skip to content

Vores politik om cookies på Europa-Parlamentets Kontoret i Danmarks hjemmeside.

Vi bruger cookies for at give brugerne af vores hjemmeside den bedst mulige oplevelse. Vi bruger dem ikke med henblik på at indsamle personlige oplysninger, men udelukkede med statistisk formål i forhold til Google Analytics.

Fortsæt
 
 
 

Danske MEP'ere

Her finder du en oversigt over de 13 danske medlemmer af Europa-Parlamentet.

Rina Ronja Kari
Rina Ronja Kari har været medlem af Europa-Parlamentet siden 2012, hvor hun overtog Søren Søndergaards plads. Hun er medlem af udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og stedfortræder i Økonomi- og Valutaudvalget (ECON). I Europa-Parlamentet sidder Rina Ronja Kari i Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre.
Jens Rohde
Jens Rohde har været medlem af Europa-Parlamentet siden 2009. Her sidder han i udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (AGRI). Jens Rohde er stedfortræder i Transport- og Turismeudvalget (TRAN) og Retsudvalget  (JURI). I Europa-Parlamentet sidder Jens Rohde i gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa (ALDE).
Morten Helveg Petersen
Morten Helveg Petersen blev valgt til Europa-Parlamentet ved valget i 2014. Her sidder han i udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE), hvor han er næstformand. Han er stedfortræder i udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) og Det Særlige Udvalg om Terrorisme (TERR). I Europa-Parlamentet sidder Morten Helveg Petersen i gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa (ALDE).
Ole Christensen
Ole Christensen har været medlem af Europa-Parlamentet siden 2004. Han sidder i udvalget for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og er stedfortræder i Fiskeriudvalget (PECH). I Europa-Parlamentet sidder Ole Christensen i Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater (S&D).
Jeppe Kofod
Jeppe Kofod blev valgt til Europa-Parlamentet ved valget i 2014. Her sidder han i udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE) og er næstformand for delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater. Jeppe Kofod er også medlem af undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse (PANA). I Europa-Parlamentet sidder Jeppe Kofod i Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater (S&D), hvor han er næstformand.
Christel Schaldemose
Christel Schaldemose har siddet i Europa-Parlamentet siden 2006, hvor hun afløste Henrik Dam Kristensen. Hun sidder i udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO) og er stedfortræder i udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI). I Europa-Parlamentet sidder Christel Schaldemose i Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater (S&D).
Bendt Bendtsen
Bendt Bendtsen har været medlem af Europa-Parlamentet siden 2009. Her sidder han i udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE) og er stedfortræder i udvalget om International Handel (INTA). I Europa-Parlamentet sidder Bendt Bendtsen i Det Europæiske Folkepartis gruppe (EPP).
Margrete Auken
Margrete Auken har været medlem af Europa-Parlamentet siden 2004. Her er hun medlem af udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI) og udvalget for Andragender (PETI), ligesom hun er næstformand for delegationen for Forbindelserne med Palæstina (DPAL). I Europa-Parlamentet sidder Margrete Auken i gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance.
Morten Messerschmidt
Morten Messerschmidt har siddet i Europa-Parlamentet siden 2009. Her er han medlem af Kultur- og Uddannelsesudvalget (CULT) og udvalget om Konstitutionelle Anliggender (AFCO), hvor han også er næstformand. I Europa-Parlamentet sidder Morten Messerschmidt i gruppen for Europæiske Konservative og Reformister.
Anders Vistisen
Anders Vistisen blev valgt til Europa-Parlamentet ved valget i 2014. Her er han medlem af Udenrigsudvalget (AFET), hvor han også er valgt som næstformand. I Europa-Parlamentet sidder Anders Vistisen i gruppen for Europæiske Konservative og Reformister.
Jørn Dohrmann
Jørn Dohrmann blev valgt til Europa-Parlamentet ved valget i 2014. Her sidder han i udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (AGRI) og er formand for delegationen for forbindelserne med Schweiz og Norge, til det blandede parlamentariske udvalg EU-Island og til det blandede EØS-Parlamentarikerudvalg (DEEA). I Europa-Parlamentet sidder Jørn Dohrmann i gruppen for Europæiske Konservative og Reformister (ECR).
Moren Løkkegaard
Morten Løkkegaard overtog officielt Venstres mandat i Europa-Parlamentet den 3. marts 2016, efter Ulla Tørnæs var blevet udnævnt til uddannelses- og forskningsminister. Morten Løkkegaard sidder i udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO). I Europa-Parlamentet sidder Morten Løkkegaard i gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa (ALDE), hvor han også er næstformand.
Rikke-Louise Karlsson
Rikke-Louise Karlsson blev valgt til Europa-Parlamentet ved valget i 2014. Her sidder hun i udvalget for Andragender (PETI) og underudvalget om Menneskerettigheder (DROI). Rikke-Louise Karlsson er løsgænger i Europa-Parlamentet.