Koledar sej

Koledar sej

 
 

Dolgoročni koledar Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Mehika

+ Redna seja

+ - REDNA SEJA

26-01-2017

09:00

Bruselj : ASP - A1E-2

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z državami Srednje Amerike

+ Redna seja

+ - SESTANEK DCAM

26-01-2017

10:30

Bruselj : ASP - A1E-2

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z državami Magreba in Unijo arabskega Magreba

+ USTANOVNI SESTANEK

+ - DMAG CONSTITUENT MEETING (ELECTION OF THE NEW CHAIR)

30-01-2017

17:30

Bruselj : ASP - A3G-2

Dolgoročni koledar Delegacija pri odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Rusija

+ izredna seja

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

31-01-2017

13:30

Bruselj : ASP - A3G-2

Dolgoročni koledar Delegacija pri pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Ukrajina

+ Redna seja

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-UKRAINE PAC

31-01-2017

13:45

Bruselj : ASP - A1E-2

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z Izraelom

+ Redna seja

02-02-2017

14:00

Bruselj : ASP - A3G-2

Dolgoročni koledar Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Čile

+ Redna seja

+ - D-CL ORDINARY MEETING

06-02-2017

15:15

Bruselj : ASP - A1G-2

Dolgoročni koledar Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Črna gora

+ Redna seja

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 13TH EU-MONTENEGRO STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

06-02-2017

15:15

Bruselj : ASP - A5E-2

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z državami Andske skupnosti

+ Redna seja

+ - MEETING OF EP DELEGATION FOR RELATIONS WITH COUNTIRES OF THE ANDEAN COMMUNITY

06-02-2017

16:00

Bruselj : ASP - A1E-2

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z Arabskim polotokom

+ Redna seja

+ - DARP MEETING

06-02-2017

16:30

Bruselj : ASP - A5E-2

 
Predstavitev in pristojnosti
 

Delegacijevzdržujejo in razvijajo mednarodne stike Parlamenta ter prispevajo k okrepitvivloge in prepoznavnosti Evropske unije v svetu.

Dejavnostidelegacij so torej na eni strani usmerjene v vzdrževanje in krepitev stikov sparlamenti držav, ki so tradicionalno partnerice Evropske unije, na drugi paprispevajo k temu, da se v tretjih državah spodbujajo vrednote, na katerihtemelji Evropska unija, in sicer načela svobode, demokracije, spoštovanjačlovekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države (člen 6 Pogodbe oEvropski uniji).

Mednarodni stikiParlamenta se urejajo po načelih mednarodnega javnega prava.

Mednarodni stiki Parlamenta sousmerjeni v spodbujanje parlamentarne dimenzije mednarodnih odnosov, kjerkolije mogoče in primerno.

(Člen 3, načela, kiurejajo dejavnosti delegacij in ki jih je sprejela konferenca predsednikov 29. oktobra2015)