Möteskalender

Möteskalender

 
 

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté

+ Förberedande sammanträde

+ - FÖRBEREDANDE MÖTE INFÖR DET 47:E SAMMANTRÄDET MED EES GEMENSAMMA PARLAMENTARIKERKOMMITTÉ

08-12-2016

14:00

Brussels : ASP - A1E-3

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen

+ Ordinarie sammanträde

+ - DMAG-MÖTE

08-12-2016

14:00

Brussels : ASP - A5E-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien

+ Ordinarie sammanträde

08-12-2016

14:00

Brussels : ASP - A1E-1

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

+ Förberedande sammanträde

+ - FÖRBERADANDE MÖTE INFÖR DET GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA SAMMANTRÄDET AVS-EU I KENYA

08-12-2016

15:00

Brussels : ASP - A5G-2

+ PRESIDIETS SAMMANTRÄDE

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

+ Förberedande sammanträde

+ - FÖRBEREDANDE MÖTE INFÖR DET GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA SAMMANTRÄDET AVS-EU I KENYA

08-12-2016

16:00

Brussels : ASP - A5G-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet

+ Extra sammanträde

+ - DELEGATION MEETING WITH SAKHAROV PRIZE NOMINEE

13-12-2016

15:30

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland

+ Extra sammanträde

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC IN ASSOCIATION WITH THE DELEGATION TO THE EU-UKRAINE PAC

14-12-2016

14:30

Strasbourg : LOW - N3.2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU–Moldavien

+ Ordinarie sammanträde

+ - 3RD MEETING OF THE EU-MOLDOVA PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE (PAC)

14-12-2016

15:00

Strasbourg : LOW - S4.2

15-12-2016

09:00

Strasbourg : LOW - S4.2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté

+ Ordinarie sammanträde

+ - 47TH EEA JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

14-12-2016

15:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

15-12-2016

09:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Israel

+ MED EUROPAPARLAMENTSLEDAMOT

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH ISRAEL

14-12-2016

15:00

Strasbourg : LOW - S4.5

Nästa sida  
 
Presentation och ansvarsområde
 

Delegationerna ska upprätthålla och utveckla parlamentets internationella kontakter och bidra till att förstärka Europeiska unionens roll och synlighet i världen.

Delegationernas verksamhet ska således dels inriktas på att bibehålla och förbättra kontakterna med stater som traditionellt sett är Europeiska unionens partner, dels bidra till att i tredjeländer främja de värden som Europeiska unionen bygger på, det vill säga principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen (artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen).

Parlamentets internationella kontakter ska omfattas av principerna för allmän internationell rätt.

Parlamentets internationella kontakter ska syfta till att där så är möjligt och lämpligt främja den parlamentariska dimensionen i de internationella förbindelserna.

(Artikel 3, principer för delegationernas verksamhet, antagna av talmanskonferensen den 29 oktober 2015)