skip to content

 
 
 
02-06-2018
 .

Euroscola i Strasbourg - 1. halvår 2018

EUROSCOLA er en unik mulighed for, at skoleelever i alderen 16-18 år kan prøve at være medlem af Europa-Parlamentet for en dag. Formålet med programmet er at styrke de unges viden om EU og Europa-Parlamentet, idet de deltagende skoleklasser helt konkret bliver tilbudt en lærerig oplevelse i plenarsalen i Strasbourg - langt fra de traditionelle klasseværelser, så eleverne på egen krop kan erfare, hvordan der forhandles i en international sammenhæng. Pladserne i foråret 2018 er fordelt.

I løbet af EUROSCOLA-dagen vil eleverne præsentere deres skole for de andre deltagere og blive inddelt i flersprogede arbejdsgrupper, der skal diskutere og forberede sig på eftermiddagens debat i plenum. Under debatten skal eleverne fra de forskellige arbejdsgrupper præsentere og argumentere for deres lovforslag, og debatten afsluttes med en afstemning om de fremsatte lovforslag.  

Eleverne vil kunne komme til at arbejde med emner i løbet af dagen, der spænder vidt: Hvordan kan økonomisk vækst kombineres med miljøbeskyttelse, hvordan kan Europa-Parlamentet bidrage til at styrke menneskerettighederne, hvordan skal EU udvikle sig i fremtiden osv. Eleverne forbereder sig ved at læse om de aktuelle emner inden afrejsen til Europa-Parlamentet. Arbejdssprogene er enten engelsk eller fransk, og alle debatindlæg skal foregå på et andet sprog end elevens modersmål. Det hele vil blive oversat af tolke – præcis som når de rigtige medlemmer af Europa-Parlamentet mødes i plenarsalen.  

Eksempel på program for en EUROSCOLA-dag

Kl. 8.30: Ankomst til Europa-Parlamentet
• Sikkerhedskontrol og modtagelse
Kl. 9.15: Morgenmad og briefing  
• Gennemgang af dagens forløb og nedsættelse af flersprogede arbejdsgrupper
Kl. 10.00: Samling i plenarsalen
• Orientering om Europa-Parlamentet ved en medarbejder
• Præsentation af de enkelt skoler ved en udvalgt elev
Kl. 12.45: Frokost
Kl. 14.00: Møde i arbejdsgrupperne i udvalgslokalerne
Kl. 16.00: Samling i plenarsalen
• Fremlægning af rapporterne fra arbejdsgrupperne
• Debat efterfulgt af afstemning
Kl. 17.30: Afrunding  

Tilmelding

Betingelsen for at deltage er, at der er tale om en skoleklasse, hvor minimum 80% af eleverne er i alderen 16-18 år. Ansøger skal bl.a. kunne redegøre for, hvorledes turen til Strasbourg vil indgå i undervisningen. 

Tilmeldingsfristen til foråret 2018 var tirsdag den 31. oktober 2017 via nedenstående ansøgningsskema, og alle pladser er fordelt.

Datoer for 1. halvår 2018

Fredag den 19. januar 2018 - The International/Vedersø Idrætsefterskole
Torsdag den 1. februar 2018 - 10iCampaus, Varde
Fredag den 9. februar 2018 - Gribskov Gymnasium
Torsdag den 15. februar 2018 - Haderslev Katedralskole
Torsdag den 22. februar 2018 - aarhus Statsgymnasium
Torsdag den 8. marts 2018 - Ranum Efterskole College
Torsdag den 22. marts 2018 - Køge Handelsskole
Torsdag den 3. maj 2018 - IBC International Business College
Torsdag den 24. maj 2018 - SOPU, København
Lørdag den 2. juni 2018 (EYE) - Sukkertoppen Gymnasium 

Finansiering

Europa-Parlamentet yder et tilskud på ca. 250 euro pr. elev til dækning af rejse- og opholdsudgifter for de skoleklasser (maks. 24 elever), der bliver udvalgt til at deltage. Hvis flere klasser ønsker at rejse til den samme EUROSCOLA-dag, udvælges den klasse, der har præsenteret den bedste redegørelse for, hvorledes rejsen vil kunne indgå i undervisningen.

En lærer - eller en anden voksen - pr. 10 elever får ligeledes rejsetilskud. Flere voksne kan rejse med, men de vil i så fald ikke modtage tilskud. Hver klasse kan invitere en journalist med på turen som Europa-Parlamentet vil finansiere.

Læs mere om Euroscola her...