Välkommen till Europaparlamentets delegationers värld

Bästa besökare!

Varje ledamot i Europaparlamentet arbetar för att göra Europaparlamentet till en global institution.

Eftersom vi alla är valda företrädare arbetar vi även för att se till att Europaparlamentets internationella förbindelser återspeglar EU-medborgarnas intressen och ideal. Vår röst i världen är våra medborgares röst.

På sidorna i det här avsnittet hittar du mer information om vad vi har gjort: vår historia och redogörelser för våra senaste möten i Bryssel och Strasbourg, redogörelser för våra besök till våra motparters parlament, våra framtida planer samt viktiga resolutioner som Europaparlamentet har antagit på våra områden.

Som du kommer att märka händer det mycket i vår värld! Vi hoppas att du ska uppskatta besöket.

Inés Ayala Sender
Ordförande, delegationsordförandekonferensen

 • Asien och Stillahavsområdet
 • Kanada och USA
 • Centralasien
 • Europa och region norr
 • Latinamerika och Västindien
 • Medelhavsområdet och Mellanöstern
 • Afrika söder om Sahara

Visa hela förteckningen över delegationer

 
 
 
Kommande sammanträden 
 1. Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Albanien 
  Ordinarie sammanträde 

  - TRETTONDE MÖTET I DEN PARLAMENTARISKA STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSKOMMITTÉN EU-ALBANIEN 
   
  Brussels : ASP - A1G-2  
   
  Brussels : ASP - A1G-2  
 2. Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien 
  Förberedande sammanträde 

  - DELEGATION MEETING IN PREPARATION FOR THE 8TH EU-SERBIA-STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC) MEETING 
   
  Brussels : PHS - P4B001  
 3. Delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien 
  Ordinarie sammanträde 

  - ORDINARY MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL (D-BR) 
   
  Brussels : ASP - A5G-3  
 4. Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika 
  Förberedande sammanträde 

  - FÖRBEREDANDE MÖTE INFÖR DCAM:S RESA TILL GUATEMALA UNDER VECKA 44 
   
  Brussels : ASP - A1E-2