Koledar sej

Koledar sej

 
 

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z Mercosurjem

+ Redna seja

+ - RÉUNION DE LA DÉLÉGATION POUR LES RELATION AVEC LE MERCOSUR

30-06-2016

09:00

Bruselj : ASP - A5G-2

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z Južno Afriko

+ s poslancem EP

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA

30-06-2016

10:00

Bruselj : ASP - A1E-1

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z državami Srednje Amerike

+ Redna seja

+ - DCAM MEETING

30-06-2016

14:00

Bruselj : ASP - A5E-2

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z državami Mašreka

+ Redna seja

+ - DMAS AND DROI JOINT MEETING

06-07-2016

14:30

Strasbourg : WIC - WIC200

Dolgoročni koledar Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

+ Redna seja

+ - DELEGATION MEETING

06-07-2016

16:00

Strasbourg : LOW - S4.5

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z Irakom

+ Redna seja

+ - IRAQ DELEGATION ORDINARY MEETING

06-07-2016

16:00

Strasbourg : SDM - SDM-S1

Dolgoročni koledar Delegacija pri odborih za parlamentarno sodelovanje med EU in Kazahstanom, EU in Kirgizistanom, EU in Uzbekistanom ter EU in Tadžikistanom in za odnose s Turkmenistanom in Mongolijo

+ Redna seja

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CENTRAL ASIAN COUNTRIES

06-07-2016

16:15

Strasbourg : LOW - S4.4

Dolgoročni koledar Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini

+ Redna seja

+ - ORDINARY DLAT MEETING

06-07-2016

16:30

Strasbourg : LOW - N3.2

Dolgoročni koledar Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija

+ Redna seja

+ - DELEGATION TO THE EU-TURKEY JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE

06-07-2016

17:15

Strasbourg : LOW - S4.1

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose s Palestino

+ Redna seja

+ - DPAL DELEGATION MEETING

07-07-2016

09:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

 
Predstavitev in pristojnosti
 

Delegacije vzdržujejo in razvijajo mednarodne stike Parlamenta.

Dejavnosti delegacij so torej na eni strani usmerjene v vzdrževanje in krepitev stikov s parlamenti držav, ki so tradicionalno partnerice Evropske unije, in na drugi strani prispevajo k temu, da se v tretjih državah spodbujajo vrednote, na katerih temelji Evropska unija, in sicer načela svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države (člena 6 in 11(1), peta alineja, Pogodbe EU).

Mednarodni stiki Parlamenta se urejajo po načelih mednarodnega javnega prava.

Mednarodni stiki Parlamenta so usmerjeni v spodbujanje parlamentarne dimenzije mednarodnih odnosov, kjerkoli je to mogoče in primerno.

(Člen 3, načela, ki urejajo dejavnosti delegacij in ki jih je sprejela konferenca predsednikov 21. septembra 2006)