Hem

Hem

 
Mode d'affichage des délégations
 
Pilar del CASTILLO VERA Suppleant Group of the European People's Party (Christian Democrats) Spanien Partido Popular
 
Carlos COELHO Suppleant Group of the European People's Party (Christian Democrats) Portugal Partido Social Democrata
 
Ildikó GÁLL-PELCZ Suppleant Group of the European People's Party (Christian Democrats) Ungern Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt
 
Mathieu GROSCH Suppleant Group of the European People's Party (Christian Democrats) Belgien Christlich Soziale Partei
 
Malcolm HARBOUR Suppleant Gruppen Europeiska konservativa och reformister Storbritannien Conservative Party
 
Jim HIGGINS Suppleant Group of the European People's Party (Christian Democrats) Irland Fine Gael Party
 
Othmar KARAS Suppleant Group of the European People's Party (Christian Democrats) Österrike Österreichische Volkspartei
 
Bernd LANGE Suppleant Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Tyskland Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 
Corinne LEPAGE Suppleant Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa Frankrike Citoyenneté Action Participation pour le 21ème siècle
 
Annemie NEYTS-UYTTEBROECK Suppleant Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa Belgien Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 
 
Ledamöter
 
Presentation och ansvarsområde
 

Möten med Japans parlament anordnas varje år sedan 1979, omväxlande i Japan och Europa. Sedan 2006 har de respektive delegationernas presidier sammanträtt varje år, vilket underlättar för respektive part att hålla sig underrättad om den politiska utvecklingen.
 
Dessutom möts parlamentarikerkommittéerna från båda sidor regelbundet vid tematiska studiebesök (som bland annat handlat om institutionella reformer, ekonomisk och monetär politik samt miljöfrågor).

 
 
 
 
Kontakter
 
You can contact the Secretariat of the Delegation for relations with Japan by email at the following address:
                                              
or by fax:
+32 2 284 68 31 (Brussels)
+33 3 881 79059 (Strasbourg)