Eljárás : 2013/0436(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0060/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0060/2014

Viták :

PV 27/04/2015 - 20
CRE 27/04/2015 - 20

Szavazatok :

PV 28/04/2015 - 7.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0105

JELENTÉS     ***I
PDF 733kWORD 496k
11.12.2014
PE 537.183v02-00 A8-0060/2014

a 850/98/EK, a 2187/2005/EK, az 1967/2006/EK, az 1098/2007/EK, a 254/2002/EK, a 2347/2002/EK és az 1224/2009/EK rendeletnek a kirakodási kötelezettség tekintetében történő módosításáról, valamint az 1434/98/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2013)0889 – C7‑0465/2013 – 2013/0436(COD))

Halászati Bizottság

Előadó: Alain Cadec

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 850/98/EK, a 2187/2005/EK, az 1967/2006/EK, az 1098/2007/EK, a 254/2002/EK, a 2347/2002/EK és az 1224/2009/EK rendeletnek a fogások kirakodására vonatkozó kötelezettség tekintetében történő módosításáról, valamint az 1434/98/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2013)0889 – C7 0465/2013 – 2013/0436(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0889),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0465/2013),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–      tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. április 29-i véleményére(1),

–       tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–       tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A8–0060/2014),

1.      elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.      felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 850/98/EK, a 2187/2005/EK, az 1967/2006/EK, az 1098/2007/EK, a 254/2002/EK, a 2347/2002/EK és az 1224/2009/EK rendeletnek a fogások kirakodására vonatkozó kötelezettség tekintetében történő módosításáról, valamint az 1434/98/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 850/98/EK, a 2187/2005/EK, az 1967/2006/EK, az 1098/2007/EK, a 254/2002/EK, a 2347/2002/EK és az 1224/2009/EK és az 1380/2013/EU tanácsi rendeletnek a fogások kirakodására vonatkozó kötelezettség tekintetében történő módosításáról, valamint az 1434/98/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Indokolás

A Bizottság szerint jogilag semmilyen technikai intézkedést nem lehetséges szerepeltetni a regionális visszadobási tervekben. Az olyan intézkedések, mint a hálószembőség módosítása vagy a fiatal állomány védelmét szolgáló időbeli/térbeli területlezárások a tervekben való szerepeltetésének lehetetlensége veszélyeztetni fogja a kirakodási kötelezettség tényleges végrehajtását. Ez a módosítás e lehetőség megvalósulását kívánja elkerülni az 1380/2013/EK tanácsi rendelet módosításai révén.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A(z) [xxxx]/EU rendelet központi célkitűzése a visszadobás gyakorlatának az Európai Unió teljes halászati tevékenysége tekintetében történő fokozatos megszüntetése a fogási korlátozás hatálya alá tartozó fajok állományait érintő fogások és a Földközi-tenger esetében a legkisebb fogási méretre vonatkozó előírások hatálya alá tartozó fajok állományait érintő fogások kirakodására irányuló kötelezettség bevezetése révén. E kirakodási kötelezettség alkalmazhatóságának érdekében el kell hagyni vagy módosítani kell a jelenlegi technikai intézkedések és ellenőrzési rendeletek bizonyos olyan rendelkezéseit, amelyek ellentétesek a kirakodási kötelezettséggel, és a halászokat a halak visszadobására kötelezik.

(1) A(z) [xxxx]/EU rendelet központi célkitűzése a visszadobás gyakorlatának az Európai Unió teljes halászati tevékenysége tekintetében történő fokozatos megszüntetése a fogási korlátozás hatálya alá tartozó fajok állományait érintő fogások és a Földközi-tenger esetében a legkisebb fogási méretre vonatkozó előírások hatálya alá tartozó fajok állományait érintő fogások kirakodására irányuló kötelezettség bevezetése révén. E kirakodási kötelezettség 2015. január 1-jei, az érintett halászatok vonatkozásában történő alkalmazhatóságának érdekében el kell hagyni vagy módosítani kell a jelenlegi technikai intézkedések és ellenőrzési rendeletek bizonyos olyan rendelkezéseit, amelyek ellentétesek a kirakodási kötelezettséggel, és a halászokat a halak visszadobására kötelezik.

Indokolás

Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke alkalmazásával bizonyos fajok esetében a kirakodási kötelezettség 2015. január 1-jétől érvénybe lép.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A visszadobás gyakorlatának fokozatos megszüntetése azt jelenti, hogy a jelenlegi technikai intézkedéseken és ellenőrző szabályozásokon belüli egyes rendelkezések szükséges módosítására is hasonlóképpen, fokozatosan kerülhet sor, és a helyes jogalkotás általános elvei értelmében a lépésről lépésre haladó eljárás valóban nagyobb valószínűséggel eredményez megfelelően szövegezett jogszabályt.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) A technikai védelmi intézkedéseknek a regionális visszadobási tervek végrehajtásába való beillesztése érdekében módosítani kell a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A közös halászati politika reformjának befejeződéséig a technikai intézkedések új kerete még várat magára. Mivel ez az új keret 2015 elejéig, a kirakodási kötelezettség első bevezetéséig valószínűleg nem lép hatályba, indokolt a jelenlegi technikai intézkedésekről szóló rendeletek bizonyos elemeit módosítani vagy elhagyni azért, hogy megszűnjön az e rendeletek és a kirakodási kötelezettség közötti összeegyeztethetetlenség.

(2) A jelenlegi technikai intézkedésekről szóló rendeletek bizonyos elemeit módosítani kell vagy el kell hagyni azért, hogy megszűnjön az e rendeletek és a kirakodási kötelezettség közötti összeegyeztethetetlenség.

Indokolás

Olyan aktualizációról van szó, amely rávilágít, hogy a közös halászati politika reformját már elfogadták.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A kirakodási kötelezettség radikális változást jelent a halászatok számára, és a 2015. év tesztelési időszak lesz e változás végrehajtása vonatkozásában. Ennek eredményeiből kell majd levonni a tanulságokat az érintett halászatok tekintetében történő, 2015 utáni bevezetésére vonatkozóan.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) Egyértelművé kell tenni az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke (5) bekezdésének jelenlegi, a szigorúan a kirakodási kötelezettséghez kapcsolódó technikai intézkedések visszadobási tervekbe való szerepeltetésének lehetőségére vonatkozó szövegét, hogy lehetővé váljon a fokozott szelektivitás megvalósítása és a tengeri élőlények nem szándékos kifogásának a lehető legnagyobb mértékben való csökkentése.

 

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

2 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c) A kirakodási kötelezettség egyik lehetséges, nem kívánt hatása az olyan tevékenységek kialakulása lehet, amelyek kifejezetten azon tengeri élőlények kifogására irányulnak, amelyek mérete nem teszi lehetővé az emberi fogyasztástól eltérő célokra való felhasználásukat. Meg kell akadályozni e párhuzamos tevékenységek kialakulását.

