Veuillez remplir ce champ

Conferinţa preşedinţilor de delegaţie

Conferința președinților de delegație (CDC) este organul politic în Parlamentul European care asigură coordonarea lucrărilor celor 44 de delegații permanente.

Conferința asigură că delegațiile funcționează în mod eficient și în coordonare cu alte structuri ale Parlamentului. Reuniunile sale regulate oferă un forum pentru a discuta probleme și provocări comune tuturor delegațiilor.

Componență și președinție

Membrii Conferinței sunt președinții celor 44 de delegații ale Parlamentului și ai celor trei comisii care se ocupă cu relațiile internaționale.

Unul dintre cei 44 de președinți care participă la grup este ales în funcția de președinte al Conferinței. El sau ea deține funcția pentru o perioadă de doi ani și jumătate, sau jumătate din mandatul legislativ de cinci ani al Parlamentului European.

În prezent, președinta Conferinței președinților de delegație est Inés Ayala Sender. Mandatul său va expira în 2019, la sfârșitul celei de a opta legislaturi a Parlamentului European.

Membră spaniolă a Grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, dna Ayala Sender este, de asemenea, președinta Delegației pentru relațiile cu țările din Maghreb și cu Uniunea Maghrebului Arab, precum și membră a Delegației la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana.

Planificarea

Reuniunile Conferinței președinților de delegație se desfășoară de obicei în zilele de marți din săptămânile de sesiune de la Strasbourg. Aceasta înseamnă că sunt 12 reuniuni pe an.

De două ori pe an, Conferința planifică calendarul pe următoarele șase luni al reuniunilor delegațiilor. Proiectul de calendar este înaintat Comisiei pentru afaceri externe, Comisiei pentru comerț internațional și Comisiei pentru dezvoltare. După aceea, calendarul este transferat „Conferinței președinților", organ al Parlamentului European în a cărui componență intră Președintele Parlamentului și președinții grupurilor politice.

Conferința președinților are responsabilitatea de a aproba calendarul delegațiilor.

Recomandări către și de la alte organe politice

De asemenea, Conferința președinților de delegație prezintă uneori propuneri Conferinței președinților cu privire la activitatea delegațiilor.

Conferința președinților și Biroul Parlamentului European -- un alt organism politic, format din Președintele și vicepreședinții Parlamentului, pot delega anumite sarcini Conferinței președinților de delegație.

Cooperarea între delegații și între delegații și comisii

Prin adoptarea unor abordări și orientări comune pentru activitățile delegațiilor, Conferința președinților de delegație susține cele mai bune practici.

De asemenea, ea colaborează cu „Conferința președinților de comisie" -- un organ politic paralel care coordonează lucrările comisiilor.

Astfel, comisiile și delegațiile Parlamentului se coordonează în continuare între ele.

Aceasta, la rândul său, întărește controlul Parlamentului European asupra relațiilor externe ale UE.

Cadrul

Conferința președinților de delegație este descrisă în Regulamentul de procedură al Parlamentului.

În actuala versiune a Regulamentului, articolul 30 se referă la Conferință în următoarele patru clauze:

1. Conferința președinților de delegație este compusă din președinții tuturor delegațiilor interparlamentare permanente. Conferința își alege președintele.

2. În cazul în care președintele este absent, reuniunile Conferinței sunt prezidate de deputatul prezent care este decanul de vârstă.

3. Conferința președinților de delegație poate adresa recomandări Conferinței președinților în legătură cu lucrările delegațiilor.

4. Biroul și Conferința președinților pot delega anumite sarcini Conferinței președinților de delegație.