skip to content

 
 
 

EP-Info nr. 14

04-05-2018
 .

I denne uges EP-Info kan du læse om EU's næste langsigtede budget, MEP'ernes kamp for et globalt forbud mod dyreforsøg, hvordan det står til med pressefriheden i EU og sidst, men ikke mindst, om migrantbørns rettigheder.

 .
 

MEP’erne positive over for budgetforslag, men efterlyser højere ambitioner

MEP’erne diskuterede onsdag den 2. maj EU-Kommissionens nye forslag til EU’s langsigtede budget for tiden efter 2020 samt en reform af EU's indtægter med Kommissionens formand Jean-Claude Juncker. Der er dermed tale om det budget, som skal være gældende for tiden efter brexit.

Under debatten støttede et flertal af MEP’erne Kommissionens planer om at hæve de nationale bidrag til 1,11% af BNI og indføre nye former for indtægtskilder i det næste langsigtede budget.

MEP’erne bakkede specifikt op om Kommissionens fokus på at afsætte flere midler til forskning, grænsekontrol, migration, unge, forsvar og sikkerhed. Der var desuden stor MEP-opbakning til Kommissionens forslag om at koble EU-midler sammen med respekt for retsstatsprincippet.

Europa-Parlamentets formand Antonio Tajani sagde i den forbindelse: ”Det er positivt, at der afsættes flere midler til Erasmus+, forskning, små og mellemstore virksomheder samt klimaforandringer.” Desuden var der et flertal i Europa-Parlamentet, der roste planerne om at indføre nye regler for EU’s egenindtægter, der på sigt skal kunne medvirke til at nedsætte medlemslandenes direkte EU-bidrag.

Klik her, for at læse mere om reformen af EU’s indtægtskilder.

En del MEP’ere var til gengæld kritiske over for, hvad de ser som en mangel på ambitioner i budgetforslaget, hvad angår bekæmpelse af den voksende ulighed og klimaforandringer.

Næste skridt

Rådet skal nu finde frem til sin holdning til det næste langsigtede budget, hvorefter budgettet vil kræve endelig godkendelse fra Europa-Parlamentet, før det kan blive vedtaget. Parlamentet håber på at nå frem til en aftale inden EP-valget i maj 2019.

Læs mere om onsdagens budgetdiskussioner i Europa-Parlamentet...
 .
 

MEP'erne kræver totalforbud mod dyretestet sminke

Ugen har budt på store fremskridt for dyrevelfærden - ikke bare i EU, men i hele verden. Et stort flertal i Europa-Parlamentet vedtog torsdag den 3. maj, at det bør være slut med dyretestet sminke på globalt plan inden udgangen af år 2023.

Salg af dyretestede skønhedsprodukter har allerede været forbudt i EU siden 2013, men 80% af verdens lande tillader stadig salg og markedsføring af dyretestet kosmetik. Samtidig er der stadig huller i EU's regler, der gør det muligt, at nogle skønhedsprodukter bliver testet på dyr uden for EU, hvorefter de igen bliver testet inden for EU med alternative metoder, for herefter at blive markedsført og solgt på EU-markedet.

MEP'erne påpeger, at forbuddet mod dyreforsøg med kosmetik ikke har påvirket væksten i EU's kosmetikindustri negativt.

MEP’erne opfordrer derfor EU-lederne til at indgå i en international koalition med ledere verden over for at bekæmpe dyreforsøg.

Læs mere om MEP'ernes opfordring til et globalt forbud mod dyreforsøg med kosmetik her.

Medordfører på forslaget MEP Miriam Dalli (S&D) var meget tilfreds med resultatet: ”Jeg er meget tilfreds med dagens afstemning. Det var et resultat med et overvældende stort flertal, som reflekterer de stærke følelser, der omgiver et så følsomt emne. Dyr er levende væsener, og vi ved, der findes mere humane metoder at teste kosmetik på. Vi ønsker mere støtte til forskning og innovation for at sikre, at vi kan udvikle flere og bedre alternativer.”

MEP Sirpa Pietikäinen (EPP) udtalte: ”Dyreforsøg inden for kosmetikindustrien er forældede, gammeldags, dyre, ineffektive og mest af alt utroværdige. Vi mener, at forbuddet mod dyreforsøg skal være globalt, fordi 80% af verdens lande ikke har noget forbud. Selvom en del lande efterhånden har introduceret lignende forbud, som for eksempel Guatemala, New Zealand, Indien, Israel, Norge, Sydkorea, Schweiz, Thailand og Vietnam, så er alt for mange lande ikke på listen, og derfor bør vi ikke sælge de produkter inden for EU."