Indokolás

A Bizottság javaslata nem teszi lehetővé a kirakodási kötelezettség bizonyos nem kívánatos hatásainak elkerülését. Különösen aggódik azon lehetőség miatt, hogy kialakul a fiatal tengeri élőlények párhuzamos piaca, amelyet a jelenlegi keretek közt lehetetlen ellenőrizni.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A kirakodási kötelezettség végrehajtásának biztosítása érdekében a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló 850/98/EK tanácsi rendeletet a következők szerint kell módosítani: elő kell írni, hogy a kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó tengeri élőlények valamennyi, a fogások összetételére vonatkozó szabályok korlátozásait meghaladó, nem szándékos fogását ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból; a kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó tengeri élőlényekre vonatkozó legkisebb kirakodási méreteket a minimális védelmi referenciaméretekkel kell helyettesíteni; valamint elő kell írni, hogy a járulékos fogásokra vonatkozó rendelkezésekben rögzített mennyiségeket meghaladó mértékben, meghatározott területen, meghatározott időben, meghatározott típusú eszközzel kifogott tengeri élőlények valamennyi nem szándékos fogását ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.

(3) A 2015. január 1-jétől kirakodási kötelezettség hatálya alá eső fajokra vonatkozó kirakodási kötelezettség végrehajtásának biztosítása érdekében a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló 850/98/EK tanácsi rendeletet a következők szerint kell módosítani: elő kell írni, hogy a kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó tengeri élőlények valamennyi, a fogások összetételére vonatkozó szabályok korlátozásait meghaladó, nem szándékos fogását ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból; a kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó tengeri élőlényekre vonatkozó legkisebb kirakodási méreteket a minimális védelmi referenciaméretekkel kell helyettesíteni; valamint elő kell írni, hogy a járulékos fogásokra vonatkozó rendelkezésekben rögzített mennyiségeket meghaladó mértékben, meghatározott területen, meghatározott időben, meghatározott típusú eszközzel kifogott tengeri élőlények valamennyi nem szándékos fogását ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.

Indokolás

Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke alkalmazásával bizonyos fajok esetében a kirakodási kötelezettség 2015. január 1-jétől érvénybe lép.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Ezenfelül a jogbiztonság biztosítása céljából módosítani kell az ICES VIb körzetben a fiatal foltos tőkehalak védelme érdekében végrehajtott területlezárást érintő rendelkezéseket.

törölve

Indokolás

Az Európai Bizottság által hozzáadott olyan technikai intézkedéséről van szó, amely nincsen közvetlen kapcsolatban a kirakodási kötelezettség végrehajtásával. Mivel ez a rendelet a kirakodási kötelezettség szigorú végrehajtásának biztosítását célozza, nincsen szükség arra, hogy magában foglalja ezt a technikai intézkedést, amely a technikai intézkedések Bizottság által jelenleg előkészített felülvizsgálatába illeszkedik majd be.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A kirakodási kötelezettség végrehajtásának biztosítása érdekében az Ír-tenger (ICES VIIa körzet) tőkehalállományának helyreállítására vonatkozó, 2002-ben alkalmazandó intézkedések megállapításáról szóló 254/2002/EK tanácsi rendeletet annak előírásával kell módosítani, hogy a csíkos fésűkagyló vonóhálóval folytatott halászata esetében a kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó tengeri élőlények valamennyi, az engedélyezett járulékos fogási százalékokat meghaladó, nem szándékos fogását ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.

törölve

Indokolás

Ezt a cikket az 1308/2013/EU rendelet 15. cikke szerinti kirakodási kötelezettség fokozatos menetrendjének betartása érdekében törölték. Az ír-tengeri tőkehal vonatkozásában a kirakodási kötelezettség valójában csak 2016 és 2019 között alkalmazandó.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A kirakodási kötelezettség végrehajtásának biztosítása érdekében a mélytengeri állományok halászatára vonatkozó különleges hozzáférési követelmények és kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 2347/2002/EK tanácsi rendeletet annak előírásával kell módosítani, hogy a mélytengeri fajok valamennyi fogását ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.

törölve

Indokolás

Ezt a cikket az 1308/2013/EU rendelet 15. cikke szerinti kirakodási kötelezettség fokozatos menetrendjének betartása érdekében törölték. A mélytengeri fajok vonatkozásában a kirakodási kötelezettség valójában csak 2016-tól alkalmazandó.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A kirakodási kötelezettség végrehajtásának biztosítása érdekében a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1224/2009/EK tanácsi rendeletet módosítani kell a kirakodási kötelezettség ellenőrzésének biztosítása céljából. Ennek érdekében halászati engedélyeket kell alkalmazni a fogások kirakodására vonatkozó kötelezettség hatálya alá tartozó halászati tevékenységekre; valamennyi faj fogásának adatait nyilván kell tartani, függetlenül a súlyra vonatkozó küszöbtől; a minimális védelmi referenciaméretek alatti fogások adatairól külön nyilvántartást kell vezetni; tekintve, hogy nehéz meghatározni a halászhajók fedélzetén lévő kis fogások pontos mennyiségét, magasabb hibahatárt kell alkalmazni a kis fogások becslésénél a hajónaplókban és az átrakási nyilatkozatokban; az elektronikus távellenőrzésre vonatkozóan szabályokat kell megállapítani a kirakodási kötelezettség tengeren történő ellenőrzésével kapcsolatos adatok nyilvántartása tekintetében; a fogások elkülönített tárolására és a minimális védelmi referenciaméret alatti fogások értékesítésének ellenőrzésére vonatkozóan szabályokat kell megállapítani; meg kell határozni a megfigyelő ellenőrök ellenőrzési célból történő alkalmazásának feltételeit.

(10) A kirakodási kötelezettség végrehajtásának biztosítása érdekében a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1224/2009/EK tanácsi rendeletet módosítani kell a kirakodási kötelezettség ellenőrzésének biztosítása céljából. 50kg fölötti súlyküszöbön felül valamennyi faj fogásának adatait nyilván kell tartani; a minimális védelmi referenciaméretek alatti fogások adatairól külön nyilvántartást kell vezetni; tekintve, hogy nehéz meghatározni a halászhajók fedélzetén lévő kis fogások pontos mennyiségét, magasabb hibahatárt kell alkalmazni a kis fogások becslésénél a hajónaplókban és az átrakási nyilatkozatokban; tiszteletben kell tartani a tagállamok a kirakodási kötelezettség tengeren történő nyomon követésével és ellenőrzésével kapcsolatos előjogait; a fogások elkülönített tárolására és a minimális védelmi referenciaméret alatti fogások értékesítésének ellenőrzésére vonatkozóan szabályokat kell megállapítani; meg kell határozni a megfigyelő ellenőrök ellenőrzési célból történő alkalmazásának feltételeit.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) Az ellenőrzés technikai eszközeinek és emberi erőforrásainak összeegyeztethetőnek kell lennie a személyzet munkajog szerinti jogaival, valamint a képmáshoz fűződő joggal és a magánélet védelmével.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Mivel a halak tengerbe való visszadobása nem más, mint az erőforrások nagymértékű elpocsékolása, amely kedvezőtlenül hat a tengeri biológiai rendszerek és tengeri ökoszisztémák fenntartható kiaknázására, és mivel a kirakodási kötelezettség sikeréhez elengedhetetlen, hogy annak a piaci szereplők általánosan eleget tegyenek, a kirakodási kötelezettség megszegését súlyos jogsértésként kell meghatározni. A kirakodási kötelezettség bevezetésének és bizonyos új, évközi kvótarugalmassági szabályoknak a kombinációja szükségessé teszi a kvóták és az erőkifejtés csökkentésére vonatkozó szabályok kiigazítását.

