Kalendár schôdzí

Kalendár schôdzí

 
 

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Izraelom

+ s poslancami EP

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH ISRAEL WITH THE EU HEAD OF DELEGATION

28-08-2017

16:30

Brusel : ASP - A5E-2

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku

+ Riadna schôdza

+ - DMAS: MEETING WITH EU-AMBASSADORS

28-08-2017

16:30

Brusel : ASP - A3G-2

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Brazílskou federatívnou republikou

+ Riadna schôdza

+ - ORDINARY D-BR MEETING

31-08-2017

14:00

Brusel : ASP - A1E-2

dlhodobý kalendár Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko

+ Riadna schôdza

+ - DELEGATION MEETING IN PREPARATION FOR THE 6TH EU-SERVIA-STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITEE (SAPC)

04-09-2017

16:00

Brusel : ASP - A3G-2

dlhodobý kalendár Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Arménsko a EÚ – Azerbajdžana pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko

+ s poslancami EP

+ - PREPARATORY MEETING OF THE 5TH EU-GEORGIA PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE MEETING IN TBILISI

07-09-2017

11:30

Brusel : ASP - A1E-1

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru

+ Riadna schôdza

+ - DELEGATION MEETING

07-09-2017

12:30

Brusel : ASP - A3E-3

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu

+ Riadna schôdza

+ - MAGHREB DELEGATION MEETING

07-09-2017

14:00

Brusel : ASP - A5G-2

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky

+ Riadna schôdza

+ - DCAM ORDINARY MEETING

07-09-2017

14:00

Brusel : ASP - A5E-2

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Iránom

+ Riadna schôdza

13-09-2017

15:00

Štrasburg : LOW - S4.5

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou

+ s poslancami EP

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA

13-09-2017

16:00

Brusel : SQM - SQM04Y963

 
Prezentácia a právomoci
 

Delegácie udržiavajú a rozvíjajú medzinárodné kontakty Parlamentu a prispievajú k posilneniu úlohy a väčšej viditeľnosti Európskej únie na svete.

Preto sa činnosti delegácie na jednej strane zameriavajú na udržiavanie a zlepšovanie kontaktov s parlamentmi štátov, ktoré sú tradičnými partnermi Európskej únie, a na druhej strane v tretích krajinách prispievajú k podpore hodnôt, na ktorých je založená Európska únia, predovšetkým zásad slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, ako aj právneho štátu (článok 6 Zmluvy o Európskej Únii).

Medzinárodné kontakty Parlamentu sa riadia zásadami medzinárodného verejného práva.

Medzinárodné kontakty Parlamentu sa zameriavajú na posilňovanie parlamentného rozmeru medzinárodných vzťahov všade, kde je to možné a vhodné.

(Článok 3, zásady upravujúce činnosti delegácií, ktoré prijala konferencia predsedov 29. októbra 2015)