Det er i øvrigt ikke kun MEP’erne, som er bekymret for dyrevelfærden. En undersøgelse foretaget af Eurobarometer fra 2016 viser, at 90% af borgerne i EU er enige i, at det er vigtigt med internationalt anerkendte standarder for dyrevelfærden.

Beslutningsforslaget blev vedtaget med 620 stemmer for, 14 imod og 18 blanke stemmer.

Gå mere i dybden med EU-reglerne imod dyreforsøg her...
 .
 

Pressefrihed: Journalisters sikkerhed står højt på dagsordenen

Det var den Internationale Dag for Pressefrihed torsdag den 3. maj. I dagens anledning afholdt Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen et seminar om "Situationen for medier og ytringsfrihed i Tyrkiet".

Blandt hovedtalerne var parlamentsformand Antonio Tajani, som udtalte: "Ytringsfrihed er en grundlæggende rettighed, der er fastlagt i verdenserklæringen om menneskerettigheder. Rettigheden er kernen i demokratiet. Et land kan kun kalde sig demokratisk, hvis journalister og medier kan arbejde i et frit og uafhængigt miljø, der respekterer retsstatsprincippet."

Læs mere om pressefriheden i EU i 2018...

Tajani kom i sin tale også ind på mordene på den maltesiske journalist Daphne Caruana Galizia og den slovakiske journalist Ján Kuciak: "De var modige mennesker og dygtige journalister og var ikke bange for at gøre alt, hvad der kræves, for at opfylde deres journalistiske pligt og for at forsvare vores værdier. For at ære deres kamp for pressefriheden bør vi indføre en årlig europæisk pris for undersøgende journalister, der er opkaldt efter dem begge. Daphne og Jan, vi har ikke glemt jer! Og vi vil aldrig glemme jer! Europa-Parlamentet vil fortsætte kampen for retfærdighed."

MEP'erne stemte samme dag for et forslag, der skal være med til at skabe og opretholde et trygt og sikkert arbejdsmiljø for journalister. Forslaget skal bl.a. sikre mere støtte til undersøgende journalistik og et uafhængigt tilsynsorgan til at overvåge og rapportere trusler mod journalister.

Forslaget blev godkendt med 488 stemmer for, 43 i mod og 114, som hverken stemte for eller imod.

Læs mere om, hvordan MEP'erne vil forbedre journalisters sikkerhed...
 .
 

Enighed i Parlamentet - migrantbørn må ikke frihedsberøves

MEP’erne insisterer på, at uledsagede migrantbørn samt migrerende familier med børn ikke må blive sat i fængsel, mens deres sager er under behandling.

Dette var konklusionen efter en debat i Europa-Parlamentet torsdag den 3. maj om migrantbørns rettigheder.

Der lever i øjeblikket omkring 5,4 millioner migrantbørn i Europa, hvoraf næsten halvdelen er uledsagede. I øjeblikket tager det lang tid, før børnene bliver familiesammenført eller bliver tilknyttet en værge, mens de samtidig frygter for at blive fængslet eller sendt tilbage. Denne kombination har resulteret i, at mange migrantbørn forsvinder og generelt er meget udsat for menneskehandel, vold og udnyttelse.

Parlamentet opfordrer derfor kraftigt til at fremskynde familiesammenføringer for disse migrantbørn og/eller at få dem knyttet til en værge hurtigst muligt.

MEP’erne peger desuden på, at etableringen af robuste og stabile identifikations- og registreringssystemer for migranter kan sikre, at migrantbørn bliver placeret under nationale beskyttelsesprogrammer.

Klik her, hvis du vil læse mere om diskussionen i Europa-Parlamentet om migrantbørns rettigheder...
Find FN's rapport om migrantbørn i Europa her...
 .
 

På programmet i næste uge

Næste uge er fyldt med tradioner og fejringer. Den 9. maj fejrer vi Europadagen i stor stil i Danmark såvel som i resten af EU-landene, mens vi også mod slutningen af ugen markerer Kristi Himmelfart.

Den 9. maj fejrer vi Europadagen 2018

Onsdag den 9. maj fejrer vi Europadagen i Danmark såvel som i resten af EU. Dette gør vi for at markere startskuddet for EU's historie i 1950. Det er dagen, hvor Frankrigs daværende udenrigsminister Robert Schuman fremlagde en plan for, hvordan man skulle sikre fred i Europa oven på to altødelæggende verdenskrige.

Den 9. maj er derfor en stor dag i EU's historie og en dag, hvor Europa fejrer samhørighed og fred. Dagen markeres på forskellig vis over hele landet, og i lighed med tidligere år vil busserne i Movia-området f.eks. være udsmykket med både EU-flag og Dannebrog.

Klik her for et udpluk af Europadags-arrangementer i Danmark...
 .
 

