skip to content

 
 
 

EP-Info nr. 11

13-04-2018
 .

I denne uges EP-Info kan du bl.a. få en opdatering på MEP'ernes diskussion af, om Ungarn krænker retssikkerheden, Europa-Parlamentets kommende debat med Macron om Europas fremtid, de kommende afstemninger om cirkulær økonomi og energieffektivitet og meget mere...  

 .

Næste uges plenarsamling i Strasbourg byder på mange højdepunkter

 .
 

Europa-Parlamentet drøfter Europas fremtid med Macron

Tirsdag den 17. april afholder Europa-Parlamentet debat i formatet ”Europas fremtid”. Her skal MEP’erne diskutere Europas fremtid med Frankrigs præsident Emmanuel Macron.

Macron bliver den fjerde europæiske statsleder til at debattere Europas fremtid med MEP’erne, der allerede har haft besøg af statslederne fra Portugal, Kroatien og Irland i år.

Serien af debatter med de forskellige europæiske ledere vil køre frem til Europa-Parlamentsvalget i maj 2019.

Klik her, hvis du vil høre og læse mere om de tidligere debatter, MEP'erne har haft med statslederne.

Med disse debatter forsøger MEP’erne at genoverveje, hvordan EU skal tilpasse sig for at kunne møde udfordringer vedrørende f.eks. migration, økonomi, sikkerhed og brexit.

Som oplæg til debatten om fremtidens Europa og EU har MEP’erne desuden vedtaget tre rapporter, der kommer med forslag til, hvordan EU kan reformeres for at øge EU’s handlekraft, genvinde folks tillid og gøre økonomien mere modstandsdygtig.

Du kan følge debatten med Macron her...
Hvis du har lyst til at dykke endnu dybere ned i Europa-Parlamentets bidrag til debatten om EU’s fremtid, kan du læse meget mere her...
 .
 

MEP’erne vil øge genbruget og skære i mængden af affald

Da EU-borgerne kun genanvender lidt under halvdelen af husholdningsaffaldet, har EU nu fastsat nye ambitiøse mål for den fremtidige genanvendelse af affald og emballage.

MEP’erne skal derfor under næste uges samling stemme om at gøre disse ambitiøse mål til reel lovgivning og derved gøre det lovpligtigt at øge genbruget og mindske affaldsmængderne. Afstemningen finder sted onsdag den 18. april.

Klik her, hvis du vil se en statistik over genanvendelse og affaldshåndtering i EU.

Disse nye regler er en del af en større pakke for cirkulær økonomi, der fokuserer på at udnytte ressourcer bedst muligt og derved skabe positive effekter for miljøet, klimaet, folkesundheden og den generelle økonomi.

Af konkrete forslag i lovgivningen kan nævnes, at andelen af kommunalt affald, der bliver genbrugt, skal stige fra 44% i dag til 55% i 2025.

Hvis du vil læse mere om, hvad lovforslaget om cirkulær økonomi handler om, kan du læse mere her...
 .
 

MEP'erne og kampen mod klimaforandringerne

Tirsdag den 17. april skal MEP’erne tage vigtige skridt i kampen mod klimaforandringerne.

Først skal MEP’erne stemme om nye regler, der skal sikre størst mulig energieffektivitet i bygninger og boliger. Vidste du f.eks., at 40% af al energiforbruget i EU bruges til at opvarme og nedkøle bygninger, og at omkring 75% af bygningerne er energiineffektive?

De nye regler skal bringe energiforbruget markant ned, og det langsigtede mål er et ønske om "dekarboniserede" bygninger i EU frem mod 2050. MEP Bendt Bendtsen (EPP) er ordfører for lovforslaget og har ledt forhandlingerne.

Ligeledes tirsdag finder den endelige afstemning om nedsættelse af CO2-udslippet sted, hvor de nye regler kræver, at EU-landene skærer 30% af CO2-udslippet fra transportsektoren, landbruget og affaldshåndtering væk inden 2030.

Målsætningerne er en del af EU's løfter i Parisaftalen om at mindske udledningen i alle sektorer med 40% i forhold til niveauet i 1990.

Klik her, hvis du vil læse om strategierne for at nedsætte CO2-udslippet ...
 .
 

Strammere regler skal forebygge endnu en ”dieselgate”

Onsdag den 18. april skal MEP’erne diskutere nye regler for typegodkendelse af biler i EU. Typegodkendelserne er en række krav, som bilerne skal opfylde for at kunne blive sendt på markedet. De nye regler kommer i kølvandet på ”dieselgate”-skandalen i 2015, hvor nogle bilproducenter blev afsløret i at manipulere med miljøtests af dieselbiler.

