Koledar sej

Koledar sej

 
 

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko

+ Redna seja

05-10-2016

15:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Dolgoročni koledar Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Mehika

+ Redna seja

06-10-2016

09:30

Strasbourg : PFL - F01102

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike

+ Redna seja

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE UNITED STATES

06-10-2016

10:15

Strasbourg : SDM - SDM-S1

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z državami Andske skupnosti

+ Redna seja

+ - MEETING OF EP DELEGATION FOR RELATIONS WITH COUNTRIES OF THE ANDEAN COMMUNITY

10-10-2016

16:00

Bruselj : ASP - A1E-2

Dolgoročni koledar Delegacija pri odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Rusija

+ izredna seja

+

11-10-2016

12:30

Bruselj : ASP - A3G-2

Dolgoročni koledar Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija

+ Redna seja

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-TURKEY JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE

12-10-2016

09:00

Bruselj : ASP - A5G-3

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z državami Magreba in Unijo arabskega Magreba

+ Redna seja

+ - DMAG MEETING

13-10-2016

14:00

Bruselj : ASP - A5E-2

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z Mercosurjem

+ Redna seja

+ - MEETING OF DELEGATION FOR RELATIONS WITH MERCOSUR

13-10-2016

14:30

Bruselj : ASP - A1E-2

Dolgoročni koledar Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Čile

+ Redna seja

+ - D-CL MEETING

17-10-2016

15:30

Bruselj : ASP - A1G-2

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z državami Srednje Amerike

+ Redna seja

+ - DCAM MEETING

17-10-2016

16:00

Bruselj : ASP - A3G-2

 
Predstavitev in pristojnosti
 

Delegacijevzdržujejo in razvijajo mednarodne stike Parlamenta ter prispevajo k okrepitvivloge in prepoznavnosti Evropske unije v svetu.

Dejavnostidelegacij so torej na eni strani usmerjene v vzdrževanje in krepitev stikov sparlamenti držav, ki so tradicionalno partnerice Evropske unije, na drugi paprispevajo k temu, da se v tretjih državah spodbujajo vrednote, na katerihtemelji Evropska unija, in sicer načela svobode, demokracije, spoštovanjačlovekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države (člen 6 Pogodbe oEvropski uniji).

Mednarodni stikiParlamenta se urejajo po načelih mednarodnega javnega prava.

Mednarodni stiki Parlamenta sousmerjeni v spodbujanje parlamentarne dimenzije mednarodnih odnosov, kjerkolije mogoče in primerno.

(Člen 3, načela, kiurejajo dejavnosti delegacij in ki jih je sprejela konferenca predsednikov 29. oktobra2015)