Kalendár schôdzí

Kalendár schôdzí

 
 

dlhodobý kalendár Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile

+ Riadna schôdza

+ - D-CL MEETING

05-09-2016

15:30

Brusel : ASP - A5E-2

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky

+ Riadna schôdza

+ - DCAM MEETING

05-09-2016

16:00

Brusel : ASP - A1E-2

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou

+ Riadna schôdza

05-09-2016

17:00

Brusel : ASP - A1G-2

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom

+ Riadna schôdza

+ - DARP MEETING

05-09-2016

17:30

Brusel : ASP - A5E-2

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom

+ s poslancami EP

+ - MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND WITH EU AMBASSADOR H.E. MR SEM FABRIZI

06-09-2016

12:00

Brusel : ASP - A1G-1

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu

+ Riadna schôdza

+ - DMAG MEETING

08-09-2016

14:00

Brusel : ASP - A5E-2

dlhodobý kalendár Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko

+ Prípravná schôdza

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 5TH EU-SERVIA STABILIZATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

14-09-2016

15:00

Štrasburg : LOW - S4.1

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Izraelom

+ Riadna schôdza

14-09-2016

15:00

Štrasburg : LOW - S4.5

dlhodobý kalendár Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie

+ Delegácia pre vzťahy s Irakom

+ Riadna schôdza

14-09-2016

16:00

Štrasburg : SDM - SDM-S1

dlhodobý kalendár Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom

+ Riadna schôdza

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CENTRAL ASIAN COUNTRIES

14-09-2016

16:15

Štrasburg : LOW - S4.5

 
Prezentácia a právomoci
 

Delegácieudrţiavajú a rozvíjajú medzinárodné kontakty Parlamentu a prispievajú kposilneniu úlohy a väčšej viditeľnosti Európskej únie na svete.

Preto sa činnostidelegácie na jednej strane zameriavajú na udrţiavanie a zlepšovanie kontaktov sparlamentmi štátov, ktoré sú tradičnými partnermi Európskej únie, a na druhejstrane v tretích krajinách prispievajú k podpore hodnôt, na ktorých je zaloţenáEurópska únia, predovšetkým zásad slobody, demokracie, dodrţiavania ľudskýchpráv a základných slobôd, ako aj právneho štátu (článok 6 Zmluvy o EurópskejÚnii).

Medzinárodnékontakty Parlamentu sa riadia zásadami medzinárodného verejného práva.

Medzinárodnékontakty Parlamentu sa zameriavajú na posilňovanie parlamentného rozmerumedzinárodných vzťahov všade, kde je to moţné a vhodné.

(Článok 3, zásadyupravujúce činnosti delegácií, ktoré prijala konferencia predsedov 29. októbra2015)