Kalendár schôdzí

Kalendár schôdzí

 
 

Delegácia pre vzťahy s Palestínou

Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku

+ Spoločná schôdza

+ - SITUATION IN THE OCCUPIED SYRIAN GOLAN / GOLAN HEIGHTS

25-09-2017

17:00

Brusel : ASP - A3G-2

Delegácia pre vzťahy s Palestínou

Riadna schôdza

+ - ORDINARY MEETING

09-10-2017

15:30

Brusel : ASP - A5E-2

 
Prezentácia a právomoci
 

Delegácie udržiavajú a rozvíjajú medzinárodné kontakty Parlamentu a prispievajú k posilneniu úlohy a väčšej viditeľnosti Európskej únie na svete.

Preto sa činnosti delegácie na jednej strane zameriavajú na udržiavanie a zlepšovanie kontaktov s parlamentmi štátov, ktoré sú tradičnými partnermi Európskej únie, a na druhej strane v tretích krajinách prispievajú k podpore hodnôt, na ktorých je založená Európska únia, predovšetkým zásad slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, ako aj právneho štátu (článok 6 Zmluvy o Európskej Únii).

Medzinárodné kontakty Parlamentu sa riadia zásadami medzinárodného verejného práva.

Medzinárodné kontakty Parlamentu sa zameriavajú na posilňovanie parlamentného rozmeru medzinárodných vzťahov všade, kde je to možné a vhodné.

(Článok 3, zásady upravujúce činnosti delegácií, ktoré prijala konferencia predsedov 29. októbra 2015)