Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest : Dokumenty zo zasadnutí

DEPA: Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST 

 
Európsky parlament uchováva všetky dokumenty zo schôdzí pre túto delegáciu v elektronickej forme.

Ak si chcete tieto dokumenty prezrieť, zvoľte dátum príslušnej schôdze. Dostupné dokumenty sa zobrazia v zozname. V mnohých prípadoch je k dispozícii niekoľko jazykových verzií.

Po otvorení dokumentu v prehliadači môžete súbor uložiť alebo poslať e-mailom.