Kalendár schôdzí

Kalendár schôdzí

 
 

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Mercosurom

+ Riadna schôdza

+ - SCHÔDZA DELEGÁCIE PRE VZŤAHY S MERCOSUROM

30-03-2017

11:00

Brusel : PHS - P4B001

dlhodobý kalendár Delegácia pri spoločnom parlamentnom výbore EÚ - bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko

+ Riadna schôdza

+ - DELEGATION MEETING

05-04-2017

15:00

Štrasburg : LOW - N3.1

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou

+ s poslancami EP

+ - SCHÔDZA DELEGÁCIE PRE VZŤAHY S JUŽNOU AFRIKOU

05-04-2017

15:30

Štrasburg : LOW - S4.1

dlhodobý kalendár Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom

+ s poslancami EP

+ - MEETING TO PREPARE TURKMENISTAN IPM IN WEEK 16 AND KAZAKHSTAN PCC IN WEEK 17

05-04-2017

16:15

Štrasburg : LOW - S4.5

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)

+ Riadna schôdza

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)

05-04-2017

16:15

Štrasburg : LOW - S4.2

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Bosnou a Hercegovinou a Kosovom

+ Prípravná schôdza

+ - PREPARATORY DELEGATION MEETING FOR THE EU-KOSOVO STABILIATION AND ASSOCIATION COMMITTEE MEETING IN PRISTINA IN APRIL

05-04-2017

17:00

Štrasburg : LOW - S4.1

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom

+ Riadna schôdza

+ - SCHÔDZA DELEGÁCIE PRE VZŤAHY S KÓREJSKÝM POLOSTROVOM

05-04-2017

17:15

Štrasburg : LOW - S4.4

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Kanadou

+ Riadna schôdza

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CANADA

05-04-2017

18:00

Štrasburg : LOW - S4.1

dlhodobý kalendár Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile

+ Riadna schôdza

+ - D-CL PREPARATORY MEETING

06-04-2017

10:30

Štrasburg : SDM - SDM-S5

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými

+ Riadna schôdza

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE UNITED STATES

06-04-2017

10:30

Štrasburg : WIC - WIC200

 
Prezentácia a právomoci
 

Delegácie udržiavajú a rozvíjajú medzinárodné kontakty Parlamentu a prispievajú k posilneniu úlohy a väčšej viditeľnosti Európskej únie na svete.

Preto sa činnosti delegácie na jednej strane zameriavajú na udržiavanie a zlepšovanie kontaktov s parlamentmi štátov, ktoré sú tradičnými partnermi Európskej únie, a na druhej strane v tretích krajinách prispievajú k podpore hodnôt, na ktorých je založená Európska únia, predovšetkým zásad slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, ako aj právneho štátu (článok 6 Zmluvy o Európskej Únii).

Medzinárodné kontakty Parlamentu sa riadia zásadami medzinárodného verejného práva.

Medzinárodné kontakty Parlamentu sa zameriavajú na posilňovanie parlamentného rozmeru medzinárodných vzťahov všade, kde je to možné a vhodné.

(Článok 3, zásady upravujúce činnosti delegácií, ktoré prijala konferencia predsedov 29. októbra 2015)