Hem

Hem

 
Mode d'affichage des délégations
 
Pascal DURAND Suppleant Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen Frankrike Europe Écologie
 
José Inácio FARIA Suppleant Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa Portugal Partido da Terra
 
Doru-Claudian FRUNZULICĂ Suppleant Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Rumänien Uniunea Națională pentru Progresul României
 
Jens GEIER Suppleant Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Tyskland Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 
Hans-Olaf HENKEL Suppleant Gruppen Europeiska konservativa och reformister Tyskland Allianz für Fortschritt und Aufbruch
 
Jean-François JALKH Suppleant Gruppen Nationernas och friheternas Europa Frankrike Front national
 
Ramón JÁUREGUI ATONDO Suppleant Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Spanien Partido Socialista Obrero Español
 
Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Suppleant Group of the European People's Party (Christian Democrats) Polen Platforma Obywatelska
 
Merja KYLLÖNEN Suppleant Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster Finland Vasemmistoliitto
 
Artis PABRIKS Suppleant Group of the European People's Party (Christian Democrats) Lettland Partija "VIENOTĪBA"
 
 
Ledamöter
 
Presentation och ansvarsområde
 

Möten med Japans parlament anordnas varje år sedan 1979, omväxlande i Japan och Europa. Sedan 2006 har de respektive delegationernas presidier sammanträtt varje år, vilket underlättar för respektive part att hålla sig underrättad om den politiska utvecklingen.

Dessutom möts parlamentarikerkommittéerna från båda sidor regelbundet vid tematiska studiebesök (som bland annat handlat om institutionella reformer, ekonomisk och monetär politik samt miljöfrågor).

 
 
 
Kontakter
 
You can contact the Secretariat of the Delegation for relations with Japan by email at the following address:
d-jp@europarl.europa.eu

or by fax:
+32 2 284 68 31 (Brussels)+33 3 881 79059 (Strasbourg)