Najnovejše dodatne analize

Najnovejše dodatne analize

 

Podatkovna zbirka vsebuje raziskovalno gradivo, ki ga pripravljajo različne službe Evropskega parlamenta za raziskave. To so predvsem študije, poglobljene analize in povzetki tematskih sektorjev, oddelka za podporo ekonomskemu upravljanju in direktorata za oceno učinka in evropsko dodano vrednost. Namen teh dokumentov je pomoč pri delu različnih parlamentarnih teles.

Kako iskati
 

Dokumente lahko iščete tako, da izberete odbor ali odbore, ki so zahtevali dodatne analize, časovno obdobje, referenčno številko ali vrsto dokumenta, določeno besedo v naslovu ali besedilu oziroma kakršno koli kombinacijo navedenih načinov iskanja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beseda/besede
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 
 
Predstavitev in pristojnosti
 

Delegacije vzdržujejo in razvijajo mednarodne stike Parlamenta.

Dejavnosti delegacij so torej na eni strani usmerjene v vzdrževanje in krepitev stikov s parlamenti držav, ki so tradicionalno partnerice Evropske unije, in na drugi strani prispevajo k temu, da se v tretjih državah spodbujajo vrednote, na katerih temelji Evropska unija, in sicer načela svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države (člena 6 in 11(1), peta alineja, Pogodbe EU).

Mednarodni stiki Parlamenta se urejajo po načelih mednarodnega javnega prava.

Mednarodni stiki Parlamenta so usmerjeni v spodbujanje parlamentarne dimenzije mednarodnih odnosov, kjerkoli je to mogoče in primerno.

(Člen 3, načela, ki urejajo dejavnosti delegacij in ki jih je sprejela konferenca predsednikov 21. septembra 2006)