De nye regler lægger op til, at EU-lande bliver pålagt et bestemt antal årlige kontroller, tests og inspektioner af biler. Der skal også kunne udstedes bøder på op til 30.000 euro, hvis ikke bilproducenterne overholder kravene. 

MEP Christel Schaldemose er ordfører på vegne af S&D-gruppen og har derfor været med til at forhandle en aftale på plads. Torsdag den 19. april skal lovforslaget til afstemning, hvor det forventes at blive godkendt.

Læs mere om de nye regler om typegodkendelse her...
 .
 

Fulgte du med i denne uges program?

 .
 

Orbán vinder valget – MEP'erne bekymrede over Ungarn

Søndag den 8. april kunne den ungarske premierminister Viktor Orbán og hans Fidesz-parti fejre en knusende valgsejr med opbakning fra knap halvdelen af de ungarske vælgere. Det er tredje valg i træk, Orbán går sejrrigt ud af.

I Europa-Parlamentet ser mange MEP'ere dog med bekymring på situationen i Ungarn. Torsdag den 12. april var situationen for demokrati, retsstat og grundlæggende rettigheder til debat i Parlamentets borgerrettighedsudvalg. Her præsenterede den hollandske MEP Judith Sargentini (Grønne/EFA) sit forslag til en indstilling om at lade EU-regeringerne i Rådet vurdere, om der er klar risiko for alvorlige brud på EU's værdier i Ungarn.

Allerede tilbage i maj 2017 vurderede et samlet Europa-Parlament, at "den nuværende situation i Ungarn udgør en klar fare for en grov krænkelse af de værdier", der er nævnt i EU-Traktaten. Et flertal af MEP'erne mente ved samme lejlighed, at situationen i Ungarn "berettiger iværksættelsen af proceduren i artikel 7, stk. 1, i TEU". Artikel 7 er den procedure i Traktaten, hvorved et EU-land kan få frataget sin stemmeret i Rådet for brud på EU's grundlæggende værdier.

Sargentini argumentede på mødet den 12. april for, at det er på høje tid at igangsætte denne procedure imod Ungarn. "Det ungarske folk kan ikke længere regne med de grundlæggende rettigheder, som vi i resten af Europa tager for givet," lød Sargentinis vurdering på mødet.

Sargentinis rapport skal til afstemning i borgerrettighedsudvalget i juni, hvorefter det samlede Parlament skal stemme om forslaget i september. Det er Rådet, der på indstilling af Parlamentet eller Kommissionen træffer beslutning om, hvorvidt artikel 7 skal aktiveres.

Både Parlamentet og Kommissionen har tidligere officielt anmodet Rådet om at igangsætte artikel 7-proceduren imod Polen. Vurderingen er, at blandt andet den polske domstolsreform udgør en klar risiko for brud på retsstatsprincippet.

Læs mere om mødet i borgerrettighedsudvalget om Ungarn her...
 .
 

Tajani lover irerne at arbejde for at fastholde freden

Tirsdag den 10. april var 20-års-dagen for Langfredagsaftalen, som markerede afslutningen på årtiers ufred i Nordirland. Europa-Parlamentets formand Antonio Tajani glædede sig i forbindelse med jubilæet over, at aftalen fra 1998 erstattede mange års vold og splittelse med håb og stabilitet på den grønne ø.

I samme åndedrag pointerede Tajani dog også, at Europa-Parlamentet vil gøre alt i sin magt for at undgå en underminering af Langfredagsaftalen, når Storbritannien forlader EU.

Når brexit bliver en realitet, kommer grænsen mellem Nordirland og Republikken Irland, som løber tværs igennem den irske ø, samtidig til at være EU's ydergrænse. Dette risikerer at blive et problem, idet Storbritannien har meldt ud, at man ikke længere ønsker at være en del af EU's indre marked eller toldunion.

EU's forhandlere og Europa-Parlamentet tager det nordirske spørgsmål meget alvorligt i brexitforhandlingerne. Parlamentets brexitstyregruppe har gentagne gange understreget, at den irske grænse, som i dag kun er en streg på et kort, ikke må blive til en hård grænse som følge af brexit.

Så sent som i marts i år hilste brexitstyregruppen det meget velkomment, at den foreløbige aftale om Storbritanniens udtrædelse af EU indeholder en "bagstopperløsning", som skal forhindre en hård grænse på den irske ø.

Læs mere om brexit fra Europa-Parlamentets perspektiv her...
 .
 

