Eljárás : 2014/0308(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0054/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0054/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 16/12/2014 - 5.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0079

JELENTÉS     *
PDF 151kWORD 69k
5.12.2014
PE 541.607v02-00 A8-0054/2014

a Franciaország legkülső régióiban alkalmazott, „octroi de mer” elnevezésű adóról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2014)0666 – C8‑0242/2014 – 2014/0308(CNS))

Regionális Fejlesztési Bizottság

Előadó: Iskra Mihaylova

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Franciaország legkülső régióiban alkalmazott, „octroi de mer” elnevezésű adóról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2014)0666 – C8‑0242/2014 – 2014/0308(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM2014)0666),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0242/2014),

–       tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére és 50. cikkének (1) bekezdésére,

–       tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A8-0054/2014),

1.      jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.      felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.      felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


INDOKOLÁS

Az EK-Szerződés 299. cikke (2) bekezdésének (az EUMSZ 349. cikke) alapján elfogadott, a 2008. június 9-i 2008/439/EK és 2011. július 19-i 448/2011/EU határozattal módosított 2004. február 10-i 2004/162/EK tanácsi határozat engedélyezi Franciaország számára, hogy 2014. július 1-jéig az „octroi de mer” egyedi adóval kapcsolatosan mentességeket és kedvezményeket alkalmazzon a Franciaország tengeren túli megyéiben (kivéve Saint-Martin) előállított számos termékre az érintett legkülső régiókat sújtó hátrányok (földrajzi távolság, nyersanyag- és energiafüggőség, kisméretű piac, a kivitel alacsony szintje) ellensúlyozása , továbbá versenyképességük és társadalmi-gazdasági fejlődésük támogatása érdekében.

Franciaország kérelmezte, hogy egy, a fent leírt rendszerhez hasonló differenciált adóztatási rendszert tarthasson fenn 2020. december 31-ig. A Bizottság azonban úgy ítélte meg, hogy az azon termékeket tartalmazó jegyzékek elemzése, amelyek vonatkozásában Franciaország differenciált adóztatási rendszert kíván alkalmazni, hosszadalmas folyamat, amelyet nem lehet a 2004/162/EK határozat lejárta, azaz 2014. július 1. előtt lezárni. Ezért annak érdekében, hogy a Bizottság elvégezhesse a francia kérelem vizsgálatát, a 2014. június 12-i 378/2014/EU tanácsi határozat 6 hónappal – 2014. december 31-ig – meghosszabbította a 2004/162/EK tanácsi határozat alkalmazási idejét.

Miután a Bizottság lezárta az említett vizsgálatot, a most benyújtott javaslat célja egy 2015. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó időszakra szóló új jogi keret létrehozása az „octroi de mer” adóval kapcsolatban, amely meghatározza azokat a termékeket, melyekre az említett mentességek és kedvezmények alkalmazhatók. Jóllehet az új listán szereplő termékek nagyrészt hasonlóak a 2004/162/EK tanácsi határozat mellékletében felsoroltakhoz, azért vannak olyanok, amelyek kikerültek a jegyzékből, illetve amelyeket most vettek fel oda.

A Bizottság javaslata továbbá rendelkezik a 2004/162/EK határozat érvényességének további hat hónappal (2015. június 30-ig) történő meghosszabbításáról, hogy Franciaországnak legyen elegendő ideje az új tanácsi határozat rendelkezéseinek nemzeti jogába való átültetésére a 2015. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozóan.

Figyelembe véve, hogy ez az intézkedés indokolt, és szándéka a legkülső régiók gazdasági tevékenységére és versenyképességére irányuló ösztönző támogatás fenntartása, ugyanakkor sem a belső piac egységességét, sem az EU jogrendjét nem ássa alá, az elnök javasolja a javaslat módosítások nélküli elfogadását, az eljárási szabályzat 50. cikkével összhangban.


ELJÁRÁS

Cím

A francia legkülső régiókban alkalmazott „octroi de mer” adó

Hivatkozások

COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

4.11.2014

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

12.11.2014

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

12.11.2014

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ECON

25.11.2014

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Iskra Mihaylova

4.11.2014

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

3.12.2014

Az elfogadás dátuma

3.12.2014

 

 

 

Benyújtás dátuma

5.12.2014

Jogi nyilatkozat