Calendarul reuniunilor

Calendarul reuniunilor

 
 

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu Israel

+ cu deputaţii din Parlamentul European

+ - REUNIUNE A DELEGAȚIEI PENTRU RELAȚIILE CU ISRAEL

26-06-2017

17:00

Bruxelles : ASP - A3G-2

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE)

+ Reuniune ordinară

+ - 9TH EU-WEST NORDIC COUNCIL INTER-PARLIAMENTARY MEETING

29-06-2017

09:00

Bruxelles : ASP - A1E-1

+ Reuniune pregătitoare

29-06-2017

09:15

Bruxelles : ASP - A1E-1

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu Japonia

+ Reuniune pregătitoare

+ - MEETING TO PREPARE THE 37TH EU-JAPAN IPM SCHEDULED FOR 5 AND 6 JULY 2017

29-06-2017

14:00

Bruxelles : ASP - A1E-1

Calendar pe termen lung Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia

+ Reuniune ordinară

+ - DELEGATION MEETING

05-07-2017

14:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu țările din Mashrek

+ Reuniune ordinară

05-07-2017

14:30

Strasbourg : LOW - S4.4

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu Iran

+ Reuniune ordinară

05-07-2017

15:00

Strasbourg : LOW - S4.2

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu Irak

+ Reuniune ordinară

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH IRAQ

05-07-2017

16:00

Strasbourg : WIC - WIC200

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană

+ Reuniune ordinară

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE KOREAN PENINSULA

05-07-2017

16:30

Strasbourg : LOW - S4.5

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu Palestina

+ Reuniune ordinară

+ - DPAL - FAMILIES OF PALESTINIAN PRISONERS

06-07-2017

09:00

Strasbourg : LOW - S4.2

Calendar pe termen lung Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania

+ Reuniune ordinară

+ - DELEGATION MEETING EU-ALBANIA STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

06-07-2017

10:30

Strasbourg : LOW - S4.5

 
Prezentare și competențe
 

Delegațiilemențin și dezvoltă contactele Parlamentului European la nivel internațional șicontribuie la consolidarea rolului și vizibilității Uniunii Europene în lume.

Astfel, pe de oparte, activitățile delegațiilor vizează menținerea și intensificareacontactelor cu parlamentele statelor care sunt în mod tradițional partenere aleUniunii Europene și, pe de altă parte, contribuie la promovarea în țările terțea valorilor care stau la baza Uniunii Europene, și anume principiilelibertății, democrației și respectării drepturilor omului și a libertățilorfundamentale, precum și principiul statului de drept (articolul 6 din Tratatulprivind Uniunea Europeană).

Contactele ParlamentuluiEuropean la nivel internațional sunt guvernate de principiile dreptuluiinternațional public.

ContacteleParlamentului la nivel internațional vizează stimularea dimensiuniiparlamentare a relațiilor internaționale, în măsura în care acest lucru esteposibil și adecvat.

(Articolul 3, principiilecare reglementează activităţile delegaţiei, adoptate de Conferinţapreşedinţilor la 29 octombrie 2015)