Kalendár schôdzí

Kalendár schôdzí

 
 

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Bosnou a Hercegovinou a Kosovom

+ Všeobecná koordinácia

+ - PRÍPRAVNÁ SCHÔDZA NA 2. ZASADNUTIE PARLAMENTNÉHO VÝBORU PRE STABILIZÁCIU A PRIDRUŽENIE EÚ-BOSNA A HERCEGOVINA

30-05-2016

16:30

Brusel : ASP - A3G-2

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Bosnou a Hercegovinou a Kosovom

+ Všeobecná koordinácia

+ - 2ND EU-BOSNIA AND HERZEGOVINA STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING (SAPC)

08-06-2016

15:00

Štrasburg : SDM - SDM-S5

09-06-2016

09:00

Štrasburg : SDM - SDM-S5

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom

+ Riadna schôdza

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE KOREAN PENINSULA

08-06-2016

15:00

Štrasburg : LOW - S4.2

dlhodobý kalendár Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom

+ Riadna schôdza

+ - DELEGATION MEETING

08-06-2016

16:00

Štrasburg : LOW - S4.2

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Kanadou

+ Riadna schôdza

+ - DELEGATION MEETING

08-06-2016

16:00

Štrasburg : LOW - S4.5

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)

+ Riadna schôdza

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)

08-06-2016

16:00

Štrasburg : LOW - N3.2

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom

+ s poslancami EP

+ - MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

08-06-2016

16:00

Štrasburg : LOW - S4.4

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Indiou

+ s poslancami EP

+ - MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH INDIA

09-06-2016

10:00

Štrasburg : LOW - S4.4

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými

+ Prípravná schôdza

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 78TH EU-US INTER-PARLIAMENTARY MEETING IN THE HAGUE - 26-28 JUNE 2016

14-06-2016

14:00

Brusel : ASP - A1G-2

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Brazílskou federatívnou republikou

+ Riadna schôdza

+ - 2ND INTERPARLIAMENTARY MEETING EZU-BRAZIL

16-06-2016

09:00

Brusel : ASP - A5E-2

 
Prezentácia a právomoci
 

Delegácie udržiavajú a rozvíjajú medzinárodné kontakty Parlamentu.

Preto sa činnosti delegácie na jednej strane zameriavajú na udržanie a zlepšenie kontaktov s parlamentmi krajín, ktoré sú tradičnými partnermi Európskej únie, a na druhej strane v tretích krajinách prispievajú k rozvíjaniu hodnôt, na ktorých je založená Európska únia, predovšetkým zásad slobody, demokracie, rešpektovania ľudských práv a základných slobôd, ako aj právnych princípov (článok 6 a článok 11 ods. 1, piata zarážka Zmluvy o EÚ).

Medzinárodné kontakty Parlamentu sa riadia zásadami medzinárodného verejného práva.

Medzinárodné kontakty Parlamentu sa zameriavajú všade, kde je to možné a vhodné, na posilňovanie parlamentného rozmeru medzinárodných vzťahov.

(Článok 3, zásady upravujúce činnosti delegácií, ktoré prijala konferencia predsedov 21. septembra 2006)