Hem

Hem

 

Statement

Statement by Ms Heidi HAUTALA, Chair of the Delegation to the EuronestPA and Mr Sajjad KARIM, Chairman of the Delegation to the EU-Armenia,EU-Azerbaijan PCCs and EU-Georgia PAC, on the release of Leyla Yunus inAzerbaijan - 9 December 2015
Mer information
 
 
Iskra MIHAYLOVA Ledamot Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa Bulgarien Movement for Rights and Freedoms
 
Clare MOODY Ledamot Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Förenade kungariket Labour Party
 
Rolandas PAKSAS Ledamot Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa Litauen Partija Tvarka ir teisingumas
 
Georgi PIRINSKI Ledamot Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Bulgarien Bulgarian Socialist Party
 
Monika SMOLKOVÁ Ledamot Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Slovakien SMER-Sociálna demokracia
 
Jaromír ŠTĚTINA Ledamot Group of the European People's Party (Christian Democrats) Tjeckien TOP 09 a Starostové
 
Traian UNGUREANU Ledamot Group of the European People's Party (Christian Democrats) Rumänien Partidul Naţional Liberal
 
Kosma ZŁOTOWSKI Ledamot Gruppen Europeiska konservativa och reformister Polen Prawo i Sprawiedliwość
 
Laura AGEA Suppleant Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa Italien Movimento 5 Stelle
 
Nikolay BAREKOV Suppleant Gruppen Europeiska konservativa och reformister Bulgarien Bulgaria without Censorship
 
 
Ledamöter
 
Presentation och ansvarsområde
 

Förbindelserna mellan Europaparlamentet och parlamenten i de sydkaukasiska republikerna Armenien, Azerbajdzjan och Georgien sker inom ramen för delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien och EU-Azerbajdzjan och den parlamentariska associeringskommittén EU-Georgien. De gemensamma parlamentariska samarbetskommittéerna inrättades genom partnerskaps- och samarbetsavtalen, som EU ingick med Armenien och Azerbajdzjan 1996 och som trädde i kraft den 1 juli 1999.

Förbindelserna med Georgien sker däremot numera inom ramen för ett associeringsavtal/ett djupgående och omfattande frihandelsavtal, som ersätter det tidigare partnerskaps- och samarbetsavtalet. Associeringsavtalet/det djupgående och omfattande frihandelsavtalet undertecknades den 27 juni 2014 och trädde provisoriskt i kraft redan den 1 september 2014. Associeringsavtalet/det djupgående och omfattande frihandelsavtalet är utformat för att ge tydliga ramar för ett starkare bilateralt samarbete mellan Georgien och EU, och kommer sålunda att utgöra den grund på vilken Georgien framskrider med sin reformagenda i enlighet med de gemensamma värderingar som fastställdes i associeringsavtalet, nämligen demokrati, god förvaltning, rättsstatliga principer och respekt för de mänskliga rättigheterna. Det nyinrättade associeringsrådet mellan Georgien och EU har nu uppdraget att genomföra associeringsavtalet/det djupgående och omfattande frihandelsavtalet, medan den parlamentariska associeringskommittén har till uppgift att utöva parlamentarisk kontroll. Associeringskommittén fungerar även som ett öppet debattforum där alla aspekter av förbindelserna mellan EU och Georgien och frågor av ömsesidigt intresse kan diskuteras, och har ambitionen att på ett avgörande sätt stimulera framgångsrika demokratiska och marknadsmässiga reformer i Georgien samt landets närmare integrering med EU.

Europaparlamentets delegation till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien och EU-Azerbajdzjan och den parlamentariska associeringskommittén EU-Georgien består av 18 ledamöter och ett lika stort antal suppleanter. I regel håller de parlamentariska samarbetskommittéerna ett möte per år och den parlamentariska associeringskommittén två. Mötena äger rum växelvis i värdlandet och på en av Europaparlamentets arbetsorter.

 
 
 
Kontakter
 
You can contact the Delegation Secretariat by e-mail at the following address:
dsca@europarl.europa.eu