Veuillez remplir ce champ

Kalendár schôdzí

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko


Brusel : ASP - A1E-2

Riadna schôdza
MONTÁŽ ZARIADENÍ NA VIDEOKONFERENCIU


Brusel : ASP - A1E-2

Riadna schôdza
DELEGÁCIA NA ZASADNUTIE SPV EÚ-TURECKO


Brusel : ASP - A1E-2

Riadna schôdza
DEMONTÁŽ ZARIADENÍ NA VIDEOKONFERENCIU

Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom


Brusel : ASP - A1E-1

Riadna schôdza

Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie


Brusel : ASP - A1E-2

Riadna schôdza

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko


Brusel : ASP - A1E-2

Riadna schôdza

Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom


Brusel : ASP - A5E-2

Spoločná schôdza
SPOLOČNÁ SCHÔDZA DARP, D-IQ A D-IR NA TÉMU: BLÍZKY VÝCHOD A PERZSKÝ ZÁLIV

Delegácia pre vzťahy s Brazílskou federatívnou republikou


Brusel : ASP - A1G-3

Riadna schôdza

Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou


Brusel : ASP - A1E-2

Riadna schôdza
RIADNA SCHÔDZA DELEGÁCIE PRE VZŤAHY S ČÍNSKOU ĽUDOVOU REPUBLIKOU

Delegácia pre vzťahy s Indiou


Brusel : ASP - A1E-1

Riadna schôdza

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Mexiko


Brusel : ASP - A3G-2

Prípravná schôdza
XXVII SPV EÚ-MEXIKO

Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky


Brusel : ASP - A5G-2

Riadna schôdza

Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom


Brusel : ASP - A1E-1

Riadna schôdza
Ordinary meeting of the Delegation to the EU-Kazakhstan, EU-Kyrgyzstan, EU-Uzbekistan and EU-Tajikistan Parliamentary Cooperation Committees and for relations with Turkmenistan and Mongolia

Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku


Brusel : ASP - A5E-2

Riadna schôdza
Meeting of Delegation for Relations with the Mashreq Countries

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ


Brusel : PHS - P4B001

Riadna schôdza
Meeting of the Delegation to the ACP-EU JPA