Möteskalender

Möteskalender

 
 

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Bosnien och Hercegovina och Kosovo

+ Allmän samordning

+ - FÖRBEREDANDE MÖTE INFÖR DET ANDRA SAMMANTRÄDET I DEN PARLAMENTARISKA STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSKOMMITTÉN FÖR EU-BOSNIEN OCH HERCEGOVINA

30-05-2016

16:30

Brussels : ASP - A3G-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Bosnien och Hercegovina och Kosovo

+ Allmän samordning

+ - 2:A SAMMANTRÄDET I DEN PARLAMENTARISKA STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSKOMMITTÉN FÖR EU-BOSNIEN OCH HERCEGOVINA

08-06-2016

15:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

09-06-2016

09:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön

+ Ordinarie sammanträde

+ -DELEGATIONEN FÖR FÖRBINDELSERNA MED KOREAHALVÖN

08-06-2016

15:00

Strasbourg : LOW - S4.2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet

+ Ordinarie sammanträde

+ - DELEGATIONSSAMMANTRÄDE

08-06-2016

16:00

Strasbourg : LOW - S4.2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Kanada

+ Ordinarie sammanträde

+ - DELEGATIONSSAMMANTRÄDE

08-06-2016

16:00

Strasbourg : LOW - S4.5

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)

+ Ordinarie sammanträde

+ - SAMMANTRÄDE I DELEGATIONEN FÖR FÖRBINDELSERNA MED SYDOSTASIEN OCH SYDOSTASIATISKA NATIONERNAS FÖRBUND (ASEAN)

08-06-2016

16:00

Strasbourg : LOW - N3.2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland

+ MED EUROPAPARLAMENTSLEDAMOT

+ - SAMMANTRÄDE FÖR DELEGATIONEN FÖR FÖRBINDELSERNA MED AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND

08-06-2016

16:00

Strasbourg : LOW - S4.4

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Indien

+ MED EUROPAPARLAMENTSLEDAMOT

+ - SAMMANTRÄDE DELEGATIONEN FÖR FÖRBINDELSERNA MED INDIEN

09-06-2016

10:00

Strasbourg : LOW - S4.4

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

+ Förberedande sammanträde

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 78TH EU-US INTER-PARLIAMENTARY MEETING IN THE HAGUE - 26-28 JUNE 2016

14-06-2016

14:00

Brussels : ASP - A1G-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien

+ Ordinarie sammanträde

+ - 2ND INTERPARLIAMENTARY MEETING EZU-BRAZIL

16-06-2016

09:00

Brussels : ASP - A5E-2

 
Presentation och ansvarsområde
 

Delegationerna skall upprätthålla och utveckla parlamentets internationella kontakter.

Delegationernas verksamhet skall således å ena sidan inriktas på att bibehålla och förbättra kontakterna med stater som traditionellt sett är Europeiska unionens partner, å andra sidan bidra till att i tredjeländer främja de värden som Europeiska unionen bygger på, det vill säga principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen (artikel 6 och artikel 11.1 femte strecksatsen i EU-fördraget).

Parlamentets internationella kontakter skall omfattas av principerna för allmän internationell rätt.

Parlamentets internationella kontakter skall syfta till att där så är möjligt och lämpligt främja den parlamentariska dimensionen i de internationella förbindelserna.

(Artikel 3, principer för delegationernas verksamhet, antagna av talmanskonferensen den 21 september 2006)