Postupak : 2012/0288(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0025/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0025/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 4
CRE 28/04/2015 - 4

Glasovanja :

PV 28/04/2015 - 7.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0100

PREPORUKA ZA DRUGO ČITANJE     ***II
PDF 953kWORD 766k
26.2.2015
PE 544.412v02-00 A8-0025/2015

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 98/70/EZ o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive 2009/28/EZ o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora

(10710/2/2014 – C8‑0004/2014 – 2012/0288(COD))

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Izvjestitelj: Nils Torvalds

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 EXPLANATORY STATEMENT
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 98/70/EZ o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive 2009/28/EZ o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora

(10710/2/2014 – C8‑0004/2014 – 2012/0288(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (10710/2/2014 – C8‑0004/2015),

–       uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju(1) o prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2012)0595),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir članak 69. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0025/2015),

1.      usvaja sljedeće stajalište u drugom čitanju;

2.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Stajalište Vijeća

Uvodna izjava 1.

Stajalište Vijeća

Izmjena

(1) Na temelju članka 3. stavka 4. Direktive 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća3 svaka država članica osigurava da udio energije iz obnovljivih izvora u svim oblicima prometa 2020. predstavlja najmanje 10 % konačne potrošnje energije u prometu u toj državi članici. Miješanje biogoriva jedna je od metoda dostupnih državama članicama za ostvarenje tog cilja te se očekuje da će ona najviše doprinijeti tom cilju.

(1) Na temelju članka 3. stavka 4. Direktive 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća3 svaka država članica osigurava da udio energije iz obnovljivih izvora u svim oblicima prometa 2020. predstavlja najmanje 10 % konačne potrošnje energije u prometu u toj državi članici. Miješanje biogoriva jedna je od metoda dostupnih državama članicama za ostvarenje tog cilja te se očekuje da će ona najviše doprinijeti tom cilju. Druge metode za ostvarenje tog cilja su smanjenje potrošnje energije, koje je nužno jer će obvezni ciljni postotak za energiju iz obnovljivih izvora vjerojatno biti sve teže trajno postići ako ukupna potražnja za energijom u prometu bude i dalje rasla, te korištenje električnom energijom iz obnovljivih izvora energije.

__________________

__________________

3 Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (SL L 140, 5.6.2009., str. 16.).

3 Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (SL L 140, 5.6.2009., str. 16.).

Amandman  2

Stajalište Vijeća

Uvodna izjava 3.a (nova)

Stajalište Vijeća

Izmjena

 

(3a) Iako se Direktiva 98/70/EZ i Direktiva 2009/28/EZ odnose na „biogoriva i tekuća biogoriva”, njihove se odredbe, uključujući relevantne kriterije održivosti, odnose na sva u njima definirana obnovljiva goriva.

Amandman  3

Stajalište Vijeća

Uvodna izjava 4.

Stajalište Vijeća

Izmjena

(4) Kada se pašnjaci ili poljoprivredne površine prethodno predviđeni za opskrbu tržišta prehrambenih proizvoda i hrane za životinje pretvaraju u površine za proizvodnju biogoriva, potražnja za drugim proizvodima, koja nema veze s gorivom, i dalje će trebati biti zadovoljena, bilo intenziviranjem postojeće proizvodnje bilo pretvaranjem drugih nepoljoprivrednih površina u površine za poljoprivrednu proizvodnju. U potonjem slučaju radi se o neizravnoj promjeni uporabe zemljišta, a kada to uključuje prenamjenu zemljišta s velikim zalihama ugljika može doći do znatnih emisija stakleničkih plinova. Stoga bi direktive 98/70/EZ i 2009/28/EZ trebalo izmijeniti kako bi se u njih uključile odredbe za rješavanje problema neizravne promjene uporabe zemljišta s obzirom na to da trenutačna proizvodnja biogoriva većim dijelom počiva na kulturama s postojećih poljoprivrednih površina.

(4) Kada se pašnjaci ili poljoprivredne površine prethodno predviđeni za opskrbu tržišta prehrambenih proizvoda, hrane za životinje i proivodnje vlakana pretvaraju u površine za proizvodnju biogoriva, potražnja za drugim proizvodima, koja nema veze s gorivom, i dalje će trebati biti zadovoljena, bilo intenziviranjem postojeće proizvodnje, bilo pretvaranjem nepoljoprivrednih površina u površine za poljoprivrednu proizvodnju. U potonjem slučaju radi se o neizravnoj promjeni uporabe zemljišta, a kada to uključuje prenamjenu zemljišta s velikim zalihama ugljika može doći do znatnih emisija stakleničkih plinova. Stoga bi direktive 98/70/EZ i 2009/28/EZ trebalo izmijeniti kako bi se u njih uključile odredbe za rješavanje problema neizravne promjene uporabe zemljišta s obzirom na to da trenutačna proizvodnja biogoriva većim dijelom počiva na kulturama s postojećih poljoprivrednih površina. U odredbama za rješavanje problema utjecaja neizravne promjene uporabe zemljišta na emisije stakleničkih plinova trebalo bi uzeti u obzir nužnost zaštite postojećih ulaganja.

Amandman  4

Stajalište Vijeća

Uvodna izjava 5.

Stajalište Vijeća

Izmjena

(5) Prema predviđanjima o potražnji biogoriva koja su dostavile države članice te procjenama o emisijama plinova u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta za različite sirovine za proizvodnju biogoriva, izgledno je da su emisije stakleničkih plinova u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta znatne te bi mogle dovesti do poništenja nekih ili svih ušteda emisija stakleničkih plinova pojedinih biogoriva. Razlog tomu je činjenica što se očekuje da će gotovo sva proizvodnja biogoriva u 2020. dolaziti od kultura koje se uzgajaju na površinama koje bi se mogle koristiti za svrhe tržišta prehrambenih proizvoda ili hrane za životinje. Kako bi se smanjile takve emisije, primjereno je na odgovarajući način razlikovati različite skupine kultura kao što su uljarice, šećerne kulture i žitarice te druge kulture bogate škrobom.

 

(5) Prema predviđanjima o potražnji biogoriva koja su dostavile države članice te procjenama o emisijama plinova u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta za različite sirovine za proizvodnju biogoriva, emisije stakleničkih plinova u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta znatne su te bi mogle dovesti do poništenja nekih ili svih ušteda emisija stakleničkih plinova pojedinih biogoriva. Razlog tomu je činjenica što se očekuje da će gotovo sva proizvodnja biogoriva u 2020. dolaziti od kultura koje se uzgajaju na površinama koje bi se mogle koristiti za svrhe tržišta prehrambenih proizvoda ili hrane za životinje. Kako bi se smanjile takve emisije, primjereno je na odgovarajući način razlikovati različite skupine kultura kao što su uljarice, šećerne kulture i žitarice te druge kulture bogate škrobom. Nadalje, potrebno je ohrabrivati istraživanja i razvoj novih, naprednih sektora za biogoriva koja se ne natječu sa sektorima za uzgoj prehrambenih usjeva te nadalje proučiti utjecaj različitih skupina usjeva na izravnu i neizravnu promjenu uporabe zemljišta.

Amandman  5

Stajalište Vijeća

Uvodna izjava 7.

Stajalište Vijeća

Izmjena

(7) Izgledno je da će tekuća obnovljiva goriva biti potrebna u sektoru prometa kako bi se smanjile emisije stakleničkih plinova u tom sektoru. Napredna biogoriva, poput onih proizvedenih od otpada i algi, omogućuju velike uštede emisija stakleničkih plinova s niskim rizikom pojave neizravne promjene uporabe zemljišta te ne predstavljaju izravnu prijetnju poljoprivrednom zemljištu koje se koristi za svrhe tržišta prehrambenih proizvoda i hrane za životinje. Stoga je primjereno potaknuti veću proizvodnju tih naprednih biogoriva jer ona trenutačno na tržištu nisu dostupna u velikim količinama, djelomično zbog toga što se za javne subvencije natječu s ustaljenim tehnologijama proizvodnje biogoriva na temelju prehrambenih kultura. Svaka bi država članica trebala promicati potrošnju tih naprednih biogoriva, postavljanjem pravno neobvezujućih podciljeva na nacionalnoj razini u okviru obveze osiguravanja da udio energije iz obnovljivih izvora energije u svim oblicima prometa u 2020. predstavlja najmanje 10 % njihove konačne potrošnje energije u prometu u toj državi članici. Također je prikladno da države članice sastave objedinjeno izvješće o svojim postignućima u ostvarenju tih nacionalnih podciljeva u 2020. koje bi trebalo objaviti kako bi se procijenila učinkovitost mjera uvedenih ovom Direktivom o smanjenju rizika emisija stakleničkih plinova u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta promoviranjem naprednih biogoriva. Očekuje se da će ta napredna biogoriva i njihova promocija i dalje igrati važnu ulogu u dekarbonizaciji prometa te razvoju niskougljičnih prometnih tehnologija i nakon tog datuma.

(7) Izgledno je da će tekuća obnovljiva goriva biti potrebna u sektoru prometa kako bi se smanjile emisije stakleničkih plinova u tom sektoru. Napredna biogoriva, poput onih proizvedenih od otpada i algi, omogućuju velike uštede emisija stakleničkih plinova s niskim rizikom pojave neizravne promjene uporabe zemljišta te ne predstavljaju izravnu prijetnju poljoprivrednom zemljištu koje se koristi za svrhe tržišta prehrambenih proizvoda i hrane za životinje. Treba potaknuti veće istraživanje, razvoj i proizvodnju tih naprednih biogoriva jer ona trenutačno na tržištu nisu dostupna u velikim količinama, djelomično zbog toga što se za javne subvencije natječu s ustaljenim tehnologijama proizvodnje biogoriva na temelju prehrambenih kultura. Stoga je primjereno postaviti konkretan podcilj za potrošnju tih naprednih biogoriva u okviru obveze osiguravanja da udio energije iz obnovljivih izvora energije u svim oblicima prometa u 2020. predstavlja najmanje 10 % njihove konačne potrošnje energije u prometu u toj državi članici. Također je prikladno da države članice izvješćuju o svojim postignućima u ostvarenju tog nacionalnog podcilja u 2020. kako bi se procijenila učinkovitost mjera uvedenih ovom Direktivom o smanjenju rizika emisija stakleničkih plinova u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta promoviranjem naprednih biogoriva. Očekuje se da će ta napredna biogoriva s malim utjecajem na neizravnu promjenu uporabe zemljišta i velikim ukupnim uštedama na emisijama stakleničkih plinova i dalje igrati važnu ulogu u dekarbonizaciji prometa te razvoju niskougljičnih prometnih tehnologija i nakon 2020.

Amandman  6

Stajalište Vijeća

Uvodna izjava 7.a (nova)

Stajalište Vijeća

Izmjena

 

(7a) U svojim zaključcima od 23. i 24. listopada 2014. Europsko je vijeće naglasilo važnost smanjenja emisija stakleničkih plinova i rizika povezanih s ovisnošću o fosilnim gorivima u prometnom sektoru u okviru klimatske i energetske politike do 2030. te je pozvalo Komisiju da ispita instrumente i mjere za sveobuhvatan i tehnološki neutralan pristup promicanju smanjenja emisija i energetske učinkovitosti u prometu, prijevozu na električni pogon i obnovljivim izvorima energije u prometu i nakon 2020.

Amandman  7

Stajalište Vijeća

Uvodna izjava 7.b (nova)

Stajalište Vijeća

Izmjena

 

(7b) Dosljednost između Direktive 98/70/EZ, Direktive 2009/28/EZ i zakonodavstva na drugim područjima politike Unije potrebno je poboljšati kako bi se iskoristile sinergije i poboljšala pravna sigurnost. Definicije otpada i ostataka iz Direktive 98/70/EZ i Direktive 2009/28/EZ trebale bi se uskladiti s onima utvrđenim u Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a. Tokovi otpada i ostataka navedeni u Direktivi 98/70/EZ i Direktivi 2009/28/EZ trebali bi biti bolje označeni pomoću kodova otpada u Europskom katalogu otpada utvrđenom Odlukom Komisije 2000/532/EZ1b kako bi se nadležnim tijelima država članica olakšala primjena tih direktiva. Promicanje biogoriva i tekućih biogoriva u skladu s Direktivom 98/70/EZ i Direktivom 2009/28/EZ trebalo bi biti usklađeno s ciljevima i svrhom Direktive 2008/98/EZ. Kako bi se ostvario cilj Unije o društvu koje reciklira, hijerarhija otpada utvrđena člankom 4. Direktive 2008/98/EZ trebala bi se u potpunosti provesti. Kako bi se to omogućilo, upotreba otpada i ostataka za proizvodnju biogoriva i tekućih biogoriva trebala bi postati dio planova za upravljanje otpadom i programa za sprječavanje otpada država članica u skladu s poglavljem V. Direktive 2008/98/EZ. Primjena Direktive 98/70/EZ i Direktive 2009/28/EZ ne bi trebala ugroziti potpunu provedbu Direktive 2008/98/EZ.

 

_______________

 

1a Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih Direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.)

 

1b Odluka Komisije od 3. svibnja 2000. kojom se zamjenjuje Odluku 94/3/EZ o popisu otpada u skladu s člankom 1. točkom (a) Direktive Vijeća 75/442/EEZ o otpadu i Odluku Vijeća 94/904/EZ o utvrđivanju popisa opasnog otpada u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 1147) (SL L 226, 6.9.2000., str. 3.).

Amandman  8

Stajalište Vijeća

Uvodna izjava 8.

Stajalište Vijeća

Izmjena

(8) Razlike u procijenjenim emisijama u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta proizlaze iz različitih unosa podataka i ključnih pretpostavki o poljoprivrednom razvoju poput trendova u poljoprivrednim prinosima i produktivnosti, dodjeli suproizvoda i zapaženim stopama globalne promjene uporabe zemljišta i krčenja šuma koji nisu pod nadzorom proizvođača biogoriva. Iako se većina sirovina za proizvodnju biogoriva proizvodi u Uniji, procijenjene emisije u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta uglavnom se očekuju izvan Unije, u područjima gdje će se najvjerojatnije ostvariti dodatna proizvodnja uz najniže troškove. Posebno, pretpostavke s obzirom na prenamjenu tropskih šuma i isušivanje tresetnog zemljišta izvan Unije snažno utječe na procijenjene emisije u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta povezane s proizvodnjom biodizela iz uljarica, i kao takvi najvažnije je osigurati da se ti podaci i pretpostavke preispitaju u skladu s najnovijim raspoloživim informacijama o prenamjeni tla i krčenju šuma, uključujući prijenos svakog napretka postignutog u tim područjima u okviru postojećih međunarodnih programa.

