Kalendár schôdzí

Kalendár schôdzí

 
 

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom

+ - MEDZIPARLAMENTNÁ SCHÔDZA EÚ - SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

25-09-2017

16:00

Brusel : ASP - A1E-2

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými

+ Delegácia pre vzťahy s Parlamentným zhromaždením NATO

+ Spoločná schôdza

+ - JOINT MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE US AND THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE NATO PARLIAMENTARY ASSEMBLY

27-09-2017

13:00

Brusel : ASP - A1G-2

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)

+ Riadna schôdza

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTH EAST ASIA

04-10-2017

14:00

Štrasburg : LOW - S4.1

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Panafrickým parlamentom

+ Ustanovujúca schôdza

+ - CONSTITUENT MEETING OF THE AD HOC DELEGATION TO THE AU-EU PARLIAMENTARY SUMMIT IN ABIDJAN 27-28 NOVEMBER 2017

04-10-2017

14:30

Štrasburg : SDM - SDM-S5

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Iránom

+ Riadna schôdza

04-10-2017

15:00

Štrasburg : LOW - S4.2

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom

+ Mimoriadna schôdza

+ - 38TH EU-AUSTRALIA INTER-PARLIAMENTARY MEETING

04-10-2017

15:00

Štrasburg : LOW - S4.1

05-10-2017

09:00

Štrasburg : LOW - S4.1

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Kanadou

+ Riadna schôdza

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CANADA

04-10-2017

16:00

Štrasburg : LOW - S4.5

dlhodobý kalendár Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile

+ Riadna schôdza

+ - D-CL ORDINARY MEETING

05-10-2017

09:00

Štrasburg : LOW - N1.3

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Palestínou

+ Riadna schôdza

+ - ORDINARY MEETING

09-10-2017

15:30

Brusel : ASP - A5E-2

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou

+ Riadna schôdza

09-10-2017

17:15

Brusel : ASP - A1E-1

 
Prezentácia a právomoci
 

Delegácie udržiavajú a rozvíjajú medzinárodné kontakty Parlamentu a prispievajú k posilneniu úlohy a väčšej viditeľnosti Európskej únie na svete.

Preto sa činnosti delegácie na jednej strane zameriavajú na udržiavanie a zlepšovanie kontaktov s parlamentmi štátov, ktoré sú tradičnými partnermi Európskej únie, a na druhej strane v tretích krajinách prispievajú k podpore hodnôt, na ktorých je založená Európska únia, predovšetkým zásad slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, ako aj právneho štátu (článok 6 Zmluvy o Európskej Únii).

Medzinárodné kontakty Parlamentu sa riadia zásadami medzinárodného verejného práva.

Medzinárodné kontakty Parlamentu sa zameriavajú na posilňovanie parlamentného rozmeru medzinárodných vzťahov všade, kde je to možné a vhodné.

(Článok 3, zásady upravujúce činnosti delegácií, ktoré prijala konferencia predsedov 29. októbra 2015)