(11) Mivel a halak tengerbe való visszadobása nem más, mint az erőforrások nagymértékű elpocsékolása, amely kedvezőtlenül hat a tengeri biológiai rendszerek és tengeri ökoszisztémák fenntartható kiaknázására, és mivel a kirakodási kötelezettség sikeréhez elengedhetetlen, hogy annak a piaci szereplők általánosan eleget tegyenek, a kirakodási kötelezettség megszegését súlyos jogsértésként kell meghatározni. Mindazonáltal tekintettel arra, hogy mindez alapvető változásokat jelent a halászatok számára, kétéves alkalmazkodási időszakot kell biztosítani, mielőtt a kirakodási kötelezettség be nem tartását súlyos jogsértésnek tekintenénk. A kirakodási kötelezettség bevezetésének és bizonyos új, évközi kvótarugalmassági szabályoknak a kombinációja szükségessé teszi a kvóták és az erőkifejtés csökkentésére vonatkozó szabályok kiigazítását.

Indokolás

A 2019-ig tartó, fokozatos bevezetés lehetővé teszi, hogy a halászok alkalmazkodjanak a szóban forgó kötelezettséghez.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A 850/98/EK, a 2187/2005/EK, az 1967/2006/EK, az 1098/2007/EK, a 254/2002/EK, a 2347/2002/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(12) A 850/98/EK, a 2187/2005/EK, az 1967/2006/EK, az 1098/2007/EK, az 1967/2006/EK, a 1098/2007/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

Indokolás

Az előadó javasolja a fenti két rendelethez előterjesztett módosítások törlését, mivel az érintett fajokra nem 2015. január 1-jétől, hanem csak egy későbbi időponttól érvényes a kirakodási kötelezettség.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat

1 fejezet – -1 cikk (új)

1380/2013/EK rendelet

15 cikk – 5 bekezdés – a pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1 fejezet

 

Alaprendelet

 

-1. cikk

 

Az 1380/2013/EU rendelet módosítása

 

A 1380/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

 

a 15. cikk (5) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

a) az (1) bekezdésben említett kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó halászatokra vagy fajokra vonatkozó egyedi rendelkezések;

a) az (1) bekezdésben említett kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó halászatokra vagy fajokra vonatkozó egyedi rendelkezések, így a 7. cikk (2) bekezdésének a)–e) pontjában említett technikai intézkedések, melyek célja a halászfelszerelések szelektivitásának javítása és a nem szándékos fogások lehetőség szerinti elkerülése;

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

850/98/EK rendelet

3 cikk – i pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„i. a nem szándékos fogás olyan tengeri élőlények véletlenszerűen ejtett fogása, amelyek halászata az adott körülmények között tilos.”

„i.nem szándékos fogás”: olyan tengeri élőlények véletlenszerűen ejtett fogása, amelyeket az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendeletének 15. cikke* értelmében kötelező módon ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból akár azért, mert a minimális védelmi referenciaméretnél kisebb méretűek, akár azért, mert meghaladják a fogás összetételére vonatkozó szabályokban megállapított határértékeket.

 

___________

 

* Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1380/2013/EU rendelete a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).”

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

850/98/EK rendelet

4 cikk – 4 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„Az első albekezdéstől eltérve a kirakodás nem tilos abban az esetben, ha a X. mellékletben megállapított feltételeknek nem lehet eleget tenni a(z) [xxxx]/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó tengeri élőlények nem szándékos fogásai miatt. Ezeket a nem szándékos fogásokat ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.”

„Az első albekezdéstől eltérve, a fogás összetételére vonatkozó, a jelen rendelet X. mellékletében megállapított szabályok nem alkalmazandók azon halászatok vonatkozásában, amelyek esetében az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség 2015. január elsejétől alkalmazandó.” Az érintett halászatok által végrehajtott, nem szándékos fogásokat ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.”

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

850/98/EK rendelet

4 cikk – 4 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„Az első albekezdéstől eltérve a kirakodás nem tilos abban az esetben, ha az I–V. mellékletben megállapított feltételeknek a(z) [xxxx]/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó tengeri élőlények nem szándékos fogásai miatt nem lehet eleget tenni. Ezeket a nem szándékos fogásokat ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.”

„Az első albekezdéstől eltérve, a fogás összetételére vonatkozó, a jelen rendelet I–V. mellékletében megállapított szabályok nem alkalmazandók azon halászatok vonatkozásában, amelyek esetében az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség 2015. január elsejétől alkalmazandó. Az érintett halászatok által végrehajtott, nem szándékos fogásokat ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.”

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

850/98/EK rendelet

7 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4) A 7. cikk (5) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

törölve

„Az első albekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a Pandalus fajhoz tartozó rákfélék a(z) [xxxx]/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alatt állnak. E rákfélék halászatát azonban tilos az első albekezdésben említett olyan hálókkal végezni, amelyek nincsenek az említett albekezdésnek megfelelően felszerelve. Az ilyen hálókkal ejtett nem szándékos fogásokat ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.”

 

Indokolás

Ez az albekezdés a pandalus fajhoz tartozó rákfélékre vonatkozik, amelyekre csak 2016 után lesz érvényes a kirakodási kötelezettség.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

850/98/EK rendelet

10. cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5) A 10. cikk a következő albekezdéssel egészül ki:

törölve

„Az első albekezdés b) pontjától eltérve a fedélzeten tartás és kirakodás nem tilos abban az esetben, ha a kéthéjú kagyló minimális százalékos aránya nem érhető el a(z) [1380/2013]/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó tengeri élőlények nem szándékos fogásai miatt. Ezeket a nem szándékos fogásokat ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.”

 

Indokolás

Ez az albekezdés a tengerfenéken élő fajokra vonatkozik, amelyek vonatkozásában a kirakodási kötelezettség csak 2016 után lép hatályba.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

850/98/EK rendelet

11 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„Az első albekezdés a) pontjától eltérve a fenékrögzítéses eresztő-, állító- és tükörhálók használata vagy fedélzeten tartása nem tilos abban az esetben, ha az említett a) pontban megállapított feltételeknek nem lehet eleget tenni a(z) [xxxx]/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó tengeri élőlények nem szándékos fogásai miatt. Ezeket a nem szándékos fogásokat ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.”

„Az első albekezdés a) pontjától eltérve, a fogás összetételére vonatkozó, a jelen rendelet VI–VII. mellékletében megállapított szabályok nem alkalmazandók azon halászatok vonatkozásában, amelyek esetében az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség 2015. január elsejétől alkalmazandó. ” Az érintett halászatok által végrehajtott, nem szándékos fogásokat ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.”

