Kalendarz posiedzeń

Kalendarz posiedzeń

 
 

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - RÉUNION DE LA DÉLÉGATION POUR LES RELATION AVEC LE MERCOSUR

30-06-2016

09:00

Bruksela : ASP - A5G-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki

+ z udziałem posłów

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA

30-06-2016

10:00

Bruksela : ASP - A1E-1

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - DCAM MEETING

30-06-2016

14:00

Bruksela : ASP - A5E-2

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - DMAS AND DROI JOINT MEETING

06-07-2016

14:30

Strasburg : WIC - WIC200

kalendarz długoterminowy Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-była jugosłowiańska republika Macedonii

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - DELEGATION MEETING

06-07-2016

16:00

Strasburg : LOW - S4.5

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw stosunków z Irakiem

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - IRAQ DELEGATION ORDINARY MEETING

06-07-2016

16:00

Strasburg : SDM - SDM-S1

kalendarz długoterminowy Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan, UE-Uzbekistan i UE-Tadżykistan oraz do spraw Stosunków z Turkmenistanem i Mongolią

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CENTRAL ASIAN COUNTRIES

06-07-2016

16:15

Strasburg : LOW - S4.4

kalendarz długoterminowy Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - ORDINARY DLAT MEETING

06-07-2016

16:30

Strasburg : LOW - N3.2

kalendarz długoterminowy Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - DELEGATION TO THE EU-TURKEY JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE

06-07-2016

17:15

Strasburg : LOW - S4.1

kalendarz długoterminowy Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną

+ Posiedzenie zwyczajne

+ - DPAL DELEGATION MEETING

07-07-2016

09:00

Strasburg : SDM - SDM-S5

 
Prezentacja i kompetencje
 

Delegacje podtrzymują i rozwijają międzynarodowe kontakty Parlamentu.

W związku z tym działalność delegacji zmierza z jednej strony do podtrzymania i zacieśnienia kontaktow z parlamentami krajow będących tradycyjnymi partnerami Unii Europejskiej oraz, z drugiej strony, przyczynia się do propagowania w państwach trzecich wartości stanowiących fundament Unii Europejskiej, mianowicie zasad wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz państwa prawa (art. 6 i art. 11 ust. 1 tiret piąte Traktatu o UE).

Międzynarodowe kontakty Parlamentu regulowane są przez zasady prawa międzynarodowego publicznego.

Międzynarodowe kontakty Parlamentu zmierzają do promowania, tam gdzie jest to moŜliwe i właściwe, parlamentarnego wymiaru stosunkow międzynarodowych.

(Artykuł 3 - zasady regulujące działalność delegacji, przyjęte przez Konferencję Przewodniczących w dniu 21 września 2006 r.)