Calendarul reuniunilor

Calendarul reuniunilor

 
 

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)

+ Reuniune ordinară

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEASN)

31-08-2016

14:00

Bruxelles : ASP - A1E-2

Calendar pe termen lung Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile

+ Reuniune ordinară

+ - D-CL MEETING

05-09-2016

15:30

Bruxelles : ASP - A5E-2

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu țările din America Centrală

+ Reuniune ordinară

+ - DCAM MEETING

05-09-2016

16:00

Bruxelles : ASP - A1E-2

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză

+ Reuniune ordinară

05-09-2016

17:00

Bruxelles : ASP - A1G-2

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabică

+ Reuniune ordinară

+ - DARP MEETING

05-09-2016

17:30

Bruxelles : ASP - A5E-2

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu Australia și Noua Zeelandă

+ cu deputaţii din Parlamentul European

+ - MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND WITH EU AMBASSADOR H.E. MR SEM FABRIZI

06-09-2016

12:00

Bruxelles : ASP - A1G-1

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză

+ Reuniune pregătitoare

+ - PREPARATORY MEETING TO THE 40TH EU-CHINA IPM PLANNED TO TAKE PLACE IN STRASBOURG ON 14-15/9/2016

08-09-2016

11:30

Bruxelles : ASP - A5G-3

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE)

+ Reuniune pregătitoare

+ - PREPARATORY MEETING AHEAD OF THE 8TH EU-WEST NORDIC COUNCIL IPM

08-09-2016

13:30

Bruxelles : ASP - A5G-2

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și cu Uniunea Maghrebului Arab

+ Reuniune ordinară

+ - DMAG MEETING

08-09-2016

14:00

Bruxelles : ASP - A5E-2

Calendar pe termen lung Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

+ Reuniune ordinară

+ - DELEGATION OF THE ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY - DEBRIEFING WINDHOEK,

08-09-2016

15:15

Bruxelles : ASP - A5G-2

 
Prezentare și competențe
 

Delegațiilemențin și dezvoltă contactele Parlamentului European la nivel internațional șicontribuie la consolidarea rolului și vizibilității Uniunii Europene în lume.

Astfel, pe de oparte, activitățile delegațiilor vizează menținerea și intensificareacontactelor cu parlamentele statelor care sunt în mod tradițional partenere aleUniunii Europene și, pe de altă parte, contribuie la promovarea în țările terțea valorilor care stau la baza Uniunii Europene, și anume principiilelibertății, democrației și respectării drepturilor omului și a libertățilorfundamentale, precum și principiul statului de drept (articolul 6 din Tratatulprivind Uniunea Europeană).

Contactele ParlamentuluiEuropean la nivel internațional sunt guvernate de principiile dreptuluiinternațional public.

ContacteleParlamentului la nivel internațional vizează stimularea dimensiuniiparlamentare a relațiilor internaționale, în măsura în care acest lucru esteposibil și adecvat.

(Articolul 3, principiilecare reglementează activităţile delegaţiei, adoptate de Conferinţapreşedinţilor la 29 octombrie 2015)