Kalendár schôdzí

Kalendár schôdzí

 
 

dlhodobý kalendár Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Mexiko

+ Riadna schôdza

+ - RIADNA SCHÔDZA

26-01-2017

09:00

Brusel : ASP - A1E-2

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky

+ Riadna schôdza

+ - SCHÔDZA DCAM

26-01-2017

10:30

Brusel : ASP - A1E-2

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Palestínou

+ Mimoriadna schôdza

+ - VOĽBA PREDSEDU

26-01-2017

12:45

Brusel : ASP - A5E-2

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu

+ Ustanovujúca schôdza

+ - MOŽNÁ USTANOVUJÚCA SCHÔDZA DMAG (VOĽBA NOVÉHO PREDSEDU)

26-01-2017

14:00

Brusel : ASP - A5G-2

dlhodobý kalendár Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko

+ Mimoriadna schôdza

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

31-01-2017

13:30

Brusel : ASP - A3G-2

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Izraelom

+ Riadna schôdza

02-02-2017

14:00

Brusel : ASP - A3G-2

dlhodobý kalendár Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile

+ Riadna schôdza

+ - D-CL ORDINARY MEETING

06-02-2017

15:15

Brusel : ASP - A1G-2

dlhodobý kalendár Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora

+ Riadna schôdza

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 13TH EU-MONTENEGRO STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

06-02-2017

15:15

Brusel : ASP - A5E-2

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s krajinami Andského spoločenstva

+ Riadna schôdza

+ - MEETING OF EP DELEGATION FOR RELATIONS WITH COUNTIRES OF THE ANDEAN COMMUNITY

06-02-2017

16:00

Brusel : ASP - A1E-2

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom

+ Riadna schôdza

+ - DARP MEETING

06-02-2017

16:30

Brusel : ASP - A5E-2

 
Prezentácia a právomoci
 

Delegácie udržiavajú a rozvíjajú medzinárodné kontakty Parlamentu a prispievajú k posilneniu úlohy a väčšej viditeľnosti Európskej únie na svete.

Preto sa činnosti delegácie na jednej strane zameriavajú na udržiavanie a zlepšovanie kontaktov s parlamentmi štátov, ktoré sú tradičnými partnermi Európskej únie, a na druhej strane v tretích krajinách prispievajú k podpore hodnôt, na ktorých je založená Európska únia, predovšetkým zásad slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, ako aj právneho štátu (článok 6 Zmluvy o Európskej Únii).

Medzinárodné kontakty Parlamentu sa riadia zásadami medzinárodného verejného práva.

Medzinárodné kontakty Parlamentu sa zameriavajú na posilňovanie parlamentného rozmeru medzinárodných vzťahov všade, kde je to možné a vhodné.

(Článok 3, zásady upravujúce činnosti delegácií, ktoré prijala konferencia predsedov 29. októbra 2015)