(8) Razlike u procijenjenim emisijama u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta proizlaze iz različitih unosa podataka i ključnih pretpostavki o poljoprivrednom razvoju poput trendova u poljoprivrednim prinosima i produktivnosti, dodjeli suproizvoda i zapaženim stopama globalne promjene uporabe zemljišta i krčenja šuma koji nisu pod nadzorom proizvođača biogoriva. Važno je osigurati da se ti podaci i pretpostavke preispitaju u skladu s najnovijim raspoloživim znanstvenim informacijama o prenamjeni tla i krčenju šuma, uključujući prijenos svakog napretka postignutog u tim područjima u okviru postojećih međunarodnih programa. Komisija bi stoga trebala preispitati metodologiju procjene faktora emisije kod prenamjene zemljišta iz Priloga V. Direktivi 98/70/EZ i Priloga VIII. Direktivi 2009/28/EZ u svjetlu prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku. S tim ciljem te uz jamstvo najnovijih dostupnih znanstvenih dokaza, Komisija bi trebala razmotriti mogućnost revizije predloženih faktora neizravne promjene uporabe zemljišta po skupinama kultura i uvođenje faktora na daljnjim razinama raščlambe te uključivanje dodatnih vrijednosti ako sirovine za uzgoj novih biogoriva dospiju na tržište.

Amandman  9

Stajalište Vijeća

Uvodna izjava 9.

Stajalište Vijeća

Izmjena

(9) Kako bi se osigurala dugoročna konkurentnost bioindustrija te u skladu s Komunikacijom Komisije od 13. veljače 2012. pod nazivom „Inovacijama do održivog rasta: biogospodarstvo za Europu” i Komunikacijom Komisije od 20. rujna 2011. pod nazivom „Plan za Europu učinkovitih resursa”, kojima se promiču integrirane i raznolike biorafinerije diljem Europe, trebalo bi odrediti pojačane mjere na temelju Direktive 2009/28/EZ na način da se prednost daje korištenju biomase kao sirovine koja nema veliku gospodarsku vrijednost za druge uporabe osim uporabe u proizvodnji biogoriva.

(9) Kako bi se zajamčila dugoročna konkurentnost bioindustrija te u skladu s Komunikacijom iz 2012. pod nazivom „Inovacijama do održivog rasta: biogospodarstvo za Europu” i „Plan za Europu učinkovitih resursa”, kojima se promiču integrirane i raznolike biorafinerije diljem Europe, trebalo bi odrediti pojačane mjere na temelju Direktive 2009/28/EZ na način da se prednost daje korištenju biomase kao sirovine koja nema veliku gospodarsku vrijednost za druge uporabe osim uporabe u proizvodnji biogoriva ili koja ne utječe na okoliš tako da ugrožava lokalne ekosustave oduzimanjem zemljišta i vode prehrambenim kulturama.

Amandman  10

Stajalište Vijeća

Uvodna izjava 10.

Stajalište Vijeća

Izmjena

(10) Češće korištenje električne energije iz obnovljivih izvora jest način suočavanja s brojnim izazovima u sektoru prometa, kao i u drugim energetskim sektorima. Stoga je prikladno predvidjeti dodatne mjere za poticanje korištenja električne energije iz obnovljivih izvora u sektoru prometa te povisiti faktore množenja za izračunavanje doprinosa električne energije iz obnovljivih izvora koja se koristi u elektrificiranom željezničkom prometu i koju koriste električna cestovna vozila kako bi se potaklo njihovo korištenje i probijanje na tržište.

(10) Češće korištenje električne energije iz obnovljivih izvora jest način suočavanja s brojnim izazovima u sektoru prometa, kao i u drugim energetskim sektorima. Stoga je prikladno predvidjeti dodatne mjere za poticanje korištenja električne energije iz obnovljivih izvora u sektoru prometa. Nadalje treba poticati mjere za energetsku učinkovitost i uštedu energije u sektoru prijevoza.

Amandman  11

Stajalište Vijeća

Uvodna izjava 13.

Stajalište Vijeća

Izmjena

(13) U svrhu pripreme za prelazak na napredna biogoriva i minimiziranja cjelokupnih učinaka neizravne promjene uporabe zemljišta u razdoblju do 2020., prikladno je ograničiti količinu biogoriva i tekućih biogoriva proizvedenih iz prehrambenih kultura kako je određeno u dijelu A Priloga VIII. Direktivi 2009/28/EZ te dijelu A Priloga V. Direktivi 98/70/EZ koja se mogu smatrati dijelom ciljeva određenih u Direktivi 2009/28/EZ, bez ograničavanja cjelokupnog korištenja takvih biogoriva i tekućih biogoriva.

(13) U svrhu pripreme za prelazak na napredna biogoriva i minimiziranja cjelokupnih učinaka neizravne promjene uporabe zemljišta u razdoblju do 2020. i kasnije, prikladno je ograničiti količinu biogoriva i tekućih biogoriva proizvedenih iz prehrambenih kultura kako je određeno u dijelu A Priloga VIII. Direktivi 2009/28/EZ te dijelu A Priloga V. Direktivi 98/70/EZ koja se mogu smatrati dijelom ciljeva određenih u Direktivi 2009/28/EZ, bez ograničavanja cjelokupnog korištenja takvih biogoriva i tekućih biogoriva.

Amandman  12

Stajalište Vijeća

Uvodna izjava 15.

Stajalište Vijeća

Izmjena

(15) Procijenjene emisije u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta Komisija bi trebala uključiti u postupak izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova iz biogoriva na temelju direktiva 98/70/EZ i 2009/28/EZ. Biogorivima proizvedenima od sirovina koja ne uzrokuju dodatnu potražnju za zemljištem, poput onih proizvedenih od otpadnih sirovina, trebalo bi dodijeliti emisijski faktor nula.

(15) Procijenjene emisije povezane s neizravnom promjenom uporabe zemljišta trebale bi se ubrojiti u cilj o smanjenju emisija stakleničkih plinova tijekom cijelog životnog ciklusa iz Direktive 98/70/EZ kako bi se osigurali poticaji za biogoriva s niskim učinkom na neizravnu promjenu uporabe zemljišta te točnost i kredibilitet tog cilja. Procijenjene emisije povezane s neizravnom promjenom uporabe zemljišta trebaju se također uključiti u izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova iz biogoriva na temelju Direktiva 98/70/EZ i 2009/28/EZ. Biogorivima proizvedenima od sirovina koja ne uzrokuju dodatnu potražnju za zemljištem, poput onih proizvedenih od otpadnih sirovina, trebalo bi dodijeliti emisijski faktor nula. Komisija bi na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih dokaza trebala periodički preispitivati metodologiju za procjenu emisija stakleničkih plinova zbog neizravne promjene uporabe zemljišta povezanih s proizvodnjom biogoriva i tekućih biogoriva.

Amandman  13

Stajalište Vijeća

Uvodna izjava 15.a (nova)

Stajalište Vijeća

Izmjena

 

(15a) Uporaba zemljišta za uzgoj sirovina za biogorivo ne bi trebala dovesti do raseljavanja lokalnih i autohtonih zajednica. Stoga se trebaju uvesti posebne mjere kako bi se zaštitilo zemljišta autohtonih zajednica.

Amandman  14

Stajalište Vijeća

Uvodna izjava 15.b (nova)

Stajalište Vijeća

Izmjena

 

(15b) Članak 7.d stavak 8. Direktive 98/70/EZ i članak 19. stavak 8. Direktive 2009/28/EZ sadrže odredbe za poticanje uzgoja biogoriva na jako degradiranom i teško kontaminiranom zemljištu kao privremene mjere za ublažavanje neizravne promjene uporabe zemljišta. Te odredbe više nisu prikladne u trenutnom obliku i treba ih uključiti u pristup utvrđen u ovoj Direktivi kako bi se osiguralo da sve radnje za smanjivanje emisija zbog posrednih promjena uporabe zemljišta budu usklađene.

Amandman  15

Stajalište Vijeća

Uvodna izjava 16.

Stajalište Vijeća

Izmjena

(16) Povećanja prinosa u poljoprivrednim sektorima zbog pojačanog istraživanja, tehnološki razvoj i prijenos znanja u većoj mjeri koji bi bili prevagnuli da nije bilo programa za promicanje produktivnosti za biogoriva koja se temelje na kulturama za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje, kao i uzgajanje drugog godišnjeg usjeva na područjima koja prethodno nisu korištena za uzgajanje drugog godišnjeg usjeva, mogu doprinijeti ublažavanju neizravne promjene uporabe zemljišta. U mjeri u kojoj konačno ublažavanje učinka neizravne promjene uporabe zemljišta na nacionalnoj razini ili razini projekta može biti kvantificirano, mjere uvedene ovom Direktivom mogle bi odraziti takva poboljšanja produktivnosti kako u smanjenim procijenjenim vrijednostima emisija neizravne promjene uporabe zemljišta tako i u doprinosu biogoriva koje se temelji na kulturama za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje prema udjelu energije iz obnovljivih izvora u prometu koji treba postići u 2020.

(16) Povećanja prinosa u poljoprivrednim sektorima iznad razina koje bi prevladale da nije bilo programa za promicanje produktivnosti za biogoriva koja se temelje na kulturama za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje, ili kada se proizvodnja biogoriva odvija na zemljištu gdje je došlo do izravne promjene uporabe zemljišta bez značajnih negativnih učinaka na prethodno postojeće usluge ekosustava koje je to zemljište pružalo, uključujući zaštitu zaliha ugljika i biološku raznolikost, mogla bi u određenim slučajevima doprinijeti ublažavanju neizravne promjene uporabe zemljišta i šire od učinaka koji su već obuhvaćeni postojećim modeliranjem neizravne promjene uporabe zemljišta. Komisija bi trebla procijeniti mogućnost uspostave kriterija za identifikaciju i certificiranje biogoriva i tekućih biogoriva proizvedenih u sklopu programa kojima se smanjuje premještanje proizvodnje za svrhe koje ne uključuju biogoriva i tekuća biogoriva te u skladu s odgovarajućim kriterijima održivosti.

Amandman  16

Stajalište Vijeća

Uvodna izjava 17.a (nova)

Stajalište Vijeća

Izmjena

 

(17a) Radi ostvarenja cilja za energiju iz obnovljivih izvora u sektoru prijevoza uz istodobno smanjivanje negativnih utjecaja promjene uporabe zemljišta, trebalo bi poticati uporabu obnovljive električne energije, modalnu promjenu, češću uporabu javnog prijevoza i energetsku učinkovitost. Države članice bi stoga, u skladu s Bijelom knjigom o prometu, trebale nastojati povećati energetsku učinkovitost i smanjiti ukupnu potrošnju energije u području prometa podržavajući istodobno ulazak električnih vozila na tržište te primjenu obnovljive električne energije u prometnim sustavima.

Amandman  17

Stajalište Vijeća

Uvodna izjava 19.

Stajalište Vijeća

Izmjena

(19) Iako su biogoriva koja se temelje na kulturama za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje obično povezana s rizicima neizravne promjene uporabe zemljišta, postoje i iznimke. Države članice i Komisija trebale bi poticati razvoj i korištenje programa koji pouzdano mogu dokazati da proizvodnja određenog iznosa sirovina za proizvodnju biogoriva u određenom projektu nije potisnula proizvodnju u druge svrhe. To može biti slučaj, na primjer, kada je proizvodnja biogoriva jednaka iznosu dodatne proizvodnje postignute kroz ulaganja u poboljšanu produktivnost iznad razina koje bi se mogle postići na drugi način ili kada se proizvodnja biogoriva odvija na zemljištu gdje je došlo do izravne promjene uporabe zemljišta bez značajnih negativnih učinaka na prethodno postojeće usluge ekosustava koje je to zemljište pružalo, uključujući zaštitu zaliha ugljika i biološku raznolikost.

Briše se.

Amandman  18

Stajalište Vijeća

Uvodna izjava 23.

Stajalište Vijeća

Izmjena

(23) Kako bi se omogućila prilagodba Direktive 98/70/EZ tehničkom i znanstvenom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a s obzirom na dodavanje procijenjenih tipičnih i zadanih vrijednosti za procese dobivanja biogoriva i prilagodbe dozvoljenih analitičkih metoda, u vezi sa specifikacijama goriva, i dopuštenih odstupanja u tlaku pare za benzin koji sadrži bioetanol.

(23) Kako bi se omogućila prilagodba Direktive 98/70/EZ tehničkom i znanstvenom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u vezi s mehanizmima za nadzor i smanjenje emisija stakleničkih plinova, metodološkim načelima i vrijednostima potrebnim za utvrđivanje jesu li kriteriji održivosti u vezi s biogorivima ispunjeni, kriterijima i geografskim područjima za određivanje travnjaka velike raznolikosti, metodologijom za izračun i izvještavanje o emisijama stakleničkih plinova tijekom životnog vijeka, metodologijom za izračun emisija povezanih s neizravnom promjenom uporabe zemljišta, dopuštenom razinom za sadržaj metalnih aditiva u gorivima, dodavanjem procijenjenih tipičnih i zadanih vrijednosti za procese dobivanja biogoriva i prilagodbom dopuštenih analitičkih metoda za specifikacije goriva i dopuštenih odstupanja u tlaku pare za benzin koji sadrži bioetanol.

Amandman  19

Stajalište Vijeća

Uvodna izjava 24.

Stajalište Vijeća

Izmjena

(24) Kako bi se omogućila prilagodba Direktive 2009/28/EZ tehničkom i znanstvenom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a s obzirom na moguće dodavanje na popis sirovina za proizvodnju biogoriva i goriva čiji bi se doprinos ciljevima iz članka 3. stavka 4. te direktive trebao smatrati dvaput vrednijim od njihove energetske vrijednosti i s obzirom na dodavanje procijenjenih tipičnih i zadanih vrijednosti za procese dobivanja biogoriva i tekućih biogoriva.

(24) Kako bi se omogućila prilagodba Direktive 2009/28/EZ tehničkom i znanstvenom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u vezi s popisom sirovina za proizvodnju biogoriva koje se uzimaju u obzir više puta radi ostvarivanja ciljeva iz članka 3. stavka 4., energetskim sadržajem biogoriva za prijevoz, kriterijima i geografskim područjima za određivanje travnjaka velike biološke raznolikosti, metodologijom za izračun emisija povezanih s promjenom uporabe zemljišta te metodološkim načelima i vrijednostima potrebnim za utvrđivanje jesu li kriteriji održivosti u vezi s biogorivima i tekućim biogorivima ispunjeni.

Amandman  20

Stajalište Vijeća

Uvodna izjava 26.

Stajalište Vijeća

Izmjena

(26) Komisija bi trebala preispitati učinkovitost mjera uvedenih ovom Direktivom, na temelju najboljih i najnovijih dostupnih znanstvenih dokaza, za ograničavanje emisija stakleničkih plinova u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta te za nalaženje načina daljnjeg smanjenja tog učinka.

(26) Komisija bi trebala preispitati učinkovitost mjera uvedenih ovom Direktivom, na temelju najboljih i najnovijih dostupnih znanstvenih dokaza, za ograničavanje emisija stakleničkih plinova u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta te za nalaženje načina daljnjeg smanjenja tog učinka. Komisija bi također trebala preispitati učinkovitost poticaja za biogoriva proizvedena iz sirovina za koje se ne koristi zemljište i utjecaj provedbe ove Direktive na dostupnost resursa drugim sektorima.

