skip to content

 
 
 

EP-Info nr. 5

09-02-2018
 .

I denne udgave af EP-Info ser vi nærmere på ugens plenarsamling i Strasbourg. Her afskaffede MEP'erne geoblokering, foreslog en ny omfordeling af pladser i Parlamentet og opdaterede EU's system for handel med CO2-kvoter. Derudover var sommertid et varmt emne i en ellers kold tid. God læselyst!   

 .

Fik du set?

 .
 

Nu skal det være nemmere at shoppe online i EU

Kan du nikke genkendende til, at du har forsøgt at købe et par sko eller leje en bil i en udenlandsk netbutik, men er blevet nægtet adgang, eller at prisen er blevet dyrere, fordi du sidder i Danmark? Nu er det slut med at blive forskelsbehandlet, når du handler online fra Danmark i et andet EU-land. Tirsdag den 6. februar stemte MEP’erne nemlig for et forbud mod såkaldt geoblokering. De nye regler betyder, at forbrugere ikke længere bliver blokeret eller viderestillet automatisk til en anden hjemmeside på grund af deres nationalitet, bopæl eller opholdssted, når de vil købe varer og tjenester fra en netbutik i et andet medlemsland. De nye regler skal styrke det indre digitale marked og sikre, at onlineforbrugere i EU får adgang til de samme priser og handelsbetingelser som lokale kunder. De nye regler blev godkendt med 557 stemmer for og 89 imod. Digitalt indhold, som er beskyttet af ophavsret, såsom e-bøger, musik til download eller onlinespil, er indtil videre ikke underlagt de nye regler.

Du kan læse mere om de nye regler om geoblokering her…
 .
 

Ny lov skal mindske CO2-udslip og fremme grøn omstilling

Det skal være mere attraktivt at investere i bæredygtig innovation og forurene mindre. MEP’erne stemte tirsdag den 6. februar om en ny lov, som skal mindske CO2-udledningen fra industrien ved at reducere antallet af CO2-kvoter til salg blandt virksomheder. Mere specifikt vedtog MEP'erne en reform af EU’s CO2-kvotehandelssystem (ETS), som er tænkt som en måde at sikre princippet om, at forureneren betaler, for også at skabe incitament til grøn innovation. ETS dækker omkring 40% af EU’s udledning af drivhusgasser og er derfor et væsentligt element i indfrielsen af EU's forpligtelser under klimaaftalen fra Paris. Målet er at øge den årlige reduktion af CO2-kvoter, der sættes til salg, med 2,2% fra 2021. Desuden besluttede MEP’erne at lave to nye støtteordninger, der skal fremme bæredygtig innovation og grøn teknologi. Målet for de nye regler er også at undgå, at virksomheder flytter deres produktion ud af Europa for at omgå reglerne for udledning. Lovforslaget blev vedtaget med 535 stemmer for og 104 imod.

 

 

Du kan læse mere om de nye regler for CO2-udledning i industrien her...
 .
 

Fra 13 til 14 danske MEP'ere: omfordeling af pladser i Parlamentet

Europa-Parlamentet skal være mindre efter brexit. Det vedtog MEP’erne onsdag den 7. februar i et forslag til en omfordeling af pladserne i Parlamentet efter næste Europa-Parlamentsvalg i 2019. Når Storbritannien kort før næste valg forlader EU, efterlader de 73 tomme pladser i Europa-Parlamentet. 46 af dem foreslår MEP’erne at placere i en reservepulje, så antallet af MEP'ere umiddelbart bliver skåret fra 751 til 705. De resterende 27 britiske pladser foreslår MEP'erne omfordelt mellem de 14 EU-lande, som i dag er en smule underrepræsenteret - heriblandt Danmark, som står til at kunne lægge et ekstra mandat til de 13 nuværende danske pladser. Reservepuljen på 46 pladser skal kunne anvendes, når nye lande bliver optaget i EU. MEP’erne understreger dog, at den foreslåede fordeling kun skal være gældende, hvis Storbritannien rent faktisk ender med at forlade EU. Forslaget vil nu blive forelagt Det Europæiske Råd, som skal træffe en afgørelse med enstemmighed, hvorefter det bliver sendt tilbage til Parlamentet til en endelig ja/nej-afstemning. Under onsdagens afstemning var der også et forslag om at oprette tværeuropæiske valglister på bordet. Det endte et flertal af MEP’erne dog med at stemme imod. Europa-Parlamentet erklærede sig dog parat til at afvise enhver kandidat til formand for Kommissionen, som ikke er nomineret til spidskandidat af et europæisk parti forud for Europa-Parlamentsvalget i 2019. Ifølge MEP’erne er processen med europæiske spidskandidater med til at skabe et link mellem Europa-Parlamentsvalget og valget af kommissionsformand, hvilket styrker det europæiske demokrati.

