Hem

Hem

 
Gerald HÄFNER Suppleant Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen Tyskland Bündnis 90/Die Grünen
 
Gunnar HÖKMARK Suppleant Group of the European People's Party (Christian Democrats) Sverige Moderata Samlingspartiet
 
Michał Tomasz KAMIŃSKI Suppleant Gruppen Europeiska konservativa och reformister Polen Niezależny
 
Kristiina OJULAND Suppleant Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa Estland Sõltumatu
 
Siiri OVIIR Suppleant Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa Estland Sõltumatu
 
Jaroslav PAŠKA Suppleant Gruppen Frihet och demokrati i Europa Slovakien Slovenská národná strana
 
Aldo PATRICIELLO Suppleant Group of the European People's Party (Christian Democrats) Italien Forza Italia
 
Sirpa PIETIKÄINEN Suppleant Group of the European People's Party (Christian Democrats) Finland Kansallinen Kokoomus
 
Tomasz Piotr PORĘBA Suppleant Gruppen Europeiska konservativa och reformister Polen Prawo i Sprawiedliwość
 
Teresa RIERA MADURELL Suppleant Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Spanien Partido Socialista Obrero Español
 
 
Ledamöter
 
Presentation och ansvarsområde
 

Förbindelserna mellan Europaparlamentet och parlamenten i länderna i Sydkaukasien – Armenien, Azerbajdzjan och Georgien – sköts inom delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien, EU-Azerbajdzjan och EU-Georgien enligt partnerskaps- och samarbetsavtalen med dessa länder. Avtalen undertecknades den 22 april 1996 i Luxemburg och trädde i kraft den 1 juli 1999.
 
Europaparlamentets delegation till de parlamentariska samarbetskommittéerna med de tre kaukasiska republikerna bildades den 17 november 1994. Innan dess var detta område en uppgift för delegationen för förbindelser med republikerna i Oberoende staters samvälde (OSS).
 
De parlamentariska samarbetskommittéerna med tre länderna bildades 2004. De utövar en parlamentarisk kontroll över hur avtalen tillämpas och fungerar som ett öppet forum för debatt om frågor av gemensamt intresse. Ledamöterna i de parlamentariska samarbetskommittéerna hålls informerade om vad samarbetsrådet och utskottet kommer fram till. De kan yttra sig i rekommendationer som riktar sig till samarbetsutskottet, myndigheterna i partnerländerna, Europeiska kommissionen och rådet.
 
Europaparlamentets delegation till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien, EU-Azerbajdzjan och EU-Georgien består av 18 ledamöter och 13 suppleanter. De sammanträder två gånger per år, en gång på en av Europaparlamentets arbetsorter och en gång i respektive land.
 

 
 
 
 
Kontakter
 
You can contact the Delegation Secretariat by e-mail at the following address:
dsca@europarl.europa.eu
 
or by fax:
+32 2 284 68 30 (Brussels)
+33 3 881 79020 (Strasbourg)