Koledar sej

Koledar sej

 
 

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z državami Mašreka

+ Redna seja

27-02-2017

17:00

Bruselj : ASP - A1E-2

Dolgoročni koledar Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija

+ Redna seja

+ DELEGATION MEETING

28-02-2017

15:30

Bruselj : ASP - A5G-2

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z vseafriškim parlamentom

+ s poslancem EP

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE PAN-AFRICAN PARLIAMENT

02-03-2017

13:00

Bruselj : ASP - A3G-2

Dolgoročni koledar Delegacija pri parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje

+ s poslancem EP

+ - MEETING OF THE POLITICAL COMMITTEE OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY

02-03-2017

14:30

Bruselj : ASP - A5E-2

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z državami Srednje Amerike

+ izredna seja

+ - JOINT MEETING DLAT-DCAM WITH A DELEGATION OF 3 MINISTERS AND FROM EL SALVADOR

06-03-2017

16:00

Bruselj : ASP - A1E-2

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z Arabskim polotokom

+ Redna seja

+ - DARM MEETING IN THE PRESENCE OF H.E. MR AL JUBEIR, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE KINGDOM OF ASUDI ARABIA

06-03-2017

16:30

Bruselj : ASP - A5E-2

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose s Korejskim polotokom

+ Redna seja

09-03-2017

11:00

Bruselj : ASP - A1G-1

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z Afganistanom

+ Redna seja

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WTH AFGHANISTAN

09-03-2017

13:00

Bruselj : ASP - A3E-3

Dolgoročni koledar Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Srbija

+ Redna seja

+ - DELEGATION MEETING IN PREPARATION FOR THE 6TH EU-SERBIA-STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

09-03-2017

13:30

Bruselj : ASP - A5G-2

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose s Švico in Norveško pri skupnem parlamentarnem odboru EU – Islandija in skupnem parlamentarnem odboru za Evropski gospodarski prostor (EGP)

+ Redna seja

+ - DELEGATION MEETING AHEAD OF THE 11TH EU-ICELAND JPC

09-03-2017

14:00

Bruselj : ASP - A5E-2

 
Predstavitev in pristojnosti
 

Delegacijevzdržujejo in razvijajo mednarodne stike Parlamenta ter prispevajo k okrepitvivloge in prepoznavnosti Evropske unije v svetu.

Dejavnostidelegacij so torej na eni strani usmerjene v vzdrževanje in krepitev stikov sparlamenti držav, ki so tradicionalno partnerice Evropske unije, na drugi paprispevajo k temu, da se v tretjih državah spodbujajo vrednote, na katerihtemelji Evropska unija, in sicer načela svobode, demokracije, spoštovanjačlovekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države (člen 6 Pogodbe oEvropski uniji).

Mednarodni stikiParlamenta se urejajo po načelih mednarodnega javnega prava.

Mednarodni stiki Parlamenta sousmerjeni v spodbujanje parlamentarne dimenzije mednarodnih odnosov, kjerkolije mogoče in primerno.

(Člen 3, načela, kiurejajo dejavnosti delegacij in ki jih je sprejela konferenca predsednikov 29. oktobra2015)