Domovská stránka

Domovská stránka

 

Latest news

Statement by Mr Sajjad KARIM and Mr Samad SEYIDOV, Co-Chairmen of the EU-Azerbaijan PCC - Baku, 21 September 2016
Ďalšie informácie
 
 
Sajjad KARIM Predseda Európski konzervatívci a reformisti Spojené kráľovstvo Conservative Party
 
Elisabeth KÖSTINGER Podpredsedníčka Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) Rakúsko Österreichische Volkspartei
 
Antanas GUOGA Podpredseda Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu Litva Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
 
Lorenzo CESA Člen Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) Taliansko Nuovo Centrodestra - Unione di Centro
 
Birgit COLLIN-LANGEN Členka Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) Nemecko Christlich Demokratische Union Deutschlands
 
Damian DRĂGHICI Člen Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente Rumunsko Uniunea Națională pentru Progresul României
 
Heidi HAUTALA Členka Skupina zelených/Európska slobodná aliancia Fínsko Vihreä liitto
 
Iris HOFFMANN Členka Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente Nemecko Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 
Robert Jarosław IWASZKIEWICZ Člen Skupina Európa slobody a priamej demokracie Poľsko KORWiN
 
Kateřina KONEČNÁ Členka Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice Česko Komunistická strana Čech a Moravy
 
 
Členovia výboru
 
Prezentácia a právomoci
 

Vzťahy medzi Európskym parlamentom a parlamentmi zakaukazských republík - Arménska, Azerbajdžanu a Gruzínska - sa uskutočňujú v rámci Delegácie pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ - Arménsko, EÚ - Azerbajdžan a Parlamentného výboru pre pridruženie EÚ - Gruzínsko. Pokiaľ ide o Parlamentné výbory pre spoluprácu, tieto spoločné parlamentné orgány fungujú na základe dohôd o partnerstve a spolupráci (DPS), ktoré EÚ uzavrela v roku 1996 s Arménskom a Azerbajdžanom a ktoré vstúpili do platnosti 1. júla 1999.

Vzťahy s Gruzínskom sa však v súčasnosti uskutočňujú v rámci dohody o pridružení/prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode (AA/DCFTA), ktorá nahrádza doteraz uplatňovanú DPS. AA/DCFTA bola podpísaná 27. júna 2014 a od 1. septembra 2014 sa predbežne uplatňuje. Prostredníctvom AA/DCFTA sa poskytuje jasný rámec pre posilnenie dvojstrannej spolupráce medzi Gruzínskom a EÚ: poskytne sa ňou základ, na ktorom bude Gruzínsko pokračovať vo svojom programe reforiem, v súlade so spoločnými hodnotami uvedenými v dohode o pridružení, ako sú: demokracia, dobá správa vecí verejných, právny štát a dodržiavanie ľudských práv. Úlohou novovytvorenej Asociačnej rady medzi Gruzínskom a EÚ je v súčasnosti vykonávanie AA/DCFTA, zatiaľ čo Parlamentný výbor pre pridruženie je poverený vykonávaním parlamentnej kontroly. Parlamentný výbor pre pridruženie slúži aj ako otvorené fórum pre diskusiu o všetkých aspektoch vzťahov medzi EÚ a Gruzínskom a otázkach spoločného záujmu: jeho cieľom je poskytnúť významný podnet pre uskutočňovanie úspešných demokratických a trhových reforiem v Gruzínsku a užšiu integráciu s EÚ.

Delegácia Európskeho parlamentu pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ - Arménsko, EÚ - Azerbajdžan a Parlamentný výbor pre pridruženie EÚ - Gruzínsko majú po 18 členov a podobný počet náhradníkov. Schôdze parlamentných výboroch pre spoluprácu sa v zásade uskutočňujú raz za rok a parlamentných výborov pre pridruženie dvakrát ročne striedavo v hostiteľskej krajine a jednom z pracovísk Európskeho parlamentu.

 
 
 
Kontakty
 
You can contact the Delegation Secretariat by e-mail at the following address:
dsca@europarl.europa.eu