Calendarul reuniunilor

Calendarul reuniunilor

 
 

Calendar pe termen lung Delegația la comitetele parlamentare de cooperare UE-Armenia și UE-Azerbaidjan și la Comitetul parlamentar de asociere UE-Georgia

+ Reuniune ordinară

+ - 14TH EU-AZERBAIDJAN PARLIAMENTARY COOPERATION COMMITTEE MEETING

02-05-2017

14:30

Bruxelles : ASP - A1E-2

03-05-2017

09:00

Bruxelles : ASP - A1E-2

Calendar pe termen lung Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

+ Reuniune extraordinară

03-05-2017

09:00

Bruxelles : ASP - A3G-2

Calendar pe termen lung Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile

+ Reuniune extraordinară

+ - 24TH MEETING OF THE JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE EU-CHILE

04-05-2017

09:00

Bruxelles : ASP - A3G-2

04-05-2017

14:30

Bruxelles : ASP - A3G-2

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu țările din Mashrek

+ Reuniune ordinară

04-05-2017

14:00

Bruxelles : ASP - A1G-3

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabică

+ Reuniune ordinară

+ - DARP MEETING

04-05-2017

14:00

Bruxelles : ASP - A1E-2

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațile cu Republica Federativă a Braziliei

+ Reuniune ordinară

+ - ORDINARY D-BR MEETING

04-05-2017

14:00

Bruxelles : ASP - A1G-2

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu Japonia

+ cu deputaţii din Parlamentul European

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH JAPAN; JOINT MEETING WITH DKOR

04-05-2017

14:30

Bruxelles : ASP - A5G-3

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu Palestina

+ Delegația pentru relațiile cu Israel

+ Reuniune ordinară

+ - DPAL - MEETING WITH AHMAD TIBI

08-05-2017

17:00

Bruxelles : ASP - A3G-2

Calendar pe termen lung Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Serbia

+ Reuniune ordinară

+ - DELEGATION MEETING IN PREPARATION FOR THE 6TH EU-SERBIA STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

11-05-2017

12:30

Bruxelles : ASP - A5G-2

Calendar pe termen lung Delegația la Comitetul parlamentar de asociere UE-Moldova

+ Reuniune pregătitoare

+ - PREPARATORY MEETING OF THE 4TH EU-MOLDOVA PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE MEETING

11-05-2017

14:00

Bruxelles : ASP - A1H-1

 
Prezentare și competențe
 

Delegațiilemențin și dezvoltă contactele Parlamentului European la nivel internațional șicontribuie la consolidarea rolului și vizibilității Uniunii Europene în lume.

Astfel, pe de oparte, activitățile delegațiilor vizează menținerea și intensificareacontactelor cu parlamentele statelor care sunt în mod tradițional partenere aleUniunii Europene și, pe de altă parte, contribuie la promovarea în țările terțea valorilor care stau la baza Uniunii Europene, și anume principiilelibertății, democrației și respectării drepturilor omului și a libertățilorfundamentale, precum și principiul statului de drept (articolul 6 din Tratatulprivind Uniunea Europeană).

Contactele ParlamentuluiEuropean la nivel internațional sunt guvernate de principiile dreptuluiinternațional public.

ContacteleParlamentului la nivel internațional vizează stimularea dimensiuniiparlamentare a relațiilor internaționale, în măsura în care acest lucru esteposibil și adecvat.

(Articolul 3, principiilecare reglementează activităţile delegaţiei, adoptate de Conferinţapreşedinţilor la 29 octombrie 2015)