Eljárás : 2009/0174(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0049/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0049/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 13/01/2015 - 8.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0003

AJÁNLÁS     ***
PDF 141kWORD 59k
4.12.2014
PE 539.613v02-00 A8-0049/2014

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(10641/2012 – C8‑0003/2014 – 2009/0174(NLE))

Külügyi Bizottság

Előadó: Elmar Brok

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(10641/2012 – C8‑0003/2014 – 2009/0174(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (10641/2012),

–       tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából történő megkötéséről szóló tervezetre (10639/2012),

–       tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 217. cikkével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0003/2014),

–       tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére, 99. cikkének (2) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–       tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására (A8-0049/2014),

1.      egyetért a megállapodás megkötésével;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Tunéziai Köztársaság kormányának és parlamentjének.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

2.12.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

2

8

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Pablo Iglesias, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Brando Benifei, Andrzej Grzyb, Mike Hookem, Traian Ungureanu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Viorica Dăncilă, Norbert Lins

Jogi nyilatkozat