Möteskalender

Möteskalender

 
 

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté

+ Ordinarie sammanträde

+ - 9TH EU-WEST NORDIC COUNCIL INTER-PARLIAMENTARY MEETING

29-06-2017

09:00

Brussels : ASP - A1E-1

+ Förberedande sammanträde

29-06-2017

09:15

Brussels : ASP - A1E-1

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Japan

+ Förberedande sammanträde

+ - MEETING TO PREPARE THE 37TH EU-JAPAN IPM SCHEDULED FOR 5 AND 6 JULY 2017

29-06-2017

14:00

Brussels : ASP - A1E-1

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet

+ Ordinarie sammanträde

+ - DELEGATION MEETING

05-07-2017

14:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna

+ Ordinarie sammanträde

05-07-2017

14:30

Strasbourg : LOW - S4.4

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Iran

+ Ordinarie sammanträde

05-07-2017

15:00

Strasbourg : LOW - S4.2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Japan

+ MED EUROPAPARLAMENTSLEDAMOT

+ - 1ST SESSION OF THE 37TH EU-JAPAN INTERPARLIAMENTARY MEETING

05-07-2017

15:00

Strasbourg : LOW - S4.1

06-07-2017

09:00

Strasbourg : LOW - S4.1

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Irak

+ Ordinarie sammanträde

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH IRAQ

05-07-2017

16:00

Strasbourg : WIC - WIC200

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Palestina

+ Ordinarie sammanträde

+ - DPAL - FAMILIES OF PALESTINIAN PRISONERS

06-07-2017

09:00

Strasbourg : LOW - S4.2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Albanien

+ Ordinarie sammanträde

+ - DELEGATION MEETING EU-ALBANIA STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

06-07-2017

10:30

Strasbourg : LOW - S4.5

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen

+ Ordinarie sammanträde

+ - MEETING OF EP DELEGATION FOR RELATIONS WITH COUNTRIES OF THE ANDEAN COMMUNITY

10-07-2017

15:30

Brussels : ASP - A5E-2

Nästa sida  
 
Presentation och ansvarsområde
 

Delegationerna ska upprätthålla och utveckla parlamentets internationella kontakter och bidra till att förstärka Europeiska unionens roll och synlighet i världen.

Delegationernas verksamhet ska således dels inriktas på att bibehålla och förbättra kontakterna med stater som traditionellt sett är Europeiska unionens partner, dels bidra till att i tredjeländer främja de värden som Europeiska unionen bygger på, det vill säga principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen (artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen).

Parlamentets internationella kontakter ska omfattas av principerna för allmän internationell rätt.

Parlamentets internationella kontakter ska syfta till att där så är möjligt och lämpligt främja den parlamentariska dimensionen i de internationella förbindelserna.

(Artikel 3, principer för delegationernas verksamhet, antagna av talmanskonferensen den 29 oktober 2015)