Hem

Hem

 
Milan CABRNOCH Ordförande Gruppen Europeiska konservativa och reformister Tjeckien Občanská demokratická strana
 
Mojca KLEVA KEKUŠ Vice ordförande Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Slovenien Socialni demokrati
 
Vytautas LANDSBERGIS Vice ordförande Group of the European People's Party (Christian Democrats) Litauen Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
 
Elena BĂSESCU Ledamot Group of the European People's Party (Christian Democrats) Rumänien Partidul Democrat-Liberal
 
Jan BŘEZINA Ledamot Group of the European People's Party (Christian Democrats) Tjeckien -
 
Leonidas DONSKIS Ledamot Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa Litauen Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
 
András GYÜRK Ledamot Group of the European People's Party (Christian Democrats) Ungern Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt
 
Takis HADJIGEORGIOU Ledamot Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster Cypern Progressive Party of Working People - Left - New Forces
 
Edit HERCZOG Ledamot Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Ungern Magyar Szocialista Párt
 
Filiz Hakaeva HYUSMENOVA Ledamot Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa Bulgarien Movement for Rights and Freedoms
 
 
Ledamöter
 
Presentation och ansvarsområde
 

Förbindelserna mellan Europaparlamentet och parlamenten i länderna i Sydkaukasien – Armenien, Azerbajdzjan och Georgien – sköts inom delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien, EU-Azerbajdzjan och EU-Georgien enligt partnerskaps- och samarbetsavtalen med dessa länder. Avtalen undertecknades den 22 april 1996 i Luxemburg och trädde i kraft den 1 juli 1999.
 
Europaparlamentets delegation till de parlamentariska samarbetskommittéerna med de tre kaukasiska republikerna bildades den 17 november 1994. Innan dess var detta område en uppgift för delegationen för förbindelser med republikerna i Oberoende staters samvälde (OSS).
 
De parlamentariska samarbetskommittéerna med tre länderna bildades 2004. De utövar en parlamentarisk kontroll över hur avtalen tillämpas och fungerar som ett öppet forum för debatt om frågor av gemensamt intresse. Ledamöterna i de parlamentariska samarbetskommittéerna hålls informerade om vad samarbetsrådet och utskottet kommer fram till. De kan yttra sig i rekommendationer som riktar sig till samarbetsutskottet, myndigheterna i partnerländerna, Europeiska kommissionen och rådet.
 
Europaparlamentets delegation till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien, EU-Azerbajdzjan och EU-Georgien består av 18 ledamöter och 13 suppleanter. De sammanträder två gånger per år, en gång på en av Europaparlamentets arbetsorter och en gång i respektive land.
 

 
 
 
 
Kontakter
 
You can contact the Delegation Secretariat by e-mail at the following address:
dsca@europarl.europa.eu
 
or by fax:
+32 2 284 68 30 (Brussels)
+33 3 881 79020 (Strasbourg)