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

850/98/EK rendelet

15 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Mielőtt egy adott halászati úton, bármely gazdálkodási területen halászni kezdenének, a halászhajók parancsnokai gondoskodnak arról, hogy a fogási korlátozások alatt álló állományok tekintetében hajójuk rendelkezzen annyi kvótával, amennyi elegendő ahhoz, hogy az adott úton fedezze a fogások valószínű összetételét és az engedélyezett százalékos arányokat.”

törölve

Indokolás

A hajók parancsnokai nem tudnak gondoskodni arról, hogy elegendő kvótával rendelkezzenek ahhoz, hogy fedezzék a fogásuk valószínű összetételét a hajóútjuk során. A halászati tevékenység természete nem teszi lehetővé, hogy előre megbecsüljék egy hajóút során történő fogások volumenét.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

850/98/EK rendelet

19 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az olyan, méreten aluli tengeri élőlényeket, amelyek a(z) [xxxx]/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alatt álló fajhoz tartoznak, a fedélzeten kell tartani, ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból. Ezeket tilos értékesíteni, illetve emberi fogyasztás céljából kiállítani vagy megvételre kínálni.

(2) Az olyan, méreten aluli tengeri élőlényeket, amelyek a(z) [xxxx]/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alatt álló fajhoz tartoznak, a fedélzeten kell tartani, ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból. Ezeket tilos értékesíteni, illetve emberi fogyasztás céljából kiállítani vagy megvételre kínálni. .

 

A tagállamok a fogások kirakodását követően biztosítják azok tárolását vagy értékesítését.

Indokolás

Tekintettel arra, hogy kirakodásukat követően bizonytalan a méreten aluli tengeri élőlények értékesítésének lehetősége, valamint mivel halászhajó-parancsnokok ezekből a kirakodásokból semmilyen bevételre nem tesznek szert, előre meg kell szervezni ezen élőlényeknek a kikötői tárolását, és már ebben a szakaszban világossá kell tenni, hogy ez nem a halászok feladata.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

850/98/EK rendelet

19 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. A (2) bekezdés ellenére, az előírtnál kisebb méretű, élő csalinak kifogott szardínia, szardella, fattyúmakréla és makréla a fedélzeten tartható, feltéve, hogy élve tárolják őket.

Módosítás   27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

850/98/EK rendelet

19 cikk – 2 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2b. Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó a szardíniára, a szardellára, a heringre, a makrélára és a fattyúmakrélára, minden egyes említett faj fedélzeten tartott teljes fogásai élősúlyának 10 %-áig.

 

Az előírt minimális méretnél kisebb szardínia, szardella, hering, fattyúmakréla és makréla százalékos arányát a fedélzeten lévő összes tengeri élőlény élősúlya szerint válogatás után vagy kirakodáskor kell kiszámítani.

 

A százalékarány egy vagy több reprezentatív minta alapján számítható ki. A 10 %-os határt átrakodáskor, kirakodáskor, szállításkor, raktározáskor, kiállításkor vagy értékesítéskor is tilos meghaladni.

Módosítás   28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

850/98/EK rendelet

19 cikk – 2 c bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2c. Az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet* 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjában foglalt célkitűzés megvalósítása során a termelői szervezetek az 1379/2013/EU rendelet 28. cikkének alkalmazásában benyújtott termelési és értékesítési tervekben biztosítják, hogy az e cikk (2) bekezdésében említett méreten aluli tengeri élőlények kirakodása ne vezessen a kifejezetten az e tengeri élőlények fogására irányuló tevékenységekhez, az 1379/2013/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának és 28. cikkének megfelelően.

 

Az 1379/2013/EU rendelet 28. cikke (7) bekezdésében előírt ellenőrzések elvégzése során a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a termelői szervezetek teljesítsék az e bekezdés első albekezdésében említett kötelezettséget.

 

E rendelet hatálybalépése után két évvel a Bizottság tanulmányt jelentet meg a méreten aluli tengeri élőlények felhasználásáról és értékesítéséről.

 

________

 

*Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1379/2013/EU rendelete a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354, 2013.12.28., 1.o.).

Módosítás   29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

850/98/EK rendelet

29 c cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) A 29c. cikk helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„29 c cikk

 

A rockalli foltos tőkehal védett területe az ICES VI alterületen

 

1. A horogsorok kivételével tilos bármiféle halászatot folytatni a WGS84 rendszerben megadott alábbi koordinátákat sorrendben loxodromákkal összekötő vonallal határolt területeken belül:

 

– é. sz. 57° 00’, ny. h. 15° 00’

 

– é. sz. 57° 00’, ny. h. 14° 00’

 

– ész. 56° 30’, ny. h. 14° 00’

 

– é. sz. 56° 30’, ny. h. 15° 00’

 

– é. sz. 56° 30’, ny. h. 15° 00’

 

– é. sz. 57° 00’, ny. h. 15° 00’

 

Indokolás

Az Európai Bizottság által hozzáadott olyan technikai intézkedéséről van szó, amely nincsen közvetlen kapcsolatban a kirakodási kötelezettség végrehajtásával. Amennyiben e rendelet célja a kirakodási kötelezettség szigorú megvalósítása, ennek a technikai intézkedésnek nem itt van a helye. Az intézkedést majd a technikai intézkedések az Európai Bizottság által jelenleg előkészítés alatt álló felülvizsgálatának keretében kell végrehajtani.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont – a pont

850/98/EK rendelet

29 d cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az első albekezdés b) pontjában említett halak vagy kagylók a(z) [xxxx]/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alatt állnak, az említett b) pontban meghatározott feltétel helyébe az a feltétel lép, hogy ilyen halakra vagy kagylókra nem irányulhat halászat. E halak vagy kagylók nem szándékos fogásait ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.

Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott, 2015. január 1-jétől kirakodási kötelezettség hatálya alatt álló fajok nem szándékos fogásait ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból. Mindamellett tilos az említett b) pontban nem felsorolt fajok célzott halászata.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont – b pont

850/98/EK rendelet

29 d cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az első albekezdés b) pontjában említett halak a(z) [xxxx]/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alatt állnak, az említett b) pontban meghatározott feltétel helyébe az a feltétel lép, hogy ilyen halakra nem irányulhat halászat. E halak nem szándékos fogásait ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.

Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott, 2015. január 1-jétől kirakodási kötelezettség hatálya alatt álló fajok nem szándékos fogásait ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból. Mindamellett tilos az említett b) pontban nem felsorolt fajok célzott halászata.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont

850/98/EK rendelet

29 e cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az első albekezdés b) pontjában említett halak a(z) [xxxx]/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alatt állnak, az említett b) pontban meghatározott feltétel helyébe az a feltétel lép, hogy ilyen halakra nem irányulhat halászat. E halak nem szándékos fogásait ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.”

Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott, 2015. január 1-jétől kirakodási kötelezettség hatálya alatt álló fajok nem szándékos fogásait ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból. Mindamellett tilos az említett b) pontban nem felsorolt fajok célzott halászata.;

Indokolás

Mivel a jogalkotó a kirakodási kötelezettség fokozatos életbe lépését kívánta megvalósítani, tiszteletben kell tartani az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében megállapított menetrendet, és csak 2015-től kezdve kell megemlíteni az érintett fajokat. A javasolt módosítás nem változtatja meg a tőkehalnak az ICES VI övezet területén történő halászatára vonatkozó korlátozásokhoz kapcsolódó intézkedések tartalmát.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

850/98/EK rendelet

29 f cikk – 1 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) A 29f. cikk a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

törölve

„Amennyiben a kék menyhal a(z) [xxxx]/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alatt áll, az e cikk (1) bekezdésében megállapított, fedélzeten tartást tiltó rendelkezés nem alkalmazandó. E faj halászata azonban tilos az említett bekezdésben meghatározott időszakban és térségekben. A nem szándékos kékmenyhal-fogásokat ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.”