Amandman  21

Stajalište Vijeća

Uvodna izjava 26.a (nova)

Stajalište Vijeća

Izmjena

 

(26a) Komisija bi trebala revidirati zakonodavstvo Unije o biogorivima uzimajući u obzir različite političke opcije i isplativost sadašnje politike subvencioniranja za razliku od promicanja ulaganja u istraživanje inovativnih goriva iz obnovljivih izvora. Ta bi revizija trebala uključivati analizu uloge održivih biogoriva i za razdoblje nakon 2020. između ostalog u pogledu dostupnosti sirovina, neizravne promjene uporabe zemljišta, kvalitete zraka, uključujući njezin utjecaj na ljudsko zdravlje, i energetske ovisnosti.

Amandman  22

Stajalište Vijeća

Uvodna izjava 26.b (nova)

Stajalište Vijeća

Izmjena

 

(26b) Važno je da Komisija bez odgode predstavi sveobuhvatan prijedlog ekonomične i tehnološki neutralne politike za razdoblje nakon 2020. kako bi se stvorila dugoročna perspektiva za ulaganja u održiva biogoriva i druge načine dekarbonizacije prometnog sektora. Prijedlog bi trebao obuhvatiti mjere kojima se promiču održiva napredna biogoriva nakon 2020. u okviru klimatske i energetske politike do 2030. Komisija bi u tom kontekstu trebala razmotriti mogućnost uvođenja obveze miješanja za napredna biogoriva nakon 2020. te razmotriti revidiranje ciljeva iz Direktive 98/70/EZ i uvođenje plana smanjenja stakleničkih plinova za pogonska goriva nakon 2020. Prijedlog bi mogao uključiti uvođenje procijenjenih čimbenika emisija povezanih s posrednom promjenom uporabe zemljišta u odgovarajuće kriterije održivosti.

Amandman  23

Stajalište Vijeća

Članak 1. – točka - 1. (nova)

Direktiva 98/70/EZ

Članak 2. – točka 9.a (nova)

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

 

(-1) U članku 2. dodaje se sljedeća točka:

 

'9a. „obnovljive vrste tekućih ili plinskih goriva nebiološkog porijekla” znači plinska ili tekuća goriva, koja nisu biogoriva, čiji energetski sadržaj potječe iz obnovljivih izvora energije koji nisu biomasa, koji se koriste u prijevozu i koji postižu minimalne uštede emisija stakleničkih plinova i zadovoljavaju specifikacije kvalitete iz ove Direktive.”

Amandman  24

Stajalište Vijeća

Članak 1. – točka 1.

Direktiva 98/70/EZ

Članak 2. – točka 11.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

11. ‚biogoriva s niskim rizikom od neizravnih promjena uporabe zemljišta’ znači biogoriva čije sirovine nisu navedene u Prilogu V. dijelu A ili su navedene u Prilogu V. dijelu A, ali su proizvedene u okviru programa čija je svrha smanjenje premještanja proizvodnje za potrebe koje nisu potrebe za proizvodnju biogoriva i koje su proizvedene u skladu s kriterijima održivosti za biogoriva utvrđenima u članku 7.b. U obzir se uzima samo količina sirovina koja odgovara stvarnom smanjenju premještanja postignutom u okviru programa. Takvi programi mogu biti u obliku pojedinačnih projekata na lokalnoj razini ili u obliku mjera politike koje djelomično ili u cijelosti obuhvaćaju državno područje države članice ili treće zemlje. Premještanje proizvodnje za potrebe koje nisu potrebe proizvodnje biogoriva može se smanjiti ako program ostvari povećanja produktivnosti u području koje obuhvaća iznad razina koje bi prevladale kada takvi programi kojima se promovira produktivnost ne bi postojali;

Briše se.

Amandman  25

Stajalište Vijeća

Članak 1. – točka 2. – podtočka -a (nova)

Direktiva 98/70/EZ

Članak 7.a – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

 

(-a) u stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

 

„U slučaju dobavljača biogoriva za upotrebu u zračnom prijevozu, države članice tim dobavljačima dozvoljavaju da doprinesu obvezi o smanjenju utvrđenoj u stavku 2. u mjeri u kojoj dostavljena biogoriva zadovoljavaju kriterije održivosti utvrđene člankom 7.b.”

Amandman  26

Stajalište Vijeća

Članak 1. – točka 2. – podtočka -aa (nova)

Direktiva 98/70/EZ

Članak 7.a – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

 

(-aa) u stavku 2. dodaje se sljedeći podstavak:

 

„Države članice vode računa o tome da maksimalni doprinosi biogoriva proizvedenih od žitarica i ostalih kultura bogatih škrobom, šećera te uljanih kultura ili kultura namijenjenih proizvodnji energije, u svrhu usklađivanja s ciljem navedenim u prvom podstavku, ne prelaze maksimalni doprinos utvrđen točkom (d) u drugom podstavku članka 3. stavka 4. Direktive 2009/28/EZ.”

Amandman  27

Stajalište Vijeća

Članak 1. – točka 2. – podtočka a

Direktiva 98/70/EZ

Članak 7.a – stavak 5.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

"5. Radi osiguranja jedinstvene provedbe ovog članka, Komisija donosi provedbene akte u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11. stavka 3. kako bi odredila:

5. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 10.a posebice s obzirom na:

(a) metodologiju za izračun emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva, osim biogoriva, i energije;

(a) metodologiju za izračun emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva, osim biogoriva, i energije; metodologije za izračun emisija stakleničkih plinova od obnovljivih tekućih i plinskih goriva nebiološkog podrijetla te za hvatanje i uporabu ugljika za potrebe prometa donose se do 30. lipnja 2016.;

(b) metodologiju kojom se prije 1. siječnja 2011. utvrđuje osnovna norma za gorivo na temelju emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku fosilnih goriva po energetskoj jedinici u 2010. za potrebe stavka 2. ovog članka;

(b) metodologiju kojom se prije 1. siječnja 2011. utvrđuje osnovna norma za gorivo na temelju emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku fosilnih goriva po energetskoj jedinici u 2010. za potrebe stavka 2. ovog članka;

(c) pravila kojima se osigurava što ujednačeniji pristup država članica u provedbi stavka 4. ovog članka;

(c) sva pravila potrebna za provedbu stavka 4. ovog članka;

(d) metodologiju za izračun doprinosa električnih cestovnih vozila, koja je usklađena s člankom 3. stavkom 4. Direktive 2009/28/EZ.”;

(d) metodologiju za izračun doprinosa električnih cestovnih vozila, koja je usklađena s člankom 3. stavkom 4. Direktive 2009/28/EZ.

Amandman  28

Stajalište Vijeća

Članak 1. – točka 2. – podtočka b

Direktiva 98/70/EZ

Članak 7.a – stavak 6.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

6. Kao dio izvješćivanja iz stavka 1., države članice osiguravaju da isporučitelji goriva nadležnom tijelu koje je odredila država članica podnose godišnje izvješće o proizvodnim procesima do bivanja biogoriva, obujmu biogoriva dobivenih iz sirovina kako je kategorizirano u Prilogu V. dijelu A te o emisijama stakleničkih plinova u životnom vijeku po energetskoj jedinici. Države članice te podatke dostavljaju Komisiji.

6. Kao dio izvješćivanja iz stavka 1., države članice osiguravaju da isporučitelji goriva nadležnom tijelu koje je odredila država članica podnose godišnje izvješće o proizvodnim procesima dobivanja biogoriva, obujmu biogoriva dobivenih iz sirovina kako je kategorizirano u Prilogu V. dijelu A te o emisijama stakleničkih plinova u životnom vijeku po energetskoj jedinici, uključujući procijenjene emisije povezane s neizravnom promjenom uporabe zemljišta. Države članice te podatke dostavljaju Komisiji.

Amandman  29

Stajalište Vijeća

Članak 1. – točka 3. – podtočka -a (nova)

Direktiva 98/70/EZ

Članak 7.b – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-a) stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1. Neovisno o tome jesu li sirovine uzgojene na državnom području Zajednice ili izvan njega, energija iz biogoriva uzima se u obzir za potrebe navedene u člnaku 7.a samo ako ispunjavaju kriterije održivosti navedene u stavcima od 2. do 6. ovog članka.

1. Neovisno o tome jesu li sirovine uzgojene na državnom području Unije ili izvan njega, energija iz biogoriva uzima se u obzir za potrebe navedene u člnaku 7.a samo ako ispunjavaju kriterije održivosti navedene u stavcima od 2. do 6. ovog članka.

Međutim, biogoriva proizvedena iz otpadaka i ostataka, osim ostataka iz poljoprivrede, akvakulture, ribarstva i šumarstva, uzimaju se u obzir za potrebe iz članka 7.a. samo ako ispunjavaju kriterije održivosti iz stavka 2. ovog članka.

Međutim, biogoriva proizvedena iz otpadaka i ostataka, osim ostataka iz poljoprivrede, akvakulture, ribarstva i šumarstva, uzimaju se u obzir za potrebe iz članka 7.a. samo ako ispunjavaju kriterije održivosti iz stavaka 2. i 4.a ovog članka.

Amandman  30

Stajalište Vijeća

Članak 1. – točka 3. – podtočka a

Direktiva 98/70/EZ

Članak 7.b – stavak 2. – podstavak 1.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

2. Ušteda emisija stakleničkih plinova od korištenja biogoriva uzeta u obzir za potrebe iz stavka 1. iznosi barem 60 % za biogoriva proizvedena u postrojenjima u funkciji nakon …+ . Smatra se da je postrojenje u funkciji ako je otpočela fizička proizvodnja biogoriva.

2. Ušteda emisija stakleničkih plinova od korištenja biogoriva i tekućih biogoriva uzeta u obzir za potrebe iz stavka 1. iznosi barem 60 % za biogoriva proizvedena u postrojenjima u funkciji nakon …+ . Smatra se da je postrojenje u funkciji ako je otpočela fizička proizvodnja biogoriva.

__________________

__________________

+ SL: SL. molimo umetnuti datum stupanja na snagu ove Direktive.

+ SL: SL. molimo umetnuti datum stupanja na snagu ove Direktive.

Amandman  31

Stajalište Vijeća

Članak 1. – točka 3. – podtočka a

Direktiva 98/70/EZ

Članak 7.b – stavak 2. – podstavak 3.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

Ušteda emisije stakleničkih plinova ostvarena korištenjem biogoriva izračunava se u skladu s člankom 7.d stavkom 1.

Ušteda emisije stakleničkih plinova od korištenja biogoriva i tekućih biogoriva izračunava se u skladu s člankom 7.d stavkom 1.

Amandman  32

Stajalište Vijeća

Članak 1. – točka 3. – podtočka b

Direktiva 98/70/EZ

Članak 7.b – stavak 3. – podstavak 2.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

Radi osiguranja jedinstvene primjene prvog podstavka točke (c) ovog članka, Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju kriteriji i geografski raspon za određivanje travnjaka koji su obuhvaćeni tom točkom. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11. stavka 3.

„Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 10.a u vezi s kriterijima i geografskim područjima za određivanje travnjaka koji su obuhvaćeni točkom (c) prvog podstavka.”

Amandman  33

Stajalište Vijeća

Članak 1. – točka 3. – podtočka ba (nova)

Direktiva 98/70/EZ

Članak 7.b – stavak 4.a (novi)

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

 

(ba) umeće se sljedeći stavak:

 

4.a Biogoriva koja se uzimaju u obzir za potrebe iz stavka 1. ne proizvode se od otpada koji podliježe cilju ponovne upotrebe i recikliranja u skladu s člankom 11. stavkom 2. Direktive 2008/98/EZ. Države članice moraju se pobrinuti da se uporabom otpada i ostataka obuhvaćenih Direktivom 2008/98/EZ za proizvodnju biogoriva uzetih u obzir za potrebe iz stavka 1. poštuje hijerarhija otpada iz članka 4. te Direktive. Države članice također moraju uzeti u obzir načelo višestruke upotrebe uvažavajući regionalne i lokalne gospodarske i tehnološke prilike.”

Amandman  34

Stajalište Vijeća

Članak 1. – točka 3. – podtočka bb (nova)

Direktiva 98/70/EZ

Članak 7.b – stavak 4.b (novi)

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

 

(bb) umeće se sljedeći stavak:

 

„4.b Biogoriva i tekuća biogoriva koja se uzimaju u obzir za potrebe iz stavka 1. ne proizvode se od sirovina dobivenih iz tla, osim ako su zakonska prava trećih osoba na korištenje i pravo vlasništva ispoštovani, uključujući između ostalog njihov prethodni, informirani i dobrovoljni pristanak uz sudjelovanje tijela koja ih predstavljaju.”

Amandman  35

Stajalište Vijeća

Članak 1. – točka 4. – podtočka c

Direktiva 98/70/EZ

Članak 7.c – stavak 6.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

6. Odluke na temelju stavka 4. ovog članka donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11. stavka 3. Te su odluke važeće najdulje pet godina.

6. Odluke na temelju stavka 4. ovog članka donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11. stavka 3. Te su odluke važeće najdulje pet godina.

Komisija zahtijeva da svaki dobrovoljni program o kojem je odluka donesena na temelju stavka 4. do … i zatim svake godine do 30. travnja Komisiji podnese izvješće koje obuhvaća sve točke određene u trećem podstavku ovog stavka. Općenito, izvješće obuhvaća prethodnu kalendarsku godinu. Prvo izvješće obuhvaća najmanje šest mjeseci od … Zahtjev da se podnese izvješće primjenjuje se samo na dobrovoljne programe koji su djelovali najmanje 12 mjeseci.

Komisija zahtijeva da svaki dobrovoljni program o kojem je odluka donesena na temelju stavka 4. do … i zatim svake godine do 30. travnja Komisiji podnese izvješće koje obuhvaća sve točke određene u trećem podstavku ovog stavka. Općenito, izvješće obuhvaća prethodnu kalendarsku godinu. Prvo izvješće obuhvaća najmanje šest mjeseci od … Zahtjev da se podnese izvješće primjenjuje se samo na dobrovoljne programe koji su djelovali najmanje 12 mjeseci.

