Domovská stránka

Domovská stránka

 

Latest news

Statement by Ms Heidi HAUTALA and Mr Victor DOLIDZE, Co-Presidents ofthe Euronest PA, on relations with Azerbaijan - 22 September 2016.
Ďalšie informácie
 
 
Mode d'affichage des délégations
 
Heidi HAUTALA Predsedníčka Skupina zelených/Európska slobodná aliancia Fínsko Vihreä liitto
 
Zigmantas BALČYTIS Podpredseda Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente Litva Lietuvos socialdemokratų partija
 
Ryszard CZARNECKI Podpredseda Európski konzervatívci a reformisti Poľsko Prawo i Sprawiedliwość
 
Andrea BOCSKOR Podpredsedníčka Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) Maďarsko Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt
 
Rolandas PAKSAS Podpredseda Skupina Európa slobody a priamej demokracie Litva Partija Tvarka ir teisingumas
 
Daniela AIUTO Členka Skupina Európa slobody a priamej demokracie Taliansko Movimento 5 Stelle
 
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Členka Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente Litva Lietuvos socialdemokratų partija
 
Michał BONI Člen Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) Poľsko Platforma Obywatelska
 
Cristian-Silviu BUŞOI Člen Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) Rumunsko Partidul Naţional Liberal
 
Lorenzo CESA Člen Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) Taliansko Nuovo Centrodestra - Unione di Centro
 
 
Členovia výboru
 
Prezentácia a právomoci
 

Delegácia EP v Parlamentnom zhromaždení EURONEST bola ustanovená rozhodnutím Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 a zriadená na začiatku 7. legislatívneho obdobia (na konci septembra 2009). Zhromaždenie bolo zriadené 3. mája 2011 po jeden a pol roku náročných diskusií ako parlamentný rozmer Východného partnerstva, t. j. politiky, ktorú Európska únia vykonáva vo vzťahu k svojim východným susedom a ktorá má viesť k ich zblíženiu, pričom sa zabráni vzniku nového rozdelenia, ako aj uzavrieť ďalekosiahle dohody o pridružení vrátane dohôd o rozvinutých a rozsiahlych zónach voľného obchodu. Európsky parlament požadoval vytvorenie tohto zhromaždenia už počas 6. legislatívneho obdobia. Parlamentné zhromaždenie Euronest má v súčasnosti 110 členov: 60 členov z Európskeho parlamentu (rovnaký počet členov má súčasná delegácia EP) a 10 členov z každej z týchto krajín (východní partneri): Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina. Z politických dôvodov nebolo do dnešného dňa možné prijať do parlamentného zhromaždenia bieloruskú delegáciu.
Parlamentné zhromaždenie Euronest sa chce stať inštitúciou pre mnohostranný parlamentný dialóg a výmenu tak medzi východnými partnermi, ako aj medzi poslancami EP a ich kolegami z východných partnerských krajín, a to v niekoľkých oblastiach spoločného záujmu, ako sú napr. stabilita, demokracia, aproximácia právnych predpisov a noriem, obchod, energetika, medziľudské kontakty a mnohé iné oblasti.

 
 
 
Kontakty
 
You can contact the Delegation Secretariat by e-mail at the following address:
depa@europarl.europa.eu 
 
Odkazy