Kalendár schôdzí

Kalendár schôdzí

 
 

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Mercosurom

+ Riadna schôdza

+ - RÉUNION DE LA DÉLÉGATION POUR LES RELATION AVEC LE MERCOSUR

30-06-2016

09:00

Brusel : ASP - A5G-2

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou

+ s poslancami EP

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA

30-06-2016

10:00

Brusel : ASP - A1E-1

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky

+ Riadna schôdza

+ - DCAM MEETING

30-06-2016

14:00

Brusel : ASP - A5E-2

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku

+ Riadna schôdza

+ - DMAS AND DROI JOINT MEETING

06-07-2016

14:30

Štrasburg : WIC - WIC200

dlhodobý kalendár Delegácia pri spoločnom parlamentnom výbore EÚ - bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko

+ Riadna schôdza

+ - DELEGATION MEETING

06-07-2016

16:00

Štrasburg : LOW - S4.5

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Irakom

+ Riadna schôdza

+ - IRAQ DELEGATION ORDINARY MEETING

06-07-2016

16:00

Štrasburg : SDM - SDM-S1

dlhodobý kalendár Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom

+ Riadna schôdza

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CENTRAL ASIAN COUNTRIES

06-07-2016

16:15

Štrasburg : LOW - S4.4

dlhodobý kalendár Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

+ Riadna schôdza

+ - ORDINARY DLAT MEETING

06-07-2016

16:30

Štrasburg : LOW - N3.2

dlhodobý kalendár Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko

+ Riadna schôdza

+ - DELEGATION TO THE EU-TURKEY JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE

06-07-2016

17:15

Štrasburg : LOW - S4.1

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Palestínou

+ Riadna schôdza

+ - DPAL DELEGATION MEETING

07-07-2016

09:00

Štrasburg : SDM - SDM-S5

 
Prezentácia a právomoci
 

Delegácie udržiavajú a rozvíjajú medzinárodné kontakty Parlamentu.

Preto sa činnosti delegácie na jednej strane zameriavajú na udržanie a zlepšenie kontaktov s parlamentmi krajín, ktoré sú tradičnými partnermi Európskej únie, a na druhej strane v tretích krajinách prispievajú k rozvíjaniu hodnôt, na ktorých je založená Európska únia, predovšetkým zásad slobody, demokracie, rešpektovania ľudských práv a základných slobôd, ako aj právnych princípov (článok 6 a článok 11 ods. 1, piata zarážka Zmluvy o EÚ).

Medzinárodné kontakty Parlamentu sa riadia zásadami medzinárodného verejného práva.

Medzinárodné kontakty Parlamentu sa zameriavajú všade, kde je to možné a vhodné, na posilňovanie parlamentného rozmeru medzinárodných vzťahov.

(Článok 3, zásady upravujúce činnosti delegácií, ktoré prijala konferencia predsedov 21. septembra 2006)