Koledar sej

Koledar sej

 
 

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z Bosno in Hercegovino ter Kosovom

+ splošno usklajevanje

+ - 2ND EU-BOSNIA AND HERZEGOVINA STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING (SAPC)

08-06-2016

15:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

09-06-2016

09:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose s Korejskim polotokom

+ Redna seja

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE KOREAN PENINSULA

08-06-2016

15:00

Strasbourg : LOW - S4.2

Dolgoročni koledar Delegacija pri odborih za parlamentarno sodelovanje med EU in Kazahstanom, EU in Kirgizistanom, EU in Uzbekistanom ter EU in Tadžikistanom in za odnose s Turkmenistanom in Mongolijo

+ Redna seja

+ - DELEGATION MEETING

08-06-2016

16:00

Strasbourg : LOW - S4.2

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose s Kanado

+ Redna seja

+ - DELEGATION MEETING

08-06-2016

16:00

Strasbourg : LOW - S4.5

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z državami jugovzhodne Azije in Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN)

+ Redna seja

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)

08-06-2016

16:00

Strasbourg : LOW - N3.2

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z Avstralijo in Novo Zelandijo

+ s poslancem EP

+ - MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

08-06-2016

16:00

Strasbourg : LOW - S4.4

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z Indijo

+ s poslancem EP

+ - MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH INDIA

09-06-2016

10:00

Strasbourg : LOW - S4.4

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike

+ Pripravljalna seja

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 78TH EU-US INTER-PARLIAMENTARY MEETING IN THE HAGUE - 26-28 JUNE 2016

14-06-2016

14:00

Bruselj : ASP - A1G-2

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose s Federativno republiko Brazilijo

+ Redna seja

+ - 2ND INTERPARLIAMENTARY MEETING EZU-BRAZIL

16-06-2016

09:00

Bruselj : ASP - A5E-2

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z državami Mašreka

+ Redna seja

+ - DMAS DELEGATION MEETING

16-06-2016

14:00

Bruselj : ASP - A3G-2

 
Predstavitev in pristojnosti
 

Delegacije vzdržujejo in razvijajo mednarodne stike Parlamenta.

Dejavnosti delegacij so torej na eni strani usmerjene v vzdrževanje in krepitev stikov s parlamenti držav, ki so tradicionalno partnerice Evropske unije, in na drugi strani prispevajo k temu, da se v tretjih državah spodbujajo vrednote, na katerih temelji Evropska unija, in sicer načela svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države (člena 6 in 11(1), peta alineja, Pogodbe EU).

Mednarodni stiki Parlamenta se urejajo po načelih mednarodnega javnega prava.

Mednarodni stiki Parlamenta so usmerjeni v spodbujanje parlamentarne dimenzije mednarodnih odnosov, kjerkoli je to mogoče in primerno.

(Člen 3, načela, ki urejajo dejavnosti delegacij in ki jih je sprejela konferenca predsednikov 21. septembra 2006)