skip to content

 
 
 
 .

Bliv MEP for en dag - Euroscola i Strasbourg 1. halvår 2019

EUROSCOLA er en unik mulighed for, at skoleelever i alderen 16-18 år kan prøve at være medlem af Europa-Parlamentet for en dag. Formålet med programmet er at styrke de unges viden om EU og Europa-Parlamentet ved at tilbyde skoleklasser en lærerig oplevelse i plenarsalen i Strasbourg - langt fra de traditionelle klasseværelser, så eleverne på egen krop kan erfare, hvordan der forhandles i en international sammenhæng.

I løbet af EUROSCOLA-dagen vil eleverne præsentere deres skole for de andre deltagere og blive inddelt i flersprogede arbejdsgrupper, der skal diskutere og forberede sig på eftermiddagens debat i plenum. Under debatten skal eleverne fra de forskellige arbejdsgrupper præsentere og argumentere for deres lovforslag, og debatten afsluttes med en afstemning om de fremsatte lovforslag.  

Eleverne vil kunne komme til at arbejde med emner i løbet af dagen, der spænder vidt: Hvordan kan økonomisk vækst kombineres med miljøbeskyttelse, hvordan kan Europa-Parlamentet bidrage til at styrke menneskerettighederne, hvordan skal EU udvikle sig i fremtiden osv. Eleverne forbereder sig ved at læse om de aktuelle emner inden afrejsen til Europa-Parlamentet. Arbejdssprogene er enten engelsk eller fransk, og alle debatindlæg skal foregå på et andet sprog end elevens modersmål. Det hele vil blive oversat af tolke – præcis som når de rigtige medlemmer af Europa-Parlamentet mødes i plenarsalen.  

Tilmelding

Betingelsen for at deltage er, at der er tale om en skoleklasse, hvor min. 80% af eleverne er i alderen 16-18 år. En gruppe kan maksimalt bestå af 24 elever og 2 lærere. Ansøger skal bl.a. kunne redegøre for, hvorledes turen til Strasbourg vil indgå i undervisningen. Enkelte datoer er forbeholdt EPAS skoler, hvor gruppen maksimalt kan bestå af 20 elever og 2 lærere. 

Tilmeldingsfristen til foråret 2019 udløb mandag den 18. september 2018 via nedenstående ansøgningsskema.

Datoer for 1. halvår 2019

Fredag den 18. januar - Himmerlands Umgdomsskole
Torsdag den 7. februar - Greve Gymnasium
Fredag den 15. februar (EPAS skole) - Frijsenborg Efterskole
Torsdag den 21. februar - Vejlefjordskolen
Torsdag den 28. februar - Bagsværd Kostakole og Gymnasium
Torsdag den 7. marts - Borupgaard Gymnasium
Fredag den 15. marts - Aarhus Katedralskole
Torsdag den 21. marts - Mercantec
Fredag den 29. marts (EPAS skole) - Skovlund Efterskole
Torsdag den 4. april - Hillerød Handelsgymnasium
Torsdag den 11. april - Dronninglund Efterskole
Tirsdag den 21. maj - Osted Efterskole

Finansiering

Europa-Parlamentet yder et tilskud på ca. 250 euro pr. elev til dækning af rejse- og opholdsudgifter for de skoleklasser (maks. 24 elever), der bliver udvalgt til at deltage. Hvis flere klasser ønsker at rejse til den samme EUROSCOLA-dag, udvælges den klasse, der har præsenteret den bedste redegørelse for, hvorledes rejsen vil kunne indgå i undervisningen.

En lærer - eller en anden voksen - pr. 10 elever får ligeledes rejsetilskud. Flere voksne kan rejse med, men de vil i så fald ikke modtage tilskud. Hver klasse kan invitere en journalist med på turen som Europa-Parlamentet vil finansiere.

Eksempel på program for en EUROSCOLA-dag

Kl. 8.30: Ankomst til Europa-Parlamentet
• Sikkerhedskontrol og modtagelse
Kl. 9.15: Morgenmad og briefing  
• Gennemgang af dagens forløb og nedsættelse af flersprogede arbejdsgrupper
Kl. 10.00: Samling i plenarsalen
• Orientering om Europa-Parlamentet ved en medarbejder
• Præsentation af de enkelt skoler ved en udvalgt elev
Kl. 12.45: Frokost
Kl. 14.00: Møde i arbejdsgrupperne i udvalgslokalerne
Kl. 16.00: Samling i plenarsalen
• Fremlægning af rapporterne fra arbejdsgrupperne
• Debat efterfulgt af afstemning
Kl. 17.30: Afrunding  

Læs mere om Euroscola her...