Domovská stránka

Domovská stránka

 
Meetings
CONFERENCE ON THE IMPLEMENTATION OF THE EASTERN PARTNERSHIP AND ASSOCIATION COMMITMENTS IN THE FIELD OF ANTI-DISCRIMINATION, JUDICIARY AND FIGHT AGAINST CORRUPTION - in cooperation with the Open Society Foundations
Thursday, 23 March 2017 - 14.00 - 17.00 Brussels (A1E2)
   
 
Mode d'affichage des délégations
 
Rebecca HARMS Predsedníčka Skupina zelených/Európska slobodná aliancia Nemecko Bündnis 90/Die Grünen
 
Zigmantas BALČYTIS Podpredseda Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente Litva Lietuvos socialdemokratų partija
 
Ryszard CZARNECKI Podpredseda Európski konzervatívci a reformisti Poľsko Prawo i Sprawiedliwość
 
Andrea BOCSKOR Podpredsedníčka Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) Maďarsko Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt
 
Rolandas PAKSAS Podpredseda Skupina Európa slobody a priamej demokracie Litva Partija Tvarka ir teisingumas
 
Daniela AIUTO Členka Skupina Európa slobody a priamej demokracie Taliansko Movimento 5 Stelle
 
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Členka Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente Litva Lietuvos socialdemokratų partija
 
Michał BONI Člen Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) Poľsko Platforma Obywatelska
 
Cristian-Silviu BUŞOI Člen Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) Rumunsko Partidul Naţional Liberal
 
Lorenzo CESA Člen Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) Taliansko Nuovo Centrodestra - Unione di Centro
 
 
Členovia výboru
 
Prezentácia a právomoci
 

Delegácia Európskeho parlamentu pri Parlamentnom zhromaždení Euronest (DEPA) bola vytvorená na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu (EP) zo 6. mája 2009 a zostavená na začiatku siedmeho volebného obdobia (koncom septembra 2009). EP požadoval vytvorenie tohto zhromaždenia už počas šiesteho volebného obdobia (2004 - 2009). Delegácii sa po 18 mesiacoch zložitých rokovaní s politickými orgánmi EP a prominentnými poslancami parlamentov v Arménsku, Azerbajdžane, Gruzínsku, Moldavsku a na Ukrajine podarilo dosiahnuť politickú podporu potrebnú pre samotné založenie Parlamentného zhromaždenia Euronest (PZ) 3. mája 2011. Z politických dôvodov nie je doteraz možné pričleniť k PZ Euronest bieloruskú delegáciu. Úlohou Zhromaždenia je zastupovať parlamentnú zložku Východného partnerstva. Túto iniciatívu začala v roku 2009 uplatňovať Európska únia voči svojim východným susedom s cieľom ich priblíženia, zabránenia vytvoreniu nových deliacich čiar v Európe a na stanovenie rámca pre uzavretie ďalekosiahlych dohôd o pridružení vrátane prehĺbených a komplexných zón voľného obchodu. Parlamentné zhromaždenie Euronestmá v súčasnosti 110 členov: 60 poslancov Európskeho parlamentu (ktorí takisto tvoria súčasnú Delegáciu EP - DEPA a ktorí sú všetci členmi niektorej z bilaterálnych stálych delegácií EP v krajinách, ktoré zastrešuje PZ Euronest) a 10 poslancov z každej z nasledujúcich krajín Východného partnerstva: Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina.

Parlamentné zhromaždenie Euronest, ktorého súčasťou je plénum, Predsedníctvo, štyri stále výbory a dve medzivýborové pracovné skupiny, má slúžiť ako fórum pre mnohostranný parlamentný dialóg a výmeny v rámci krajín Východného partnerstva a medzi poslancami Európskeho parlamentu a ich partnermi z krajín Východného partnerstva, a zároveň dohliadať na implementáciu Východného partnerstva vo viacerých oblastiach spoločného záujmu, ako sú: stabilita, demokracia, aproximácia práva a noriem, obchod, energetika, medziľudské kontakty, kultúra, vzdelávanie a ďalšie.
Parlamentné zhromaždenie Euronest si postupne našlo miesto v medziinštitucionálnej štruktúre Východného partnerstva: Spolupredsedovia Parlamentného zhromaždenia Euronest sú napríklad pravidelne pozývaní na samity hláv štátov a predsedov vlád Východného partnerstva a na výročné schôdze ministrov.

 
 
 
Kontakty
 
You can contact the Delegation Secretariat by e-mail at the following address:
depa@europarl.europa.eu

Odkazy