Eljárás : 2014/0079(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0055/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0055/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 13/01/2015 - 8.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0002

AJÁNLÁS     ***
PDF 159kWORD 75k
8.12.2014
PE 537.372v02-00 A8-0055/2014

a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá tartozó mayotte-i vizekhez és azok biológiai erőforrásaihoz biztosított hozzáféréséről szóló, az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság közötti megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(07911/2014 – C8‑0008/2014 – 2014/0079(NLE))

Halászati Bizottság

Előadó: Alain Cadec

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 RÖVID INDOKOLÁS
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá tartozó mayotte-i vizekhez és azok biológiai erőforrásaihoz biztosított hozzáféréséről szóló, az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság közötti megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(07911/2014 – C8‑0008/2014 – 2014/0079(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Tanács határozattervezetére (07911/2014),

–       tekintettel a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá tartozó mayotte-i vizekhez és azok biológiai erőforrásaihoz biztosított hozzáféréséről szóló, az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság közötti megállapodás tervezetére (07953/2014),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkének, valamint 218. cikke (6) bekezdésének második albekezdése a) pontjának és (7) bekezdésének értelmében a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0008/2014),

–       tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére, 99. cikkének (2) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–       tekintettel a Halászati Bizottság ajánlására (A8-0055/2014),

1.      egyetért a megállapodás megkötésével;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Seychelles Köztársaság kormányának és parlamentjének.


RÖVID INDOKOLÁS

A halászat területén egy fenntartható halászati partnerségi megállapodás határozza meg az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság közötti kapcsolatokat. Ez az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás 2003. május 10-én lépett hatályba és azóta kétszer került megújításra. Ez a legjelentősebb megállapodás, amelyet az Unió az Indiai-óceán térségében kötött, és ezáltal a Seychelle Köztársaság lett itt az első partnere.

Ez a megállapodás a Seychelle Köztársaság és az Európai Unió közötti, 2014. április 3-án parafált „hozzáférési megállapodás”. A Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajóknak a mayotte-i vizekhez és azok biológiai erőforrásaihoz biztosított hozzáférésére vonatkozik.

Mayotte területe 2014. január 1-jével vált az Európai Unió egyik legkülső régiójává. Ezen a címen Mayotte kizárólagos gazdasági övezete immár az uniós felségvizek szerves részét képezi. Mivel az erőforrások megőrzése az EUMSZ 3. cikke értelmében kizárólagos uniós hatáskörbe tartozik, az Unió feladata a halászati erőforrások kezelése és a Mayotte-ra vonatkozó kétoldalú megállapodások megtárgyalása és kezelése.

Mivel Mayotte földrajzilag közel fekszik a Seychelle Köztársasághoz, és mielőtt Mayotte státusza megváltozott volna, magánjogi megállapodás határozta meg az európai és Seychelle-szigeteki halászhajók, valamint Mayotte közötti kapcsolatokat. Ez a magánjogi megállapodás összesen mintegy harminc hajónak, köztük 8 Seychelle-szigeteki hajónak tette lehetővé, hogy a mayotte-i felségvizeken vándorfajokat halásszon, ugyanakkor lehetővé téve a mayotte-i halászati ágazat fejlesztését is azáltal, hogy a hajótulajdonosok közvetlenül a francia állam mayotte-i szolgálatainak fizettek díjakat.

A Seychelle Köztársaság és Mayotte nevében az Európai Unió közötti jelenlegi megállapodás megtárgyalása során ügyeltek arra, hogy korlátozott számú Seychelle-szigeteki halászhajó számára – mivel ezek hagyományosan a mayotte-i felségvizeken is szoktak halászni – továbbra is lehetővé tegyék a mayotte-i kizárólagos gazdasági övezetben történő halászatot a közös halászati politika szabályainak tiszteletben tartása mellett.

Ez a hozzáférési megállapodás stratégiai jelentőségű, tekintettel a tonhalállomány vándorló természetére. Megfelel továbbá a Seychelle Köztársaság azon igényének, hogy kölcsönössé váljon a fenntartható halászati partnerségi megállapodás, azaz a Seychelle-szigeteki hajótulajdonosok is halászhassanak az európai vizeken. Ez a megállapodás lehetővé teszi azon privilegizált kapcsolat fenntartását, amely az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság között fennáll.

Ezt a megállapodást az Európai Unió működéséről szóló szerződés 289. cikkének (2) bekezdésében szereplő egyetértési jogalkotási eljárásnak megfelelően a Tanácsnak kell elfogadnia, az Európai Parlamentnek pedig egyetértését kell adnia hozzá.

A megállapodás tartalma

Ez a műfajában első „hozzáférési megállapodás” kivételes jellegű, mivel harmadik országbeli halászhajók számára engedélyezi az európai felségvizeken történő halászatot. 24–100 mérföldes övezetben engedélyezi 8 Seychelle-szigeteki erszényes kerítőhálós tonhalhalászhajónak és 2 ellátóhajónak a hozzáférést hat évig, amely időszak meghosszabbítható. A 0–24 mérföldes övezet a helyi mayotte-i halászoknak marad fenntartva.

A hajótulajdonosok közvetlenül az Európai Uniónak fizetnek díjakat a halászati engedélyekért. A díjakat Franciaország szedi be az Európai Unió javára, és oly módon osztja azt vissza Mayotte számára, hogy megfeleljen a sziget ágazati szükségleteinek kikötői, kirakodási, ellenőrzési és termék-forgalombahozatali infrastruktúra szempontjából.