Du kan læse mere om MEP'ernes holdning til spidskandidatprocessen her...
Du kan læse forslaget til Europa-Parlamentets sammensætning her...
 .
 

Nyt udvalg skal undersøge, hvordan EU godkender pesticider

I Europa-Parlamentet er man meget opmærksom på, at pesticider, der anvendes som sprøjtemiddel, ikke må have en sundhedsskadelig effekt på mennesker. Derfor har MEP’erne besluttet at oprette et særligt udvalg, der skal se på EU's godkendelsesprocedure for pesticider. Oprettelsen at det særlige udvalg kommer i kølvandet på kontroversen om forlængelsen af godkendelsen af ukrudtsmidlet glyfosat, som er det aktive stof i sprøjtemidlet Roundup, og som EU’s medlemslande i november valgte at tillade i yderligere fem år. Forlængelsen skete, selvom der var sået tvivl om troværdigheden af nogle af de studier, som var blevet brugt i EU’s sikkerhedsvurdering af glyfosat, og selvom Europa-Parlamentet havde anbefalet en fuldstændig udfasning af stoffet. Udvalget har ni måneder til at udarbejde en endelig rapport med konklusioner og anbefalinger, som skal godkendes af det samlede Parlament. Danske Jørn Dohrmann (ECR) er stedfortrædende medlem af det nye udvalg.

 

 

Her kan du læse mere om, hvad Europa-Parlamentets særudvalg skal undersøge i forhold til godkendelsesproceduren for pesticider...
 .
 

Skal sommertiden ændres?

To gange om året stiller vi urene henholdsvis en time frem og en time tilbage. Sommertiden blev oprindeligt indført for at spare energi, og siden har det hængt ved. I dag er der rigtig mange, som er glade for de lange dage og lyse aftener i sommermånederne. For andre er tidsskiftet dog til gene, og undersøgelser indikerer, at skiftet endda kan have helbredsmæssige konsekvenser for mennesker og føre til ekstra mange døde dyr i trafikken. Derfor havde Europa-Parlamentet sommertiden til debat torsdag den 8. februar. Det skete på baggrund af en række borgerinitiativer, som har vist, at der er rigtig mange, som ser skiftet til sommertid som et væsentligt problem. MEP’erne endte med at vedtage en resolution, der opfordrer Kommissionen til en grundig evaluering af direktivet for sommertid, og om nødvendigt, fremsætte et forslag om at revidere det. Parlamentets beslutning blev vedtaget med 384 stemmer for og 153 imod.

Læs mere om MEP'ernes holdning til sommertid her...
 .
 

På programmet: Vinterferie!

 .
 .

I næste uge holder EP-Info vinterferie. Så hvad enten du skal af sted på ski eller blive hjemme og nyde den danske vinter - eller måske bare arbejde - ønsker vi dig en glædelig uge 7 og god fastelavn. På genlæs om to uger!

/EP-Info-teamet

 
 

Altingets podcast om Europa-Parlamentet og EU

Lytter du til podcasts og er du interesseret i Europa-Parlamentet og EU? Så er Altingets nye podcastserie "Parlamentet" uden tvivl lige noget for dig. Med "Parlamentet" får du et overblik over, hvad der rører sig i Europa-Parlamentet og omegn, og en update på nogle af de vigtigste og mest interessante historier fra ugen, der gik, og tiden, der kommer. Hver uge interviewer den erfarne EU-journalist Thomas Lauritzen en person, der kan gøre lytterne klogere på, hvad der rører sig i europæisk politik, mens EU-redaktør Rikke Albrechtsen giver lytterne overblikket over ugen, der er gået. I den 10. udgave af "Parlamentet" kan du blandt andet høre Socialdemokratiets EU-ordfører Peter Hummelgaard Thomsen fortælle om sit partis ambitioner for Danmarks Europa-politik.

Du kan lytte til Altingets podcast her...
 .
 

