skip to content

Vores politik om cookies på Europa-Parlamentets Kontoret i Danmarks hjemmeside.

Vi bruger cookies for at give brugerne af vores hjemmeside den bedst mulige oplevelse. Vi bruger dem ikke med henblik på at indsamle personlige oplysninger, men udelukkede med statistisk formål i forhold til Google Analytics.

Fortsæt
 
 
 

EP-Nyt tilmelding

Hvis du tilmelder dig vores ugentlige nyhedsbrev, EP-Nyt, vil du modtage en mail, når den seneste udgave er offentliggjort.

I vores EP-Nyt kan du få et overblik over de vigtigste emner fra ugen der gik i Europa-Parlamentet, såsom brexit, den danske Europol-aftale, cirkulær økonomi, fødevaresikkerhed, roaming og meget mere. Vi ser også altid frem mod den kommende uge, og så giver vi dig en liste over kommende EU-arrangementer i Danmark.

Du kan tilmelde dig EP-Nyt, så du modtager en mail, når den seneste udgave er offentliggjort.

 
 .
Du kan læse tidligere udgaver af EP-Nyt her...
 .

Tilmelding

*nødvendig oplysning

 .
 

JURIDISK MEDDELELSE OM PERSONDATAPOLITIK

Forordning nr. 45/2001 (herefter benævnt "forordningen") finder anvendelse på behandlingen af personoplysninger i Europa-Parlamentet. Tjenestegrenene i Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Kommunikation indsamler personoplysninger med henblik på at informere borgerne om Parlamentets politik og virksomhed.

Der indsamles og behandles data inden for følgende kategorier:
- titel, navn, fornavn, kontaktoplysninger (adresse, email-adresse, telefonnummer, konti på sociale medier)
- aktivitetsområde herunder stillingsbetegnelse, medlemskab af organisationer, politiske partier, fagforeninger, religiøse foreninger, institutioner.

Registrerede personer vil, hvis de er indforstået hermed, blive informeret om Europa-Parlamentet ved hjælp af emails, nyhedsbreve, pressemeddelelser og indbydelser til arrangementer. Oplysningerne vil ikke blive genanvendt til formål, der er uforenelige med det oprindelige formål. Generaldirektoratet for Kommunikations tjenestegrene vil hverken afsløre denne information over for tredjemand eller videregive personoplysningerne til direkte markedsføringsformål. Europa-Parlamentet forpligter sig til at træffe passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte disse oplysninger mod misbrug fra tredjemands side.

De registrerede kan blive slettet fra listerne ved at sende en email: epkobenhavn@europarl.europa.eu

I så fald vil de ikke længere modtage nyheder fra Parlamentet. Deres personlige oplysninger vil imidlertid blive opbevaret i en periode af følgende varighed:
Oplysningerne opbevares i to år til de formål, som de blev indsamlet til.

Anonyme oplysninger kan opbevares i en længere periode til historiske, statistiske eller videnskabelige formå med forbehold af alle andre bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000.

De registrerede har ret til indsigt i, ret til berigtigelse af og ret til at anmode om sletning af personoplysninger vedrørende dem selv ved at indsende en anmodning til epkobenhavn@europarl.europa.eu.

De registrerede har til enhver tid ret til at henvende sig til den databeskyttelsesansvarlige (DPO) og til den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse (EDPS)