 

Indokolás

Mivel a jogalkotó a kirakodási kötelezettség fokozatos életbe lépését kívánta megvalósítani, tiszteletben kell tartani az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében megállapított menetrendet. A kék menyhalra csak 2015 után vonatkozik a kirakodási kötelezettség.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2187/2005/EK rendelet

2 cikk – p pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„p) »nem szándékos fogás«: olyan tengeri élőlények véletlenszerűen ejtett fogása, amelyek halászata az adott körülmények között tilos.”

(p) »nem szándékos fogás«: olyan tengeri élőlények véletlenszerűen ejtett fogása, amelyeket az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendeletének 15. cikke* értelmében kötelező módon ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból akár azért, mert a minimális védelmi referenciaméretnél kisebb méretűek, akár azért, mert meghaladják a fogás összetételére vonatkozó szabályokban megállapított határértékeket.

 

___________

 

* Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1380/2013/EU rendelete a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).”

 

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2187/2005/EK rendelet

12 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Mielőtt egy adott halászati úton, bármely gazdálkodási területen halászni kezdenének, a halászhajók parancsnokai gondoskodnak arról, hogy a fogási korlátozások alatt álló állományok tekintetében hajójuk rendelkezzen annyi kvótával, amennyi elegendő ahhoz, hogy fedezze a fogások valószínű összetételét és a II. és III. mellékletben feltüntetett százalékos arányokat.

törölve

Indokolás

A hajók parancsnokai nem tudnak gondoskodni arról, hogy elegendő kvótával rendelkezzenek ahhoz, hogy fedezzék a fogásuk valószínű összetételét a hajóútjuk során. A halászati tevékenység természete nem teszi lehetővé, hogy előre megbecsüljék egy hajóút során történő fogások volumenét.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont

2187/2005/EK rendelet

15 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az olyan, méreten aluli tengeri élőlényeket, amelyek a(z) [xxxx]/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alatt álló fajhoz tartoznak, a fedélzeten kell tartani, ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból. Ezeket tilos értékesíteni, illetve emberi fogyasztás céljából kiállítani vagy megvételre kínálni.

(3) A kirakodási kötelezettség hatálya elő eső fajokhoz tartozó, méreten aluli tengeri élőlényekre az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke alkalmazandó. A tagállamok a fogások kirakodását követően biztosítják azok tárolását vagy értékesítését. Az 1069/2009/EK rendelet 2. cikke (2) bekezdésének h) pontja és a 142/2011/EK rendeletben megállapított vonatkozó végrehajtási rendelkezések nem alkalmazandók.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

1967/2006/EK rendelet

2 cikk – 18 pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(18) »nem szándékos fogás«: olyan tengeri élőlények véletlenszerűen ejtett fogása, amelyek halászata az adott körülmények között tilos.”

„(18) »nem szándékos fogás«: olyan tengeri élőlények véletlenszerűen ejtett fogása, amelyeket az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendeletének 15. cikke* értelmében kötelező módon ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból akár azért, mert a minimális védelmi referenciaméretnél kisebb méretűek, akár azért, mert meghaladják a fogás összetételére vonatkozó szabályokban megállapított határértékeket.

 

___________

 

* Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1380/2013/EU rendelete a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).”

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

1967/2006/EK rendelet

15 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A(z) [xxxx]/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó, méreten aluli tengeri élőlények nem szándékos fogásait a fedélzeten kell tartani és ki kell rakodni. Ezeket tilos értékesíteni, illetve emberi fogyasztás céljából kiállítani vagy megvételre kínálni.

Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott, 2015. január 1-jétől kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó, méreten aluli tengeri élőlények, azaz a nyílt tengeri hajóval kifogott szardínia, szardella, makréla és faggyúmakréla nem szándékos fogásait a fedélzeten kell tartani és ki kell rakodni. Ezeket tilos értékesíteni, illetve emberi fogyasztás céljából kiállítani vagy megvételre kínálni.

 

A tagállamok a fogások kirakodását követően biztosítják azok tárolását vagy értékesítését.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

1967/2006/EK rendelet

15 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a (3) bekezdést el kell hagyni.

törölve

Indokolás

A b) pont az emberi fogyasztási célból kirakodásra került szardíniaivadékok esetében a tengeri élőlényekre vonatkozó legkisebb kirakodási méretekre vonatkozó eltéréshez kapcsolódik. Ez az eltérés csak néhány pontosan meghatározott esetben alkalmazandó, nevezetesen amennyiben a fogást hajóról működtetett kerítőhálók vagy parti kerítőhálók segítségével hajtották végre, és amennyiben ezek a fogások megfelelnek az érvényes nemzeti előírásoknak. Indokolt ezen eltérés megőrzése.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

1098/2007/EK rendelet

3 cikk – g pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„g) »nem szándékos fogás«: olyan tengeri élőlények véletlenszerűen ejtett fogása, amelyek halászata az adott körülmények között tilos.”

„g) »nem szándékos fogás«: olyan tengeri élőlények véletlenszerűen ejtett fogása, amelyeket az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendeletének 15. cikke* értelmében kötelező módon ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból akár azért, mert a minimális védelmi referenciaméretnél kisebb méretűek, akár azért, mert meghaladják a fogás összetételére vonatkozó szabályokban megállapított határértékeket.

 

___________

 

* Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1380/2013/EU rendelete a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).”

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

1098/2007/EK rendelet

8 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A 8. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

Indokolás

A Balti-tenger tekintetében egy több fajra vonatkozó tervre irányuló bizottsági javaslat tartalmazza a tengeren töltött napok rendszerének eltörlését. Ezt a változást már a gyűjtőrendelet hatályba lépésekor érvényesíteni lehet.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. cikk

törölve

Az 254/2002/EK rendelet módosításai

 

Az 254/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

 

1) A 3. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„Az első albekezdéstől eltérve a kirakodás nem tilos abban az esetben, ha az említett albekezdésben megállapított feltételeknek nem lehet eleget tenni a(z) [xxxx]/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó tengeri élőlények nem szándékos fogásai miatt. Ezeket a nem szándékos fogásokat ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.”

 

2) A 4. cikk a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„Az első albekezdéstől eltérve a kirakodás nem tilos abban az esetben, ha az említett albekezdésben megállapított feltételeknek nem lehet eleget tenni a(z) [xxxx]/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó tengeri élőlények nem szándékos fogásai miatt. Ezeket a nem szándékos fogásokat ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.”

 

Indokolás

Ezt a cikket az 1308/2013/EU rendelet 15. cikke szerinti kirakodási kötelezettség fokozatos menetrendjének betartása érdekében törölték. Az ír-tengeri tőkehal vonatkozásában a kirakodási kötelezettség valójában csak 2016 és 2019 között alkalmazandó.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. cikk

törölve

Az 2347/2002/EK rendelet módosításai

 

Az 2347/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

 

1) A 2. cikk a következő f) ponttal egészül ki:

 

„f) »nem szándékos fogás«: olyan tengeri élőlények véletlenszerűen ejtett fogása, amelyek halászata az adott körülmények között tilos.”

