Veuillez remplir ce champ

Úvodné slovo predsedníčky Konferencie predsedov výborov

Vážené poslankyne, vážení poslanci, milí partneri a priatelia!

Celý svet uznáva Európsku úniu vďaka jej hodnotám a hlavným zásadám a my sa jednotne snažíme chrániť mierový a spravodlivý svetový poriadok, ktorý je založený na pravidlách a z ktorého nikto nie je vylúčený.

Poslanci Európskeho parlamentu sa ako volení zástupcovia usilujú vyjadrovať názory občanov Únie na medzinárodnej scéne v súlade s našimi hodnotami a strategickými záujmami.

A práve delegácie nám svojou činnosťou umožňujú viesť dialóg s partnermi z tretích krajín, aby sme našim občanom zaistili spoločnú prosperitu a život v mieri, najmä upevňovaním demokracie a dodržiavaním ľudských práv.

Som pevne presvedčená, že parlamentná diplomacia významne prispieva k tomu, aby sa ciele európskych vonkajších politík utvárali a plnili nanajvýš ucelene a dôveryhodne.

V ďalších častiach tejto stránky nájdete viac informácií o našej práci: naše poslanie a históriu, informácie o nedávnych schôdzach v Bruseli a Štrasburgu a služobných cestách, kalendár budúcich činností a dôležité parlamentné uznesenia týkajúce sa tejto oblasti našej práce.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
predsedníčka Konferencie predsedov delegácií
9. volebné obdobie

Budúce schôdze

Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom


Brusel : ASP - A3G-2

Riadna schôdza
SCHÔDZA DELEGÁCIE PRE VZŤAHY S KÓREJSKÝM POLOSTROVOM

Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom


Brusel : PHS - P6B054

Riadna schôdza
RIADNA SCHÔDZA DELEGÁCIE PRI VÝBOROCH PRE PARLAMENTNÚ SPOLUPRÁCU EÚ-KIRGIZSKO, EÚ-UZBEKISTAN A EÚ-TADŽIKISTAN A PRE VZŤAHY S TURKMÉNSKOM A MONGOLSKOM

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina


Brusel : ASP - A5E-2

Riadna schôdza
SCHÔDZA DELEGÁCIE - UKRAJINA

Delegácia pre severnú spoluprácu a pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)


Brusel : ASP - A5G-3

s poslancami EP
OBED
Baltic Sea Parliamentary Committee Standing Committee meeting