Möteskalender

Möteskalender

 
 

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen

+ Ordinarie sammanträde

+ - MÖTE I EUROPAPARLAMENTETS DELEGATION FÖR FÖRBINDELSERNA MED LÄNDERNA I ANDINSKA GEMENSKAPEN

27-03-2017

16:00

Brussels : ASP - A5E-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Israel

+ MED EUROPAPARLAMENTSLEDAMOT

+ - MÖTE I DELEGATIONEN FÖR FÖRBINDELSERNA MED ISRAEL

27-03-2017

17:30

Brussels : ASP - A1E-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Mercosur

+ Ordinarie sammanträde

+ - MÖTE I DELEGATIONEN FÖR FÖRBINDELSERNA MED MERCOSUR

30-03-2017

11:00

Brussels : PHS - P4B001

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Sydafrika

+ MED EUROPAPARLAMENTSLEDAMOT

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA

05-04-2017

15:30

Strasbourg : LOW - S4.1

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet

+ MED EUROPAPARLAMENTSLEDAMOT

+ - MEETING TO PREPARE TURKMENISTAN IPM IN WEEK 16 AND KAZAKHSTAN PCC IN WEEK 17

05-04-2017

16:15

Strasbourg : LOW - S4.5

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)

+ Ordinarie sammanträde

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)

05-04-2017

16:15

Strasbourg : LOW - S4.2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Bosnien och Hercegovina och Kosovo

+ Förberedande sammanträde

+ - PREPARATORY DELEGATION MEETING FOR THE EU-KOSOVO STABILIATION AND ASSOCIATION COMMITTEE MEETING IN PRISTINA IN APRIL

05-04-2017

17:00

Strasbourg : LOW - S4.1

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Kanada

+ Ordinarie sammanträde

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CANADA

05-04-2017

17:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön

+ Ordinarie sammanträde

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE KOREAN PENINSULA

05-04-2017

17:15

Strasbourg : LOW - S4.4

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

+ Ordinarie sammanträde

+ - DELEGATION MEETING

05-04-2017

18:00

Strasbourg : LOW - S4.5

Nästa sida  
 
Presentation och ansvarsområde
 

Delegationerna ska upprätthålla och utveckla parlamentets internationella kontakter och bidra till att förstärka Europeiska unionens roll och synlighet i världen.

Delegationernas verksamhet ska således dels inriktas på att bibehålla och förbättra kontakterna med stater som traditionellt sett är Europeiska unionens partner, dels bidra till att i tredjeländer främja de värden som Europeiska unionen bygger på, det vill säga principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen (artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen).

Parlamentets internationella kontakter ska omfattas av principerna för allmän internationell rätt.

Parlamentets internationella kontakter ska syfta till att där så är möjligt och lämpligt främja den parlamentariska dimensionen i de internationella förbindelserna.

(Artikel 3, principer för delegationernas verksamhet, antagna av talmanskonferensen den 29 oktober 2015)