Ikke noget nyhedsbrev i næste uge

I næste uge vil der ikke udkomme noget nyhedsbrev, da vi i Europa-Huset, ligesom mange andre danskere, holder kristihimmelfartsferie!

Derfor ønsker vi jer både en god Europadag den 9. maj samt en god kristihimmelfartsferie!

 .
 

Altingets podcast om Europa-Parlamentet og EU

Lytter du til podcasts og er du interesseret i Europa-Parlamentet og EU? Så er Altingets podcastserie "Parlamentet" uden tvivl lige noget for dig. Med "Parlamentet" får du et overblik over, hvad der rører sig i Europa-Parlamentet og omegn, og en update på nogle af de vigtigste og mest interessante historier fra ugen, der gik, og tiden, der kommer. Hver uge interviewer den erfarne EU-journalist Thomas Lauritzen en person, der kan gøre lytterne klogere på, hvad der rører sig i europæisk politik, mens EU-redaktør Rikke Albrechtsen giver lytterne overblikket over ugen, der er gået.

Den seneste udgave af "Parlamentet" fra den 3/5-2018: Her kan du blandt andet blive klogere på EU-budgettet, Mays irske krise og dansk ordstrid om Europol.

Du kan lytte til Altingets podcast her...
 .
 

Gør din historie til europæisk historie - My House of European History

Vil du gøre din egen historie om EU og Europa til en del af den større fælles europæiske historie? Brug et øjeblik på at berige Europa og ’My House of European History’ ved at dele din europæiske historie med resten af Europa. Dermed vil du være med til at opbygge den nye platform, My House of European History, der samler unikke personlige historier fra folk over hele Europa om, hvordan et forenet Europa har forandret deres liv. Samlingen af personlige historier fra tusindvis af forskellige europæere vil ende ud med at udgøre en erindringsvæg, der vil give et personligt og historisk indblik i Europa og EU. Fortællingerne vil være inddelt efter tidsintervaller, geografiske placeringer og sprog, da man har mulighed for at udfolde sig på alle EU’s officielle sprog. 

Del og forevig din europæiske historie her...
 .
 

Job med EU-indhold

Europa-Parlamentet søger lønnede trainees til efteråret 2018

Brænder du for at få praktisk EU-erfaring? Kickstart din karriere som trainee hos Europa-Parlamentet, og få fem forrygende måneder i København, Bruxelles - eller et andet sted i Europa. Traineeperioden løber fra den 1. oktober 2018 til den 28. februar 2019.

Ansøgningsfrist: 15. maj 2018 (midnat)

Læs mere her...

 .
 

Kommende EU-arrangementer i Danmark

Konference og boglancering på Christiansborg: Kan EU skabe fred i verden?

Hvordan træffer EU udenrigspolitiske beslutninger? Hvad går det nye forsvarssamarbejde ud på? Hvor kan og vil Danmark være med? Hvad går EU's ikke-militære udenrigspolitik ud på, og kan man skabe fred med kun fredelige midler?

Mandag den 7. maj 2018, kl. 13.00-17.00, København

Læs mere her...

Strikkecafé hos EU

Er du en haj til at strikke? Eller vil du gerne blive det? Har du lyst til at tilbringe en hyggelig, uformel eftermiddag i selskab med andre mennesker og deres strikketøj? Kunne du på samme tid godt tænke dig at høre om, hvad der rører sig i Europa og resten af verdenen? 

Onsdag den 16. maj 2018, kl. 16:30-18:00, København

Læs mere her...

Debatmøde om forsvarsunionen: Kan EU skabe fred i verden?

Hvad går den nye militære union ud på? Hvad med EU's ikke-militære udenrigspolitik? Hvor kan og bør Danmark være med? Kan man skabe fred med kun fredelige midler? Debatmøde og bogpræsentation i Aarhus.

Onsdag den 16. maj 2018, kl. 17.00-18.30, Aarhus

Læs mere her...

 .
 

EP’s forskningsenhed: Dybdegående viden om europæiske politiske spørgsmål

Har du brug for mere tilbundsgående viden omkring de politikområder, som Europa-Parlamentet beskæftiger sig med, eller er du bare interesseret i et bestemt område? Europa-Parlamentet har en forskningsenhed, der producerer forskellige produkter af høj kvalitet. Lige nu kan du f.eks. finde information om både migration, klima og økologi.

Bliv klogere her...

 
 .

Redaktionen afsluttet fredag 04/05/2018 kl. 15.00

Ansvarshavende: Anne Mette Vestergaard
I redaktionen:  Jacob Lolck og Louise Mortensen

Pressekontakt: Jacob Lolck 33 41 40 44 / 25 48 87 11

 .

press-release-2018-maj-1