Komisija do… podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću s analizom izvješća iz drugog podstavka ovog stavka, preispitivanjem funkcioniranja sporazumâ iz stavka 4. ili dobrovoljnih programa u odnosu na koje je donesena odluka u skladu s ovim člankom i prepoznatim najboljim praksama. Izvješće se temelji na najboljim dostupnim informacijama, uključujući nakon savjetovanja s dionicima, te se temelji na praktičnom iskustvu u primjeni dotičnih sporazuma ili programa. U izvješću se analizira sljedeće:

Komisija do… podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću s analizom izvješća iz drugog podstavka ovog stavka, preispitivanjem funkcioniranja sporazumâ iz stavka 4. ili dobrovoljnih programa u odnosu na koje je donesena odluka u skladu s ovim člankom i prepoznatim najboljim praksama. Izvješće se temelji na najboljim dostupnim informacijama, uključujući nakon savjetovanja s dionicima, te se temelji na praktičnom iskustvu u primjeni dotičnih sporazuma ili programa. U izvješću se analizira sljedeće:

općenito:

općenito:

(a) neovisnost, načini i učestalost revizija, u o odnosu na ono što je navedeno o tim aspektima u dokumentaciji programa, u trenutku kada je Komisija odobrila predmetni program, te u odnosu na najbolju industrijsku praksu;

(a) neovisnost, načini i učestalost revizija, u o odnosu na ono što je navedeno o tim aspektima u dokumentaciji programa, u trenutku kada je Komisija odobrila predmetni program, te u odnosu na najbolju industrijsku praksu;

(b) dostupnost, iskustvo i transparentnost prilikom primjene metoda za prepoznavanje i rješavanje slučajeva nesukladnosti, uz obraćanje posebne pozornosti na rješavanje stvarnih ili navodnih ozbiljnih prijestupa od strane članova programa;

(b) dostupnost, iskustvo i transparentnost prilikom primjene metoda za prepoznavanje i rješavanje slučajeva nesukladnosti, uz obraćanje posebne pozornosti na rješavanje stvarnih ili navodnih ozbiljnih prijestupa od strane članova programa;

(c) transparentnost, osobito u pogledu dostupnosti programa, dostupnosti prijevoda na službene jezike zemalja i regija iz kojih potječu sirovine, dostupnosti popisa ovlaštenih subjekata i odgovarajućih potvrda te revizorskih izvješća;

(c) transparentnost, osobito u pogledu dostupnosti programa, dostupnosti prijevoda na službene jezike zemalja i regija iz kojih potječu sirovine, dostupnosti popisa ovlaštenih subjekata i odgovarajućih potvrda te revizorskih izvješća;

(d) sudjelovanje dionika, osobito u pogledu savjetovanja s autohtonim i lokalnim zajednicama prije donošenja odluke tijekom izrade i preispitivanja programa te tijekom revizija i odgovor na njihove doprinose;

(d) sudjelovanje dionika, osobito u pogledu savjetovanja s autohtonim i lokalnim zajednicama prije donošenja odluke tijekom izrade i preispitivanja programa te tijekom revizija i odgovor na njihove doprinose;

(e) ukupna stabilnost programa, osobito s obzirom na pravila o akreditaciji, kvalifikaciji i neovisnosti revizora i odgovarajućih programskih tijela;

(e) ukupna stabilnost programa, osobito s obzirom na pravila o akreditaciji, kvalifikaciji i neovisnosti revizora i odgovarajućih programskih tijela;

(f) ažuriranja programa u odnosu na tržište, količina certificiranih sirovina i biogoriva, po zemlji porijekla i vrsti, broj sudionika;

(f) ažuriranja programa u odnosu na tržište, količina certificiranih sirovina i biogoriva, po zemlji porijekla i vrsti, broj sudionika;

(g) lakoća i učinkovitost provedbe sustava za praćenje dokaza o usklađenosti s kriterijima održivosti koji su u programu određeni za njegove članove, pri čemu bi taj sustav trebao služiti kao sredstvo za sprečavanje prijevarnih radnji posebno s ciljem uočavanja, obrade i naknadnih postupaka u vezi sa slučajevima u kojima se sumnja na prijevaru i druge nepravilnosti te prema potrebi broj otkrivenih slučajeva prijevare ili nepravilnosti;

(g) lakoća i učinkovitost provedbe sustava za praćenje dokaza o usklađenosti s kriterijima održivosti koji su u programu određeni za njegove članove, pri čemu bi taj sustav trebao služiti kao sredstvo za sprečavanje prijevarnih radnji posebno s ciljem uočavanja, obrade i naknadnih postupaka u vezi sa slučajevima u kojima se sumnja na prijevaru i druge nepravilnosti te prema potrebi broj otkrivenih slučajeva prijevare ili nepravilnosti;

a osobito:

a osobito:

(h) opcije za subjekte koji će biti ovlašteni za priznavanje i nadzor tijela za ovjeravanje;

(h) opcije za subjekte koji će biti ovlašteni za priznavanje i nadzor tijela za ovjeravanje;

(i) pravila za priznavanje ili akreditaciju tijela za ovjeravanje;

(i) pravila za priznavanje ili akreditaciju tijela za ovjeravanje;

(j) pravila za provođenje nadzora tijela za ovjeravanje.

(j) pravila za provođenje nadzora tijela za ovjeravanje.

Država članica može obavijestiti Komisiju o svojem nacionalnom programu. Komisija daje prednost procjeni takvog programa. Odluka o usklađenosti tako priopćenog nacionalnog programa s uvjetima utvrđenima ovom Direktivom donosi se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11. stavka 3. kako bi se olakšalo uzajamno bilateralno i multilateralno priznavanje programa za provjeru usklađenosti s kriterijima održivosti u pogledu biogoriva. Kada je odluka pozitivna, programima utvrđenima u skladu s ovim člankom ne može se odbiti uzajamno priznavanje s programom te države članice.”;

Država članica može obavijestiti Komisiju o svojem nacionalnom programu. Komisija daje prednost procjeni takvog programa. Odluka o usklađenosti tako priopćenog nacionalnog programa s uvjetima utvrđenima ovom Direktivom donosi se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11. stavka 3. kako bi se olakšalo uzajamno bilateralno i multilateralno priznavanje programa za provjeru usklađenosti s kriterijima održivosti u pogledu biogoriva. Kada je odluka pozitivna, programima utvrđenima u skladu s ovim člankom ne može se odbiti uzajamno priznavanje s programom te države članice.

 

Ako je to prikladno u kontekstu izvješća iz drugog podstavka, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću u svrhu promicanja najboljih praksi podnosi prijedlog za izmjenu odredbi ove Direktive u vezi s dobrovoljnim shemama.”;

Amandman  36

Stajalište Vijeća

Članak 1. – točka 5. – podtočka -a (nova)

Direktiva 98/70/EZ

Članak 7.d – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-a) stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1. U smislu članka 7.a i članka 7.b stavka 2. emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku biogoriva izračunava se na sljedeći način:

1. U smislu članka 7.a i članka 7.b stavka 2. emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku biogoriva izračunava se kako slijedi:

(a) kad je zadana vrijednost za uštede emisije stakleničkih plinova za tehnologiju proizvodnje biogoriva propisana u Prilogu V. dijelu A ili dijelu B i kad je el vrijednost za ta biogoriva izračunata u skladu s Prilogom V. dijelom C točkom 7. jednaka ili manja od ništice primjenom te zadane vrijednosti;

(a) kad je zadana vrijednost za uštede emisije stakleničkih plinova za tehnologiju proizvodnje biogoriva propisana u Prilogu V. dijelu A ili dijelu B i kad je el vrijednost za ta biogoriva izračunata u skladu s Prilogom V. dijelom C točkom 7. jednaka ili manja od ništice primjenom te zadane vrijednosti;

(b) korištenjem realne vrijednosti izračunate prema metodi definiranoj u Prilogu IV. dijelu C ili

(b) korištenjem realne vrijednosti izračunate prema metodi definiranoj u Prilogu IV. dijelu C ili

(c) primjenom vrijednosti izračunane kao suma faktora formule iz Priloga IV. dijela C točke 1. u kojoj se razvrstane zadane vrijednosti u Prilogu IV. dijelu D ili dijelu E mogu upotrijebiti za neke faktore, a stvarne vrijednosti izračunane u skladu s metodologijom navedenom u Prilogu IV. dijelu C za sve druge faktore.

(c) primjenom vrijednosti izračunane kao suma faktora formule iz Priloga IV. dijela C točke 1. u kojoj se razvrstane zadane vrijednosti u Prilogu IV. dijelu D ili dijelu E mogu upotrijebiti za neke faktore, a stvarne vrijednosti izračunane u skladu s metodologijom navedenom u Prilogu IV. dijelu C za sve druge faktore.

 

U smislu članka 7.a, od 2020. nadalje, emisije stakleničkih plinova proizašle izgaranjem biogoriva tijekom njihova životnog ciklusa izračunavaju se zbrajanjem dotične vrijednosti iz Priloga V. s rezultatom dobivenim u skladu s prvim podstavkom.

Amandman  37

Stajalište Vijeća

Članak 1. – točka 5. – podtočka -aa (nova)

Direktiva 98/70/EZ

Članak 7.d – stavak 1.a (novi)

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

 

(-aa) umeće se sljedeći stavak:

 

„1.a Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 10.a u pogledu uključivanja u Prilog IV. postupka izračuna emisija stakleničkih plinova od obnovljivih tekućih i plinskih goriva nebiološkog podrijetla te za hvatanje i uporabu ugljika. Ti delegirani akti donose se prije 30. lipnja 2016.”

Amandman  38

Stajalište Vijeća

Članak 1. – točka 5. – podtočka a

Direktiva 98/70/EZ

Članak 7.d – stavak 5.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

5. Komisija najkasnije 31. prosinca 2012., a nakon toga svake dvije godine, sastavlja izvješće o procijenjenim tipičnim i zadanim vrijednostima u dijelovima B i E Priloga IV., pri čemu se posebna pozornost posvećuje emisijama stakleničkih plinova koje prouzrokuju promet i prerada.

5. Komisija najkasnije do 31. prosinca 2012., a nakon toga svake dvije godine, sastavlja i objavljuje izvješće o procijenjenim tipičnim i zadanim vrijednostima u dijelovima B i E Priloga IV. pri čemu se posebna pozornost posvećuje emisijama stakleničkih plinova koje prouzrokuju promet i prerada.

Ako je u izvješćima iz prvog podstavka navedeno da će možda biti potrebno prilagoditi procijenjene tipične i zadane vrijednosti u dijelovima B i E Priloga IV. na temelju najnovijih znanstvenih dokaza, Komisija prema potrebi podnosi zakonodavni prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću.”;

Ako je u izvješćima iz prvog podstavka navedeno da će možda biti potrebno prilagoditi procijenjene tipične i zadane vrijednosti u dijelovima B i E Priloga IV. na temelju najnovijih znanstvenih dokaza, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 10.a u vezi s ispravkom tih vrijednosti.”;

Amandman  39

Stajalište Vijeća

Članak 1. – točka 5. – podtočka b

Direktiva 98/70/EZ

Članak 7.d – stavak 6.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

(b) stavak 6. briše se.

(b) stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

 

6. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 10.a u vezi s prilagodbom Priloga V. tehnološkom i znanstvenom napretku, uključujući ponovno razmatranje predloženih vrijednosti po skupinama kultura, u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta utemeljenom na najboljim znanstvenim dokazima. Radi ocjenjivanja gospodarskih modela koji se upotrebljavaju za procjenu vrijednosti takve neizravne promjene uporabe zemljišta, Komisija u svoju reviziju uključuje najnovije dostupne informacije u vezi s ključnim pretpostavkama koje utječu na rezultate uporabe modela, uključujući mjerenje trendova u poljoprivrednim prinosima i produktivnosti, dodjeljivanju nusproizvoda te primijećenom globalnom promjenom uporabe zemljišta i razini krčenja šuma. Komisija osigurava da su zainteresirane strane uključene u taj postupak revizije. Prva takva revizija provodi se najkasnije do 30. lipnja 2016.

 

Komisija po potrebi predlaže nove vrijednosti neizravne promjene uporabe zemljišta na daljnjim razinama raščlambe, po potrebi uključuje dodatne vrijednosti ako se na tržištu pojave nove sirovine za biogoriva, provodi reviziju kategorija biogoriva kojima su dodijeljene nulte vrijednosti emisija povezanih s neizravnom promjenom uporabe zemljišta i definira čimbenike primjenjive na za sirovine od energetskih usjeva uzgojenih na tlu.”

Amandman  40

Stajalište Vijeća

Članak 1. – točka 5. – podtočka c

Direktiva 98/70/EZ

Članak 7.d – stavak 7. – podstavak 1.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

(c) u stavku 7. prvi, drugi i treći podstavak zamjenjuju se sljedećim:

(c) u stavku 7. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

"7. Komisija nastavlja preispitivati Prilog IV. s ciljem dodavanja, u opravdanim slučajevima, vrijednosti za novu tehnologiju proizvodnje biogoriva za iste ili druge sirovine. Tim preispitivanjem također se u obzir uzima izmjena metodologije utvrđene u Prilogu IV. dijelu C, osobito s obzirom na:

7. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 10.a u vezi s prilagodbom Priloga IV. tehničkom i znanstvenom napretku, uključujući dodavanjem vrijednosti za dodatne načine proizvodnje biogoriva za iste ili druge sirovine te mijenjanjem metodologije iz dijela C.

– metodu uzimanja u obzir otpadaka i ostataka;

 

– metodu uzimanja u obzir suproizvoda;

 

– metodu za obračunavanje kogeneracije; i

 

– status suproizvoda dodijeljen ostacima poljoprivrednih kultura.

 

Zadane vrijednosti za biodizel iz otpadnog biljnog ili životinjskog ulja preispituju se što je prije moguće. Ako je u preispitivanju Komisije zaključeno da su potrebni dodaci Prilogu IV., Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a kako bi se dodale, ali ne i izbrisale ili izmijenile, procijenjene tipične i zadane vrijednosti u Prilogu IV. dijelovima A, B, D i E za proizvodne procese dobivanja biogoriva za koje u tom prilogu još nisu uključene posebne vrijednosti.”;

 

Amandman  41

Stajalište Vijeća

Članak 1. – točka 5. – podtočka d

Direktiva 98/70/EZ

Članak 7.d – stavak 8.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

(d) stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:

(d) stavak 8. se briše.

"8. Kada je to potrebno kako bi se osigurala jedinstvena primjena Priloga IV. dijela C točke 9., Komisija može donijeti provedbene akte u kojima se određuju detaljne tehničke specifikacije i definicije. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11. stavka 3.”

 

Amandman  42

Stajalište Vijeća

Članak 1. – točka 8.

Direktiva 98/70/EZ

Članak 8.a – stavak 3.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

3. S obzirom na procjenu provedenu primjenom metodologije ispitivanja iz stavka 1., Europski parlament i Vijeće mogu revidirati ograničenje za sadržaj MMT-a u gorivu određeno u stavku 2. na temelju zakonodavnog prijedloga Komisije.

3. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 10.a u vezi s revizijom granice za udio MMT-a u gorivu iz stavka 2. Ta se revizija provodi na temelju rezultata procjene izvedene upotrebljavajući ispitnu metodologiju iz stavka 1. Granica se može smanjiti na nulu ako je to opravdano procjenom rizika. Povećava se samo ako je to opravdano procjenom rizika.

Amandman  43

Stajalište Vijeća

Članak 1. – točka 9.

Direktiva 98/70/EZ

Članak 9. – stavak 1. – točka k

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

(k) postupak i obujam proizvodnje biogoriva te emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku po energetskoj jedinici, uključujući privremene srednje vrijednosti procijenjenih emisija u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta i povezani raspon koji proizlazi iz analize osjetljivosti u skladu s Prilogom V. biogoriva potrošenih u Uniji. Komisija objavljuje podatke o privremenim procijenjenim emisijama u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta i povezanom rasponu koji je proizašao iz analize osjetljivosti.

