Kalendár schôdzí

Kalendár schôdzí

 
 

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku

+ Riadna schôdza

27-02-2017

17:00

Brusel : ASP - A1E-2

dlhodobý kalendár Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko

+ Riadna schôdza

+ SCHÔDZA DELEGÁCIE

28-02-2017

15:30

Brusel : ASP - A5G-2

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Panafrickým parlamentom

+ s poslancami EP

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE PAN-AFRICAN PARLIAMENT

02-03-2017

13:00

Brusel : ASP - A3G-2

dlhodobý kalendár Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie

+ s poslancami EP

+ - MEETING OF THE POLITICAL COMMITTEE OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY

02-03-2017

14:30

Brusel : ASP - A5E-2

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky

+ Mimoriadna schôdza

+ - JOINT MEETING DLAT-DCAM WITH A DELEGATION OF 3 MINISTERS AND FROM EL SALVADOR

06-03-2017

16:00

Brusel : ASP - A1E-2

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom

+ Riadna schôdza

+ - DARM MEETING IN THE PRESENCE OF H.E. MR AL JUBEIR, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE KINGDOM OF ASUDI ARABIA

06-03-2017

16:30

Brusel : ASP - A5E-2

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom

+ Riadna schôdza

09-03-2017

11:00

Brusel : ASP - A1G-1

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Afganistanom

+ Riadna schôdza

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WTH AFGHANISTAN

09-03-2017

13:00

Brusel : ASP - A3E-3

dlhodobý kalendár Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko

+ Riadna schôdza

+ - DELEGATION MEETING IN PREPARATION FOR THE 6TH EU-SERBIA-STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

09-03-2017

13:30

Brusel : ASP - A5G-2

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru

+ Riadna schôdza

+ - DELEGATION MEETING AHEAD OF THE 11TH EU-ICELAND JPC

09-03-2017

14:00

Brusel : ASP - A5E-2

 
Prezentácia a právomoci
 

Delegácie udržiavajú a rozvíjajú medzinárodné kontakty Parlamentu a prispievajú k posilneniu úlohy a väčšej viditeľnosti Európskej únie na svete.

Preto sa činnosti delegácie na jednej strane zameriavajú na udržiavanie a zlepšovanie kontaktov s parlamentmi štátov, ktoré sú tradičnými partnermi Európskej únie, a na druhej strane v tretích krajinách prispievajú k podpore hodnôt, na ktorých je založená Európska únia, predovšetkým zásad slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, ako aj právneho štátu (článok 6 Zmluvy o Európskej Únii).

Medzinárodné kontakty Parlamentu sa riadia zásadami medzinárodného verejného práva.

Medzinárodné kontakty Parlamentu sa zameriavajú na posilňovanie parlamentného rozmeru medzinárodných vzťahov všade, kde je to možné a vhodné.

(Článok 3, zásady upravujúce činnosti delegácií, ktoré prijala konferencia predsedov 29. októbra 2015)