Kalendarz posiedzeń

Kalendarz posiedzeń

 
 

kalendarz długoterminowy Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Mołdawia

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - POSIEDZENIE DELEGACJI DO KOMISJI PARLAMENTARNEJ STOWARZYSZENIA UE-MOŁDAWIA Z UDZIAŁEM ANALITYKÓW POLITYCZNYCH (EKSPERCI DS. MOŁDAWII)

26-10-2016

14:30

Strasburg : WIC - WIC200

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - DMAS PREP-MEETING: EGYPT

26-10-2016

14:30

Strasburg : LOW - S4.4

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

+ POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

+ DYSKUSJA Z PREMIEREM KANADY JUSTINEM TRUDEAU NA TEMAT KWESTII DOTYCZĄCYCH KOBIET, W OBECNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI FEMM

26-10-2016

14:45

Strasburg : SDM - SDM-S1

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Japonią

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE DELEGACJI DO SPRAW STOSUNKÓW Z JAPONIĄ

26-10-2016

14:45

Strasburg : LOW - S4.2

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Irakiem

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - POSIEDZENIE ZWYCZAJNE DELEGACJI DO SPRAW STOSUNKÓW Z IRAKIEM

26-10-2016

16:00

Strasburg : SDM - SDM-S5

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - POSIEDZENIE ZWYCZAJNE DELEGACJI DO SPRAW STOSUNKÓW Z KANADĄ

26-10-2016

16:15

Strasburg : LOW - S4.4

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki

+ z udziałem posłów

+ - POSIEDZENIE DELEGACJI DO SPRAW STOSUNKÓW Z REPUBLIKĄ POŁUDNIOWEJ AFRYKI

26-10-2016

17:00

Strasburg : LOW - S4.1

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - DELEGACJA DO SPRAW STOSUNKÓW Z PÓŁWYSPEM KOREAŃSKIM

26-10-2016

17:15

Strasburg : LOW - S4.2

kalendarz długoterminowy Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

+ Posiedzenie zwyczajne

26-10-2016

17:30

Strasburg : SDM - SDM-S1

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Indiami

+ z udziałem posłów

+ - POSIEDZENIE DELEGACJI DS. STOSUNKÓW Z INDIAMI

27-10-2016

11:00

Strasburg : LOW - S4.2

 
Prezentacja i kompetencje
 

Delegacje podtrzymuja i rozwijaja miedzynarodowe kontakty Parlamentu oraz daza do wzmocnienia roli i widocznosci Unii Europejskiej na swiecie.

W zwiazku z tym dzialalnosc delegacji zmierza z jednej strony do podtrzymania i zaciesnienia kontaktów z parlamentami krajów bedacych tradycyjnymi partnerami Unii Europejskiej oraz, z drugiej strony, przyczynia sie do propagowania w panstwach trzecich wartosci stanowiacych fundament Unii Europejskiej, mianowicie zasad wolnosci, demokracji, poszanowania praw czlowieka i podstawowych wolnosci oraz panstwa prawa (art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej).

Miedzynarodowe kontakty Parlamentu regulowane sa przez zasady prawa miedzynarodowego publicznego.

Miedzynarodowe kontakty Parlamentu zmierzaja do promowania, tam gdzie jest to mozliwe i wlasciwe, parlamentarnego wymiaru stosunków miedzynarodowych.

(Artykul 3 - zasady regulujace dzialalnosc delegacji, przyjete przez Konferencje Przewodniczacych w dniu 29 pazdziernika 2015 r.)