Möteskalender

Möteskalender

 
 

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna

+ Ordinarie sammanträde

+ - DMAS: MÖTE MED EU-AMBASSADÖRER

28-08-2017

16:30

Brussels : ASP - A3G-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien

+ Ordinarie sammanträde

+ - ORDINARIE SAMMANTRÄDE D-BR

31-08-2017

14:00

Brussels : ASP - A1E-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien

+ Ordinarie sammanträde

+ - DELEGATION MEETING IN PREPARATION FOR THE 6TH EU-SERVIA-STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITEE (SAPC)

04-09-2017

16:00

Brussels : ASP - A3G-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Armenien och EU–Azerbajdzjan och till den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien

+ MED EUROPAPARLAMENTSLEDAMOT

+ - PREPARATORY MEETING OF THE 5TH EU-GEORGIA PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE MEETING IN TBILISI

07-09-2017

11:30

Brussels : ASP - A1E-1

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté

+ Ordinarie sammanträde

+ - DELEGATION MEETING

07-09-2017

12:30

Brussels : ASP - A3E-3

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen

+ Ordinarie sammanträde

+ - MAGHREB DELEGATION MEETING

07-09-2017

14:00

Brussels : ASP - A5G-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika

+ Ordinarie sammanträde

+ - DCAM ORDINARY MEETING

07-09-2017

14:00

Brussels : ASP - A5E-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

+ Ordinarie sammanträde

+ - DEBRIEFING OF THE ACP-EU JPA IN MALTA

07-09-2017

14:30

Brussels : JAN - 2Q2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet

+ Förberedande sammanträde

+ - PREPARATORY MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA (DCAS) FOR THE 11TH EU-MONGOLIA IPM

13-09-2017

15:00

Strasbourg : LOW - N3.4

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Iran

+ Ordinarie sammanträde

13-09-2017

15:00

Strasbourg : LOW - S4.5

 
Presentation och ansvarsområde
 

Delegationerna ska upprätthålla och utveckla parlamentets internationella kontakter och bidra till att förstärka Europeiska unionens roll och synlighet i världen.

Delegationernas verksamhet ska således dels inriktas på att bibehålla och förbättra kontakterna med stater som traditionellt sett är Europeiska unionens partner, dels bidra till att i tredjeländer främja de värden som Europeiska unionen bygger på, det vill säga principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen (artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen).

Parlamentets internationella kontakter ska omfattas av principerna för allmän internationell rätt.

Parlamentets internationella kontakter ska syfta till att där så är möjligt och lämpligt främja den parlamentariska dimensionen i de internationella förbindelserna.

(Artikel 3, principer för delegationernas verksamhet, antagna av talmanskonferensen den 29 oktober 2015)