Möteskalender

Möteskalender

 
 

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Armenien och EU–Azerbajdzjan och till den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien

+ Ordinarie sammanträde

+ - FJORTONDE MÖTET I DEN INTERPAJRLAMENTARISKA SAMARBETSKOMMITTÉN EU-AZERBAJDZAN

02-05-2017

14:30

Brussels : ASP - A1E-2

03-05-2017

09:00

Brussels : ASP - A1E-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet

+ Extra sammanträde

03-05-2017

09:00

Brussels : ASP - A3G-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Chile

+ Extra sammanträde

+ - 24:E MÖTET I DEN GEMENSAMMA PARLAMENTARIKERKOMMITTÉN EU-CHILE

04-05-2017

09:00

Brussels : ASP - A3G-2

04-05-2017

14:30

Brussels : ASP - A3G-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna

+ Ordinarie sammanträde

04-05-2017

14:00

Brussels : ASP - A1G-3

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön

+ Ordinarie sammanträde

+ - DARP-MÖTE

04-05-2017

14:00

Brussels : ASP - A1E-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien

+ Ordinarie sammanträde

+ - ORDINARIE D-BR-MÖTE

04-05-2017

14:00

Brussels : ASP - A1G-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Japan

+ MED EUROPAPARLAMENTSLEDAMOT

+ - DELEGATIONEN FÖR FÖRBINDELSERNA MED JAPAN; GEMENSAMT MÖTE MED DKOR

04-05-2017

14:30

Brussels : ASP - A5G-3

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen för förbindelserna med Palestina

+ Delegationen för förbindelserna med Israel

+ Ordinarie sammanträde

+ - DPAL - MÖTE MED AHMAD TIBI

08-05-2017

17:00

Brussels : ASP - A3G-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien

+ Ordinarie sammanträde

+ - FÖRBEREDANDE DELEGATIONSMÖTE INFÖR DET SJÄTTE MÖTET I DEN PARLAMENTARISKA STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSKOMMITTÉN EU-SERBIEN

11-05-2017

12:30

Brussels : ASP - A5G-2

Långsiktig sammanträdeskalender Delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU–Moldavien

+ Förberedande sammanträde

+ - FÖRBEREDANDE MÖTE INFÖR DET FJÄRDE MÖTET I DEN PARLAMENTARISKA ASSOCIERINGSKOMMITTÉN EU-MOLDAVIEN

11-05-2017

14:00

Brussels : ASP - A1H-1

Nästa sida  
 
Presentation och ansvarsområde
 

Delegationerna ska upprätthålla och utveckla parlamentets internationella kontakter och bidra till att förstärka Europeiska unionens roll och synlighet i världen.

Delegationernas verksamhet ska således dels inriktas på att bibehålla och förbättra kontakterna med stater som traditionellt sett är Europeiska unionens partner, dels bidra till att i tredjeländer främja de värden som Europeiska unionen bygger på, det vill säga principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen (artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen).

Parlamentets internationella kontakter ska omfattas av principerna för allmän internationell rätt.

Parlamentets internationella kontakter ska syfta till att där så är möjligt och lämpligt främja den parlamentariska dimensionen i de internationella förbindelserna.

(Artikel 3, principer för delegationernas verksamhet, antagna av talmanskonferensen den 29 oktober 2015)