Hem

Hem

 
Latest news
Statement by Mr Sajjad KARIM and Mr Samad SEYIDOV, Co-Chairmen of the EU-Azerbaijan PCC - Baku, 21 September 2016
 
Mer information
 
 
Nikolaos CHOUNTIS Suppleant Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster Grekland Popular Unity
 
Andi CRISTEA Suppleant Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Rumänien Partidul Social Democrat
 
Miriam DALLI Suppleant Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Malta Partit Laburista
 
Martina DLABAJOVÁ Suppleant Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa Tjeckien ANO 2011
 
Frank ENGEL Suppleant Group of the European People's Party (Christian Democrats) Luxemburg Parti chrétien social luxembourgeois
 
Rosa ESTARÀS FERRAGUT Suppleant Group of the European People's Party (Christian Democrats) Spanien Partido Popular
 
Gunnar HÖKMARK Suppleant Group of the European People's Party (Christian Democrats) Sverige Moderaterna
 
Marc JOULAUD Suppleant Group of the European People's Party (Christian Democrats) Frankrike Les Républicains
 
Krišjānis KARIŅŠ Suppleant Group of the European People's Party (Christian Democrats) Lettland Partija "VIENOTĪBA"
 
Notis MARIAS Suppleant Gruppen Europeiska konservativa och reformister Grekland Independent
 
 
Ledamöter
 
Presentation och ansvarsområde
 

Förbindelserna mellan Europaparlamentet och parlamenten i de sydkaukasiska republikerna Armenien, Azerbajdzjan och Georgien sker inom ramen för delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien och EU-Azerbajdzjan och den parlamentariska associeringskommittén EU-Georgien. De gemensamma parlamentariska samarbetskommittéerna inrättades genom partnerskaps- och samarbetsavtalen, som EU ingick med Armenien och Azerbajdzjan 1996 och som trädde i kraft den 1 juli 1999.

Förbindelserna med Georgien sker däremot numera inom ramen för ett associeringsavtal/ett djupgående och omfattande frihandelsavtal, som ersätter det tidigare partnerskaps- och samarbetsavtalet. Associeringsavtalet/det djupgående och omfattande frihandelsavtalet undertecknades den 27 juni 2014 och trädde provisoriskt i kraft redan den 1 september 2014. Associeringsavtalet/det djupgående och omfattande frihandelsavtalet är utformat för att ge tydliga ramar för ett starkare bilateralt samarbete mellan Georgien och EU, och kommer sålunda att utgöra den grund på vilken Georgien framskrider med sin reformagenda i enlighet med de gemensamma värderingar som fastställdes i associeringsavtalet, nämligen demokrati, god förvaltning, rättsstatliga principer och respekt för de mänskliga rättigheterna. Det nyinrättade associeringsrådet mellan Georgien och EU har nu uppdraget att genomföra associeringsavtalet/det djupgående och omfattande frihandelsavtalet, medan den parlamentariska associeringskommittén har till uppgift att utöva parlamentarisk kontroll. Associeringskommittén fungerar även som ett öppet debattforum där alla aspekter av förbindelserna mellan EU och Georgien och frågor av ömsesidigt intresse kan diskuteras, och har ambitionen att på ett avgörande sätt stimulera framgångsrika demokratiska och marknadsmässiga reformer i Georgien samt landets närmare integrering med EU.

Europaparlamentets delegation till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien och EU-Azerbajdzjan och den parlamentariska associeringskommittén EU-Georgien består av 18 ledamöter och ett lika stort antal suppleanter. I regel håller de parlamentariska samarbetskommittéerna ett möte per år och den parlamentariska associeringskommittén två. Mötena äger rum växelvis i värdlandet och på en av Europaparlamentets arbetsorter.

 
 
 
Kontakter
 
You can contact the Delegation Secretariat by e-mail at the following address:
dsca@europarl.europa.eu