Veuillez remplir ce champ

Möteskalender

Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien


Brussels : ASP - A1E-2

Ordinarie sammanträde

Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland


Brussels : ASP - A1E-2

Ordinarie sammanträde

Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön


Brussels : ASP - A5E-2

Gemensamt sammanträde
GEMENSAMT SAMMANTRÄDE FÖR DARP, D-IQ OCH D-IR OM 'MELLANÖSTERN OCH GULFSTATERNA'

Delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinarie sammanträde

Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina


Brussels : ASP - A1E-2

Ordinarie sammanträde
ORDINARIE MÖTE I DELEGATIONEN FÖR FÖRBINDELSERNA MED FOLKREPUBLIKEN KINA

Delegationen för förbindelserna med Indien


Brussels : ASP - A1E-1

Ordinarie sammanträde

Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko


Brussels : ASP - A3G-2

Förberedande sammanträde
27:E MÖTET I DEN GEMENSAMMA PARLAMENTARIKERKOMMITTÉN EU-MEXIKO

Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika


Brussels : ASP - A5G-2

Ordinarie sammanträde

Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet


Brussels : ASP - A1E-1

Ordinarie sammanträde
ORDINARIE SAMMANTRÄDE I DELEGATIONEN TILL DE PARLAMENTARISKA SAMARBETSKOMMITTÉERNA EU–KAZAKSTAN, EU–KIRGIZISTAN, EU–UZBEKISTAN OCH EU–TADZJIKISTAN SAMT FÖRBINDELSERNA MED TURKMENISTAN OCH MONGOLIET

Delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna


Brussels : ASP - A5E-2

Ordinarie sammanträde
Meeting of Delegation for Relations with the Mashreq Countries

Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen


Brussels : PHS - P4B001

Ordinarie sammanträde
Meeting of the Delegation to the ACP-EU JPA

Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)


Strasbourg : SDM - SDM-S1

Ordinarie sammanträde
DASE OMEE Ordinary meeting of the Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté


Strasbourg : SDM - SDM-S5

MED EUROPAPARLAMENTSLEDAMOT
Standing Committee of Parliamentarians of the Arctic Region (SCPAR) meeting

Delegationen för förbindelserna med Kanada


Strasbourg : LOW - S4.2

Ordinarie sammanträde
Meeting of the delegation for relations with Canada