Hem

Hem

 
Dita CHARANZOVÁ Suppleant Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa Tjeckien ANO 2011
 
Miriam DALLI Suppleant Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Malta Partit Laburista
 
Martina DLABAJOVÁ Suppleant Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa Tjeckien ANO 2011
 
Emmanouil GLEZOS Suppleant Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster Grekland Coalition of the Radical Left
 
András GYÜRK Suppleant Group of the European People's Party (Christian Democrats) Ungern Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt
 
Gunnar HÖKMARK Suppleant Group of the European People's Party (Christian Democrats) Sverige Moderaterna
 
Marc JOULAUD Suppleant Group of the European People's Party (Christian Democrats) Frankrike Union pour un Mouvement Populaire
 
Krišjānis KARIŅŠ Suppleant Group of the European People's Party (Christian Democrats) Lettland Partija "VIENOTĪBA"
 
Béla KOVÁCS Suppleant Grupplösa Ungern Jobbik Magyarországért Mozgalom
 
Notis MARIAS Suppleant Gruppen Europeiska konservativa och reformister Grekland Independent
 
 
Ledamöter
 
Presentation och ansvarsområde
 

Förbindelserna mellan Europaparlamentet och parlamenten i länderna i Sydkaukasien – Armenien, Azerbajdzjan och Georgien – sköts inom delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien, EU-Azerbajdzjan och EU-Georgien enligt partnerskaps- och samarbetsavtalen med dessa länder. Avtalen undertecknades den 22 april 1996 i Luxemburg och trädde i kraft den 1 juli 1999.
 
Europaparlamentets delegation till de parlamentariska samarbetskommittéerna med de tre kaukasiska republikerna bildades den 17 november 1994. Innan dess var detta område en uppgift för delegationen för förbindelser med republikerna i Oberoende staters samvälde (OSS).
 
De parlamentariska samarbetskommittéerna med tre länderna bildades 2004. De utövar en parlamentarisk kontroll över hur avtalen tillämpas och fungerar som ett öppet forum för debatt om frågor av gemensamt intresse. Ledamöterna i de parlamentariska samarbetskommittéerna hålls informerade om vad samarbetsrådet och utskottet kommer fram till. De kan yttra sig i rekommendationer som riktar sig till samarbetsutskottet, myndigheterna i partnerländerna, Europeiska kommissionen och rådet.
 
Europaparlamentets delegation till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien, EU-Azerbajdzjan och EU-Georgien består av 18 ledamöter och 13 suppleanter. De sammanträder två gånger per år, en gång på en av Europaparlamentets arbetsorter och en gång i respektive land.
 

 
 
 
 
Kontakter
 
You can contact the Delegation Secretariat by e-mail at the following address:
dsca@europarl.europa.eu