Calendarul reuniunilor

Calendarul reuniunilor

 
 

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană

+ Reuniune ordinară

+

05-07-2017

16:30

Strasbourg : LOW - S4.5

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu Palestina

+ Reuniune ordinară

+ - DPAL - FAMILIES OF PALESTINIAN PRISONERS

06-07-2017

09:00

Strasbourg : LOW - S4.2

Calendar pe termen lung Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania

+ Reuniune ordinară

+ - DELEGATION MEETING EU-ALBANIA STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

06-07-2017

10:30

Strasbourg : LOW - S4.5

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu țările din Comunitatea Andină

+ Reuniune ordinară

+ - MEETING OF EP DELEGATION FOR RELATIONS WITH COUNTRIES OF THE ANDEAN COMMUNITY

10-07-2017

15:30

Bruxelles : ASP - A5E-2

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu Belarus

+ Reuniune ordinară

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH BELARUS

10-07-2017

17:30

Bruxelles : ASP - A1E-3

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii

+ Reuniune ordinară

+ - D-US ANNUAL MEETING WITH US STAKEHOLDERS

11-07-2017

17:00

Bruxelles : ASP - A3G-2

Calendar pe termen lung Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia

+ Reuniune extraordinară

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

13-07-2017

09:00

Bruxelles : ASP - A5E-2

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabică

+ Reuniune ordinară

+ - IPM EP-QATAR

13-07-2017

09:30

Bruxelles : ASP - A3G-2

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațile cu Mercosur

+ Reuniune ordinară

+ - RÉUNION DE LA DÉLÉGATION POUR LES RELATIONS AVEC LE MERCOSUR

13-07-2017

11:00

Bruxelles : ASP - A5E-2

 
Prezentare și competențe
 

Delegațiilemențin și dezvoltă contactele Parlamentului European la nivel internațional șicontribuie la consolidarea rolului și vizibilității Uniunii Europene în lume.

Astfel, pe de oparte, activitățile delegațiilor vizează menținerea și intensificareacontactelor cu parlamentele statelor care sunt în mod tradițional partenere aleUniunii Europene și, pe de altă parte, contribuie la promovarea în țările terțea valorilor care stau la baza Uniunii Europene, și anume principiilelibertății, democrației și respectării drepturilor omului și a libertățilorfundamentale, precum și principiul statului de drept (articolul 6 din Tratatulprivind Uniunea Europeană).

Contactele ParlamentuluiEuropean la nivel internațional sunt guvernate de principiile dreptuluiinternațional public.

ContacteleParlamentului la nivel internațional vizează stimularea dimensiuniiparlamentare a relațiilor internaționale, în măsura în care acest lucru esteposibil și adecvat.

(Articolul 3, principiilecare reglementează activităţile delegaţiei, adoptate de Conferinţapreşedinţilor la 29 octombrie 2015)