Domovská stránka

Domovská stránka

 
Joint statement by Mr David McALLISTER, Ms Rebecca HARMS, Mr Sajjad KARIM on tragic death of civilians in the Fizuli region - 6 July 2017
 
Ďalšie informácie
 
 
Mode d'affichage des délégations
 
Rebecca HARMS Predsedníčka Skupina zelených/Európska slobodná aliancia Nemecko Bündnis 90/Die Grünen
 
Zigmantas BALČYTIS Podpredseda Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente Litva Lietuvos socialdemokratų partija
 
Ryszard CZARNECKI Podpredseda Európski konzervatívci a reformisti Poľsko Prawo i Sprawiedliwość
 
Andrea BOCSKOR Podpredsedníčka Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) Maďarsko Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt
 
Rolandas PAKSAS Podpredseda Skupina Európa slobody a priamej demokracie Litva Partija Tvarka ir teisingumas
 
Daniela AIUTO Členka Skupina Európa slobody a priamej demokracie Taliansko Movimento 5 Stelle
 
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Členka Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente Litva Lietuvos socialdemokratų partija
 
Michał BONI Člen Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) Poľsko Platforma Obywatelska
 
Cristian-Silviu BUŞOI Člen Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) Rumunsko Partidul Naţional Liberal
 
Lorenzo CESA Člen Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) Taliansko Unione di Centro
 
 
Členovia výboru
 
Prezentácia a právomoci
 

Delegácia Európskeho parlamentu pri Parlamentnom zhromaždení Euronest (DEPA) bola vytvorená na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu (EP) zo 6. mája 2009 a zostavená na začiatku siedmeho volebného obdobia (koncom septembra 2009). EP požadoval vytvorenie tohto zhromaždenia už počas šiesteho volebného obdobia (2004 - 2009). Delegácii sa po 18 mesiacoch zložitých rokovaní s politickými orgánmi EP a prominentnými poslancami parlamentov v Arménsku, Azerbajdžane, Gruzínsku, Moldavsku a na Ukrajine podarilo dosiahnuť politickú podporu potrebnú pre samotné založenie Parlamentného zhromaždenia Euronest (PZ) 3. mája 2011. Z politických dôvodov nie je doteraz možné pričleniť k PZ Euronest bieloruskú delegáciu. Úlohou Zhromaždenia je zastupovať parlamentnú zložku Východného partnerstva. Túto iniciatívu začala v roku 2009 uplatňovať Európska únia voči svojim východným susedom s cieľom ich priblíženia, zabránenia vytvoreniu nových deliacich čiar v Európe a na stanovenie rámca pre uzavretie ďalekosiahlych dohôd o pridružení vrátane prehĺbených a komplexných zón voľného obchodu. Parlamentné zhromaždenie Euronestmá v súčasnosti 110 členov: 60 poslancov Európskeho parlamentu (ktorí takisto tvoria súčasnú Delegáciu EP - DEPA a ktorí sú všetci členmi niektorej z bilaterálnych stálych delegácií EP v krajinách, ktoré zastrešuje PZ Euronest) a 10 poslancov z každej z nasledujúcich krajín Východného partnerstva: Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina.

Parlamentné zhromaždenie Euronest, ktorého súčasťou je plénum, Predsedníctvo, štyri stále výbory a dve medzivýborové pracovné skupiny, má slúžiť ako fórum pre mnohostranný parlamentný dialóg a výmeny v rámci krajín Východného partnerstva a medzi poslancami Európskeho parlamentu a ich partnermi z krajín Východného partnerstva, a zároveň dohliadať na implementáciu Východného partnerstva vo viacerých oblastiach spoločného záujmu, ako sú: stabilita, demokracia, aproximácia práva a noriem, obchod, energetika, medziľudské kontakty, kultúra, vzdelávanie a ďalšie.
Parlamentné zhromaždenie Euronest si postupne našlo miesto v medziinštitucionálnej štruktúre Východného partnerstva: Spolupredsedovia Parlamentného zhromaždenia Euronest sú napríklad pravidelne pozývaní na samity hláv štátov a predsedov vlád Východného partnerstva a na výročné schôdze ministrov.

 
 
 
Kontakty
 
You can contact the Delegation Secretariat by e-mail at the following address:
depa@europarl.europa.eu

Odkazy