Koledar sej

Koledar sej

 
 

Dolgoročni koledar Oddelek za demokratično in volilno delovanje

+ izredna seja

+ - IZREDNA SEJA SKUPINE ZA USKLAJEVANJE PODPORE DEMOKRACIJI IN VOLITVE

29-05-2017

14:00

Bruselj : ASP - A5E-2

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z državami Andske skupnosti

+ Redna seja

+ - SEJA DELEGACIJE EP ZA ODNOSE Z DRŽAVAMI ANDSKE SKUPNOSTI

29-05-2017

16:00

Bruselj : ASP - A5E-2

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z vseafriškim parlamentom

+ Redna seja

01-06-2017

13:00

Bruselj : ASP - A1E-2

Dolgoročni koledar Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Črna gora

+ Redna seja

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 13TH EU-MONTENEGRO STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

08-06-2017

09:00

Bruselj : PHS - P6B054

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z Južno Afriko

+ s poslancem EP

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA

08-06-2017

10:00

Bruselj : ASP - A5G-2

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z državami Srednje Amerike

+ izredna seja

+ - EXTRAORDINARY MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CENTRAL AMERICA (DCAM) - EXCHANGE OF VIEWS WITH MARIA DOLORS AGUERO, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF HONDURAS

08-06-2017

14:00

Bruselj : ASP - A5E-2

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z državami jugovzhodne Azije in Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN)

+ Redna seja

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) WITH THE 10 ASEAN AMBASSADORS

08-06-2017

14:00

Bruselj : PHS - P4B001

Dolgoročni koledar Delegacija pri odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Rusija

+ izredna seja

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

14-06-2017

14:00

Strasbourg : LOW - S4.4

Dolgoročni koledar Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU

+ izredna seja

+ - DACP MEETING

14-06-2017

15:00

Strasbourg : SDM - SDM-S1

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z Iranom

+ Redna seja

14-06-2017

15:00

Strasbourg : LOW - S4.2

 
Predstavitev in pristojnosti
 

Delegacijevzdržujejo in razvijajo mednarodne stike Parlamenta ter prispevajo k okrepitvivloge in prepoznavnosti Evropske unije v svetu.

Dejavnostidelegacij so torej na eni strani usmerjene v vzdrževanje in krepitev stikov sparlamenti držav, ki so tradicionalno partnerice Evropske unije, na drugi paprispevajo k temu, da se v tretjih državah spodbujajo vrednote, na katerihtemelji Evropska unija, in sicer načela svobode, demokracije, spoštovanjačlovekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države (člen 6 Pogodbe oEvropski uniji).

Mednarodni stikiParlamenta se urejajo po načelih mednarodnega javnega prava.

Mednarodni stiki Parlamenta sousmerjeni v spodbujanje parlamentarne dimenzije mednarodnih odnosov, kjerkolije mogoče in primerno.

(Člen 3, načela, kiurejajo dejavnosti delegacij in ki jih je sprejela konferenca predsednikov 29. oktobra2015)