Möteskalender

Möteskalender

 
 

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna

+ Ordinarie sammanträde

27-02-2017

17:00

Brussels : ASP - A1E-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet

+ Ordinarie sammanträde

+ DELEGATIONSMÖTE

28-02-2017

15:30

Brussels : ASP - A5G-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet

+ MED EUROPAPARLAMENTSLEDAMOT

+ - MÖTE I DELEGATIONEN FÖR FÖRBINDELSERNA MED DET PANAFRIKANSKA PARLAMENTET

02-03-2017

13:00

Brussels : ASP - A3G-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet

+ MED EUROPAPARLAMENTSLEDAMOT

+ - MÖTE I DEN PARLAMENTARISKA FÖRSAMLINGENS POLITISKA UTSKOTT

02-03-2017

14:30

Brussels : ASP - A5E-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika

+ Extra sammanträde

+ - GEMENSAMT MÖTE DLAT-DCAM MED EN DELEGATION BESTÅENDE AV TRE MINISTRAR OCH FRÅN EL SALVADOR

06-03-2017

16:00

Brussels : ASP - A1E-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön

+ Ordinarie sammanträde

+ - DARM-MÖTE I NÄRVARO AV AL JUBEIR, SAUDIARABIENS UTRIKESMINISTER

06-03-2017

16:30

Brussels : ASP - A5E-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön

+ Ordinarie sammanträde

09-03-2017

11:00

Brussels : ASP - A1G-1

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Afghanistan

+ Ordinarie sammanträde

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WTH AFGHANISTAN

09-03-2017

13:00

Brussels : ASP - A3E-3

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté

+ Ordinarie sammanträde

+ - DELEGATION MEETING AHEAD OF THE 11TH EU-ICELAND JPC

09-03-2017

14:00

Brussels : ASP - A5E-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Japan

+ Ordinarie sammanträde

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH JAPAN

09-03-2017

14:00

Brussels : PHS - P6B054

 
Presentation och ansvarsområde
 

Delegationerna ska upprätthålla och utveckla parlamentets internationella kontakter och bidra till att förstärka Europeiska unionens roll och synlighet i världen.

Delegationernas verksamhet ska således dels inriktas på att bibehålla och förbättra kontakterna med stater som traditionellt sett är Europeiska unionens partner, dels bidra till att i tredjeländer främja de värden som Europeiska unionen bygger på, det vill säga principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen (artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen).

Parlamentets internationella kontakter ska omfattas av principerna för allmän internationell rätt.

Parlamentets internationella kontakter ska syfta till att där så är möjligt och lämpligt främja den parlamentariska dimensionen i de internationella förbindelserna.

(Artikel 3, principer för delegationernas verksamhet, antagna av talmanskonferensen den 29 oktober 2015)