Ny kampagne: Mere Dansk i EU

Forenet i mangfoldighed, lyder EU's motto, og det gælder i særdeleshed på det sproglige område, hvor EU kan prale af hele 24 officielle sprog. Hver eneste dag arbejder EU's tolke og oversættere på at sikre, at alle europæere har mulighed for at forstå og deltage i det europæiske demokrati på et sprog, de taler og forstår. Det har dog i flere år været svært at rekruttere det nødvendige antal sprogprofessionelle til EU-institutionerne. Derfor har tolketjenesterne i Europa-Parlamentet, Kommissionen og EU-Domstolen lanceret en kampagne under hashtagget #MereDanskiEU for at fortælle, hvor vigtigt det er at bevare det danske sprog i EU. På facebook-siden Mere Dansk i EU kan du finde mange flere oplysninger om, hvordan det er at arbejde professionelt med sprog i EU, om, hvad det betyder for de danske MEP'ere at kunne benytte deres modersmål i deres daglige arbejde, og meget mere. Der har i flere år ikke eksisteret en uddannelse til konferencetolk i Danmark, hvilket der vil blive rådet bod på til efteråret, hvor Aarhus Universitet åbner en ny masteruddannelse i konferencetolkning.

Giv dit besyv med på facebook-siden #MereDanskiEU...
 .
 

Job med EU-indhold

Konsulent til Dansk Fagbevægelses EU-sekretariat i Bruxelles

Ansøgningsfrist: 11. februar

Læs mere her...

 

Vil du være med til at forbinde EU-modstanden i EU-parlamentet og i Danmark? Lokal assistent søges for MEP Rina Ronja Kari

Ansøgningsfrist: mandag d. 12. februar 2018

Læs mere her...

 

Har du lyst til at arbejde i et internationalt miljø, udvikle dit kendskab til EU og fremme radikale kerneværdier i Europa? Radikale Venstres medlemmer af Europa-Parlamentet, Morten Helveg Petersen og Jens Rohde søger praktikanter.

Ansøgningsfrist: 15. marts 2018, kl. 12.00

Læs mere her...

 

 .
 

Kommende EU-arrangementer i Danmark

DFE og Centre for European and Comparative Legal Studies inviterer til seminar med Generaladvokat Henrik S. Øe – København

Mandag den 19. februar 2018, kl. 16.00-18.00

Læs mere her...

 

Er EU et fredsprojekt? - København

Torsdag den 22. februar, kl. 17.00 - 18.30

Læs mere her..

 

Information inviterer til morgensamling om fremtidsudsigterne for Europa med Mathias Irminger Sonne, EU-korrespondent ved Information og Marlene Wind, forsker ved CEP, KU – København

Fredag den 23. februar 2018, kl. 8:30-9:15

Læs mere her...

 

Nyt Europa inviterer på valgrejse til Rom

25. februar - 1. marts 2018

Læs mere her...

 

Konference på Christiansborg: Hvem skal betale skat?

Fredag den 2. marts, kl. 10.00-13.00

Læs mere her...

 

EU i undervisningen - sådan! - Århus

Fredag den 9. marts 2018, kl. 9.30-16.00

Læs mere her...

 

Debatmøde om EU's store nabo: Bliv klogere på det russiske præsidentsvalgs betydning for EU - København

Torsdag den 15. marts 2018, kl. 17.00-18.30

Læs mere her...

 

Hvem skal betale skat? Mød de nye forskere

Torsdag den 22. marts, kl. 17.00 - 18.30

Læs mere her...

 

Konference og boglancering på Christiansborg: Kan EU skabe fred i verden? - København

Mandag den 7. maj 2018, kl. 13.00-17.00

Læs mere her...

 

Debatmøde om EU og fred – Aarhus

Onsdag den 16. maj 2018, kl. 17.00-18.30
Læs mere her...

 

Debatmøde om valget i Ungarn: Kan EU rumme Orban? - København

Torsdag den 5. april 2018, kl. 17.00-18.30

Læs mere her...

 

 .
 

EP’s forskningsenhed: Dybdegående viden om europæiske politiske spørgsmål

Har du brug for mere tilbundsgående viden omkring de politikområder, som Europa-Parlamentet beskæftiger sig med, eller er du bare interesseret i et bestemt område? Europa-Parlamentet har en forskningsenhed, der producerer forskellige produkter af høj kvalitet. Lige nu kan du f.eks. finde information om både migration, klima og økologi.

Bliv klogere her...

 
 .

Redaktionen afsluttet fredag 09/02/2018 kl. 16.00

Ansvarshavende: Anne Mette Vestergaard
I redaktionen:  Jacob Lolck og Louise Mortensen

Pressekontakt: Jacob Lolck 33 41 40 44 / 25 48 87 11

 .