Kalendár schôdzí

Kalendár schôdzí

 
 

dlhodobý kalendár Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko

+ Mimoriadna schôdza

+ - SCHÔDZA DELEGÁCIE S NOMINANTOM SACHAROVOVEJ CENY

13-12-2016

15:30

Štrasburg : SDM - SDM-S5

dlhodobý kalendár Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko

+ Mimoriadna schôdza

+ - SCHÔDZA DELEGÁCIE PRI PARLAMENTNOM VÝBORE PRE SPOLUPRÁCU EÚ-RUSKO SPOLU S DELEGÁCIOU PRI PARLAMENTNOM VÝBORE PRE PRIDRUŽENIE EÚ – UKRAJINA

14-12-2016

14:30

Štrasburg : LOW - N3.2

dlhodobý kalendár Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko

+ Riadna schôdza

+ - 3. ZASADNUTIE PARLAMENTNÉHO VÝBORU PRE PRIDRUŽENIE EÚ-MOLDAVSKO (PAC)

14-12-2016

15:00

Štrasburg : LOW - S4.2

15-12-2016

09:00

Štrasburg : LOW - S4.2

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru

+ Riadna schôdza

+ - 47. SCHÔDZA SPOLOČNÉHO PARLAMENTNÉHO VÝBORU EHP

14-12-2016

15:00

Štrasburg : SDM - SDM-S5

15-12-2016

09:00

Štrasburg : SDM - SDM-S5

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Izraelom

+ s poslancami EP

+ - SCHÔDZA DELEGÁCIE PRE VZŤAHY S IZRAELOM

14-12-2016

15:00

Štrasburg : LOW - S4.5

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Irakom

+ - TLAČOVÁ KONFERENCIA S LAUREÁTMI SACHAROVOVEJ CENY: NADIA MURAD A LAMIJA AJI BASHAR - PRED ROKOVACOU MIESTNOSŤOU N3.2

14-12-2016

15:45

Štrasburg : -

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Irakom

+ Riadna schôdza

+ - S LAUREÁTMI SACHAROVOVEJ CENY 2016

14-12-2016

16:00

Štrasburg : LOW - N3.2

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)

+ Riadna schôdza

+ - DELEGÁCIA PRE VZŤAHY S KRAJINAMI JUHOVÝCHODNEJ ÁZIE A ZDRUŽENÍM NÁRODOV JUHOVÝCHODNEJ ÁZIE (ASEAN)

14-12-2016

16:15

Štrasburg : SDM - SDM-S1

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými

+ Riadna schôdza

+ - RIADNA SCHÔDZA D-US

15-12-2016

09:30

Štrasburg : WIC - WIC100

dlhodobý kalendár Delegácia pri spoločnom parlamentnom výbore EÚ - bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko

+ Riadna schôdza

+ - SCHÔDZA DELEGÁCIE

15-12-2016

10:00

Štrasburg : LOW - S4.4

 
Prezentácia a právomoci
 

Delegácie udržiavajú a rozvíjajú medzinárodné kontakty Parlamentu a prispievajú k posilneniu úlohy a väčšej viditeľnosti Európskej únie na svete.

Preto sa činnosti delegácie na jednej strane zameriavajú na udržiavanie a zlepšovanie kontaktov s parlamentmi štátov, ktoré sú tradičnými partnermi Európskej únie, a na druhej strane v tretích krajinách prispievajú k podpore hodnôt, na ktorých je založená Európska únia, predovšetkým zásad slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, ako aj právneho štátu (článok 6 Zmluvy o Európskej Únii).

Medzinárodné kontakty Parlamentu sa riadia zásadami medzinárodného verejného práva.

Medzinárodné kontakty Parlamentu sa zameriavajú na posilňovanie parlamentného rozmeru medzinárodných vzťahov všade, kde je to možné a vhodné.

(Článok 3, zásady upravujúce činnosti delegácií, ktoré prijala konferencia predsedov 29. októbra 2015)