Kalendár schôdzí

Kalendár schôdzí

 
 

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Panafrickým parlamentom

+ Riadna schôdza

01-06-2017

13:00

Brusel : ASP - A1E-2

dlhodobý kalendár Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora

+ Riadna schôdza

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 13TH EU-MONTENEGRO STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

08-06-2017

09:00

Brusel : PHS - P6B054

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou

+ s poslancami EP

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA

08-06-2017

10:00

Brusel : ASP - A5G-2

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky

+ Mimoriadna schôdza

+ - EXTRAORDINARY MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CENTRAL AMERICA (DCAM) - EXCHANGE OF VIEWS WITH MARIA DOLORS AGUERO, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF HONDURAS

08-06-2017

14:00

Brusel : ASP - A5E-2

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)

+ Riadna schôdza

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) WITH THE 10 ASEAN AMBASSADORS

08-06-2017

14:00

Brusel : PHS - P4B001

dlhodobý kalendár Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko

+ Mimoriadna schôdza

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

14-06-2017

14:00

Štrasburg : LOW - S4.4

dlhodobý kalendár Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ

+ Mimoriadna schôdza

+ - DACP MEETING

14-06-2017

15:00

Štrasburg : SDM - SDM-S1

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Iránom

+ Riadna schôdza

14-06-2017

15:00

Štrasburg : LOW - S4.2

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou

+ Riadna schôdza

14-06-2017

15:00

Štrasburg : LOW - S4.1

dlhodobý kalendár Delegácia pre vzťahy s Irakom

+ Riadna schôdza

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH IRAQ

14-06-2017

16:00

Štrasburg : WIC - WIC200

 
Prezentácia a právomoci
 

Delegácie udržiavajú a rozvíjajú medzinárodné kontakty Parlamentu a prispievajú k posilneniu úlohy a väčšej viditeľnosti Európskej únie na svete.

Preto sa činnosti delegácie na jednej strane zameriavajú na udržiavanie a zlepšovanie kontaktov s parlamentmi štátov, ktoré sú tradičnými partnermi Európskej únie, a na druhej strane v tretích krajinách prispievajú k podpore hodnôt, na ktorých je založená Európska únia, predovšetkým zásad slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, ako aj právneho štátu (článok 6 Zmluvy o Európskej Únii).

Medzinárodné kontakty Parlamentu sa riadia zásadami medzinárodného verejného práva.

Medzinárodné kontakty Parlamentu sa zameriavajú na posilňovanie parlamentného rozmeru medzinárodných vzťahov všade, kde je to možné a vhodné.

(Článok 3, zásady upravujúce činnosti delegácií, ktoré prijala konferencia predsedov 29. októbra 2015)