Välkommen till Europaparlamentets delegationers värld

Bästa besökare!

Varje ledamot i Europaparlamentet arbetar för att göra Europaparlamentet till en global institution.

Eftersom vi alla är valda företrädare arbetar vi även för att se till att Europaparlamentets internationella förbindelser återspeglar EU-medborgarnas intressen och ideal. Vår röst i världen är våra medborgares röst.

På sidorna i det här avsnittet hittar du mer information om vad vi har gjort: vår historia och redogörelser för våra senaste möten i Bryssel och Strasbourg, redogörelser för våra besök till våra motparters parlament, våra framtida planer samt viktiga resolutioner som Europaparlamentet har antagit på våra områden.

Som du kommer att märka händer det mycket i vår värld! Vi hoppas att du ska uppskatta besöket.

Inés Ayala Sender
Ordförande, delegationsordförandekonferensen

 • Asien och Stillahavsområdet
 • Kanada och USA
 • Centralasien
 • Europa och region norr
 • Latinamerika och Västindien
 • Medelhavsområdet och Mellanöstern
 • Afrika söder om Sahara

Visa hela förteckningen över delegationer

 
 
 
Kommande sammanträden 
 1. Utvidgning och EES-enhet 
  MED EUROPAPARLAMENTSLEDAMOT 

  MEETING OF THE POLITICAL COMMITTEE OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE UNION FOR THE MEDITERRANEAN 
   
  Strasbourg : WIC - WIC200  
 2. Delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet 
  Ordinarie sammanträde 

  - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE PAN-AFRICAN PARLIAMENT 
   
  Brussels : ASP - A1G-1  
 3. Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet 
  MED EUROPAPARLAMENTSLEDAMOT 

  - 15TH PLENARY SESSION OF EUROMED PA UFM / 6TH SUMMIT OF UFM'S SPEAKERS 
   
  Strasbourg : WIC - WIC200  
  - 6TH SUMMIT OF SPEAKERS OF EUROMED PARLIAMENTS