).

Międzynarodowe kontakty Parlamentu regulowane są przez zasady prawa międzynarodowego publicznego.

Międzynarodowe kontakty Parlamentu zmierzają do promowania, tam gdzie jest to moŜliwe i właściwe, parlamentarnego wymiaru stosunkow międzynarodowych.

(Artykuł 3 - zasady regulujące działalność delegacji, przyjęte przez Konferencję Przewodniczących w dniu 21 września 2006 r.)