Kalendarz posiedzeń

Kalendarz posiedzeń

 
 

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego

+ - MIĘDZYPARLAMENTARNE POSIEDZENIE UE-ZEA

25-09-2017

16:00

Bruksela : ASP - A1E-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

+ Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO

+ Wspólne posiedzenie

+ - JOINT MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE US AND THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE NATO PARLIAMENTARY ASSEMBLY

27-09-2017

13:00

Bruksela : ASP - A1G-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTH EAST ASIA

04-10-2017

14:00

Strasburg : LOW - S4.1

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim

+ POSIEDZENIE INAUGURACYJNE

+ - CONSTITUENT MEETING OF THE AD HOC DELEGATION TO THE AU-EU PARLIAMENTARY SUMMIT IN ABIDJAN 27-28 NOVEMBER 2017

04-10-2017

14:30

Strasburg : SDM - SDM-S5

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Iranem

+ Posiedzenie zwyczajne

04-10-2017

15:00

Strasburg : LOW - S4.2

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią

+ POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

+ - 38TH EU-AUSTRALIA INTER-PARLIAMENTARY MEETING

04-10-2017

15:00

Strasburg : LOW - S4.1

05-10-2017

09:00

Strasburg : LOW - S4.1

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CANADA

04-10-2017

16:00

Strasburg : LOW - S4.5

kalendarz długoterminowy Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - D-CL ORDINARY MEETING

05-10-2017

09:00

Strasburg : LOW - N1.3

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - ORDINARY MEETING

09-10-2017

15:30

Bruksela : ASP - A5E-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

+ Posiedzenie zwyczajne

09-10-2017

17:15

Bruksela : ASP - A1E-1

 
Prezentacja i kompetencje
 

Delegacje podtrzymuja i rozwijaja miedzynarodowe kontakty Parlamentu oraz daza do wzmocnienia roli i widocznosci Unii Europejskiej na swiecie.

W zwiazku z tym dzialalnosc delegacji zmierza z jednej strony do podtrzymania i zaciesnienia kontaktów z parlamentami krajów bedacych tradycyjnymi partnerami Unii Europejskiej oraz, z drugiej strony, przyczynia sie do propagowania w panstwach trzecich wartosci stanowiacych fundament Unii Europejskiej, mianowicie zasad wolnosci, demokracji, poszanowania praw czlowieka i podstawowych wolnosci oraz panstwa prawa (art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej).

Miedzynarodowe kontakty Parlamentu regulowane sa przez zasady prawa miedzynarodowego publicznego.

Miedzynarodowe kontakty Parlamentu zmierzaja do promowania, tam gdzie jest to mozliwe i wlasciwe, parlamentarnego wymiaru stosunków miedzynarodowych.

(Artykul 3 - zasady regulujace dzialalnosc delegacji, przyjete przez Konferencje Przewodniczacych w dniu 29 pazdziernika 2015 r.)