Koledar sej

Koledar sej

 
 

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z državami Andske skupnosti

+ Redna seja

+ - MEETING OF EP DELEGATION FOR RELATIONS WITH COUNTRIES OF THE ANDEAN COMMUNITY

27-03-2017

16:00

Bruselj : ASP - A5E-2

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z Izraelom

+ s poslancem EP

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH ISRAEL

27-03-2017

17:30

Bruselj : ASP - A1E-2

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z Mercosurjem

+ Redna seja

+ - RÉUNION DE LA DÉLÉGATION POUR LES RELATIONS AVEC LE MERCOSUR

30-03-2017

11:00

Bruselj : PHS - P4B001

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z Južno Afriko

+ s poslancem EP

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA

05-04-2017

15:30

Strasbourg : LOW - S4.1

Dolgoročni koledar Delegacija pri odborih za parlamentarno sodelovanje med EU in Kazahstanom, EU in Kirgizistanom, EU in Uzbekistanom ter EU in Tadžikistanom in za odnose s Turkmenistanom in Mongolijo

+ s poslancem EP

+ - MEETING TO PREPARE TURKMENISTAN IPM IN WEEK 16 AND KAZAKHSTAN PCC IN WEEK 17

05-04-2017

16:15

Strasbourg : LOW - S4.5

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z državami jugovzhodne Azije in Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN)

+ Redna seja

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)

05-04-2017

16:15

Strasbourg : LOW - S4.2

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z Bosno in Hercegovino ter Kosovom

+ Pripravljalna seja

+ - PREPARATORY DELEGATION MEETING FOR THE EU-KOSOVO STABILIATION AND ASSOCIATION COMMITTEE MEETING IN PRISTINA IN APRIL

05-04-2017

17:00

Strasbourg : LOW - S4.1

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose s Kanado

+ Redna seja

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CANADA

05-04-2017

17:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose s Korejskim polotokom

+ Redna seja

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE KOREAN PENINSULA

05-04-2017

17:15

Strasbourg : LOW - S4.4

Dolgoročni koledar Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

+ Redna seja

+ - DELEGATION MEETING

05-04-2017

18:00

Strasbourg : LOW - S4.5

 
Predstavitev in pristojnosti
 

Delegacijevzdržujejo in razvijajo mednarodne stike Parlamenta ter prispevajo k okrepitvivloge in prepoznavnosti Evropske unije v svetu.

Dejavnostidelegacij so torej na eni strani usmerjene v vzdrževanje in krepitev stikov sparlamenti držav, ki so tradicionalno partnerice Evropske unije, na drugi paprispevajo k temu, da se v tretjih državah spodbujajo vrednote, na katerihtemelji Evropska unija, in sicer načela svobode, demokracije, spoštovanjačlovekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države (člen 6 Pogodbe oEvropski uniji).

Mednarodni stikiParlamenta se urejajo po načelih mednarodnega javnega prava.

Mednarodni stiki Parlamenta sousmerjeni v spodbujanje parlamentarne dimenzije mednarodnih odnosov, kjerkolije mogoče in primerno.

(Člen 3, načela, kiurejajo dejavnosti delegacij in ki jih je sprejela konferenca predsednikov 29. oktobra2015)