Hem

Hem

 
Iskra MIHAYLOVA Ledamot Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa Bulgarien Movement for Rights and Freedoms
 
Clare MOODY Ledamot Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Förenade kungariket Labour Party
 
Rolandas PAKSAS Ledamot Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa Litauen Partija Tvarka ir teisingumas
 
Georgi PIRINSKI Ledamot Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Bulgarien Bulgarian Socialist Party
 
Monika SMOLKOVÁ Ledamot Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Slovakien SMER-Sociálna demokracia
 
Jaromír ŠTĚTINA Ledamot Group of the European People's Party (Christian Democrats) Tjeckien TOP 09 a Starostové
 
Traian UNGUREANU Ledamot Group of the European People's Party (Christian Democrats) Rumänien Partidul Naţional Liberal
 
Kosma ZŁOTOWSKI Ledamot Gruppen Europeiska konservativa och reformister Polen Prawo i Sprawiedliwość
 
Laura AGEA Suppleant Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa Italien Movimento 5 Stelle
 
Nikolay BAREKOV Suppleant Gruppen Europeiska konservativa och reformister Bulgarien Bulgaria without Censorship
 
 
Ledamöter
 
Presentation och ansvarsområde
 

Förbindelserna mellan Europaparlamentet och parlamenten i länderna i Sydkaukasien – Armenien, Azerbajdzjan och Georgien – sköts inom delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien, EU-Azerbajdzjan och EU-Georgien enligt partnerskaps- och samarbetsavtalen med dessa länder. Avtalen undertecknades den 22 april 1996 i Luxemburg och trädde i kraft den 1 juli 1999.
 
Europaparlamentets delegation till de parlamentariska samarbetskommittéerna med de tre kaukasiska republikerna bildades den 17 november 1994. Innan dess var detta område en uppgift för delegationen för förbindelser med republikerna i Oberoende staters samvälde (OSS).
 
De parlamentariska samarbetskommittéerna med tre länderna bildades 2004. De utövar en parlamentarisk kontroll över hur avtalen tillämpas och fungerar som ett öppet forum för debatt om frågor av gemensamt intresse. Ledamöterna i de parlamentariska samarbetskommittéerna hålls informerade om vad samarbetsrådet och utskottet kommer fram till. De kan yttra sig i rekommendationer som riktar sig till samarbetsutskottet, myndigheterna i partnerländerna, Europeiska kommissionen och rådet.
 
Europaparlamentets delegation till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien, EU-Azerbajdzjan och EU-Georgien består av 18 ledamöter och 13 suppleanter. De sammanträder två gånger per år, en gång på en av Europaparlamentets arbetsorter och en gång i respektive land.
 

 
 
 
 
Kontakter
 
You can contact the Delegation Secretariat by e-mail at the following address:
dsca@europarl.europa.eu