Domovská stránka

Domovská stránka

 
Latest news
Joint statement by Mr David McALLISTER, Ms Rebecca HARMS, Mr Sajjad KARIM on tragic death of civilians in the Fizuli region - 6 July 2017 (see link below)

Statement by Mr Sajjad KARIM, Chairman of the EP Delegation - The Georgian Constitution is an essential tool for all Georgian citizens, to advance their country on the path of democracy and European integration - 5 July 2017 (see link below)
   
 
Sajjad KARIM Predseda Európski konzervatívci a reformisti Spojené kráľovstvo Conservative Party
 
Elisabeth KÖSTINGER Podpredsedníčka Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) Rakúsko Österreichische Volkspartei
 
Antanas GUOGA Podpredseda Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) Litva Independent
 
Lorenzo CESA Člen Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) Taliansko Unione di Centro
 
Birgit COLLIN-LANGEN Členka Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) Nemecko Christlich Demokratische Union Deutschlands
 
Damian DRĂGHICI Člen Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente Rumunsko Independent
 
Heidi HAUTALA Členka Skupina zelených/Európska slobodná aliancia Fínsko Vihreä liitto
 
Iris HOFFMANN Členka Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente Nemecko Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 
Robert Jarosław IWASZKIEWICZ Člen Skupina Európa slobody a priamej demokracie Poľsko KORWiN
 
Kateřina KONEČNÁ Členka Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice Česko Komunistická strana Čech a Moravy
 
 
Členovia výboru
 
Prezentácia a právomoci
 

Vzťahy medzi Európskym parlamentom a parlamentmi zakaukazských republík - Arménska, Azerbajdžanu a Gruzínska - sa uskutočňujú v rámci Delegácie pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ - Arménsko, EÚ - Azerbajdžan a Parlamentného výboru pre pridruženie EÚ - Gruzínsko. Parlamentné výbory pre spoluprácu fungujú na základe dohôd o partnerstve a spolupráci (DPS) s Arménskom a Azerbajdžanom, ktoré vstúpili do platnosti 1. júla 1999. Tieto spoločné parlamentné orgány monitorujú všetky aspekty DPS a poskytujú tak fórum pre parlamentnú kontrolu, ktorá sa týka spolupráce EÚ - Azerbajdžan a EÚ - Arménsko.

Vzťahy s Gruzínskom sa však v súčasnosti uskutočňujú v rámci dohody o pridružení/prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (AA/DCFTA), ktorá vstúpila do platnosti 1. júla 2016. Táto nová dohoda nahrádza doteraz uplatňovanú DPS a poskytuje ambiciózny a jasný rámec na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Gruzínskom a EÚ. Na základe tejto dohody môže Gruzínsko vykonať svoj reformný plán v súlade so spoločnými hodnotami stanovenými v dohode o pridružení, s dôrazom na demokraciu, dobrú správu, právny štát a rešpektovanie ľudských práv a zároveň zaviesť veľmi ambiciózny rámec pre aproximáciu právnych predpisov a rozsiahlu zónu voľného obchodu. Úlohou novovytvorenej Asociačnej rady medzi Gruzínskom a EÚ je v súčasnosti vykonávanie AA/DCFTA, zatiaľ čo Parlamentný výbor pre pridruženie EÚ - Gruzínsko je poverený vykonávaním parlamentnej kontroly. Parlamentný výbor pre pridruženie slúži aj ako otvorené fórum pre diskusiu o všetkých aspektoch vzťahov medzi EÚ a Gruzínskom a otázkach spoločného záujmu. Jeho cieľom je poskytnúť významný podnet pre uskutočňovanie úspešných demokratických a trhových reforiem v Gruzínsku a užšiu integráciu s EÚ. Dohoda o pridružení taktiež udeľuje Parlamentnému výboru pre pridruženie povinnosť v oblasti dialógu s občianskou spoločnosťou.

Delegácia Európskeho parlamentu pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ - Arménsko, EÚ - Azerbajdžan a Parlamentný výbor pre pridruženie EÚ - Gruzínsko má 18 členov a podobný počet náhradníkov. Schôdze parlamentných výborov pre spoluprácu sa v zásade uskutočňujú raz za rok a parlamentných výborov pre pridruženie dvakrát ročne striedavo v hostiteľskej krajine a jednom z pracovísk Európskeho parlamentu.

 
 
 
Kontakty
 
You can contact the Delegation Secretariat by e-mail at the following address:
dsca@europarl.europa.eu