Kalendarz posiedzeń

Kalendarz posiedzeń

 
 

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEASN)

31-08-2016

14:00

Bruksela : ASP - A1E-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - D-CL MEETING

05-09-2016

15:30

Bruksela : ASP - A5E-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - DCAM MEETING

05-09-2016

16:00

Bruksela : ASP - A1E-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

+ Posiedzenie zwyczajne

05-09-2016

17:00

Bruksela : ASP - A1G-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - DARP MEETING

05-09-2016

17:30

Bruksela : ASP - A5E-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią

+ z udziałem posłów

+ - MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND WITH EU AMBASSADOR H.E. MR SEM FABRIZI

06-09-2016

12:00

Bruksela : ASP - A1G-1

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

+ Posiedzenie przygotowawcze

+ - PREPARATORY MEETING TO THE 40TH EU-CHINA IPM PLANNED TO TAKE PLACE IN STRASBOURG ON 14-15/9/2016

08-09-2016

11:30

Bruksela : ASP - A5G-3

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Islandia oraz do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

+ Posiedzenie przygotowawcze

+ - PREPARATORY MEETING AHEAD OF THE 8TH EU-WEST NORDIC COUNCIL IPM

08-09-2016

13:30

Bruksela : ASP - A5G-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - DMAG MEETING

08-09-2016

14:00

Bruksela : ASP - A5E-2

kalendarz długoterminowy Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - DELEGATION OF THE ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY - DEBRIEFING WINDHOEK,

08-09-2016

15:15

Bruksela : ASP - A5G-2

 
Prezentacja i kompetencje
 

Delegacje podtrzymuja i rozwijaja miedzynarodowe kontakty Parlamentu oraz daza do wzmocnienia roli i widocznosci Unii Europejskiej na swiecie.

W zwiazku z tym dzialalnosc delegacji zmierza z jednej strony do podtrzymania i zaciesnienia kontaktów z parlamentami krajów bedacych tradycyjnymi partnerami Unii Europejskiej oraz, z drugiej strony, przyczynia sie do propagowania w panstwach trzecich wartosci stanowiacych fundament Unii Europejskiej, mianowicie zasad wolnosci, demokracji, poszanowania praw czlowieka i podstawowych wolnosci oraz panstwa prawa (art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej).

Miedzynarodowe kontakty Parlamentu regulowane sa przez zasady prawa miedzynarodowego publicznego.

Miedzynarodowe kontakty Parlamentu zmierzaja do promowania, tam gdzie jest to mozliwe i wlasciwe, parlamentarnego wymiaru stosunków miedzynarodowych.

(Artykul 3 - zasady regulujace dzialalnosc delegacji, przyjete przez Konferencje Przewodniczacych w dniu 29 pazdziernika 2015 r.)