(k) postupak i obujam proizvodnje biogoriva te emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku po energetskoj jedinici, uključujući procijenjenih emisija u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta u skladu s Prilogom V. biogoriva potrošenih u Uniji. Komisija objavljuje podatke o procijenjenim emisijama u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta.

Amandman  44

Stajalište Vijeća

Članak 1. – točka 9.a (nova)

Direktiva 98/70/EZ

Članak 9. – stavak 2.a (novi)

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

 

(9a) U članku 9. dodaje se sljedeći stavak:

 

2.a Komisija nadzire djelovanje biogoriva u svim sezonskim uvjetima širom Unije kako bi osigurala da kvaliteta biogoriva koja se upotrebljava u vozilima ne povećava emisije koje onečišćuju, CO2 ili općenito slabi rad vozila.

 

Komisija je ovlaštena po potrebi donositi delegirane akte u skladu s člankom 10.a u vezi s prilagođavanjem Priloga I. ili II. tehničkom i znanstvenom napretku radi uvođenja posebnih parametara, ispitnih granica i ispitnih postupaka.”

Amandman  45

Stajalište Vijeća

Članak 1. – točka 11.

Direktiva 98/70/EZ

Članak 10.a – stavak 2.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7.d stavka 7. i članka 10. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ….

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7.a stavka 5., članka 7.b stavka 3. drugog podstavka, članka 7.d stavaka 1.a, 5., 6. i 7., članka 8.a stavka 3., članka 9. stavka 2.a i članka 10. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od …. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produžuje na razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće ne usprotive takvom produženju najkasnije tri mjeseca prije isteka svakog razdoblja.

Amandman  46

Stajalište Vijeća

Članak 1. – točka 11.

Direktiva 98/70/EZ

Članak 10.a – stavak 3.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 7.d stavka 7. i članka 10. stavka 1. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 7.a stavka 5., članka 7.b stavka 3. drugog podstavka, članka 7.d stavaka 1.a, 5., 6. i 7., članka 8.a stavka 3., članka 9. stavka 2.a i članka 10. stavka 1. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman  47

Stajalište Vijeća

Članak 1. – točka 11.

Direktiva 98/70/EZ

Članak 10.a – stavak 5.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

5. Delegirani akt donesen na temelju članka 7.d stavka 7. i članka 10. stavka 1. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”.

5. Delegirani akt donesen na temelju članka 7.a stavka 5., članka 7.b stavka 3. podstavka 2., članka 7.d stavaka 1.a, 5., 6. i 7., članka 8.a stavka 3., članka 9. stavka 2.a te članka 10. stavka 1. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”.

Amandman  48

Stajalište Vijeća

Članak 1. – točka 12.

Direktiva 98/70/EZ

Članak 11. – stavak 3.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

3. Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

3. Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Ako odbori ne daju nikakvo mišljenje, Komisija ne donosi nacrt provedbenog akta i primjenjuje se članak 5. stavak 4. treći podstavak Uredbe (EU) br. 182/2011.

 

Amandman  49

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka - 1. (nova)

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 2. – stavak 2. – točka k

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

-1. U članku 2. stavku 2., točka (k) zamjenjuje se sljedećim:

(k) „program potpore” znači svaki instrument, program ili mehanizam koji primjenjuje država članica ili skupina država članica koji potiče uporabu energije iz obnovljivih izvora smanjenjem troškova te energije, povećanjem cijene po kojoj se može prodati ili povećanjem količine nabavljene energije na temelju obveze koja se odnosi na obnovljivu energiju ili na drugi način. To uključuje, ali nije ograničeno na investicijske potpore, oslobođenja od poreza ili porezne olakšice, povrate poreza, programe podrške za obvezu korištenja obnovljive energije uključujući i one u kojima se koriste ekološki certifikati, te neposredne programe zaštite cijena uključujući i tarife za opskrbu energijom te isplate premija;

(k) „program potporeˮ znači svaki instrument, program ili mehanizam koji primjenjuje država članica ili skupina država članica koji potiče uporabu energije iz obnovljivih izvora smanjenjem troškova te energije, povećanjem cijene po kojoj se može prodati ili povećanjem količine nabavljene energije na temelju obveze koja se odnosi na obnovljivu energiju ili na drugi način. To uključuje, ali nije ograničeno na investicijske potpore, oslobođenja od poreza ili porezne olakšice, povrate poreza, programe podrške za obvezu korištenja obnovljive energije uključujući i one u kojima se koriste ekološki certifikati, te neposredne programe zaštite cijena uključujući i tarife za opskrbu energijom te isplate premija; programi potpore ne smiju narušavati tržišta sirovina drugih proizvodnih sektora u kojima se iste sirovine tradicionalno koriste.ˮ

Amandman  50

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 1.

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 2. – stavak 2. – točka p

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

(p) ‚otpad’ se definira kao u članku 3. stavku 1. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća*; tvari koje su namjerno modificirane ili kontaminirane zbog prilagodbe ovoj definiciji nisu obuhvaćene ovom definicijom;

(p) „otpad” znači svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje ili namjerava odnosno mora odbaciti u skladu s definicijom iz članka 3. stavka 1. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća koji podliježe neovisnoj provjeri i odobrenju u pogledu hijerarhije otpada utvrđene u članku 4. te Direktive, ili usporedivom programu sprečavanja otpada i upravljanja njime. Tvari koje su namjerno modificirane ili kontaminirane zbog prilagodbe ovoj definiciji nisu obuhvaćene ovom kategorijom;

Amandman  51

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 1.

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 2. – stavak 2. – točka s

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

(s) ‚neprehrambeni celulozni materijali’ znači sirovine koje se uglavnom sastoje od celuloze i hemiceluloze te imaju manji udio lignina od ligno-celuloznog materijala; to uključuje ostatke kultura za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje (poput slame, kukuruznih stabljika, pljeve i ljusaka), travnate energetske kulture s malim udjelom škroba (poput proso trave, trave Miscanthus, divovske trske), industrijske ostatke (uključujući ostatke kultura za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje nakon ekstrakcije biljnih ulja, šećera, škroba i proteina) te materijal od biološkog otpada;

(s) ‚neprehrambeni celulozni materijali’ znači sirovine koje se uglavnom sastoje od celuloze i hemiceluloze te imaju manji udio lignina od ligno-celuloznog materijala; to uključuje ostatke kultura za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje (poput slame, kukuruznih stabljika, pljeve i ljusaka), travnate energetske kulture s malim udjelom škroba (poput lucerne i drugih kultura s fiksacijom dušika, pokrovnih usjeva prije i nakon godišnjih usjeva žitarica i uljarica, kaktusa i drugih CAM kultura, ljulja, proso trave, trave Miscanthus, divovske trske itd.), industrijske ostatke (uključujući ostatke kultura za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje nakon ekstrakcije biljnih ulja, šećera, škroba i proteina) te materijal od biološkog otpada;

Amandman  52

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 1.

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 2. – točka ta (nova)

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

 

(ta) „obnovljive vrste tekućih i plinskih goriva nebiološkog porijekla” znači plinska ili tekuća goriva, koja nisu biogoriva, čiji energetski sadržaj potječe iz obnovljivih izvora energije koji nisu biomasa, koji se koriste u prijevozu i koji postižu minimalne uštede emisija stakleničkih plinova i zadovoljavaju specifikacije iz ove Direktive.

Amandman  53

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 1.

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 2. – točka v

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

(v) ‚biogoriva i tekuća biogoriva s niskim rizikom od neizravnih promjena uporabe zemljišta znači biogoriva i tekuća biogoriva čije sirovine nisu navedene u Prilogu VIII. dijelu A ili su navedene u Prilogu VIII. dijelu A, ali su proizvedene u okviru programa čija je svrha smanjenje premještanja proizvodnje za potrebe koje nisu potrebe za proizvodnju biogoriva i tekućih biogoriva i koja su proizvedena u skladu s kriterijima održivosti za biogoriva i tekuća biogoriva utvrđenima u članku 17. U obzir se uzima samo količina sirovina koja odgovara stvarnom smanjenju premještanja postignutom u okviru programa. Takvi programi mogu biti u obliku pojedinačnih projekata na lokalnoj razini ili u obliku mjera politike koje djelomično ili u cijelosti obuhvaćaju državno područje države članice ili treće zemlje. Premještanje proizvodnje za potrebe koje nisu potrebe proizvodnje biogoriva i tekućih biogoriva može se smanjiti ako program ostvari povećanja produktivnosti u području koje obuhvaća iznad razina koje bi prevladale kad takvi programi kojima se promovira produktivnost ne bi postojali.

Briše se.

Amandman  54

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 2. – podtočka a

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 3. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

Za potrebe sukladnosti s ciljevima iz prvog podstavka ovog stavka, najveći zajednički doprinos iz biogoriva i tekućih biogoriva proizvedenih iz žitarica i drugih kultura bogatih škrobom, šećernih kultura i uljarica ne prelazi količinu energije koja odgovara najvećem doprinosu kako je određeno u stavku 4. točki (d).

Za potrebe sukladnosti s ciljevima iz prvog podstavka ovog stavka, najveći zajednički doprinos iz biogoriva i tekućih biogoriva proizvedenih iz žitarica i drugih kultura bogatih škrobom, šećernih kultura i uljarica te drugih energetskih usjeva uzgojenih na tlu ne prelazi količinu energije koja odgovara najvećem doprinosu kako je određeno u stavku 4. točki (d).

Amandman  55

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 2. – podtočka aa (nova)Direktiva 2009/28/EZ

Članak 3. – stavak 4. – podstavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(aa) Prvi podstavak stavka 4. zamjenjuje se sljedećim:

4. Svaka država članica osigurava da udio energije iz obnovljivih izvora u svim oblicima prometa 2020. bude barem 10 % ukupne potrošnje energije u prometu u toj državi članici.

4. Svaka država članica osigurava da udio energije iz obnovljivih izvora u svim oblicima prometa 2020. bude barem 10 % ukupne potrošnje energije u prometu u toj državi članici. Država članica može odstupiti od tog cilja ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 

- država članica dostigla je ciljeve iz stavaka 1. i 2.,

 

- ukupna potrošnja energije u prometu u državi članici ne prelazi predviđanja u nacionalnom akcijskom planu za energiju iz obnovljivih izvora;”

Amandman  56

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 2. – podtočka b – podtočka iv.

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 3. – stavak 4. – podstavak 2. – točka d

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

(d) za izračun biogoriva u brojniku, udio energije iz biogoriva proizvedenih iz žitarica te drugih kultura bogatih škrobom, šećernih kultura i uljarica ne prelazi 7 % konačne potrošnje energije u prometu u državama članicama u 2020.;

(d) pri izračunu biogoriva u brojniku, udio energije iz biogoriva proizvedenih iz žitarica te drugih kultura bogatih škrobom, šećernih kultura, uljarica i drugih energetskih usjeva kultiviranih na tlu ne prelazi 6 %, konačne potrošnje energije u prometu u državama članicama u 2020.;

Amandman  57

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 2. – podtočka b – podtočka iv.

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 3. – stavak 4. – podstavak 2. – točka e

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

(e) države članice teže postizanju cilja minimalnog udjela biogoriva proizvedenih iz sirovina i drugih goriva navedenih u dijelu A Priloga IX, koja se koriste na njihovu državnom području. U tu svrhu svaka država članica postavlja nacionalni cilj koji nastoji postići. Referentnu vrijednost za taj cilj, od 0.5 postotnih bodova u energetskom sadržaju udjela energije iz obnovljivih izvora u svim oblicima prometa u 2020. iz prvog podstavka, treba postići s biogorivima proizvedenima iz sirovina i drugim gorivima navedenima u dijelu A Priloga IX. te koji se smatraju dvaput vrednijima od njihova energetskog sadržaja u skladu s točkom (f) ovog podstavka i dijelom A Priloga IX. Osim toga, biogoriva proizvedena iz sirovina koje nisu navedene u Prilogu IX. koje su nadležna nacionalna tijela definirala kao otpad, ostatke, neprehrambene celuloze ili drvne celuloze i koje se koriste u postojećim postrojenjima prije donošenja Direktive 2014/…/EU Europskog parlamenta i Vijeća* mogu se smatrati dijelom nacionalnog cilja.

(e) svaka država članica osigurava da udio energije iz obnovljivih izvora u svim oblicima prometa 2020. bude barem 1,25 % ukupne potrošnje energije u prometu u toj državi članici.

Države članice mogu postaviti nacionalni cilj niže od referentne vrijednosti od 0.5 postotnih bodova, na temelju jedne ili više sljedećih osnova:

 

(i) objektivnih čimbenika poput ograničenog potencijala za održivu proizvodnju biogoriva proizvedenih iz sirovina i drugih goriva navedenih u dijelu A Priloga IX. ili ograničene raspoloživosti takvih biogoriva po isplativim tržišnim cijenama, uzimajući u obzir procjenu iz izvješća Komisije iz članka 3. stavka 1. Direktive 2014/…/EU;

 

(ii) specifičnih tehničkih ili klimatskih značajki nacionalnog tržišta za promet goriva poput sastava i uvjeta cestovnog voznog parka; ili

 

(iii) nacionalnih politika kojima se dodjeljuju primjerena financijska sredstva za poticanje korištenja električne energije iz obnovljivih izvora energije u prometu.

 

Komisija objavljuje:

 

nacionalne ciljeve država članica te, kada je to primjenjivo, osnove za diferencijaciju njihova nacionalnog cilja u odnosu na referentnu vrijednost, priopćene u skladu s člankom 4. stavkom 2. Direktive 2014/…/EU+;

 

objedinjeno izvješće o dostignućima država članica u postizanju njihovih nacionalnih ciljeva.;

 

__________________

 

+ SL: molimo umetnuti datum stupanja na snagu ove Direktive.

 

Amandman  58

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 2. – podtočka b – podtočka iv.

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 3. – stavak 4. – podstavak 2. – točka ea (nova)

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

 

(ea) Svaka država članica osigurava da udio energije iz obnovljivih izvora u benzinu 2020. bude najmanje 6,5 % ukupne potrošnje energije kroz benzin u prijevozu u toj državi članici.

Amandman  59

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 2. – podtočka b – podtočka iv.

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 3. – stavak 4. – podstavak 2. – točka f

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

(f) biogoriva proizvedena od sirovina navedenih u Prilogu IX. smatraju se dvaput vrednijima od njihova energetskog sadržaja.”;

Briše se.

Amandman  60

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 2. – podtočka d

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 3. – stavak 4. – podstavak 4.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

Za potrebe usklađenosti s ciljevima određenima u stavcima 1. i 2. te u ovom stavku, doprinos biogoriva proizvedenih iz sirovina navedenih u dijelu A Priloga IX. smatra se dvaput vrednijim od njihova energetskog sadržaja.

Za potrebe usklađenosti s ciljem određenim u prvom podstavku ovog stavka, doprinos biogoriva proizvedenih iz sirovina navedenih u dijelu A Priloga IX. računa se kao višestruko vredniji od njihova energetskog sadržaja u skladu s pravilima navedenima u tom Prilogu.

