Veuillez remplir ce champ

Konferencia predsedov delegácií

Konferencia predsedov delegácií je politický orgán Európskeho parlamentu, ktorý koordinuje prácu jeho 44 stálych delegácií.

Konferencia má zaistiť, aby delegácie pracovali efektívne a v koordinácii s inými parlamentnými štruktúrami. Pravidelné stretnutia konferencie predstavujú diskusné fórum pre spoločné otázky a výzvy všetkých delegácií.

Zloženie a predsedníctvo

Členmi konferencie sú predsedovia 44 parlamentných delegácií a 3 výborov, ktoré sa zameriavajú na medzinárodné vzťahy.

Zo 44 predsedov sa zvolí jeden predseda konferencie. Predseda alebo predsedníčka sa volí na 2,5-ročné funkčné obdobie, teda na polovicu 5-ročného volebného obdobia Európskeho parlamentu.

Súčasnou predsedníčkou Konferencie predsedov delegácií je Inés Ayala Sender. Jej funkčné obdobie skončí na konci ôsmeho volebného parlamentného obdobia v roku 2019.

Španielka Ines Ayala Sender, členka Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente, je zároveň predsedníčkou Delegácie pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu a tiež členkou Delegácie pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie.

Plánovanie

Schôdze Konferencie predsedov delegácií sa zvyčajne konajú v utorky počas zasadnutí v Štrasburgu. To predstavuje 12 schôdzí ročne.

Konferencia dvakrát do roka pripravuje šesťmesačný harmonogram schôdzí delegácií. Návrh harmonogramu sa predloží Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre rozvoj. Následne sa harmonogram postúpi Konferencii predsedov, orgánu Európskeho parlamentu, ktorý tvorí predseda Parlamentu a predsedovia politických skupín.

Úlohou Konferencie predsedov je schvaľovať harmonogram delegácií.

Odporúčanie pre a od iných politických orgánov

Konferencia predsedov delegácií môže niekedy predkladať návrhy týkajúce sa práce delegácií Konferencii predsedov.

Konferencia predsedov a Predsedníctvo Európskeho parlamentu -, politický orgán zložený z predsedu a podpredsedov Parlamentu - môžu Konferenciu predsedov delegácií poveriť určitými úlohami.

Spolupráca medzi delegáciami a medzi delegáciami a výbormi

Prijatím spoločných prístupov a usmernení pre činnosť delegácií Konferencia predsedov delegácií presadzuje tie najlepšie postupy.

Spolupracuje tiež s paralelným politickým orgánom, Konferenciou predsedov výborov, ktorá koordinuje činnosť jednotlivých výborov.

Vďaka tomu dochádza k zosúlaďovaniu činností výborov a delegácii Parlamentu.

V konečnom dôsledku sa tak posilňuje dohľad Európskeho parlamentu nad zahraničnými vzťahmi EÚ.

Rámec

Konferencia predsedov delegácií je definovaná v rokovacom poriadku Európskeho parlamentu.

V článku 30 aktuálnej verzie rokovacieho poriadku sa Konferencia vymedzuje štyrmi ustanoveniami:

1. Konferencia predsedov delegácií sa skladá z predsedov všetkých stálych medziparlamentných delegácií. Konferencia predsedov delegácií si volí svojho predsedu.

2. V neprítomnosti predsedu vedie schôdzu Konferencie predsedov jej najstarší prítomný člen.

3. Konferencia predsedov delegácií môže dávať Konferencii predsedov odporúčania týkajúce sa práce delegácií.

4. Predsedníctvo a Konferencia predsedov môžu poveriť Konferenciu predsedov delegácií vykonávaním určitých úloh.