Hem

Hem

 

Statement

Statement by Ms Heidi HAUTALA, Chair of the Delegation to the EuronestPA and Mr Sajjad KARIM, Chairman of the Delegation to the EU-Armenia,EU-Azerbaijan PCCs and EU-Georgia PAC, on the release of Leyla Yunus inAzerbaijan - 9 December 2015
Mer information
 
 
Sajjad KARIM Ordförande Gruppen Europeiska konservativa och reformister Förenade kungariket Conservative Party
 
Elisabeth KÖSTINGER Vice ordförande Group of the European People's Party (Christian Democrats) Österrike Österreichische Volkspartei
 
Antanas GUOGA Vice ordförande Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa Litauen Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
 
Lorenzo CESA Ledamot Group of the European People's Party (Christian Democrats) Italien Nuovo Centrodestra - Unione di Centro
 
Birgit COLLIN-LANGEN Ledamot Group of the European People's Party (Christian Democrats) Tyskland Christlich Demokratische Union Deutschlands
 
Damian DRĂGHICI Ledamot Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Rumänien Uniunea Națională pentru Progresul României
 
Heidi HAUTALA Ledamot Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen Finland Vihreä liitto
 
Iris HOFFMANN Ledamot Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Tyskland Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 
Robert Jarosław IWASZKIEWICZ Ledamot Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa Polen KORWiN
 
Kateřina KONEČNÁ Ledamot Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster Tjeckien Komunistická strana Čech a Moravy
 
 
Ledamöter
 
Presentation och ansvarsområde
 

Förbindelserna mellan Europaparlamentet och parlamenten i de sydkaukasiska republikerna Armenien, Azerbajdzjan och Georgien sker inom ramen för delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien och EU-Azerbajdzjan och den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien. De gemensamma parlamentariska samarbetskommittéerna inrättades genom partnerskaps- och samarbetsavtalen, som EU ingick med Armenien och Azerbajdzjan 1996 och som trädde i kraft den 1 juli 1999.
 
Förbindelserna med Georgien sker däremot numera inom ramen för ett associeringsavtal/ett djupgående och omfattande frihandelsavtal, som ersätter det tidigare partnerskaps- och samarbetsavtalet. Associeringsavtalet/det djupgående och omfattande frihandelsavtalet undertecknades den 27 juni 2014 och trädde provisoriskt i kraft redan den 1 september 2014. Associeringsavtalet/det djupgående och omfattande frihandelsavtalet är utformat för att ge tydliga ramar för ett starkare bilateralt samarbete mellan Moldavien och EU, och kommer sålunda att utgöra den grund på vilken Georgien framskrider med sin reformagenda i enlighet med de gemensamma värderingar som fastställdes i associeringsavtalet, nämligen demokrati, god förvaltning, rättsstatsprincipen och respekten för de mänskliga rättigheterna. Det nyligen inrättade associeringsrådet mellan Georgien och EU har nu uppdraget att genomföra associeringsavtalet/det djupgående och omfattande frihandelsavtalet, medan den parlamentariska associeringskommittén har till uppgift att utöva parlamentarisk kontroll. Associeringskommittén fungerar även som ett öppet debattforum där alla aspekter av förbindelserna mellan EU och Georgien och frågor av ömsesidigt intresse kan diskuteras, och har ambitionen att på ett avgörande sätt stimulera framgångsrika och demokratiska marknadsreformer i Moldavien och för landets närmare integrering med EU.
 
Europaparlamentets delegation till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien och EU-Azerbajdzjan och den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien består av 18 ledamöter och ett lika antal suppleanter. I regel håller varje organ ett möte per år, som äger rum växelvis i värdlandet och på en av Europaparlamentets arbetsorter.
 

 
 
 
Kontakter
 
You can contact the Delegation Secretariat by e-mail at the following address:
dsca@europarl.europa.eu