Domovská stránka

Domovská stránka

 
Latest news
Statement by Mr Sajjad KARIM and Mr Samad SEYIDOV, Co-Chairmen of the EU-Azerbaijan PCC - Baku, 21 September 2016
 
Ďalšie informácie
 
 
Sajjad KARIM Predseda Európski konzervatívci a reformisti Spojené kráľovstvo Conservative Party
 
Elisabeth KÖSTINGER Podpredsedníčka Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) Rakúsko Österreichische Volkspartei
 
Antanas GUOGA Podpredseda Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) Litva Independent
 
Lorenzo CESA Člen Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) Taliansko Nuovo Centrodestra - Unione di Centro
 
Birgit COLLIN-LANGEN Členka Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) Nemecko Christlich Demokratische Union Deutschlands
 
Damian DRĂGHICI Člen Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente Rumunsko Uniunea Națională pentru Progresul României
 
Heidi HAUTALA Členka Skupina zelených/Európska slobodná aliancia Fínsko Vihreä liitto
 
Iris HOFFMANN Členka Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente Nemecko Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 
Robert Jarosław IWASZKIEWICZ Člen Skupina Európa slobody a priamej demokracie Poľsko KORWiN
 
Kateřina KONEČNÁ Členka Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice Česko Komunistická strana Čech a Moravy
 
 
Členovia výboru
 
Prezentácia a právomoci
 

Vzťahy medzi Európskym parlamentom a parlamentmi zakaukazských republík - Arménska, Azerbajdžanu a Gruzínska - sa uskutočňujú v rámci Delegácie pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ - Arménsko, EÚ - Azerbajdžan a Parlamentného výboru pre pridruženie EÚ - Gruzínsko. Pokiaľ ide o Parlamentné výbory pre spoluprácu, tieto spoločné parlamentné orgány fungujú na základe dohôd o partnerstve a spolupráci (DPS), ktoré EÚ uzavrela v roku 1996 s Arménskom a Azerbajdžanom a ktoré vstúpili do platnosti 1. júla 1999.

Vzťahy s Gruzínskom sa však v súčasnosti uskutočňujú v rámci dohody o pridružení/prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode (AA/DCFTA), ktorá nahrádza doteraz uplatňovanú DPS. AA/DCFTA bola podpísaná 27. júna 2014 a od 1. septembra 2014 sa predbežne uplatňuje. Prostredníctvom AA/DCFTA sa poskytuje jasný rámec pre posilnenie dvojstrannej spolupráce medzi Gruzínskom a EÚ: poskytne sa ňou základ, na ktorom bude Gruzínsko pokračovať vo svojom programe reforiem, v súlade so spoločnými hodnotami uvedenými v dohode o pridružení, ako sú: demokracia, dobá správa vecí verejných, právny štát a dodržiavanie ľudských práv. Úlohou novovytvorenej Asociačnej rady medzi Gruzínskom a EÚ je v súčasnosti vykonávanie AA/DCFTA, zatiaľ čo Parlamentný výbor pre pridruženie je poverený vykonávaním parlamentnej kontroly. Parlamentný výbor pre pridruženie slúži aj ako otvorené fórum pre diskusiu o všetkých aspektoch vzťahov medzi EÚ a Gruzínskom a otázkach spoločného záujmu: jeho cieľom je poskytnúť významný podnet pre uskutočňovanie úspešných demokratických a trhových reforiem v Gruzínsku a užšiu integráciu s EÚ.

Delegácia Európskeho parlamentu pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ - Arménsko, EÚ - Azerbajdžan a Parlamentný výbor pre pridruženie EÚ - Gruzínsko majú po 18 členov a podobný počet náhradníkov. Schôdze parlamentných výboroch pre spoluprácu sa v zásade uskutočňujú raz za rok a parlamentných výborov pre pridruženie dvakrát ročne striedavo v hostiteľskej krajine a jednom z pracovísk Európskeho parlamentu.

 
 
 
Kontakty
 
You can contact the Delegation Secretariat by e-mail at the following address:
dsca@europarl.europa.eu