Koledar sej

Koledar sej

 
 

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z Izraelom

+ s poslancem EP

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH ISRAEL

26-06-2017

17:00

Bruselj : ASP - A3G-2

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose s Švico in Norveško pri skupnem parlamentarnem odboru EU – Islandija in skupnem parlamentarnem odboru za Evropski gospodarski prostor (EGP)

+ Redna seja

+ - 9TH EU-WEST NORDIC COUNCIL INTER-PARLIAMENTARY MEETING

29-06-2017

09:00

Bruselj : ASP - A1E-1

+ Pripravljalna seja

29-06-2017

09:15

Bruselj : ASP - A1E-1

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z Japonsko

+ Pripravljalna seja

+ - MEETING TO PREPARE THE 37TH EU-JAPAN IPM SCHEDULED FOR 5 AND 6 JULY 2017

29-06-2017

14:00

Bruselj : ASP - A1E-1

Dolgoročni koledar Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija

+ Redna seja

+ - DELEGATION MEETING

05-07-2017

14:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z državami Mašreka

+ Redna seja

05-07-2017

14:30

Strasbourg : LOW - S4.4

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z Iranom

+ Redna seja

05-07-2017

15:00

Strasbourg : LOW - S4.2

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose z Irakom

+ Redna seja

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH IRAQ

05-07-2017

16:00

Strasbourg : WIC - WIC200

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose s Korejskim polotokom

+ Redna seja

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE KOREAN PENINSULA

05-07-2017

16:30

Strasbourg : LOW - S4.5

Dolgoročni koledar Delegacija za odnose s Palestino

+ Redna seja

+ - DPAL - FAMILIES OF PALESTINIAN PRISONERS

06-07-2017

09:00

Strasbourg : LOW - S4.2

Dolgoročni koledar Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Albanija

+ Redna seja

+ - DELEGATION MEETING EU-ALBANIA STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

06-07-2017

10:30

Strasbourg : LOW - S4.5

 
Predstavitev in pristojnosti
 

Delegacijevzdržujejo in razvijajo mednarodne stike Parlamenta ter prispevajo k okrepitvivloge in prepoznavnosti Evropske unije v svetu.

Dejavnostidelegacij so torej na eni strani usmerjene v vzdrževanje in krepitev stikov sparlamenti držav, ki so tradicionalno partnerice Evropske unije, na drugi paprispevajo k temu, da se v tretjih državah spodbujajo vrednote, na katerihtemelji Evropska unija, in sicer načela svobode, demokracije, spoštovanjačlovekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države (člen 6 Pogodbe oEvropski uniji).

Mednarodni stikiParlamenta se urejajo po načelih mednarodnega javnega prava.

Mednarodni stiki Parlamenta sousmerjeni v spodbujanje parlamentarne dimenzije mednarodnih odnosov, kjerkolije mogoče in primerno.

(Člen 3, načela, kiurejajo dejavnosti delegacij in ki jih je sprejela konferenca predsednikov 29. oktobra2015)