Kalendarz posiedzeń

Kalendarz posiedzeń

 
 

kalendarz długoterminowy Dział ds. Wspierania Demokracji i Obserwacji Wyborów

+ POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

+ - POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE ZESPOŁU DS. WSPIERANIA DEMOKRACJI I KOORDYNACJI WYBORÓW

29-05-2017

14:00

Bruksela : ASP - A5E-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - POSIEDZENIE Z UDZIAŁEM DELEGACJI PE DO SPRAW STOSUNKÓW Z PAŃSTWAMI WSPÓLNOTY ANDYJSKIEJ

29-05-2017

16:00

Bruksela : ASP - A5E-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim

+ Posiedzenie zwyczajne

01-06-2017

13:00

Bruksela : ASP - A1E-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 13TH EU-MONTENEGRO STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

08-06-2017

09:00

Bruksela : PHS - P6B054

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki

+ z udziałem posłów

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA

08-06-2017

10:00

Bruksela : ASP - A5G-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej

+ POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

+ - EXTRAORDINARY MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CENTRAL AMERICA (DCAM) - EXCHANGE OF VIEWS WITH MARIA DOLORS AGUERO, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF HONDURAS

08-06-2017

14:00

Bruksela : ASP - A5E-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) WITH THE 10 ASEAN AMBASSADORS

08-06-2017

14:00

Bruksela : PHS - P4B001

kalendarz długoterminowy Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja

+ POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

14-06-2017

14:00

Strasburg : LOW - S4.4

kalendarz długoterminowy Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

+ POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

+ - DACP MEETING

14-06-2017

15:00

Strasburg : SDM - SDM-S1

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Iranem

+ Posiedzenie zwyczajne

14-06-2017

15:00

Strasburg : LOW - S4.2

 
Prezentacja i kompetencje
 

Delegacje podtrzymuja i rozwijaja miedzynarodowe kontakty Parlamentu oraz daza do wzmocnienia roli i widocznosci Unii Europejskiej na swiecie.

W zwiazku z tym dzialalnosc delegacji zmierza z jednej strony do podtrzymania i zaciesnienia kontaktów z parlamentami krajów bedacych tradycyjnymi partnerami Unii Europejskiej oraz, z drugiej strony, przyczynia sie do propagowania w panstwach trzecich wartosci stanowiacych fundament Unii Europejskiej, mianowicie zasad wolnosci, demokracji, poszanowania praw czlowieka i podstawowych wolnosci oraz panstwa prawa (art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej).

Miedzynarodowe kontakty Parlamentu regulowane sa przez zasady prawa miedzynarodowego publicznego.

Miedzynarodowe kontakty Parlamentu zmierzaja do promowania, tam gdzie jest to mozliwe i wlasciwe, parlamentarnego wymiaru stosunków miedzynarodowych.

(Artykul 3 - zasady regulujace dzialalnosc delegacji, przyjete przez Konferencje Przewodniczacych w dniu 29 pazdziernika 2015 r.)