Koledar sej

Koledar sej

 
 

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z vseafriškim parlamentom

+ s poslancem EP

+ - SESTANEK DELEGACIJE ZA ODNOSE Z VSEAFRIŠKIM PARLAMENTOM

24-04-2017

15:00

Bruselj : ASP - A1E-2

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z Arabskim polotokom

+ Redna seja

+ - SESTANEK DELEGACIJE ZA ODNOSE Z ARABSKIM POLOTOKOM

24-04-2017

16:30

Bruselj : ASP - A5E-2

Dolgoročni koledar Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija

+ Redna seja

+ - DELEGATION MEETING

27-04-2017

14:00

Bruselj : PHS - P5B001

Dolgoročni koledar Delegacija pri pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Ukrajina

+ Redna seja

+ - DELEGATION MEETING WITH MR DMYTRO SHYMKIV, DEPUTY HEAD OF THE PRESIDENTIAL ADMINISTRATION OF UKRAINE ON ADMINISTRATIVE, SOCIAL AND ECONOMIC REFORMS.

27-04-2017

14:00

Bruselj : ASP - A1G-3

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z državami južne Azije

+ Redna seja

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTH ASIA

27-04-2017

14:00

Bruselj : ASP - A1E-1

Dolgoročni koledar Delegacija pri odborih za parlamentarno sodelovanje med EU in Kazahstanom, EU in Kirgizistanom, EU in Uzbekistanom ter EU in Tadžikistanom in za odnose s Turkmenistanom in Mongolijo

+ s poslancem EP

+ - 14TH EU-KAZAKHSTAN PCC MEETING

27-04-2017

14:30

Bruselj : PHS - P6B054

Dolgoročni koledar Delegacija pri odborih za parlamentarno sodelovanje EU-Armenija in EU-Azerbajdžan ter pri pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Gruzija

+ Redna seja

+ - PREPARATORY MEETING OF THE 14TH EU-AZERBAIJAN PARLIAMENTARY COOPERATION COMMITTEE MEETING

27-04-2017

14:30

Bruselj : ASP - A3E-3

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z Izraelom

+ Redna seja

27-04-2017

14:30

Bruselj : ASP - A1G-2

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z državami Srednje Amerike

+ Redna seja

+ - DCAM ORDINARY MEETING

27-04-2017

14:30

Bruselj : ASP - A1E-2

Dolgoročni koledar Delegacija pri odborih za parlamentarno sodelovanje EU-Armenija in EU-Azerbajdžan ter pri pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Gruzija

+ Redna seja

+ - 14TH EU-AZERBAIDJAN PARLIAMENTARY COOPERATION COMMITTEE MEETING

02-05-2017

14:30

Bruselj : ASP - A1E-2

03-05-2017

09:00

Bruselj : ASP - A1E-2

 
Predstavitev in pristojnosti
 

Delegacijevzdržujejo in razvijajo mednarodne stike Parlamenta ter prispevajo k okrepitvivloge in prepoznavnosti Evropske unije v svetu.

Dejavnostidelegacij so torej na eni strani usmerjene v vzdrževanje in krepitev stikov sparlamenti držav, ki so tradicionalno partnerice Evropske unije, na drugi paprispevajo k temu, da se v tretjih državah spodbujajo vrednote, na katerihtemelji Evropska unija, in sicer načela svobode, demokracije, spoštovanjačlovekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države (člen 6 Pogodbe oEvropski uniji).

Mednarodni stikiParlamenta se urejajo po načelih mednarodnega javnega prava.

Mednarodni stiki Parlamenta sousmerjeni v spodbujanje parlamentarne dimenzije mednarodnih odnosov, kjerkolije mogoče in primerno.

(Člen 3, načela, kiurejajo dejavnosti delegacij in ki jih je sprejela konferenca predsednikov 29. oktobra2015)