Kalendarz posiedzeń

Kalendarz posiedzeń

 
 

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

+ z udziałem posłów

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH ISRAEL WITH THE EU HEAD OF DELEGATION

28-08-2017

16:30

Bruksela : ASP - A5E-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - DMAS: MEETING WITH EU-AMBASSADORS

28-08-2017

16:30

Bruksela : ASP - A3G-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - ORDINARY D-BR MEETING

31-08-2017

14:00

Bruksela : ASP - A1E-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - DELEGATION MEETING IN PREPARATION FOR THE 6TH EU-SERVIA-STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITEE (SAPC)

04-09-2017

16:00

Bruksela : ASP - A3G-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Armenia i UE-Azerbejdżan oraz do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Gruzja

+ z udziałem posłów

+

07-09-2017

11:30

Bruksela : ASP - A1E-1

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Islandia oraz do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - DELEGATION MEETING

07-09-2017

12:30

Bruksela : ASP - A3E-3

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - MAGHREB DELEGATION MEETING

07-09-2017

14:00

Bruksela : ASP - A5G-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - DCAM ORDINARY MEETING

07-09-2017

14:00

Bruksela : ASP - A5E-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Iranem

+ Posiedzenie zwyczajne

13-09-2017

15:00

Strasburg : LOW - S4.5

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki

+ z udziałem posłów

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA

13-09-2017

16:00

Bruksela : SQM - SQM04Y963

 
Prezentacja i kompetencje
 

Delegacje podtrzymuja i rozwijaja miedzynarodowe kontakty Parlamentu oraz daza do wzmocnienia roli i widocznosci Unii Europejskiej na swiecie.

W zwiazku z tym dzialalnosc delegacji zmierza z jednej strony do podtrzymania i zaciesnienia kontaktów z parlamentami krajów bedacych tradycyjnymi partnerami Unii Europejskiej oraz, z drugiej strony, przyczynia sie do propagowania w panstwach trzecich wartosci stanowiacych fundament Unii Europejskiej, mianowicie zasad wolnosci, demokracji, poszanowania praw czlowieka i podstawowych wolnosci oraz panstwa prawa (art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej).

Miedzynarodowe kontakty Parlamentu regulowane sa przez zasady prawa miedzynarodowego publicznego.

Miedzynarodowe kontakty Parlamentu zmierzaja do promowania, tam gdzie jest to mozliwe i wlasciwe, parlamentarnego wymiaru stosunków miedzynarodowych.

(Artykul 3 - zasady regulujace dzialalnosc delegacji, przyjete przez Konferencje Przewodniczacych w dniu 29 pazdziernika 2015 r.)