Amandman  61

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 2. – podtočka da (nova)

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 3. – stavak 4.a (novi)

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

 

(da) dodaje se sljedeći stavak:

 

„4.a Do [godina dana nakon stupanja na snagu ove Direktive] Komisija daje preporuke za dodatne mjere koje države članice mogu poduzeti kako bi promovirale i poticale energetsku učinkovitost i uštedu energije u prometu. Te preporuke uključuju procjenu količine energije koju je moguće uštedjeti provedbom svake od tih mjera. Količina energije koja odgovara mjerama koje provode države članice uzima se u obzir za potrebe izračuna iz točke (b) drugog podstavka stavka 4.”

Amandman  62

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 2. – podtočka b – podtočka db (nova)

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 3. – stavak 4.b (novi)

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

 

(db) dodaje se sljedeći stavak:

 

„4.b. Da bi ispunile cilj iz stavka 4. države članice smanjuju ukupnu potrošnju energije u sektoru prometa kako bi povećale energetsku učinkovitost u tom sektoru za najmanje 12 % u pogledu na postojeće procjene ukupne potrošnje energije u sektoru prijevoza do 2020. godine.”

Amandman  63

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 2. – podtočka e

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 3. – stavak 5. – podstavak 2.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 25.a u svrhu izmjene popisa sirovina iz dijela A Priloga IX. kako bi dodala sirovine, ali ne i kako bi ih uklonila. Komisija donosi zasebni delegirani akt s obzirom na svaku sirovinu koju treba dodati na popis u dijelu A priloga IX. Svaki delegirani akt temelji se na analizi najnovijeg znanstvenog i tehničkog napretka, uzimajući u obzir načela hijerarhije otpada te podupirući zaključak da predmetna sirovina ne stvara dodatnu potražnju za zemljištem niti uzrokuje značajni negativni učinak na tržišta s obzirom na (nus)proizvode, proizvode, otpad i ostatke, da ostvaruje znatne uštede emisija stakleničkih plinova u usporedbi s fosilnim gorivima te ne predstavlja rizik u pogledu stvaranja negativnih učinaka na okoliš i bioraznolikost.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 25.a u svrhu izmjene popisa sirovina iz dijela A Priloga IX. Komisija donosi zasebni delegirani akt s obzirom na svaku sirovinu. Svaki delegirani akt temelji se na analizi najnovijeg znanstvenog i tehničkog napretka, uzimajući u obzir načela hijerarhije otpada utvrđena u Direktivi 2008/98/EZ, te podupirući zaključak da predmetna sirovina ne stvara dodatnu potražnju za zemljištem niti uzrokuje značajni negativni učinak na tržišta s obzirom na (nus)proizvode, proizvode, otpad i ostatke, da ostvaruje znatne uštede emisija stakleničkih plinova u usporedbi s fosilnim gorivima te ne predstavlja rizik u pogledu stvaranja negativnih učinaka na okoliš i bioraznolikost.

Amandman  64

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 2.a (nova)

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 4. – stavak 3.a (novi)

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

 

(2a) U članku 4. umeće se sljedeći stavak:

 

„3.a Svaka država članica izdaje i predaje Komisiji najkasnije [godinu dana nakon stupanja na snagu ove Direktive] prognostički dokument u kojem navodi dodatne mjere koje namjerava poduzeti u skladu s člankom 3. stavkom 4.b.”

Amandman  65

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 2.b (nova)

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 4. – stavak 3.b (novi)

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

 

(2b) U članku 4. umeće se sljedeći stavak:

 

„3.b Svaka država članica izdaje i predaje Komisiji najkasnije [godinu dana nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive] prognostički dokument u kojem navodi mjere koje namjerava poduzeti radi postizanja cilja iz prvog podstavka članka 3. stavka 4.”

Amandman  66

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 3.

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 5. – stavak 5.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

(3) U članku 5. stavak 5. briše se.

U članku 5. stavku 5. zadnja rečenica zamjenjuje se sljedećim:

 

„Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 25.a u vezi s prilagodbom energetskog sadržaja pogonskih goriva iz Priloga III. znanstvenom i tehničkom napretku.”

Amandman  67

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 5. – podtočka -a (nova)

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 17. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-a) stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1. Neovisno o tome jesu li sirovine uzgojene na državnom području Zajednice ili izvan njega, energija iz biogoriva i drugih tekućih goriva uzima se u obzir za potrebe navedene u točkama (a), (b) i (c) samo ako ispunjavaju kriterije održivosti navedene u stavcima od 2. do 6.:

1. Neovisno o tome jesu li sirovine uzgojene na teritoriju Unije ili izvan njega, energija iz biogoriva i drugih tekućih biogoriva uzima se u obzir za potrebe navedene u točkama (a), (b) i (c) samo ako ispunjavaju kriterije održivosti navedene u stavcima od 2. do 7. i ne prelaze doprinose iz drugog podstavka članka 3. stavka 4.:

(a) ocjenjivanje poštivanja zahtjeva iz ove Direktive koji se odnose na nacionalne ciljeve;

(a) ocjenjivanje poštivanja zahtjeva iz ove Direktive koji se odnose na nacionalne ciljeve;

(b) ocjenjivanje poštivanja obveza povezanih s uporabom obnovljive energije;

(b) ocjenjivanje poštivanja obveza povezanih s uporabom obnovljive energije;

(c) prihvatljivost za financijsku potporu za uporabu pogonskih biogoriva i drugih tekućih goriva.

(c) prihvatljivost za financijsku potporu za uporabu pogonskih biogoriva i drugih tekućih goriva.

Međutim, pogonska biogoriva i druga tekuća biogoriva proizvedena iz otpadaka i ostataka, osim ostataka iz poljoprivrede, akvakulture, ribarstva i šumarstva, za potrebe iz točaka (a), (b) i (c) uzimaju se u obzir samo ako ispunjavaju kriterije održivosti iz stavka 2.

Međutim, pogosnka biogoriva i druga tekuća biogoriva proizvedena iz otpadaka i ostataka, osim ostataka iz poljoprivrede, akvakulture, ribarstva i šumarstva, za potrebe iz točaka (a), (b) i (c) uzimaju se u obzir samo ako ispunjavaju kriterije održivosti iz stavaka 2. i 4.a.”

Amandman  68

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 5. – podtočka b

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 17. – stavak 3. – podstavak 2.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

„Radi osiguranja jedinstvene primjene prvog podstavka točke (c) ovog članka, Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju kriteriji i geografski raspon za određivanje travnjaka koji su obuhvaćeni tom točkom. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 25. stavka 3.

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 25.a radi utvrđivanja kriterija i geografskih raspona za određivanje travnjaka koji su obuhvaćeni točkom (c) prvog podstavka.”

Amandman  69

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 5. – podtočka ba (nova)

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 17. – stavak 4.a (novi)

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ba) umeće se sljedeći stavak:

 

„4.a Biogoriva i tekuća biogoriva koja se uzimaju u obzir za potrebe navedene u točkama (a), (b) i (c) stavka 1. ne proizvode se od otpada koji podliježe cilju ponovne upotrebe i recikliranja u skladu s člankom 11. stavkom 2. Direktive 2008/98/EZ. Države članice moraju se pobrinuti da se uporabom otpada i ostataka obuhvaćenih Direktivom 2008/98/EZ za proizvodnju biogoriva i tekućih biogoriva uzetih u obzir za potrebe navedene u točkama (a), (b) i (c) stavka 1. poštuje hijerarhija otpada iz članka 4. te Direktive. Države članice također moraju uzeti u obzir načelo višestruke uporabe uvažavajući regionalne i lokalne gospodarske i tehnološke prilike.”

Amandman  70

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 5. – podtočka bb (nova)

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 17. – stavak 4.b (novi)

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

 

(bb) umeće se sljedeći stavak:

 

„4.b Biogoriva i tekuća biogoriva koja se uzimaju u obzir za potrebe navedene u točkama(a), (b) i (c) stavka 1. ne proizvode se od sirovina dobivenih iz tla, osim ako su zakonska prava trećih osoba na korištenje i pravo vlasništva ispoštovani, uključujući između ostalog njihov prethodni, informirani i dobrovoljni pristanak uz sudjelovanje tijela koja ih predstavljaju.”

Amandman  71

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 6. – podtočka -a (nova)

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 18. – stavak 2.a (novi)

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

 

(-a) umeće se sljedeći stavak:

 

„2.a Eurostat prikuplja i objavljuje detaljne informacije, povezane s trgovinom, o biogorivima proizvedenim iz prehrambenih usjeva, poput onih na bazi žitarica i drugih kultura bogatih škrobom, šećernih kultura i uljarica. Raspoložive su informacije raščlanjeni trgovinski podaci za etanol i za biodizel s obzirom na to da se postojeći podaci objavljuju u zbirnom obliku, s podacima o uvozu i izvozu etanola i biodizela koji su okupljeni u jedan skup podataka pod nazivom „biogoriva”. Podaci o uvozu i izvozu navode vrstu i količinu biogoriva koje države članice uvoze i troše. Podaci također obuhvaćaju zemlju podrijetla ili zemlju koja izvozi te proizvode u EU. Podaci o uvozu i izvozu biosirovina ili poluobrađenih proizvoda poboljšavaju se tako što Eurostat prikuplja i objavljuje informacije o uvozu ili izvozu sirovina, vrsti i zemlji podrijetla, uključujući sirovine kojima se trguje na unutarnjem tržištu ili u ograničenom opsegu.”

Amandman  72

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 6. – podtočka d

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 18. – stavak 6. – podstavak 7.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

Država članica može obavijestiti Komisiju o svojem nacionalnom programu. Komisija daje prednost procjeni takvog programa. Odluka o usklađenosti tako priopćenog nacionalnog programa s uvjetima utvrđenim ovom Direktivom donosi se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 25. stavka 3. kako bi se olakšalo uzajamno bilateralno i multilateralno priznavanje programa za provjeru usklađenosti s kriterijima održivosti u pogledu biogoriva i tekućih biogoriva. Kada je odluka pozitivna, programima utvrđenima u skladu s ovim člankom ne može se odbiti uzajamno priznavanje s programom te države članice.

Država članica može obavijestiti Komisiju o svojem nacionalnom programu. Komisija daje prednost procjeni takvog programa. Odluka o usklađenosti tako priopćenog nacionalnog programa s uvjetima utvrđenim ovom Direktivom donosi se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 25. stavka 3. kako bi se olakšalo uzajamno bilateralno i multilateralno priznavanje programa za provjeru usklađenosti s kriterijima održivosti u pogledu biogoriva i tekućih biogoriva.

Amandman  73

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 6. – podtočka e

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 18. – stavak 8.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

"8. Na zahtjev države članice ili na svoju inicijativu Komisija preispituje primjenu članka 17. u odnosu na izvor biogoriva i u roku od šest mjeseci od primitka zahtjeva odlučuje, u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 25. stavka 3., smije li dotična država članica biogorivo iz tog izvora uzeti u obzir za potrebe članka 17. stavka 1.”.

8. Na zahtjev države članice ili na svoju inicijativu Komisija preispituje primjenu članka 17. u odnosu na izvor biogoriva ili tekućeg biogoriva i u roku od šest mjeseci od primitka zahtjeva odlučuje, u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 25. stavka 3., smije li dotična država članica biogorivo ili tekuće biogorivo iz tog izvora uzeti u obzir za potrebe članka 17. stavka 1.”.

Amandman  74

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 7. – podtočka -a (nova)

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 19. – stavak 1.a (novi)

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

 

(-a) umeće se sljedeći stavak:

 

„1.a Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 25.a u pogledu uključivanja u Prilog V. postupka izračuna emisija stakleničkih plinova od obnovljivih tekućih i plinskih goriva nebiološkog podrijetla te za hvatanje i uporabu ugljika. Ti delegirani akti donose se prije 30. lipnja 2016.”

Amandman  75

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 7. – podtočka a

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 19. – stavak 5.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

5. Komisija najkasnije 31. prosinca 2012., a nakon toga svake dvije godine sastavlja izvješće o procijenjenim tipičnim i zadanim vrijednostima u dijelovima B i E Priloga V., pri čemu se posebna pozornost posvećuje emisiji stakleničkih plinova koje prouzrokuju promet i prerada.

5. Komisija najkasnije do 31. prosinca 2012., a nakon toga svake dvije godine sastavlja i objavljuje izvješće o procijenjenim tipičnim i zadanim vrijednostima u Dijelovima B i E Priloga IV., pri čemu se posebna pozornost posvećuje emisiji stakleničkih plinova koje prouzročuju promet i prerada.

Ako je u izvješćima iz prvog stavka navedeno da će možda biti potrebno prilagoditi procijenjene tipične i zadane vrijednosti u dijelovima B i E Priloga V. na temelju najnovijih znanstvenih dokaza, Komisija prema potrebi podnosi zakonodavni prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću.”;

Ako je u izvješćima iz prvog podstavka navedeno da će možda biti potrebno prilagoditi procijenjene tipične i zadane vrijednosti u dijelovima B i E Priloga V. na temelju najnovijih znanstvenih dokaza, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 25.a u vezi s ispravkom tih vrijednosti.”;

Amandman  76

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 7. – podtočka b

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 19. – stavak 6.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

(b) stavak 6. briše se.

(b) stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

 

6. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 25.a u vezi s prilagodbom Priloga VIII. tehnološkom i znanstvenom napretku, uključujući ponovno razmatranje predloženih vrijednosti po skupinama kultura, u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta utemeljenom na najboljim znanstvenim dokazima.

 

Radi ocjenjivanja gospodarskih modela koji se upotrebljavaju za procjenu vrijednosti takve neizravne promjene uporabe zemljišta, Komisija u svoju reviziju uključuje najnovije dostupne informacije u vezi s ključnim pretpostavkama koje utječu na rezultate upotrebe modela, uključujući mjerenje trendova u poljoprivrednom prinosu i produktivnosti, dodjeljivanju nusproizvoda te zapaženim stopama globalne promjene uporabe zemljišta i krčenja šuma. Komisija osigurava da su zainteresirane strane uključene u taj postupak revizije. Prva takva revizija provodi se najkasnije do 30. lipnja 2016.

 

Komisija po potrebi predlaže nove vrijednosti neizravne promjene uporabe zemljišta na daljnjim razinama raščlambe, uzima u obzir izračun emisija stakleničkih plinova od prijevoza sirovina, uključuje dodatne vrijednosti ako se na tržištu pojave nove sirovine za biogoriva i definira čimbenike primjenjive na sirovine od energetskih usjeva kultiviranih na tlu.

Amandman  77

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 7. – podtočka c

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 19. – stavak 7.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

"7. Komisija nastavlja preispitivati Prilog V. s ciljem dodavanja, u opravdanim slučajevima, vrijednosti za novu tehnologiju proizvodnje biogoriva za iste ili druge sirovine. Tim preispitivanjem također se u obzir uzima izmjena metodologije utvrđene u Prilogu V. dijelu C, osobito s obzirom na:

7. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 25.a u vezi s prilagodbom Priloga V. tehničkom i znanstvenom napretku, uključujući dodavanjem vrijednosti za dodatne načine proizvodnje biogoriva za iste ili druge sirovine te mijenjanjem metodologije iz dijela C.

