Calendarul reuniunilor

Calendarul reuniunilor

 
 

Calendar pe termen lung Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile

+ Reuniune ordinară

+ - D-CL MEETING

05-09-2016

15:30

Bruxelles : ASP - A5E-2

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu țările din America Centrală

+ Reuniune ordinară

+ - DCAM MEETING

05-09-2016

16:00

Bruxelles : ASP - A1E-2

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză

+ Reuniune ordinară

05-09-2016

17:00

Bruxelles : ASP - A1G-2

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabică

+ Reuniune ordinară

+ - DARP MEETING

05-09-2016

17:30

Bruxelles : ASP - A5E-2

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu Australia și Noua Zeelandă

+ cu deputaţii din Parlamentul European

+ - MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND WITH EU AMBASSADOR H.E. MR SEM FABRIZI

06-09-2016

12:00

Bruxelles : ASP - A1G-1

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și cu Uniunea Maghrebului Arab

+ Reuniune ordinară

+ - DMAG MEETING

08-09-2016

14:00

Bruxelles : ASP - A5E-2

Calendar pe termen lung Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Serbia

+ Reuniune pregătitoare

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 5TH EU-SERVIA STABILIZATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

14-09-2016

15:00

Strasbourg : LOW - S4.1

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu Israel

+ Reuniune ordinară

14-09-2016

15:00

Strasbourg : LOW - S4.5

Calendar pe termen lung Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

+ Delegația pentru relațiile cu Irak

+ Reuniune ordinară

14-09-2016

16:00

Strasbourg : SDM - SDM-S1

Calendar pe termen lung Delegația la Comisiile de cooperare parlamentară UE- Kazahstan, UE-Kârgâzstan, UE-Uzbekistan, UE-Tadjikistan șipentru relațiile cu Turkmenistanul și Mongolia

+ Reuniune ordinară

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CENTRAL ASIAN COUNTRIES

14-09-2016

16:15

Strasbourg : LOW - S4.5

 
Prezentare și competențe
 

Delegațiilemențin și dezvoltă contactele Parlamentului European la nivel internațional șicontribuie la consolidarea rolului și vizibilității Uniunii Europene în lume.

Astfel, pe de oparte, activitățile delegațiilor vizează menținerea și intensificareacontactelor cu parlamentele statelor care sunt în mod tradițional partenere aleUniunii Europene și, pe de altă parte, contribuie la promovarea în țările terțea valorilor care stau la baza Uniunii Europene, și anume principiilelibertății, democrației și respectării drepturilor omului și a libertățilorfundamentale, precum și principiul statului de drept (articolul 6 din Tratatulprivind Uniunea Europeană).

Contactele ParlamentuluiEuropean la nivel internațional sunt guvernate de principiile dreptuluiinternațional public.

ContacteleParlamentului la nivel internațional vizează stimularea dimensiuniiparlamentare a relațiilor internaționale, în măsura în care acest lucru esteposibil și adecvat.

(Articolul 3, principiilecare reglementează activităţile delegaţiei, adoptate de Conferinţapreşedinţilor la 29 octombrie 2015)