Calendarul reuniunilor

Calendarul reuniunilor

 
 

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu Israel

+ cu deputaţii din Parlamentul European

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH ISRAEL WITH THE EU HEAD OF DELEGATION

28-08-2017

16:30

Bruxelles : ASP - A5E-2

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu țările din Mashrek

+ Reuniune ordinară

+ - DMAS: MEETING WITH EU-AMBASSADORS

28-08-2017

16:30

Bruxelles : ASP - A3G-2

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațile cu Republica Federativă a Braziliei

+ Reuniune ordinară

+ - ORDINARY D-BR MEETING

31-08-2017

14:00

Bruxelles : ASP - A1E-2

Calendar pe termen lung Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Serbia

+ Reuniune ordinară

+ - DELEGATION MEETING IN PREPARATION FOR THE 6TH EU-SERVIA-STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITEE (SAPC)

04-09-2017

16:00

Bruxelles : ASP - A3G-2

Calendar pe termen lung Delegația la comitetele parlamentare de cooperare UE-Armenia și UE-Azerbaidjan și la Comitetul parlamentar de asociere UE-Georgia

+ cu deputaţii din Parlamentul European

+ - PREPARATORY MEETING OF THE 5TH EU-GEORGIA PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE MEETING IN TBILISI

07-09-2017

11:30

Bruxelles : ASP - A1E-1

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE)

+ Reuniune ordinară

+ - DELEGATION MEETING

07-09-2017

12:30

Bruxelles : ASP - A3E-3

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și cu Uniunea Maghrebului Arab

+ Reuniune ordinară

+ - MAGHREB DELEGATION MEETING

07-09-2017

14:00

Bruxelles : ASP - A5G-2

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu țările din America Centrală

+ Reuniune ordinară

+ - DCAM ORDINARY MEETING

07-09-2017

14:00

Bruxelles : ASP - A5E-2

Calendar pe termen lung Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

+ Reuniune ordinară

+ - DEBRIEFING OF THE ACP-EU JPA IN MALTA

07-09-2017

14:30

Bruxelles : JAN - 2Q2

Calendar pe termen lung Delegația la Comisiile de cooperare parlamentară UE- Kazahstan, UE-Kârgâzstan, UE-Uzbekistan, UE-Tadjikistan șipentru relațiile cu Turkmenistanul și Mongolia

+ Reuniune pregătitoare

+ - PREPARATORY MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA (DCAS) FOR THE 11TH EU-MONGOLIA IPM

13-09-2017

15:00

Strasbourg : LOW - N3.4

 
Prezentare și competențe
 

Delegațiilemențin și dezvoltă contactele Parlamentului European la nivel internațional șicontribuie la consolidarea rolului și vizibilității Uniunii Europene în lume.

Astfel, pe de oparte, activitățile delegațiilor vizează menținerea și intensificareacontactelor cu parlamentele statelor care sunt în mod tradițional partenere aleUniunii Europene și, pe de altă parte, contribuie la promovarea în țările terțea valorilor care stau la baza Uniunii Europene, și anume principiilelibertății, democrației și respectării drepturilor omului și a libertățilorfundamentale, precum și principiul statului de drept (articolul 6 din Tratatulprivind Uniunea Europeană).

Contactele ParlamentuluiEuropean la nivel internațional sunt guvernate de principiile dreptuluiinternațional public.

ContacteleParlamentului la nivel internațional vizează stimularea dimensiuniiparlamentare a relațiilor internaționale, în măsura în care acest lucru esteposibil și adecvat.

(Articolul 3, principiilecare reglementează activităţile delegaţiei, adoptate de Conferinţapreşedinţilor la 29 octombrie 2015)