Technikai jellemzők:

•   A korábbi magánjogi megállapodáshoz hasonlóan ez a megállapodás is lehetővé teszi a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára, hogy az Indiai-óceáni Tonhalbizottság (IOTC) szabályait tiszteletben tartva nagy távolságra vándorló fajokat halásszanak.

•   Biztosítja az erőforrások hatékony és eredményes kezeléséről és – különösen a halászati erőkifejtés igazgatása révén történő – megőrzéséről szóló IOTC-határozatok tiszteletben tartását. A megállapodás tiszteletben tartja az Európai Unió közös halászati politikájának szabályait és ennélfogva nagyobb átláthatóságot tesz lehetővé, mint a korábbi magánjogi megállapodás.

•   E megállapodás keretében a Seychelle-szigeteki halászhajóknak a Seychelle-szigeteki Victoriában kell kirakodniuk fogásaikat a Seychelle-szigeteki halászati ágazat és feldolgozóipar fejlesztése céljából. A korábbi megállapodás nem határozta meg a kirakodás kikötőjét.

•   A megállapodás ellentételezése a hajótulajdonosok által fizetett díjakon alapul. Ezek kiszámítása a kifogott halmennyiségtől függ. A díjak emelkedtek a korábbi magánjogi megállapodáshoz képest, amikor tonnánként 100 eurót kellett fizetni. Az összeg immár 110 euró tonnánként az első évben, 115 euró tonnánként a második és a harmadik évben, 120 euró a negyedik és az ötödik évben, illetve 125 euró a hatodik évben.

•   A megállapodás három jelentős záradékot tartalmaz:

– felmondási záradék az egyik fél által vállalt kötelezettségek be nem tartásához kapcsolódó súlyos körülmények esetén;

– a megállapodás felfüggesztésére vonatkozó záradék a Cotonoui Megállapodás 9. cikkében említett emberi jogok, demokratikus elvek, a jogállamiság és a jó közigazgatás elveinek nyilvánvaló megsértése, valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet munkaügyi alapelveinek figyelmen kívül hagyása esetén;

– félidős felülvizsgálati záradék, amely lehetővé teszi az egyezmény hatékonyságának értékelését hatályba lépését követően három évvel.

•   A jelen megállapodás alkalmazásának ellenőrzésére vegyes bizottság jön létre. A felek szabadon határozhatják meg, hogy ki vegyen részt a vonatkozó üléseken.

•   Mivel az Európai Unió joghatósága alá tartozó vizekről van szó, az uniós költségvetés kiadási oldalára mindez nincs kihatással.

Az előadó álláspontja

Az előadó kedvező véleményt kíván adni a megállapodásról, mivel az mindkét fél számára előnyös, jótékony hatással jár a mayotte-i és a Seychelle-szigeteki gazdaság fejlődésére is és tiszteletben tartja a közös halászati politika, valamint az IOTC szabályait is az erőforrások megóvása terén.

Mindazonáltal, bár az egyetértési eljárás nem teszi lehetővé az Európai Parlament számára, hogy módosítsa a megállapodás tartalmát, az előadó mégis ragaszkodik néhány fontos ponthoz:

Amennyiben a helyi halászok és a Seychelle-szigeteki halászhajók célfajai eltérőek, és amennyiben ez megfelel az 1380/2013/EU rendelet 5 cikke (3) bekezdésének, az előadó sajnálja, hogy a megállapodás nem biztosít nagyobb, a 24 tengeri mérföldesnél kiterjedtebb övezetet a mayotte-i helyi halászatnak.

Az előadó kiemeli, hogy a jelen megállapodás által létrehozott vegyes bizottság ülésein a mayotte-i halászoknak is részt kell venniük, és be kell őket vonni a megállapodás végrehajtásának valamennyi szakaszába. Ennek kapcsán az előadó kéri a francia kormány hivatalos kötelezettségvállalását arra, hogy a Mayotte-nak befizetett díjak teljes összegét oly módon osztja el újra pártatlanul, hogy a mayotte-i halászok abból a lehető legnagyobb hasznot húzzák.

Ezenkívül az is a francia kormány feladata, hogy a közös halászati politika követelményeinek kielégítésére az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot felhasználva kialakítsa a megfelelő adminisztratív keretet, az ellenőrzési tevékenységeket és a fizikai infrastruktúrákat, továbbá a megfelelő kapacitásokat. A mayotte-i halászati ágazat és feldolgozóipar fejlesztése érdekében mielőbb kirakodásra alkalmas kikötőt kell építeni a szigeten.

Ezért kéri egyébként azt az előadó, hogy a 2014. március 10-i tanácsi határozat(1) 2. cikkének (3) bekezdése és a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás(2) 19. cikke értelmében az engedéllyel rendelkező halászhajók által fizetett díjakról és az összegek felhasználásáról szóló részletes jelentést ne csak a Bizottság, hanem az Európai Parlament is megkapja.

(1)

COM(2014)0139

(2)

HL C 373., 2013.12.20., 1–11. o.


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

3.12.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Sylvie Goddyn, Anja Hazekamp, Mike Hookem, Francisco José Millán Mon

Jogi nyilatkozat