Kalendarz posiedzeń

Kalendarz posiedzeń

 
 

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku

+ Posiedzenie zwyczajne

27-02-2017

17:00

Bruksela : ASP - A1E-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE DELEGACJI

28-02-2017

15:30

Bruksela : ASP - A5G-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim

+ z udziałem posłów

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE PAN-AFRICAN PARLIAMENT

02-03-2017

13:00

Bruksela : ASP - A3G-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza

+ z udziałem posłów

+ - MEETING OF THE POLITICAL COMMITTEE OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY

02-03-2017

14:30

Bruksela : ASP - A5E-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej

+ POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

+ - JOINT MEETING DLAT-DCAM WITH A DELEGATION OF 3 MINISTERS AND FROM EL SALVADOR

06-03-2017

16:00

Bruksela : ASP - A1E-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - DARM MEETING IN THE PRESENCE OF H.E. MR AL JUBEIR, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE KINGDOM OF ASUDI ARABIA

06-03-2017

16:30

Bruksela : ASP - A5E-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim

+ Posiedzenie zwyczajne

09-03-2017

11:00

Bruksela : ASP - A1G-1

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WTH AFGHANISTAN

09-03-2017

13:00

Bruksela : ASP - A3E-3

kalendarz długoterminowy Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - DELEGATION MEETING IN PREPARATION FOR THE 6TH EU-SERBIA-STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

09-03-2017

13:30

Bruksela : ASP - A5G-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Islandia oraz do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - DELEGATION MEETING AHEAD OF THE 11TH EU-ICELAND JPC

09-03-2017

14:00

Bruksela : ASP - A5E-2

 
Prezentacja i kompetencje
 

Delegacje podtrzymuja i rozwijaja miedzynarodowe kontakty Parlamentu oraz daza do wzmocnienia roli i widocznosci Unii Europejskiej na swiecie.

W zwiazku z tym dzialalnosc delegacji zmierza z jednej strony do podtrzymania i zaciesnienia kontaktów z parlamentami krajów bedacych tradycyjnymi partnerami Unii Europejskiej oraz, z drugiej strony, przyczynia sie do propagowania w panstwach trzecich wartosci stanowiacych fundament Unii Europejskiej, mianowicie zasad wolnosci, demokracji, poszanowania praw czlowieka i podstawowych wolnosci oraz panstwa prawa (art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej).

Miedzynarodowe kontakty Parlamentu regulowane sa przez zasady prawa miedzynarodowego publicznego.

Miedzynarodowe kontakty Parlamentu zmierzaja do promowania, tam gdzie jest to mozliwe i wlasciwe, parlamentarnego wymiaru stosunków miedzynarodowych.

(Artykul 3 - zasady regulujace dzialalnosc delegacji, przyjete przez Konferencje Przewodniczacych w dniu 29 pazdziernika 2015 r.)