Altingets podcast om Europa-Parlamentet og EU

Lytter du til podcasts og er du interesseret i Europa-Parlamentet og EU? Så er Altingets podcastserie "Parlamentet" uden tvivl lige noget for dig. Med "Parlamentet" får du et overblik over, hvad der rører sig i Europa-Parlamentet og omegn, og en update på nogle af de vigtigste og mest interessante historier fra ugen, der gik, og tiden, der kommer. Hver uge interviewer den erfarne EU-journalist Thomas Lauritzen en person, der kan gøre lytterne klogere på, hvad der rører sig i europæisk politik, mens EU-redaktør Rikke Albrechtsen giver lytterne overblikket over ugen, der er gået.

Den seneste udgave af "Parlamentet" fra den 13/4-2018: Her kan du blandt andet blive klogere på Lars Løkkes charmetur til Portugal og Spanien, Orbáns valgsejr i Ungarn og Dansk Folkepartis syn på brexitforhandlingerne.

 

Du kan lytte til Altingets podcast her...
 .
 

Gør din historie til europæisk historie - My House of European History

Vil du gøre din egen historie om EU og Europa til en del af den større fælles europæiske historie? Brug et øjeblik på at berige Europa og ’My House of European History’ ved at dele din europæiske historie med resten af Europa. Dermed vil du være med til at opbygge den nye platform, My House of European History, der samler unikke personlige historier fra folk over hele Europa om, hvordan et forenet Europa har forandret deres liv. Samlingen af personlige historier fra tusindvis af forskellige europæere vil ende ud med at udgøre en erindringsvæg, der vil give et personligt og historisk indblik i Europa og EU. Fortællingerne vil være inddelt efter tidsintervaller, geografiske placeringer og sprog, da man har mulighed for at udfolde sig på alle EU’s officielle sprog. 

Del og forevig din europæiske historie her...
 .
 

Job med EU-indhold

Ny masteruddannelse i konferencetolkning

En Master i Konferencetolkning er for dig, der vil arbejde med konferencetolkning på eliteniveau. Uddannelsen er ny og den eneste i Danmark, og den er et resultat af et stigende behov for danske tolke i EU.

Ansøgningsfrist: 16. april 2018.
Informationsmøde: tirsdag den 20. marts kl. 15-16, Nobelparken, lokale 1485-218, 8000 Aarhus C

Læs mere her...

 

Europa-Parlamentet søger lønnede trainees til efteråret 2018

Brænder du for at få praktisk EU-erfaring? Kickstart din karriere som trainee hos Europa-Parlamentet, og få fem forrygende måneder i København, Bruxelles - eller et andet sted i Europa. Traineeperioden løber fra den 1. oktober 2018 til den 28. februar 2019.

Ansøgningsfrist: 15. maj 2018 (midnat)

Læs mere her...

 .
 

Kommende EU-arrangementer i Danmark

Konference og boglancering på Christiansborg: Kan EU skabe fred i verden?

Hvordan træffer EU udenrigspolitiske beslutninger? Hvad går det nye forsvarssamarbejde ud på? Hvor kan og vil Danmark være med? Hvad går EU's ikke-militære udenrigspolitik ud på, og kan man skabe fred med kun fredelige midler?

Mandag den 7. maj 2018, kl. 13.00-17.00, København

Læs mere her...

 

Debatmøde om forsvarsunionen: Kan EU skabe fred i verden?

Hvad går den nye militære union ud på? Hvad med EU's ikke-militære udenrigspolitik? Hvor kan og bør Danmark være med? Kan man skabe fred med kun fredelige midler? Debatmøde og bogpræsentation i Aarhus.

Onsdag den 16. maj 2018, kl. 17.00-18.30, Aarhus

Læs mere her...

 .
 

EP’s forskningsenhed: Dybdegående viden om europæiske politiske spørgsmål

Har du brug for mere tilbundsgående viden omkring de politikområder, som Europa-Parlamentet beskæftiger sig med, eller er du bare interesseret i et bestemt område? Europa-Parlamentet har en forskningsenhed, der producerer forskellige produkter af høj kvalitet. Lige nu kan du f.eks. finde information om både migration, klima og økologi.

Bliv klogere her...

 
 .

Redaktionen afsluttet fredag 13/04/2018 kl. 16.00

Ansvarshavende: Anne Mette Vestergaard
I redaktionen:  Jacob Lolck og Louise Mortensen

Pressekontakt: Jacob Lolck 33 41 40 44 / 25 48 87 11

 .