Möteskalender

Möteskalender

 
 

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko

+ Ordinarie sammanträde

+ - ORDINARY MEETING

26-01-2017

09:00

Brussels : ASP - A1E-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika

+ Ordinarie sammanträde

+ - DCAM MEETING

26-01-2017

10:30

Brussels : ASP - A1E-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Palestina

+ Extra sammanträde

+ - ELECTION OF CHAIR

26-01-2017

12:45

Brussels : ASP - A5E-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen

+ KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE

+ - POSSIBLE CONSTITUENT MEETING DMAG (ELECTION OF NEW CHAIR)

26-01-2017

14:00

Brussels : ASP - A5G-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland

+ Extra sammanträde

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

31-01-2017

13:30

Brussels : ASP - A3G-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Israel

+ Ordinarie sammanträde

02-02-2017

14:00

Brussels : ASP - A3G-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Chile

+ Ordinarie sammanträde

+ - D-CL ORDINARY MEETING

06-02-2017

15:15

Brussels : ASP - A1G-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Montenegro

+ Ordinarie sammanträde

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 13TH EU-MONTENEGRO STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

06-02-2017

15:15

Brussels : ASP - A5E-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen

+ Ordinarie sammanträde

+ - MEETING OF EP DELEGATION FOR RELATIONS WITH COUNTIRES OF THE ANDEAN COMMUNITY

06-02-2017

16:00

Brussels : ASP - A1E-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön

+ Ordinarie sammanträde

+ - DARP MEETING

06-02-2017

16:30

Brussels : ASP - A5E-2

Nästa sida  
 
Presentation och ansvarsområde
 

Delegationerna ska upprätthålla och utveckla parlamentets internationella kontakter och bidra till att förstärka Europeiska unionens roll och synlighet i världen.

Delegationernas verksamhet ska således dels inriktas på att bibehålla och förbättra kontakterna med stater som traditionellt sett är Europeiska unionens partner, dels bidra till att i tredjeländer främja de värden som Europeiska unionen bygger på, det vill säga principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen (artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen).

Parlamentets internationella kontakter ska omfattas av principerna för allmän internationell rätt.

Parlamentets internationella kontakter ska syfta till att där så är möjligt och lämpligt främja den parlamentariska dimensionen i de internationella förbindelserna.

(Artikel 3, principer för delegationernas verksamhet, antagna av talmanskonferensen den 29 oktober 2015)