Kalendarz posiedzeń

Kalendarz posiedzeń

 
 

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - DPAL - MEETING WITH PIERRE VIMONT

29-09-2016

09:00

Bruksela : PHS - P6B054

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

+ Posiedzenie zwyczajne

05-10-2016

15:00

Strasburg : SDM - SDM-S5

kalendarz długoterminowy Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk

+ Posiedzenie zwyczajne

06-10-2016

09:30

Strasburg : PFL - F01102

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE UNITED STATES

06-10-2016

10:15

Strasburg : SDM - SDM-S1

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - MEETING OF EP DELEGATION FOR RELATIONS WITH COUNTRIES OF THE ANDEAN COMMUNITY

10-10-2016

16:00

Bruksela : ASP - A1E-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja

+ POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

+

11-10-2016

12:30

Bruksela : ASP - A3G-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-TURKEY JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE

12-10-2016

09:00

Bruksela : ASP - A5G-3

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - DMAG MEETING

13-10-2016

14:00

Bruksela : ASP - A5E-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - MEETING OF DELEGATION FOR RELATIONS WITH MERCOSUR

13-10-2016

14:30

Bruksela : ASP - A1E-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - D-CL MEETING

17-10-2016

15:30

Bruksela : ASP - A1G-2

 
Prezentacja i kompetencje
 

Delegacje podtrzymuja i rozwijaja miedzynarodowe kontakty Parlamentu oraz daza do wzmocnienia roli i widocznosci Unii Europejskiej na swiecie.

W zwiazku z tym dzialalnosc delegacji zmierza z jednej strony do podtrzymania i zaciesnienia kontaktów z parlamentami krajów bedacych tradycyjnymi partnerami Unii Europejskiej oraz, z drugiej strony, przyczynia sie do propagowania w panstwach trzecich wartosci stanowiacych fundament Unii Europejskiej, mianowicie zasad wolnosci, demokracji, poszanowania praw czlowieka i podstawowych wolnosci oraz panstwa prawa (art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej).

Miedzynarodowe kontakty Parlamentu regulowane sa przez zasady prawa miedzynarodowego publicznego.

Miedzynarodowe kontakty Parlamentu zmierzaja do promowania, tam gdzie jest to mozliwe i wlasciwe, parlamentarnego wymiaru stosunków miedzynarodowych.

(Artykul 3 - zasady regulujace dzialalnosc delegacji, przyjete przez Konferencje Przewodniczacych w dniu 29 pazdziernika 2015 r.)