Hem

Hem

 
Latest news
Joint statement by Mr David McALLISTER, Ms Rebecca HARMS, Mr Sajjad KARIM on tragic death of civilians in the Fizuli region - 6 July 2017 (see link below)

Statement by Mr Sajjad KARIM, Chairman of the EP Delegation - The Georgian Constitution is an essential tool for all Georgian citizens, to advance their country on the path of democracy and European integration - 5 July 2017 (see link below)
   
 
Sajjad KARIM Ordförande Gruppen Europeiska konservativa och reformister Förenade kungariket Conservative Party
 
Elisabeth KÖSTINGER Vice ordförande Group of the European People's Party (Christian Democrats) Österrike Österreichische Volkspartei
 
Antanas GUOGA Vice ordförande Group of the European People's Party (Christian Democrats) Litauen Independent
 
Lorenzo CESA Ledamot Group of the European People's Party (Christian Democrats) Italien Unione di Centro
 
Birgit COLLIN-LANGEN Ledamot Group of the European People's Party (Christian Democrats) Tyskland Christlich Demokratische Union Deutschlands
 
Damian DRĂGHICI Ledamot Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Rumänien Independent
 
Heidi HAUTALA Ledamot Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen Finland Vihreä liitto
 
Iris HOFFMANN Ledamot Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Tyskland Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 
Robert Jarosław IWASZKIEWICZ Ledamot Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa Polen KORWiN
 
Kateřina KONEČNÁ Ledamot Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster Tjeckien Komunistická strana Čech a Moravy
 
 
Ledamöter
 
Presentation och ansvarsområde
 

Förbindelserna mellan Europaparlamentet och parlamenten i de sydkaukasiska länderna Armenien, Azerbajdzjan och Georgien sker inom ramen för delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien och EU-Azerbajdzjan och till den parlamentariska associeringskommittén EU-Georgien. De gemensamma parlamentariska samarbetskommittéerna inrättades genom partnerskaps- och samarbetsavtalen med Armenien och Azerbajdzjan, som båda trädde i kraft den 1 juli 1999. Samarbetskommittéerna övervakar alla aspekter av partnerskaps- och samarbetsavtalen och är på så vis ett forum för parlamentarisk kontroll av förbindelserna EU Azerbajdzjan respektive EU-Armenien.

Förbindelserna med Georgien sker däremot numera inom ramen för ett associeringsavtal/ett djupgående och omfattande frihandelsavtal, som trädde i kraft den 1 juli 2016. Detta nya avtal ersätter det partnerskaps- och samarbetsavtal som gällde tidigare och ska ge tydliga och ambitiösa ramar för starkare bilaterala förbindelser mellan Georgien och EU. Avtalet utgör således grunden för den reformagenda som Georgien arbetar med i enlighet med de gemensamma värderingarna i associeringsavtalet, nämligen demokrati, god förvaltning, rättsstatliga principer och respekt för de mänskliga rättigheterna, och lägger samtidigt fast mycket ambitiösa ramar för tillnärmning av lagstiftningen och ett långtgående frihandelsområde. Det nyinrättade associeringsrådet mellan Georgien och EU har nu uppdraget att genomföra associeringsavtalet/det djupgående och omfattande frihandelsavtalet, medan den parlamentariska associeringskommittén EU-Georgien har till uppgift att utöva parlamentarisk kontroll. Associeringskommittén fungerar även som ett öppet debattforum där alla aspekter av förbindelserna mellan EU och Georgien och frågor av ömsesidigt intresse kan diskuteras, och har ambitionen att på ett avgörande sätt stimulera framgångsrika demokratiska och marknadsmässiga reformer i Georgien samt landets närmare integrering med EU. I enlighet med associeringsavtalet har den parlamentariska associeringskommittén även ansvar för dialogen med civilsamhället.

Europaparlamentets delegation till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien och EU-Azerbajdzjan och till den parlamentariska associeringskommittén EU-Georgien består av 18 ledamöter och ett lika stort antal suppleanter. I regel håller de parlamentariska samarbetskommittéerna ett möte per år och den parlamentariska associeringskommittén två. Mötena äger rum växelvis i värdlandet och på en av Europaparlamentets arbetsorter.

 
 
 
Kontakter
 
You can contact the Delegation Secretariat by e-mail at the following address:
dsca@europarl.europa.eu