Koledar sej

Koledar sej

 
 

Dolgoročni koledar Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Čile

+ Redna seja

+ - D-CL MEETING

05-09-2016

15:30

Bruselj : ASP - A5E-2

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z državami Srednje Amerike

+ Redna seja

+ - DCAM MEETING

05-09-2016

16:00

Bruselj : ASP - A1E-2

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko

+ Redna seja

05-09-2016

17:00

Bruselj : ASP - A1G-2

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z Arabskim polotokom

+ Redna seja

+ - DARP MEETING

05-09-2016

17:30

Bruselj : ASP - A5E-2

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z Avstralijo in Novo Zelandijo

+ s poslancem EP

+ - MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND WITH EU AMBASSADOR H.E. MR SEM FABRIZI

06-09-2016

12:00

Bruselj : ASP - A1G-1

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z državami Magreba in Unijo arabskega Magreba

+ Redna seja

+ - DMAG MEETING

08-09-2016

14:00

Bruselj : ASP - A5E-2

Dolgoročni koledar Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Srbija

+ Pripravljalna seja

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 5TH EU-SERVIA STABILIZATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

14-09-2016

15:00

Strasbourg : LOW - S4.1

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z Izraelom

+ Redna seja

14-09-2016

15:00

Strasbourg : LOW - S4.5

Dolgoročni koledar Delegacija pri parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje

+ Delegacija za odnose z Irakom

+ Redna seja

14-09-2016

16:00

Strasbourg : SDM - SDM-S1

Dolgoročni koledar Delegacija pri odborih za parlamentarno sodelovanje med EU in Kazahstanom, EU in Kirgizistanom, EU in Uzbekistanom ter EU in Tadžikistanom in za odnose s Turkmenistanom in Mongolijo

+ Redna seja

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CENTRAL ASIAN COUNTRIES

14-09-2016

16:15

Strasbourg : LOW - S4.5

 
Predstavitev in pristojnosti
 

Delegacijevzdržujejo in razvijajo mednarodne stike Parlamenta ter prispevajo k okrepitvivloge in prepoznavnosti Evropske unije v svetu.

Dejavnostidelegacij so torej na eni strani usmerjene v vzdrževanje in krepitev stikov sparlamenti držav, ki so tradicionalno partnerice Evropske unije, na drugi paprispevajo k temu, da se v tretjih državah spodbujajo vrednote, na katerihtemelji Evropska unija, in sicer načela svobode, demokracije, spoštovanjačlovekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države (člen 6 Pogodbe oEvropski uniji).

Mednarodni stikiParlamenta se urejajo po načelih mednarodnega javnega prava.

Mednarodni stiki Parlamenta sousmerjeni v spodbujanje parlamentarne dimenzije mednarodnih odnosov, kjerkolije mogoče in primerno.

(Člen 3, načela, kiurejajo dejavnosti delegacij in ki jih je sprejela konferenca predsednikov 29. oktobra2015)