 

2) A 3. cikk (1) bekezdése második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

„A mélytengeri halászati engedéllyel nem rendelkező halászhajók számára tilos a mélytengeri fajok hajóutanként 100 kg-ot meghaladó mértékű halászata. Az ilyen hajók által 100 kg-ot meghaladó mértékben kifogott mélytengeri fajokat tilos a fedélzeten tartani, átrakodni vagy kirakodni.

 

A második albekezdéstől eltérve a fedélzeten tartás, átrakodás és kirakodás nem tilos abban az esetben, ha az említett albekezdésben megállapított 100 kg-os határérték túllépésére a(z) [xxxx]/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó mélytengeri fajok nem szándékos fogásai miatt kerül sor. Ezeket a nem szándékos fogásokat ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.”

 

Indokolás

Ezt a cikket az 1308/2013/EU rendelet 15. cikke szerinti kirakodási kötelezettség fokozatos menetrendjének betartása érdekében törölték. A mélytengeri fajok vonatkozásában a kirakodási kötelezettség valójában csak 2016-tól alkalmazandó.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

1224/2009/EK rendelet

7 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 7. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

törölve

a) az e) pont helyébe a következő szöveg lép:

 

„e) a(z) [xxxx]/EU rendelet 15. cikkében említett, a halászat egy részét vagy egészét érintő kirakodási kötelezettség;”;

 

b) a szöveg a következő f) ponttal egészül ki:

 

„f) az uniós jogszabályokban megállapított egyéb esetek.”

 

Indokolás

A Bizottság előírja, hogy azok a hajók, amelyek halászati tevékenységére a kirakodási kötelezettség részben vagy teljesen mértékben vonatkozik, különleges halászati engedélyt szerezzenek a kirakodási kötelezettség tekintetében. Ez az engedély a már létező engedélyek mellett kerülne kiadásra, és enyhítené a szakmabeliek és a tagállamok adminisztratív terheit.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

1224/2009/EK rendelet

14 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(1) A többéves tervekben foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül, a legalább 10 méter teljes hosszúságú uniós halászhajók parancsnokai a műveletekről halászati naplót vezetnek, amelyben fajonként külön feltüntetnek minden kifogott és fedélzeten tartott mennyiséget.”

„(1) A többéves tervekben foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül, az összes legalább 10 méter teljes hosszúságú uniós halászhajó parancsnoka a műveletekről halászati naplót vezet, amelyben minden halászati út esetében fajonként külön feltüntet minden kifogott és fedélzeten tartott mennyiséget 50 kg élőtömeg-egyenérték felett.”

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

1224/2009/EK rendelet

14 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„A fedélzeten tartott hal halászati naplóban rögzített, kilogrammban megadott becsült mennyiségének megengedett hibahatára valamennyi faj esetében 10 %. Amennyiben egy vagy több faj esetében a fogás fajonkénti össztömege 50 kilogramm alatti, a megengedett hibahatár 20 %.”

 

Indokolás

A Bizottság a hibahatárok felülvizsgálatát és a fogások fedélzeti naplóba való bevezetésének kötelezővé tételét javasolja, ami adminisztrációs többletterheket jelentene a halászok számára. A fogások az 1224/2009/EU rendelet 14. cikke szerinti, az élősúly-kilogrammban kifejezett 50 kg fölött a fedélzeti naplóba történő nyilvántartása helyénvaló.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d pont

1224/2009/EK rendelet

14 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„4. Az uniós halászhajók parancsnokai valamennyi faj esetében a visszadobás becsült mennyiségét is rögzítik a halászati naplóban.”

 

Indokolás

A Bizottság azt javasolja, hogy az összes fedélzeten tartott, valamint visszadobott fogásra terjesszék ki a fedélzeti naplóba történő bevezetés kötelezettségét, a fogások volumenétől függetlenül. Ez a módosítás nem indokolt a jelen rendelet szellemében, mivel az nem kapcsolódik szorosan a kirakodási kötelezettség végrehajtásához.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c pont

1224/2009/EK rendelet

21 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„A fedélzetre átrakott hal átrakási nyilatkozatban rögzített, kilogrammban megadott becsült mennyiségének megengedett hibahatára valamennyi faj esetében 10 %. Amennyiben egy vagy több faj esetében a fogás fajonkénti össztömege 50 kilogramm alatti, a megengedett hibahatár 20 %.”

 

Indokolás

A fogások az 1224/2009/EU rendelet 14. cikke szerinti, az élősúly-kilogrammban kifejezett 50 kg fölött a fedélzeti naplóba történő nyilvántartása helyénvaló, nincs ezért szükség annak módosítására a jelen rendeletben.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

1224/2009/EK rendelet

25 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„25a. cikk

„25a. cikk

Elektronikus távellenőrzés

A halászati tevékenységek nyomon követése, ellenőrzése és rögzítése

1. Azoknak a halászhajóknak, amelyek számára az uniós jogszabályoknak vagy valamely tagállam határozatának megfelelően kötelező az elektronikus távellenőrzés használata a(z) [xxxx]/EU rendelet 15. cikkében megállapított kirakodási kötelezettség ellenőrzése érdekében, az elektronikus távellenőrzési rendszer működéséhez szükséges, felszerelt berendezésekkel kell rendelkezniük. Ez a rendszer biztosítja a halászati tevékenységek és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek, többek között a fogás feldolgozására vonatkozó adatok folyamatos, kamerákkal történő rögzítését.

1. A kirakodási kötelezettség végrehajtására az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott ütemtervnek megfelelően rögzíteni kell a halászati tevékenységekre és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységekre, többek között a fogás feldolgozására vonatkozó adatokat.

2. Az (1) bekezdésben említett halászhajókat a következőkkel is fel kell szerelni:

2. Az uniós jogszabályoknak vagy valamely tagállam konkrét határozatának megfelelően az (1) bekezdésben említett rögzítést a fogások átlátható dokumentálása és a halászati napló, illetve az alábbiak segítségével kell elvégezni:

a) a halászati tevékenységekről készített összes felvételt mindenkor rögzítő, az illetékes hatóságok által jóváhagyott cserélhető adattároló eszköz; és

(a) „fedélzeti megfigyelőrendszer”, vagy

b) a halászeszközt működtető rendszerhez, illetve a csörlőhöz vagy a hálótartó dobhoz csatlakoztatott érzékelők, amelyek a halászeszköz kihelyezésével és behúzásával összefüggésben végzett összes művelet adatait rögzítik.

(b) repülőgépes vagy járőrhajós „tengeri vizsgálati rendszer”, vagy

 

(c) elektronikus távellenőrzési rendszer, vagy

 

(d) bármely egyenértékű megfigyelési rendszer.

 

Az a) és a d) pontokban említett rendszerek fogják biztosítani az adatvédelem, valamint a munkajog terén hatályos uniós és nemzeti jogszabályok, a személyeknek az őket ábrázoló képek felhasználásának ellenőrzéséhez való jogának, illetve az érintett tengerészeknek a magánélet tiszteletben tartásához való jogának betartását.

