Calendarul reuniunilor

Calendarul reuniunilor

 
 

Calendar pe termen lung Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic

+ Reuniune ordinară

+ - ORDINARY MEETING

26-01-2017

09:00

Bruxelles : ASP - A1E-2

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu țările din America Centrală

+ Reuniune ordinară

+ - DCAM MEETING

26-01-2017

10:30

Bruxelles : ASP - A1E-2

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu Palestina

+ Reuniune extraordinară

+ - ELECTION OF CHAIR

26-01-2017

12:45

Bruxelles : ASP - A5E-2

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și cu Uniunea Maghrebului Arab

+ REUNIUNE CONSTITUTIVĂ

+ - POSSIBLE CONSTITUENT MEETING DMAG (ELECTION OF NEW CHAIR)

26-01-2017

14:00

Bruxelles : ASP - A5G-2

Calendar pe termen lung Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia

+ Reuniune extraordinară

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

31-01-2017

13:30

Bruxelles : ASP - A3G-2

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu Israel

+ Reuniune ordinară

02-02-2017

14:00

Bruxelles : ASP - A3G-2

Calendar pe termen lung Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru

+ Reuniune ordinară

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 13TH EU-MONTENEGRO STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

06-02-2017

15:15

Bruxelles : ASP - A5E-2

Calendar pe termen lung Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile

+ Reuniune ordinară

+ - D-CL ORDINARY MEETING

06-02-2017

15:30

Bruxelles : PHS - P5B001

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu țările din Comunitatea Andină

+ Reuniune ordinară

+ - MEETING OF EP DELEGATION FOR RELATIONS WITH COUNTIRES OF THE ANDEAN COMMUNITY

06-02-2017

16:00

Bruxelles : ASP - A1E-2

Calendar pe termen lung Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabică

+ Reuniune ordinară

+ - DARP MEETING

06-02-2017

16:30

Bruxelles : ASP - A5E-2

 
Prezentare și competențe
 

Delegațiilemențin și dezvoltă contactele Parlamentului European la nivel internațional șicontribuie la consolidarea rolului și vizibilității Uniunii Europene în lume.

Astfel, pe de oparte, activitățile delegațiilor vizează menținerea și intensificareacontactelor cu parlamentele statelor care sunt în mod tradițional partenere aleUniunii Europene și, pe de altă parte, contribuie la promovarea în țările terțea valorilor care stau la baza Uniunii Europene, și anume principiilelibertății, democrației și respectării drepturilor omului și a libertățilorfundamentale, precum și principiul statului de drept (articolul 6 din Tratatulprivind Uniunea Europeană).

Contactele ParlamentuluiEuropean la nivel internațional sunt guvernate de principiile dreptuluiinternațional public.

ContacteleParlamentului la nivel internațional vizează stimularea dimensiuniiparlamentare a relațiilor internaționale, în măsura în care acest lucru esteposibil și adecvat.

(Articolul 3, principiilecare reglementează activităţile delegaţiei, adoptate de Conferinţapreşedinţilor la 29 octombrie 2015)