Kalendár schôdzí

 
 
 1. Delegácia pre vzťahy s Palestínou 
  Riadna schôdza 
   
  Brusel : ASP - A1E-2  
 2. Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru 
  Riadna schôdza 

  - 34. MEDZIPARLAMENTNÁ SCHÔDZA EÚ - NÓRSKO 
   
  Brusel : ASP - A3G-2  
 3. Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina 
  Riadna schôdza 

  - : SCHÔDZA DELEGÁCIE O BOJI PROTI KORUPCII NA UKRAJINE SPOLU S KOMISÁROM HAHNOM A PODPORNOU SKUPINOU PRE UKRAJINU 
   
  Brusel : JAN - 4Q2  
 4. Delegácia pre vzťahy s Bieloruskom 
  Riadna schôdza 

  - SCHÔDZA DELEGÁCIE PRE VZŤAHY S BIELORUSKOM 
   
  Brusel : ASP - A3E-3  
 5. Delegácia pre vzťahy s Izraelom 
  Riadna schôdza 

  - SCHÔDZA DELEGÁCIE PRE VZŤAHY S IZRAELOM 
   
  Brusel : ASP - A1E-2  
 6. Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku 
  Riadna schôdza 
   
  Štrasburg : LOW - N3.2  
 7. Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou 
  s poslancami EP 

  - 25TH INTER-PARLIAMENTARY MEETING (IPM) BETWEEN THE EP DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA AND THE SOUTH AFRICAN PARLIAMENT 
   
  Štrasburg : SDM - SDM-S5  
 8. Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Arménsko a EÚ – Azerbajdžana pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko 
  Riadna schôdza 

  - 6TH EU-GEORGIA PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE MEETING 
   
  Brusel : ASP - A5E-2