3. A halászhajóra felszerelt elektronikus távellenőrzési rendszereknek teljesen automatikusan kell működniük, és nem tehetik lehetővé hamis helymeghatározási adatok bevitelét vagy küldését, illetve manuális felülírását.

3. Az e cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett távellenőrzési rendszerek módozatainak kialakítása céljából a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 119a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alábbiakra vonatkozóan:

 

(a) az ilyen elektronikus távellenőrzési rendszerek feltételeinek és közös kritériumainak kialakítása;

 

(b) az ilyen elektronikus távellenőrzési rendszerek által rögzítendő és feldolgozandó adatok, és az adatok megőrzésének időtartama.

 

4. A tagállamok biztosítják, hogy legyen technikai kapacitásuk az elektronikus távellenőrzési rendszer által szolgáltatott információk elemzésére és hatékony felhasználására.

4. A tagállamok biztosítják, hogy legyen technikai és emberi erőforrásuk a halászati tevékenységek és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek, többek között a fogás feldolgozására vonatkozó adatok elemzésére és hatékony felhasználására.

5. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 119a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alábbiakra vonatkozóan:

 

a) az elektronikus távellenőrzési rendszerek által rögzítendő és feldolgozandó adatok;

 

b) a parancsnokok elektronikus távellenőrzési rendszerekkel kapcsolatos kötelezettségei;

 

c) az elektronikus távellenőrzési rendszerek műszaki meghibásodása vagy üzemképtelensége esetén meghozandó intézkedések;

 

d) a tagállamok elektronikus távellenőrzési rendszerek használatára vonatkozó jelentéstételi kötelezettségei.

 

6. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén részletes szabályokat határoz meg a következők vonatkozásában:

 

a) az elektronikus távellenőrzési rendszerekkel kapcsolatos követelmények;

 

b) az elektronikus távellenőrzési rendszerekre vonatkozó előírások;

 

c) a lobogó szerinti tagállam ellenőrző intézkedései;

 

d) a Bizottságnak az elektronikus távellenőrzési rendszerek adataihoz való hozzáférése.

 

Ezeket a végrehajtási aktusokat a 119. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálati eljárásnak megfelelően kell elfogadni.”

 

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

1224/2009/EK rendelet

49 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„49a. cikk

„49a. cikk

A minimális védelmi referenciaméretek alatti fogások elkülönített tárolása

A minimális védelmi referenciaméretek alatti fogások tárolása

1. Az uniós halászhajók fedélzetén tartott valamennyi, az alkalmazandó minimális védelmi referenciaméret alatti fogást oly módon kell állományonként külön ládákba, rekeszekbe vagy tartályokba helyezni, hogy azok megkülönböztethetőek legyenek a többi ládától, rekesztől vagy tartálytól.

1. Az uniós halászhajók fedélzetén tartott valamennyi, az alkalmazandó minimális védelmi referenciaméret alatti fogást oly módon kell ládákba, rekeszekbe vagy tartályokba helyezni, hogy azok megkülönböztethetőek legyenek a többi ládától, rekesztől vagy tartálytól.

2. Tilos az uniós halászhajók fedélzetén az alkalmazandó minimális védelmi referenciaméret alatti fogásokból bármilyen mennyiséget ládákban, rekeszekben vagy tartályokban más halászati termékkel együtt tárolni.

2. Tilos az uniós halászhajók fedélzetén az alkalmazandó minimális védelmi referenciaméret alatti fogásokból bármilyen mennyiséget ládákban, rekeszekben vagy tartályokban más halászati termékkel együtt tárolni.

3. A (2) és (3) bekezdés nem alkalmazandó:

3. Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó:

amennyiben a fogások 80 %-ot meghaladó arányban nem emberi fogyasztásra szánt norvég tőkehalat és homoki angolnát, illetve a következő fajok közül egyet vagy többet tartalmaznak:

a) amennyiben a fogások 80 %-ot meghaladó arányban egy vagy több nyílt tengeri fajt vagy ipari célból halászott fajt tartalmaznak, az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak szerint;

 

b) 12 méter teljes hosszúságnál kisebb halászhajók esetében.

– makréla,

 

– hering

 

– fattyúmakréla,

 

– kék puhatőkehal,

 

– disznófejű hal,

 

– szardella,

 

– ezüstlazac,

 

– szardínia,

 

– spratt

 

– 12 méter teljes hosszúságnál kisebb halászhajók esetében, ha a minimális védelmi referenciaméret alatti fogások szétválogatása, mérése és hajónaplóban való rögzítése megtörtént.

 

4. A (3) bekezdésben említett esetek tekintetében a tagállamok mintavétellel ellenőrzik a fogás összetételét.”

4. A (3) bekezdésben említett esetek tekintetében a tagállamok mintavétellel ellenőrzik a fogás összetételét.”

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)

1224/2009/EK rendelet

59 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a) Az 59. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(3a) Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (11) bekezdésétől eltérve a 12 méter teljes hosszúságnál kisebb halászhajók által fogott, a minimális védelmi referenciaméret alatti fogásokat 30kg-ig el lehet adni helyi regisztrált vásárlóknak vagy termelői szervezeteknek azonnali emberi fogyasztásra.”

Indokolás

A méreten aluli halak nagyon kis mennyisége (pl. 30 kg) eladásának tilalma alóli kivétellel a kisüzemi part menti halászatok elkerülhetik a költséges kifogási rendszerek használatát.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

1224/2009/EK rendelet

119 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 25a. cikk (5) bekezdésében említett felhatalmazás határozatlan időre szól.

(2) A Bizottság számára adott, a 25a. cikk (5) bekezdésében említett felhatalmazás a [...]*-tól/től számított öt évre szól.

 

_____________

 

*HL: Kérjük, illesszék be e rendelet hatályba lépésének dátumát.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A (2) bekezdéstől eltérve a 7. cikk 15. és 16. pontja 2017. január 1-jétől alkalmazandó.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet

850/98/EK rendelet

XII melléklet

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A XII. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

(1) A 850/98/EK rendelet XII. mellékletében a „legkisebb méret” kifejezés helyébe a „minimális védelmi referenciaméretek” kifejezés lép.

[…]

 

Indokolás

Meg kell akadályozni az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke és a technikai intézkedésekre vonatkozó szabályozás közötti lehetséges jogszabályi következetlenséget, az utóbbi mélyreható megváltoztatása nélkül.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet

2187/2005/EK rendelet

IV melléklet

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A IV. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

(1) A 2187/2005/EK rendelet IV. mellékletében a „legkisebb méret” kifejezés helyébe a „minimális védelmi referenciaméretek” kifejezés lép.

[…]

 

Indokolás

A cél az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke és a balti-tengeri technikai intézkedésekre vonatkozó szabályozás közötti lehetséges jogszabályi következetlenség megakadályozása, az utóbbi mélyreható megváltoztatása nélkül.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet

1967/2006/EK rendelet

III melléklet

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az 1967/2006/EK rendelet III. melléklete helyébe a következő szöveg lép:

(1) Az 1967/2006/EK rendelet III. mellékletében a „legkisebb méret” kifejezés helyébe a „minimális védelmi referenciaméretek” kifejezés lép.

