Kalendár schôdzí

Kalendár schôdzí

 

Delegácia pre vzťahy s Japonskom

Prípravná schôdza

+ - 35TH EU-JAPAN IPM

16-04-2015

10:00

Brusel : ASP - A5E-2

Delegácia pre vzťahy s Japonskom

s poslancami EP

+ - 35TH EU-JAPAN INTERPARLIAMENTARY MEETING

29-04-2015

15:00

Štrasburg : SDM - SDM-S7

30-04-2015

09:00

Štrasburg : SDM - SDM-S7

Prezentácia a právomoci
 

Od roku 1979 sa každoročne konajú stretnutia s japonským parlamentom, striedavo v Japonsku a v Európe. Od roku 2006 sa predsedníctva jednotlivých delegácií stretávajú každoročne, čo umožňuje lepšie porozumieť politickému vývoju na oboch stranách.
 
Okrem toho sa parlamentné výbory oboch strán pravidelne stretávajú pri príležitosti študijných návštev zameraných na určité témy (napr. ústavná reforma, hospodárske a menové veci, životné prostredie).

 
 
 
 
Kontakty
 
You can contact the Secretariat of the Delegation for relations with Japan by email at the following address:
                                              
or by fax:
+32 2 284 68 31 (Brussels)
+33 3 881 79059 (Strasbourg)