Välkommen till Europaparlamentets delegationers värld

Bästa besökare!

Varje ledamot i Europaparlamentet arbetar för att göra Europaparlamentet till en global institution.

Eftersom vi alla är valda företrädare arbetar vi även för att se till att Europaparlamentets internationella förbindelser återspeglar EU-medborgarnas intressen och ideal. Vår röst i världen är våra medborgares röst.

På sidorna i det här avsnittet hittar du mer information om vad vi har gjort: vår historia och redogörelser för våra senaste möten i Bryssel och Strasbourg, redogörelser för våra besök till våra motparters parlament, våra framtida planer samt viktiga resolutioner som Europaparlamentet har antagit på våra områden.

Som du kommer att märka händer det mycket i vår värld! Vi hoppas att du ska uppskatta besöket.

Inés Ayala Sender
Ordförande, delegationsordförandekonferensen

 • Asien och Stillahavsområdet
 • Kanada och USA
 • Centralasien
 • Europa och region norr
 • Latinamerika och Västindien
 • Medelhavsområdet och Mellanöstern
 • Afrika söder om Sahara

Visa hela förteckningen över delegationer

 
 
 
Kommande sammanträden 
 1. Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Chile 
  Extra sammanträde 

  - 26:E MÖTET I DEN GEMENSAMMA PARLAMENTARIKERKOMMITTÉN EU-CHILE 
   
  Brussels : ASP - A3G-2  
 2. Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Chile 
  Extra sammanträde 

  -26:E MÖTET I DEN GEMENSAMMA PARLAMENTARIKERKOMMITTÉN EU-CHILE 
   
  Brussels : JAN - 6Q1  
 3. Delegationen för förbindelserna med Sydafrika 
  MED EUROPAPARLAMENTSLEDAMOT 

  - MÖTE I DELEGATIONEN FÖR FÖRBINDELSERNA MED SYDAFRIKA 
   
  Brussels : ASP - A5G365  
   
  Brussels : ASP - A5G365  
 4. Delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté 
  Ordinarie sammanträde 

  - FÖRBEREDANDE DELEGATIONSMÖTE INFÖR DET INTERPARLAMENTARISKA MÖTET EU-SCHWEIZ 
   
  Brussels : ASP - A1E-3