Koledar sej

Koledar sej

 
 

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z državami Mašreka

+ Redna seja

+ - DMAS: MEETING WITH EU-AMBASSADORS

28-08-2017

16:30

Bruselj : ASP - A3G-2

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose s Federativno republiko Brazilijo

+ Redna seja

+ - ORDINARY D-BR MEETING

31-08-2017

14:00

Bruselj : ASP - A1E-2

Dolgoročni koledar Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Srbija

+ Redna seja

+ - DELEGATION MEETING IN PREPARATION FOR THE 6TH EU-SERVIA-STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITEE (SAPC)

04-09-2017

16:00

Bruselj : ASP - A3G-2

Dolgoročni koledar Delegacija pri odborih za parlamentarno sodelovanje EU-Armenija in EU-Azerbajdžan ter pri pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Gruzija

+ s poslancem EP

+ - PREPARATORY MEETING OF THE 5TH EU-GEORGIA PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE MEETING IN TBILISI

07-09-2017

11:30

Bruselj : ASP - A1E-1

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose s Švico in Norveško pri skupnem parlamentarnem odboru EU – Islandija in skupnem parlamentarnem odboru za Evropski gospodarski prostor (EGP)

+ Redna seja

+ - DELEGATION MEETING

07-09-2017

12:30

Bruselj : ASP - A3E-3

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z državami Magreba in Unijo arabskega Magreba

+ Redna seja

+ - MAGHREB DELEGATION MEETING

07-09-2017

14:00

Bruselj : ASP - A5G-2

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z državami Srednje Amerike

+ Redna seja

+ - DCAM ORDINARY MEETING

07-09-2017

14:00

Bruselj : ASP - A5E-2

Dolgoročni koledar Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU

+ Redna seja

+ - DEBRIEFING OF THE ACP-EU JPA IN MALTA

07-09-2017

14:30

Bruselj : JAN - 2Q2

Dolgoročni koledar Delegacija pri odborih za parlamentarno sodelovanje med EU in Kazahstanom, EU in Kirgizistanom, EU in Uzbekistanom ter EU in Tadžikistanom in za odnose s Turkmenistanom in Mongolijo

+ Pripravljalna seja

+ - PREPARATORY MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA (DCAS) FOR THE 11TH EU-MONGOLIA IPM

13-09-2017

15:00

Strasbourg : LOW - N3.4

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z Iranom

+ Redna seja

13-09-2017

15:00

Strasbourg : LOW - S4.5

 
Predstavitev in pristojnosti
 

Delegacijevzdržujejo in razvijajo mednarodne stike Parlamenta ter prispevajo k okrepitvivloge in prepoznavnosti Evropske unije v svetu.

Dejavnostidelegacij so torej na eni strani usmerjene v vzdrževanje in krepitev stikov sparlamenti držav, ki so tradicionalno partnerice Evropske unije, na drugi paprispevajo k temu, da se v tretjih državah spodbujajo vrednote, na katerihtemelji Evropska unija, in sicer načela svobode, demokracije, spoštovanjačlovekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države (člen 6 Pogodbe oEvropski uniji).

Mednarodni stikiParlamenta se urejajo po načelih mednarodnega javnega prava.

Mednarodni stiki Parlamenta sousmerjeni v spodbujanje parlamentarne dimenzije mednarodnih odnosov, kjerkolije mogoče in primerno.

(Člen 3, načela, kiurejajo dejavnosti delegacij in ki jih je sprejela konferenca predsednikov 29. oktobra2015)