 

U pogledu zadanih vrijednosti i metodologije utvrđenih u Prilogu V. pozornost bi posebno trebalo obratiti na:

– metodu uzimanja u obzir otpadaka i ostataka;

– metodu uzimanja u obzir otpadaka i ostataka;

– metodu uzimanja u obzir suproizvoda;

– metodu uzimanja u obzir suproizvoda;

– metodu za obračunavanje kogeneracije; i

– metodu za obračunavanje kogeneracije; i

– status suproizvoda dodijeljen ostacima poljoprivrednih kultura.

– status suproizvoda dodijeljen ostacima poljoprivrednih kultura.

Zadane vrijednosti za biodizel iz otpadnog biljnog ili životinjskog ulja preispituju se što je prije moguće. Ako je u preispitivanju Komisije zaključeno da su potrebni dodaci Prilogu V., Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 25.a kako bi se dodale, ali ne i izbrisale ili izmijenile, procijenjene tipične i zadane vrijednosti u Prilogu IV. dijelovima A, B, D i E za proizvodne procese dobivanja biogoriva i tekućih biogoriva za koje u tom prilogu još nisu uključene posebne vrijednosti.”;

Zadane vrijednosti za biodizel iz otpadnog biljnog ili životinjskog ulja preispituju se što je prije moguće.

Amandman  78

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 7. – podtočka d

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 19. – stavak 8.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

(d) stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:

(d) stavak 8. se briše

"8. Kada je to potrebno u svrhu osiguranja jedinstvene primjene Priloga V. dijela C točke 9., Komisija može donijeti provedbene akte u kojima se određuju detaljne tehničke specifikacije i definicije. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 25. stavka 3.”

 

Amandman  79

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 9. – podtočka -a (nova)

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 22. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-a) u članku 22. stavku 1., prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

1. Svaka država članica podnosi Komisiji izvješće o napretku pri poticanju i uporabi energije iz obnovljivih izvora do 31. prosinca 2011., a nakon toga svake dvije godine. Šesto izvješće koje se podnosi do 31. prosinca 2021. zadnje je izvješće koje se mora podnijeti.

1. Svaka država članica podnosi Komisiji izvješće o napretku pri poticanju i uporabi energije iz obnovljivih izvora do 31. prosinca 2011., a nakon toga svake dvije godine.”;

Amandman  80

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 9. – podtočka a

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 22. – stavak 1. – podstavak 2. – točka i

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

(i) razvoj i udio biogoriva proizvedenih od sirovina navedenih u Prilogu IX., uključujući procjenu resursa koja je usmjerena na aspekte održivosti u vezi s učinkom zamjene proizvoda za hranu ljudi i hranu za životinje za potrebe proizvodnje biogoriva, uzimajući u obzir načela hijerarhije otpada uspostavljene u Direktivi 2008/98/EZ, načelo višestruke upotrebe biomase, održavanje potrebnih zaliha ugljika u zemlji te kvalitetu zemlje i ekosustava;

(i) razvoj i udio biogoriva proizvedenih od sirovina navedenih u Prilogu IX., uključujući procjenu resursa koja je usmjerena na aspekte održivosti u vezi s učinkom zamjene proizvoda za hranu ljudi i hranu za životinje za potrebe proizvodnje biogoriva, uzimajući u obzir načela hijerarhije otpada uspostavljene u Direktivi 2008/98/EZ, načelo višestruke upotrebe biomase, uzimajući u obzir regionalne i lokalne ekonomske i tehnološke prilike, održavanje potrebnih zaliha ugljika u zemlji te kvalitetu zemlje i ekosustava;

Amandman  81

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 9.a (nova)

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 22. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(9a) U članku 22. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2. Pri procjenjivanju neto uštede emisija stakleničkih plinova zbog uporabe biogoriva, država članica može za potrebe izvješća iz stavka 1. upotrijebiti tipične vrijednosti navedene u Prilogu V. dijelu A i dijelu B.

2. Pri procjenjivanju neto uštede emisija stakleničkih plinova zbog upotrebe biogoriva, država članica može za potrebe izvješća iz stavka 1. upotrijebiti tipične vrijednosti navedene u Prilogu V. dijelu A i dijelu B te dodaje procijenjene emisije zbog neizravne promjene uporabe zemljišta iz Priloga VIII.

Amandman  82

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 10. – podtočka b

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 23. – stavak 4.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

"4. Pri izvješćivanju o uštedi emisija stakleničkih plinova zbog uporabe biogoriva i tekućih biogoriva, Komisija se služi vrijednostima koje su prijavile države članice u skladu s člankom 22. stavkom 1. točkom (o), uključujući i srednje vrijednosti procijenjenih emisija u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta i povezani raspon koji proizlazi iz analize osjetljivosti navedene u Prilogu VIII. Komisija objavljuje podatke o privremenim procijenjenim emisijama u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta i povezanom rasponu koji je proizašao iz analize osjetljivosti. Osim toga, Komisija procjenjuje hoće li se procjena uštede izravnih emisija promijeniti, i na koje načine, kad bi se uzeli u obzir suproizvodi primjenom supstitucijskog pristupa.”;

"4. Pri izvješćivanju o uštedi emisija stakleničkih plinova zbog uporabe biogoriva i tekućih biogoriva, Komisija se služi vrijednostima koje su prijavile države članice u skladu s člankom 22. stavkom 1. točkom (o), uključujući i procijenjene emisije u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta utvrđene u Prilogu VIII. Komisija objavljuje podatke o procijenjenim emisijama u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta. Osim toga, Komisija procjenjuje hoće li se procjena uštede izravnih emisija promijeniti, i na koje načine, kad bi se uzeli u obzir suproizvodi primjenom supstitucijskog pristupa.”;

Amandman  83

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 10. – podtočka c

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 23. – stavak 5. – točka e

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

(e) dostupnost i održivost biogoriva proizvedenih od sirovina navedenih u Prilogu IX., uključujući procjenu učinka zamjene proizvoda za hranu ljudi i hranu za životinje za potrebe proizvodnje biogoriva, uzimajući u obzir načela hijerarhije otpada uspostavljene u Direktivi 2008/98/EZ, načelo višestruke upotrebe biomase, održavanje potrebnih zaliha ugljika u zemlji te kvalitetu zemlje i ekosustava; i

(e) dostupnost i održivost biogoriva proizvedenih od sirovina navedenih u Prilogu IX., uključujući procjenu učinka zamjene proizvoda za hranu ljudi i hranu za životinje za potrebe proizvodnje biogoriva, uzimajući u obzir načela hijerarhije otpada uspostavljene u Direktivi 2008/98/EZ, načelo višestruke upotrebe biomase uzimajući u obzir regionalne i lokalne ekonomske i tehnološke prilike, održavanje potrebnih zaliha ugljika u zemlji te kvalitetu zemlje i ekosustava; i

Amandman  84

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 10. – podtočka c

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 23. – stavak 5. – točka f

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

(f) procjenu o tome može li se suziti raspon nesigurnosti prepoznat u analizi koja je temelj procjena emisija u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta te može li se uzeti u obzir mogući učinak politika Unije poput okoliša, klime i poljoprivrednih politika.”;

(f) neizravne promjene uporabe zemljišta s obzirom na sve postupke proizvodnje, uključujući procjenu o tome može li se suziti raspon nesigurnosti prepoznat u analizi koja je temelj procjena emisija u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta te može li se uzeti u obzir mogući učinak politika Unije poput okoliša, klime i poljoprivrednih politika.”;

Amandman  85

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 11.

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 25. – stavak 3.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

3. Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

3. Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Ako odbori ne daju nikakvo mišljenje, Komisija ne donosi nacrt provedbenog akta i primjenjuje se članak 5. stavak 4. treći podstavak Uredbe (EU) br. 182/2011.

 

Amandman  86

Stajalište Vijeća

Članak 2. – točka 12.

Direktiva 2009/28/EZ

Članak 25.a

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

„Članak 25.a

„Članak 25.a

Izvršavanje ovlasti

Izvršavanje ovlasti

1. Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

1. Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 5. i članka 19. stavka 7. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od…+.

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 5., članka 5. stavka 5., članka 17. stavka 3. i članka 19. stavaka 1.a, 5., 6. i 7., dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od …+. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produžuje na razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće ne usprotive takvom produženju najkasnije tri mjeseca prije isteka svakog razdoblja.

3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 5. i članka 19. stavka 7. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3. Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 5., članka 5. stavka 5., članka 17. stavka 3., članka 19. stavaka 1.a, 5., 6. i 7. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

4. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5. Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 5. i članka 19. stavka 7. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”.

5. Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 5., članka 5. stavka 5., članka 17. stavka 3. i članka 19. stavaka 1.a, 5., 6. i 7., stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vij eće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”.

Amandman  87

Stajalište Vijeća

Članak 3.

Stajalište Vijeća

Izmjena

1. Komisija najkasnije …+ podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću, uključujući procjenu raspoloživosti nužnih količina isplativih biogoriva na tržištu Unije iz sirovina za koje se ne koristi zemljište ili iz neprehrambenih kultura do 2020., uključujući potrebu za dodatnim kriterijima kako bi se osigurala njihova održivost, te procjenu najboljih raspoloživih znanstvenih dokaza o emisijama stakleničkih plinova u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta koje su povezane s proizvodnjom biogoriva i tekućih biogoriva. Uz izvješće se, prema potrebi, prilažu prijedlozi za daljnje mjere, uzimajući u obzir gospodarske, socijalne i okolišne aspekte. U izvješću se također utvrđuju kriteriji za identifikaciju i certificiranje biogoriva i tekućih biogoriva s niskim rizikom od neizravne promjene uporabe zemljišta s ciljem prilagođavanja Priloga V. Direktivi 98/70/EZ i Priloga VIII. Direktivi 2009/28/EZ, prema potrebi.

1. Komisija najkasnije 31. prosinca 2016. podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću, uključujući procjenu raspoloživosti nužnih količina isplativih biogoriva na tržištu Unije iz sirovina za koje se ne koristi zemljište ili iz neprehrambenih kultura do 2020. te njihovim ekološkim, gospodarskim i socijalnim učincima, uključujući potrebu za dodatnim kriterijima kako bi se osigurala njihova održivost, te procjenu najboljih raspoloživih znanstvenih dokaza o emisijama stakleničkih plinova u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta koje su povezane s proizvodnjom biogoriva i tekućih biogoriva. Uz izvješće se, prema potrebi, prilažu prijedlozi za daljnje mjere, uzimajući u obzir gospodarske, socijalne i okolišne aspekte.

2. Na temelju najboljih najnovijih dostupnih znanstvenih dokaza, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću do 31. prosinca 2017. podnosi izvješće o učinkovitosti mjera, uvedenih ovom Direktivom, u ograničavanju emisija stakleničkih plinova zbog neizravne promjene uporabe zemljišta u vezi s proizvodnjom biogoriva i tekućih biogoriva. U tom pogledu izvješće također obuhvaća najnovije dostupne informacije u vezi s ključnim pretpostavkama koje utječu na rezultate modela emisija stakleničkih plinova u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta povezanih s proizvodnjom biogoriva i tekućih biogoriva, uključujući mjerene trendove u poljoprivrednim prinosima i produktivnosti, dodjelu suproizvoda i zapažene stope globalne promjene uporabe zemljišta i krčenja šuma te mogući učinak politika Unije poput okoliša, klime i poljoprivrednih politika, uključujući dionike u takav postupak preispitivanja. U tom se izvješću ispituju i postignuća u odnosu na programe certificiranja sirovina za proizvodnju biogoriva i tekućih biogoriva s niskim rizikom od neizravnih promjena uporabe zemljišta, navedenih u Prilogu V. Direktivi 98/70/EZ i Prilogu VIII. Direktivi 2009/28/EZ, a proizvedenih uz niski rizik neizravne promjene uporabe zemljišta pomoću mjera ublažavanja na razini projekta, i njihova učinkovitost.

2. Na temelju najboljih najnovijih dostupnih znanstvenih dokaza, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću do 31. prosinca 2017. podnosi izvješće o:

 

(a) učinkovitosti mjera, uvedenih ovom Direktivom, u ograničavanju emisija stakleničkih plinova zbog neizravne promjene uporabe zemljišta u vezi s proizvodnjom biogoriva i tekućih biogoriva. U tom pogledu izvješće također obuhvaća najnovije dostupne informacije za procjenu modela emisija stakleničkih plinova u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta povezanih s proizvodnjom biogoriva i tekućih biogoriva, uključujući mjerene trendove u poljoprivrednim prinosima i produktivnosti, dodjelu suproizvoda i zapažene stope globalne promjene uporabe zemljišta i krčenja šuma te mogući učinak politika Unije poput okoliša, klime i poljoprivrednih politika, uključujući dionike u takav postupak preispitivanja;

 

(b) učinkovitosti poticaja za biogoriva proizvedena iz sirovina za koje se ne koristi zemljište ili iz neprehrambenih kultura na temelju članka 3. stavka 4. Direktive 2009/28/EZ i članka 7.a Direktive 98/70/EZ;

 

(c) utjecaju proizvodnje biogoriva i tekućih biogoriva na dostupnost resursa drugim sektorima koji upotrebljavaju biomasu;

 

(d) učinkovitosti mjera poduzetih za sprečavanje i suzbijanje prijevara s obzirom na izvješća država članica u skladu s člankom 3. stavkom 5. Direktive 2009/28/EZ;

 

(e) mogućnost uspostave kriterija za identifikaciju i certificiranje biogoriva i tekućih biogoriva proizvedenih u sklopu programa kojima se smanjuje premještanje proizvodnje za svrhe koje ne uključuju biogoriva i tekuća biogoriva te u skladu s odgovarajućim kriterijima održivosti iz Direktiva 98/70/EZ i 2009/28/EZ radi ažuriranja Priloga V. Direktivi 98/70/EZ i Priloga VIII. Direktivi 2009/28/EZ, ako je ono potrebno.

Izvješću iz prvog podstavka se, ako je potrebno, prilaže zakonodavni prijedlog, koji se temelji na najboljim dostupnim znanstvenim dokazima, za uvođenje prilagođenih procijenjenih čimbenika emisija u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta u odgovarajuće kriterije održivosti te preispitivanje učinkovitosti predviđenih mjera za biogoriva proizvedena iz sirovina za koje se ne koristi zemljište ili iz neprehrambenih kultura na temelju članka 3. stavka 4. Direktive 2009/28/EZ. Kao dio tog izvješća, Komisija, s obzirom na izvješća država članica u skladu s člankom 3. stavkom 5. Direktive 2009/28/EZ, procjenjuje učinkovitost mjera poduzetih za sprečavanje i suzbijanje prijevara te prema potrebi podnosi prijedloge daljnjih mjera, uključujući dodatne mjere koje treba poduzeti na razini Unije.

