Möteskalender

Möteskalender

 
 

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Chile

+ Ordinarie sammanträde

+ - D-CL MEETING

05-09-2016

15:30

Brussels : ASP - A5E-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika

+ Ordinarie sammanträde

+ - DCAM MEETING

05-09-2016

16:00

Brussels : ASP - A1E-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina

+ Ordinarie sammanträde

05-09-2016

17:00

Brussels : ASP - A1G-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön

+ Ordinarie sammanträde

+ - DARP MEETING

05-09-2016

17:30

Brussels : ASP - A5E-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland

+ MED EUROPAPARLAMENTSLEDAMOT

+ - MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND WITH EU AMBASSADOR H.E. MR SEM FABRIZI

06-09-2016

12:00

Brussels : ASP - A1G-1

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen

+ Ordinarie sammanträde

+ - DMAG MEETING

08-09-2016

14:00

Brussels : ASP - A5E-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien

+ Förberedande sammanträde

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 5TH EU-SERVIA STABILIZATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

14-09-2016

15:00

Strasbourg : LOW - S4.1

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Israel

+ Ordinarie sammanträde

14-09-2016

15:00

Strasbourg : LOW - S4.5

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet

+ Delegationen för förbindelserna med Irak

+ Ordinarie sammanträde

14-09-2016

16:00

Strasbourg : SDM - SDM-S1

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet

+ Ordinarie sammanträde

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CENTRAL ASIAN COUNTRIES

14-09-2016

16:15

Strasbourg : LOW - S4.5

Nästa sida  
 
Presentation och ansvarsområde
 

Delegationerna ska upprätthålla och utveckla parlamentets internationella kontakter och bidra till att förstärka Europeiska unionens roll och synlighet i världen.

Delegationernas verksamhet ska således dels inriktas på att bibehålla och förbättra kontakterna med stater som traditionellt sett är Europeiska unionens partner, dels bidra till att i tredjeländer främja de värden som Europeiska unionen bygger på, det vill säga principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen (artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen).

Parlamentets internationella kontakter ska omfattas av principerna för allmän internationell rätt.

Parlamentets internationella kontakter ska syfta till att där så är möjligt och lämpligt främja den parlamentariska dimensionen i de internationella förbindelserna.

(Artikel 3, principer för delegationernas verksamhet, antagna av talmanskonferensen den 29 oktober 2015)