[…]

 

Indokolás

A cél az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke és a földközi-tengeri technikai intézkedésekre vonatkozó szabályozás közötti lehetséges jogszabályi következetlenség megakadályozása, az utóbbi mélyreható megváltoztatása nélkül.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

A közös halászati politika a jogalkotó által a korábbi jogalkotási ciklus során elfogadott reformja alapvető változásokat eszközöl a halászatot érintő szabályok vonatkozásában. Nevezetesen a közös halászati politika alaprendeletének 15. cikke kirakodási kötelezettséget ír elő valamennyi fogás vonatkozásában. Ez a kötelezettség fokozatosan, 2015 és 2019 között lép majd hatályba.

Következésképpen a halászoknak ki kell majd rakodniuk a járulékos, nem forgalmazható fogásokat akár kvóta hiányában, akár a kifogott példányok minimális védelmi referenciaméret alatti mérete okán.

Mivel a szóban forgó kirakodási kötelezettség ellentmond több, jelenleg hatályos európai rendeletnek, a Bizottság egy ún. gyűjtőrendeletet javasolt, melynek célja hét rendelet párhuzamos módosítása annak érdekében, hogy azok összeegyeztethetők legyenek a közös halászati politika alaprendelete 15. cikkében foglaltakkal. A jelenlegi szabályok értelmében a halászoknak a nem forgalmazható fogásokat vissza kell dobniuk a tengerbe. Ezért helyénvaló az ezen előírás és a kirakodási kötelezettség között kialakult ellentmondás feloldása.

A gyűjtőrendelet által módosított rendeletek az alábbiak:

•   a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló 850/98/EK tanácsi rendelet;

•   a Balti-tenger, a Bæltek és az Øresund halászati erőforrásainak technikai intézkedések révén történő védelméről szóló 2187/2005/EK tanácsi rendelet;

•    a földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről szóló 1967/2006/EK tanácsi rendelet;

•    a balti-tengeri tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról 1098/2007/EK tanácsi rendelet;

•    az Ír-tenger tekintetében (ICES VIIa körzet) a közönségestőkehal-állomány helyreállítását célzó, 2002-ben alkalmazandó intézkedések megállapításáról szóló 254/2002/EK tanácsi rendelet;

•    a mélytengeri állományok halászatára vonatkozó különleges hozzáférési követelmények és kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 2347/2002/EK tanácsi rendelet; és

•   a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 1224/2009/EK tanácsi rendelet.

Az előadó úgy véli, hogy a gyűjtőrendelet által bevezetett módosításoknak a kirakodási kötelezettségnek kizárólag azon halászatok esetében történő végrehajtására kell korlátozódniuk, amelyek 2015. január 1-jén a kirakodási kötelezettség hatálya alá esnek, azaz:

•   kisméretű nyílt tengeri fajok, azaz makréla, hering, fattyúmakréla, kék puha tőkehal, disznófejű hal, szardella, ezüstlazac, szardínia és spratt halászata;

•   nagyméretű nyílt tengeri fajok, azaz kékúszójú tonhal, kardhal, fehér tonhal, nagyszemű tonhal, kormos és fehér marlin halászata;

•   ipari célból halászott halfajok, többek között kapellán, homoki angolna és norvég tőkehal halászata;

•   balti-tengeri lazac halászatai;

•   a balti-tengeri halászati tevékenységet meghatározó egyéb, a fentiekben fel nem sorolt fajok.

Az előadó úgy véli, hogy a 2015 után a kirakodási kötelezettség alá eső halászatokra vonatkozó jogszabályi kiigazítást később kell végrehajtani, a technikai intézkedéseknek a Bizottság által a következő hónapokban benyújtandó új keretével összhangban. A gyűjtőrendeletnek ezért csak a 2015-ben érintett halászatok kirakodási kötelezettsége végrehajtásának sürgős problémájával kell foglalkoznia. Az előadó ezért a többi halászathoz kapcsolódó rendelkezés törlését javasolja. Kiemeli, hogy a 2015-ös tesztév lesz a kirakodási kötelezettség végrehajtása következményeinek értékelésére.

Az előadó többek között megállapítja, hogy a Bizottság által javasolt bizonyos módosítások túlmutatnak a kirakodási kötelezettséggel való egyszerű kiigazításon. Az alábbi módosítások törlését javasolja tehát, amelyek a technikai intézkedéseket vagy az ellenőrzést érintik, és nem a kirakodási kötelezettséggel való jogi megfelelést:

•   a 850/98/EK rendelet 15. cikke és a 2187/2005/EK rendelet 12. cikke: a halászhajók parancsnokai számára az elegendő kvótával való rendelkezést előíró rendelkezések törlése, amelyek nagyon elnagyoltak, és lehetetlen őket végrehajtani.

•   az 1224/2009/EK rendelet 14. cikke: a halászati napló tartalmához kapcsolódó módosítás nem köthető a kirakodási kötelezettséghez. Indokolt a jelenlegi előírások megőrzése.

•   az 1224/2009/EK rendelet 25a. cikke: az előadó az elektronikus távellenőrzési rendszerről szóló cikk egyszerűsítését javasolja, emlékeztetve arra, hogy a tagállamok felelősek az ellenőrzésért, ezért szabadon megválaszthatják annak mikéntjét. A gyűjtőrendeletnek nem kell általánosítania az elektronikus távellenőrzést.

•   az 1224/2009/EK rendelet 49a. cikke: az előadó azt javasolja, hogy töröljék el azt a kötelezettséget, hogy valamennyi, az alkalmazandó minimális védelmi referenciaméret alatti fogást állományonként külön ládákban kell tárolni. A halászok számára előírt bonyolult eljárás mellett ez a rendelkezés nem szükséges a kirakodási kötelezettség megfelelő végrehajtásához.

A Bizottság többek között azt javasolja, hogy a kirakodási kötelezettség be nem tartását adják hozzá a szabályoknak az 1224/2009/EK rendeletben felsorolt súlyos megsértésének a listájához, és következésképp alkalmazzák az engedélyt e megsértés esetén. Az előadó nem ellenzi ezt az álláspontot, de javasolja, hogy 2019 végéig fokozatosan hajtsák azt végre, hogy a halászatok alkalmazkodhassanak hozzá.

Végezetül, az előadó úgy véli, hogy a Bizottság javaslata nem teszi lehetővé a kirakodási kötelezettség bizonyos nem kívánatos hatásainak elkerülését. Különösen aggódik azon lehetőség miatt, hogy kialakul a fiatal tengeri élőlények párhuzamos piaca, amelyet a jelenlegi keretek közt lehetetlen ellenőrizni. Javasolja ezért, hogy ebben a tekintetben erősítsék meg a termelői szervezetek felelősségét a termelési és értékesítési tervek keretében.


ELJÁRÁS

Cím

A fogások kirakodására vonatkozó kötelezettség

Hivatkozások

COM(2013)0889 – C7-0465/2013 – 2013/0436(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

17.12.2013

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

13.1.2014

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ENVI

14.7.2014

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Alain Cadec

22.7.2014

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

3.9.2014

16.10.2014

 

 

Az elfogadás dátuma

3.12.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

4

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Mike Hookem, Francisco José Millán Mon

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Matt Carthy

Benyújtás dátuma

11.12.2014

Jogi nyilatkozat