Kalendár schôdzí

Kalendár schôdzí

 

Delegácia pre vzťahy s Japonskom

Prípravná schôdza

+ - MEETING TO PREPARE THE 37TH EU-JAPAN IPM SCHEDULED FOR 5 AND 6 JULY 2017

29-06-2017

13:30

Brusel : ASP - A1E-1

Prezentácia a právomoci
 

Od roku 1979 sa každoročne konajú stretnutia s japonským parlamentom, striedavo v Japonsku a v Európe. Od roku 2006 sa predsedníctva jednotlivých delegácií stretávajú každoročne, čo umožňuje lepšie porozumieť politickému vývoju na oboch stranách.
 
Okrem toho sa parlamentné výbory oboch strán pravidelne stretávajú pri príležitosti študijných návštev zameraných na určité témy (napr. ústavná reforma, hospodárske a menové veci, životné prostredie).

 
 
 
Kontakty
 
You can contact the Secretariat of the Delegation for relations with Japan by email at the following address:
d-jp@europarl.europa.eu
                                              
or by fax:
+32 2 284 68 31 (Brussels)+33 3 881 79059 (Strasbourg)