skip to content

 
 
 
 .

Den Europæiske Karlspris for Unge 2018

Den Europæiske Karlspris for Unge, der også er kendt som Charlemagne Ungdomsprisen, tildeles hvert år unge mennesker, der har været med til at gennemføre projekter med det formål at fremme forståelsen mellem mennesker fra forskellige europæiske lande. I 2017 fik det danske projekt Re-Discover Europe en flot andenplads, og det er muligt at indsende ansøgninger til Karlsprisen 2018 frem til den 29. januar 2018.

Den Europæiske Karlspris for Unge gives til projekter udarbejdet af unge europæere på mellem 16 og 30 år. Vinderprojekterne skal kunne tjene som rollemodeller for unge mennesker i Europa og give praktiske eksempler på, hvordan europæere lever sammen i et stort fællesskab.

Europa-Parlamentet har uddelt prisen hvert år siden 2008 sammen med Stiftelsen for Den Internationale Karlspris i Aachen. Det er muligt at indsende projekter frem til den 29. januar 2018.

Den Europæiske Karlspris for Unge gives til projekter, der

  • fremmer europæisk og international forståelse
  • fremmer udvikling af en fælles følelse af europæisk identitet og integration

Du kan læse mere om Karlsprisen og indsende dit projekt her...

I 2014 var det et dansk rejseprojekt, “Vores Europa”, der vandt førstepladsen. Se en video om deres projekt her.

Hvem kan deltage

Deltagerne skal være i alderen 16-30 år og skal være statsborgere eller bosiddende i en af de 28 EU-medlemslande.

Deltagere kan ansøge individuelt eller i grupper. I forbindelse med gruppeprojekter og projekter på tværs af grænserne må projektet kun indsendes i et enkelt land, som har en tæt tilknytning til projektet.

De projekter, der deltager i konkurrencen, skal være påbegyndt og
a) være afsluttet mellem den 1. januar 2017 og den 29. januar 2018 eller
b) stadig være i gang.

Hvordan udvælges vinderen?

Vinderen bliver udvalgt ved hjælp af en totrinsprocedure.

Første trin: Nationale juryer bestående af mindst to medlemmer af Europa-Parlamentet og en repræsentant for en ungdomsorganisation udvælger senest den 19. marts 2018 én national vinder fra hver af de 28 medlemsstater.

Andet trin: Den europæiske jury bestående af tre medlemmer af Europa-Parlamentet, formanden for Europa-Parlamentet og fire repræsentanter for Stiftelsen for Den Internationale Karlspris i Aachen udvælger senest den 11. april 2018 vinderen blandt de 28 projekter, som de nationale juryer har indsendt.

En repræsentant for hver af de 28 nationale projekter bliver inviteret til overrækkelsesceremonien den 8. maj 2018 i Aachen, hvor vinderne offentliggøres.

De tre vinderprojekter modtager henholdsvis 7.500, 5.000 og 2.500 euro i tilskud. De bliver også inviteret til at aflægge et besøg i Europa-Parlamentet i Bruxelles eller Strasbourg til efteråret.

Spørgsmål?

For yderligere information om konkurrencen bedes du kontakte Sekretariatet for Den Europæiske Karlspris på ECYP2018@ep.europa.eu

Twitter: @EUYouthPrize #ECYP2016

 .