Möteskalender

Möteskalender

 
 

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna

+ Ordinarie sammanträde

+ - DMAS OCH DROI GEMENSAMT SAMMANTRÄDE

06-07-2016

14:30

Strasbourg : WIC - WIC200

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

+ Ordinarie sammanträde

+ - DELEGATIONSSAMMANTRÄDE

06-07-2016

16:00

Strasbourg : LOW - S4.5

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet

+ Ordinarie sammanträde

+ - SAMMANTRÄDE I DELEGATIONEN FÖR FÖRBINDELSERNA MED LÄNDERNA I CENTRALASIEN

06-07-2016

16:15

Strasbourg : LOW - S4.4

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

+ Ordinarie sammanträde

+ - DLAT ORDINARIE SAMMANTRÄDE

06-07-2016

16:30

Strasbourg : LOW - N3.2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet

+ Ordinarie sammanträde

+ - DELEGATIONEN TILL DEN GEMENSAMMA PARLAMENTARIKERKOMMITTÉN EU-TURKIET

06-07-2016

17:15

Strasbourg : LOW - S4.1

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko

+ Ordinarie sammanträde

+ - ORDINARIE SAMMANTRÄDE

07-07-2016

09:30

Strasbourg : LOW - N1.3

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU–Moldavien

+ Ordinarie sammanträde

+ SAMMANTRÄDE I DELEGATIONEN TILL DEN PARLAMENTARISKA SAMARBETSKOMMITTÉN EU-MOLDAVIEN

07-07-2016

10:30

Strasbourg : LOW - S4.1

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)

+ Ordinarie sammanträde

+ - SAMMANTRÄDE I DELEGATIONEN FÖR FÖRBINDELSERNA MED LÄNDERNA I SYDASIEN

11-07-2016

18:00

Brussels : PHS - P6B054

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

+ Ordinarie sammanträde

+ - ÅRLIGT MÖTE FÖR BERÖRDA PARTER

12-07-2016

17:00

Brussels : ASP - A1E-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Irak

14-07-2016

09:00

Brussels : ASP - A5E-2

Nästa sida  
 
Presentation och ansvarsområde
 

Delegationerna skall upprätthålla och utveckla parlamentets internationella kontakter.

Delegationernas verksamhet skall således å ena sidan inriktas på att bibehålla och förbättra kontakterna med stater som traditionellt sett är Europeiska unionens partner, å andra sidan bidra till att i tredjeländer främja de värden som Europeiska unionen bygger på, det vill säga principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen (artikel 6 och artikel 11.1 femte strecksatsen i EU-fördraget).

Parlamentets internationella kontakter skall omfattas av principerna för allmän internationell rätt.

Parlamentets internationella kontakter skall syfta till att där så är möjligt och lämpligt främja den parlamentariska dimensionen i de internationella förbindelserna.

(Artikel 3, principer för delegationernas verksamhet, antagna av talmanskonferensen den 21 september 2006)