Hem

Hem

 
Sajjad KARIM Ordförande Gruppen Europeiska konservativa och reformister Förenade kungariket Conservative Party
 
Elisabeth KÖSTINGER Vice ordförande Group of the European People's Party (Christian Democrats) Österrike Österreichische Volkspartei
 
Antanas GUOGA Vice ordförande Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa Litauen Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
 
Lorenzo CESA Ledamot Group of the European People's Party (Christian Democrats) Italien Nuovo Centrodestra - Unione di Centro
 
Birgit COLLIN-LANGEN Ledamot Group of the European People's Party (Christian Democrats) Tyskland Christlich Demokratische Union Deutschlands
 
Damian DRĂGHICI Ledamot Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Rumänien Uniunea Națională pentru Progresul României
 
Heidi HAUTALA Ledamot Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen Finland Vihreä liitto
 
Iris HOFFMANN Ledamot Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Tyskland Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 
Robert Jarosław IWASZKIEWICZ Ledamot Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa Polen Kongres Nowej Prawicy
 
Kateřina KONEČNÁ Ledamot Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster Tjeckien Komunistická strana Čech a Moravy
 
 
Ledamöter
 
Presentation och ansvarsområde
 

Förbindelserna mellan Europaparlamentet och parlamenten i länderna i Sydkaukasien – Armenien, Azerbajdzjan och Georgien – sköts inom delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien, EU-Azerbajdzjan och EU-Georgien enligt partnerskaps- och samarbetsavtalen med dessa länder. Avtalen undertecknades den 22 april 1996 i Luxemburg och trädde i kraft den 1 juli 1999.
 
Europaparlamentets delegation till de parlamentariska samarbetskommittéerna med de tre kaukasiska republikerna bildades den 17 november 1994. Innan dess var detta område en uppgift för delegationen för förbindelser med republikerna i Oberoende staters samvälde (OSS).
 
De parlamentariska samarbetskommittéerna med tre länderna bildades 2004. De utövar en parlamentarisk kontroll över hur avtalen tillämpas och fungerar som ett öppet forum för debatt om frågor av gemensamt intresse. Ledamöterna i de parlamentariska samarbetskommittéerna hålls informerade om vad samarbetsrådet och utskottet kommer fram till. De kan yttra sig i rekommendationer som riktar sig till samarbetsutskottet, myndigheterna i partnerländerna, Europeiska kommissionen och rådet.
 
Europaparlamentets delegation till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien, EU-Azerbajdzjan och EU-Georgien består av 18 ledamöter och 13 suppleanter. De sammanträder två gånger per år, en gång på en av Europaparlamentets arbetsorter och en gång i respektive land.
 

 
 
 
 
Kontakter
 
You can contact the Delegation Secretariat by e-mail at the following address:
dsca@europarl.europa.eu