Kalendár schôdzí

 
 
 1. Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora 
  Riadna schôdza 

  - 16. ZASADNUTIE PARLAMENTNÉHO VÝBORU PRE STABILIZÁCIU A PRIDRUŽENIE (SAPC) EÚ - ČIERNA HORA 
   
  Štrasburg : SDM - SDM-S5  
   
  Štrasburg : SDM - SDM-S5  
 2. Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) 
  Riadna schôdza 

  - SCHÔDZA DELEGÁCIE DASE 
   
  Štrasburg : WIC - WIC200  
 3. Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou 
   
  Štrasburg : WIC - WIC200  
 4. Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými 
  Riadna schôdza 

  - RIADNA SCHÔDZA DELEGÁCIE PRE VZŤAHY S USA 
   
  Štrasburg : SDM - SDM-S1  
 5. Delegácia pre vzťahy s Palestínou 
  Riadna schôdza 

  - RIADNA SCHÔDZA DPAL 
   
  Štrasburg : LOW - N3.5  
 6. Delegácia pre vzťahy s Bosnou a Hercegovinou a Kosovom 
  Riadna schôdza 

  - SCHÔDZA DELEGÁCIE - BOSNA A HERCEGOVINA 
   
  Brusel : ASP - A1G-2  
 7. Delegácia pre vzťahy s Izraelom 
  s poslancami EP 

  - 44. MEDZIPARLAMENTNÁ SCHÔDZA EP/KNESSET 
   
  Brusel : ASP - A3G-2  
 8. Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu 
  Riadna schôdza 

  - DMAG MEETING 
   
  Brusel : ASP - A3G-2  
 9. Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom 
  s poslancami EP 

  - 7TH EU-TAJIKISTAN PCC (PARLIAMENTARY COOPERATION COMMITTEE MEETING) 
   
  Brusel : ASP - A5E-2  
 10. Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie 
  Delegácia pre vzťahy s Afganistanom 

  Spoločná schôdza 

  - JOINT MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTH ASIA AND DELEGATION FOR RELATIONS WITH AFGHANISTAN 
   
  Brusel : ASP - A5G-3  
 11. Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru 
  Riadna schôdza 

  - 51ST EEA JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING 
   
  Štrasburg : SDM - SDM-S5  
 12. Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení 
  Riadna schôdza 

  - ORDINARY MEETING OF THE DELEGATION TO THE EURO-LATIN AMERICAN PARLIAMENTARY ASSEMBLY (DLAT) 
   
  Štrasburg : WIC - WIC200