Izvješću iz prvog podstavka, ako je potrebno, prilažu se zakonodavni prijedlozi, koji se temelje na najboljim dostupnim znanstvenim dokazima, za:

 

(a) uvođenje prilagođenih procijenjenih čimbenika emisija u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta u odgovarajuće kriterije održivosti iz Direktiva 98/70/EZ i 2009/28/EZ;

 

(b) utvrđivanje odgovarajućih dodatnih kriterija održivosti za biogoriva proizvedena iz sirovina za koje se ne koristi zemljište ili iz neprehrambenih kultura;

 

(c) uvođenje daljnjih mjera za sprečavanje i suzbijanje prijevara, uključujući dodatne mjere koje treba poduzeti na razini Unije;

 

(d) promicanje održivih naprednih biogoriva nakon 2020 na tehnološki neutralan način, u okviru klimatske i energetske politike do 2030., uključujući revidiranje ciljeva iz Direktive 98/70/EZ i uvođenje plana smanjenja stakleničkih plinova nakon 2020. te razmatranje mogućnosti da se na razini Unije u razdoblju nakon 2020. uvede obveza miješanja za napredna biogoriva koja ispunjavaju kriterije održivosti iz Direktive 98/70/EZ.

3. Komisija prema potrebi, s obzirom na izvješća dobrovoljnih programa u skladu s člankom 7.c stavkom 6. drugim podstavkom Direktive 98/70/EZ i člankom 18. stavkom 6. drugim podstavkom Direktive 2009/28/EZ, podnosi prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću za izmjenu odredaba tih direktiva u odnosu na dobrovoljne programe s ciljem promicanja najbolje prakse.

3. Komisija prema potrebi, s obzirom na izvješća dobrovoljnih programa u skladu s člankom 7.c stavkom 6. drugim podstavkom Direktive 98/70/EZ i člankom 18. stavkom 6. drugim podstavkom Direktive 2009/28/EZ, podnosi prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću za izmjenu odredaba tih direktiva u odnosu na dobrovoljne programe s ciljem promicanja najbolje prakse.

__________________

 

+ SL: molimo umetnuti datum: godinu dana od stupanja na snagu ove Direktive.

 

Amandman  88

Stajalište Vijeća

Članak 4. – stavak 1.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

1. Države članice do …+ donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

1. Države članice do …+ donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

_________

_________

+ SL: molimo umetnuti datum: 24 mjeseca od dana donošenja ove Direktive.

+ SL: molimo umetnuti datum: 12 mjeseca od dana donošenja ove Direktive.

Amandman  89

Stajalište Vijeća

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

Države članice 2020. godine izvješćuju Komisiju o svojim dostignućima u postizanju nacionalnih ciljeva postavljenih u skladu s člankom 3. stavkom 4. točkom (e) Direktive 2009/28/EZ, navodeći razloge za bilo kakve nedostatke.

Države članice 2020. godine izvješćuju Komisiju o svojim dostignućima u postizanju nacionalnih ciljeva postavljenih u skladu s člankom 3. stavkom 4. točkom (e) Direktive 2009/28/EZ.

Amandman  90

Stajalište Vijeća

Prilog I. – točka 1.

Direktiva 98/70/EZ

Prilog IV. – dio C – točka 7.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

(1) U Prilogu IV. dijelu C točka 7. zamjenjuje se sljedećim:

(1) u Prilogu IV. dio C mijenja se kako slijedi:

 

(a) točka 7. zamjenjuje se sljedećim:

"7. Godišnje emisije koje nastaju promjenom zaliha ugljika zbog promjene uporabe zemljišta, el, izračunavaju se jednakomjernim dijeljenjem ukupnih emisija tijekom 20 godina. Za izračun tih emisija primjenjuje se sljedeće pravilo:

'7. Godišnje emisije koje nastaju promjenom zaliha ugljika zbog promjene uporabe zemljišta, el izračunavaju se jednakomjernim dijeljenjem ukupnih emisija tijekom 20 godina. Za izračun tih emisija primjenjuje se sljedeće pravilo:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P ‑ eB,*

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

gdje je

gdje je

el = godišnje emisije stakleničkih plinova koji nastaju promjenom zaliha ugljika zbog promjene uporabe zemljišta (mjerene kao masa (u gramima) ekvivalenta CO2 po jedinici energije biogoriva (u megadžulima)). ‚Kultivirano tlo’** i ‚tlo namijenjeno trajnim kulturama’*** smatraju se jednom uporabom zemljišta;

el = godišnje emisije stakleničkih plinova koji nastaju promjenom zaliha ugljika zbog promjene uporabe zemljišta (mjerene kao masa (u gramima) ekvivalenta CO2 po jedinici energije biogoriva (u megadžulima));

CSR = zaliha ugljika po jedinici površine povezana s referentnom uporabom zemljišta (mjerena kao masa (u tonama) ugljika po jedinici površine, uključujući tlo i vegetaciju). Referentna uporaba zemljišta je uporaba zemljišta u siječnju 2008. ili 20 godina prije dobivanja sirovina ovisno o tome što je uslijedilo kasnije;

CSR = zaliha ugljika po jedinici površine povezana s referentnom uporabom zemljišta (mjerena kao masa (u tonama) ugljika po jedinici površine, uključujući tlo i vegetaciju). Referentna uporaba zemljišta jest uporaba zemljišta u siječnju 2008. ili 20 godina prije dobivanja sirovine, ovisno o tome što je uslijedilo kasnije;

CSA = zaliha ugljika po jedinici površine povezana sa stvarnom uporabom zemljišta (mjerena kao masa (u tonama) ugljika po jedinici površine, uključujući tlo i vegetaciju). Ako se zaliha ugljika akumulira tijekom razdoblja duljeg od godinu dana, vrijednost koja se pripisuje CSA jest procijenjena zaliha po jedinici površine nakon 20 godina ili nakon sazrijevanja kulture, ovisno o tome što je uslijedilo prije;

CSA = zaliha ugljika po jedinici površine povezana sa stvarnom uporabom zemljišta (mjerena kao masa (u tonama) ugljika po jedinici površine, uključujući tlo i vegetaciju). Ako se zaliha ugljika akumulira tijekom razdoblja duljeg od godinu dana, vrijednost koja se pripisuje CSA jest procijenjena zaliha po jedinici površine nakon 20 godina ili nakon sazrijevanja kulture, ovisno o tome što je uslijedilo prije i

P = produktivnost kulture (mjerena kao energija biogoriva po jedinici površine godišnje); i

P = produktivnost kulture (mjerena kao energija biogoriva po jedinici površine godišnje).”

eB = dodatak od 29 gCO2eq/MJ biogoriva ako se biomasa dobiva sa saniranog degradiranog zemljišta pod uvjetima predviđenima u točki 8.

 

_________

 

* Kvocijent dobiven dijeljenjem molekularne težine CO2 (44,010 g/mol) s molekularnom težinom ugljika (12,011 g/mol) iznosi 3,664.

 

** Kultivirano tlo kako ga definira IPCC.

 

*** Trajne kulture definirane su kao višegodišnje kulture čija se stabljika obično ne bere, kao što su kulture kratkih ophodnji i uljana palma.”.

 

Amandman  91

Stajalište Vijeća

Prilog I. – točka 1. – točka aa (nova)

Direktiva 98/70/EZ

Prilog IV. – dio C – točke 8. i 9.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

 

(aa) točke 8. i 9. se brišu.

Amandman  92

Stajalište Vijeća

Prilog I. – točka 2.

Direktiva 98/70/EZ

Prilog V. – dio A

 

Stajalište Vijeća

Dio A. Privremene procijenjene emisije povezane s neizravnom promjenom uporabe zemljišta (gCO2eq/MJ)+

Skupina sirovina

Srednja*

Interpercentilni raspon dobiven analizom osjetljivosti**

Žitarice i druge kulture bogate škrobom

12

od 8 do 16

Šećerne kulture

13

od 4 do 17

Uljarice

55

od 33 do 66

________________

* Srednje vrijednosti koje su ovdje navedene predstavljaju ponderirani prosjek individualno određenih vrijednosti sirovina.

** Ovdje uključeni raspon odražava 90 % rezultata koji koriste petu i devedeset i petu percentilnu vrijednost proizašle iz analize. Peti percentil pokazuje vrijednost ispod koje je pronađeno 5 % zapažanja (tj. 5 % ukupnih korištenih podataka pokazalo je rezultate ispod 8, 4 i 33 gCO2eq/MJ). Devedeset i peti percentil pokazuje vrijednost ispod koje je pronađeno 95 % zapažanja (tj. 5 % ukupnih korištenih podataka pokazali su rezultate iznad 16, 17 i 66 gCO2eq/MJ).

+ Srednje vrijednosti koje su ovdje navedene predstavljaju ponderirani prosjek individualno određenih vrijednosti sirovina. Razmjer vrijednosti u ovom Prilogu ovisi o rasponu pretpostavki (poput tretmana suproizvoda, kretanja u prinosu, zaliha ugljika i uklanjanja drugih proizvoda, itd.) korištenih u gospodarskim modelima razvijenim za potrebe njihove procjene. Stoga, iako nije moguće u potpunosti okarakterizirati raspon nesigurnosti povezan s takvim procjenama, provedena je analiza osjetljivosti u vezi s rezultatima na temelju nasumične varijacije ključnih parametara, takozvana analiza Monte Carlo.

 

Izmjena

Dio A. Procijenjene emisije povezane s neizravnom promjenom uporabe zemljišta (gCO2eq/MJ)+

Skupina sirovina

Procijenjene emisije od biogoriva povezane s neizravnom promjenom uporabe zemljišta

Žitarice i druge kulture bogate škrobom

12

Šećerne kulture

13

Uljarice

55

Amandman  93

Stajalište Vijeća

Prilog II. – točka 1.

Direktiva 2009/28/EZ

Prilog V. – dio C – točka 7.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

(1) U Prilogu V. dijelu C točka 7. zamjenjuje se sljedećim:

(1) U Prilogu V. dio C mijenja se kako slijedi:

 

(a) točka 7. zamjenjuje se sljedećim:

"7. Godišnje emisije koje nastaju promjenom zaliha ugljika zbog promjene uporabe zemljišta, el, izračunavaju se jednakomjernim dijeljenjem ukupnih emisija tijekom 20 godina. Za izračun tih emisija primjenjuje se sljedeće pravilo:

ʽ7. Godišnje emisije koje nastaju promjenom zaliha ugljika zbog promjene uporabe zemljišta, el izračunavaju se jednakomjernim dijeljenjem ukupnih emisija tijekom 20 godina. Za izračun tih emisija primjenjuje se sljedeće pravilo:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P - eB,*

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

gdje je

gdje je

el = godišnje emisije stakleničkih plinova koje nastaju promjenom zaliha ugljika zbog promjene uporabe zemljišta (mjerene kao masa (u gramima) ekvivalenta CO2 po jedinici energije biogoriva ili tekućeg biogoriva (u megadžulima)). ‚Kultivirano tlo’** i ‚tlo namijenjeno trajnim kulturama’*** smatraju se jednom uporabom zemljišta;

el = godišnje emisije stakleničkih plinova koji nastaju promjenom zaliha ugljika zbog promjene uporabe zemljišta (mjerene kao masa (u gramima) ekvivalenta CO2 po jedinici energije biogoriva (u megadžulima));

CSR = zaliha ugljika po jedinici površine povezana s referentnom uporabom zemljišta (mjerena kao masa (u tonama) ugljika po jedinici površine, uključujući tlo i vegetaciju). Referentna uporaba zemljišta je uporaba zemljišta u siječnju 2008. ili 20 godina prije dobivanja sirovina ovisno o tome što je uslijedilo kasnije;

CSR = zaliha ugljika po jedinici površine povezana s referentnom uporabom zemljišta (mjerena kao masa (u tonama) ugljika po jedinici površine, uključujući tlo i vegetaciju). Referentna uporaba zemljišta jest uporaba zemljišta u siječnju 2008. ili 20 godina prije dobivanja sirovine, ovisno o tome što je uslijedilo kasnije;

CSA = zaliha ugljika po jedinici površine povezana sa stvarnom uporabom zemljišta (mjerena kao masa (u tonama) ugljika po jedinici površine, uključujući tlo i vegetaciju). Ako se zaliha ugljika akumulira tijekom razdoblja duljeg od godinu dana, vrijednost koja se pripisuje CSA jest procijenjena zaliha po jedinici površine nakon 20 godina ili nakon sazrijevanja kulture, ovisno o tome što je uslijedilo prije;

CSA = zaliha ugljika po jedinici površine povezana sa stvarnom uporabom zemljišta (mjerena kao masa (u tonama) ugljika po jedinici površine, uključujući tlo i vegetaciju). Ako se zaliha ugljika akumulira tijekom razdoblja duljeg od godinu dana, vrijednost koja se pripisuje CSA jest procijenjena zaliha po jedinici površine nakon 20 godina ili nakon sazrijevanja kulture, ovisno o tome što je uslijedilo prije; i

P = produktivnost prinosa (mjerena kao energija iz pogonskog biogoriva ili drugog tekućeg biogoriva po jedinici površine godišnje); i

P = produktivnost kulture (mjerena kao energija biogoriva ili tekućeg biogoriva po jedinici površine godišnje)

eB = dodatak od 29 gCO2eq/MJ biogoriva ili tekućeg biogoriva ako se biomasa dobiva sa saniranog degradiranog zemljišta pod uvjetima predviđenima u točki 8.

 

________________

 

* Kvocijent dobiven dijeljenjem molekularne težine CO2 (44,010 g/mol) s molekularnom težinom ugljika (12,011 g/mol) iznosi 3,664.

 

** Kultivirano tlo kako ga definira IPCC.

 

*** Trajne kulture definirane su kao višegodišnje kulture čija se stabljika obično ne bere, kao što su kulture kratkih ophodnji i uljana palma.”.

 

Amandman  94

Stajalište Vijeća

Prilog II. – točka 1. – točka aa (nova)

Direktiva 2009/28/EZ

Prilog V. – dio C – točke 8. i 9.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

 

(aa) točke 8. i 9. se brišu.

Amandman  95

Stajalište Vijeća

Prilog II. – točka 2.

Direktiva 2009/28/EZ

Prilog VIII. – dio A

 

Stajalište Vijeća

Dio A. Privremene procijenjene emisije od sirovina za biogorivo i tekuće biogorivo u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta (gCO2eq/MJ)+

Skupina sirovina

Srednja*

Interpercentilni raspon dobiven analizom osjetljivosti**

Žitarice i druge kulture bogate škrobom

12

od 8 do 16

Šećerne kulture

13

od 4 do 17

Uljarice

55

od 33 do 66

________________

* Srednje vrijednosti koje su ovdje navedene predstavljaju ponderirani prosjek individualno određenih vrijednosti sirovina.

** Ovdje uključeni raspon odražava 90 % rezultata koji koriste petu i devedeset i petu percentilnu vrijednost proizašle iz analize. Peti percentil pokazuje vrijednost ispod koje je pronađeno 5 % zapažanja (tj. 5 % ukupnih korištenih podataka pokazalo je rezultate ispod 8, 4 i 33 gCO2eq/MJ). Devedeset i peti percentil pokazuje vrijednost ispod koje je pronađeno 95 % zapažanja (tj. 5 % ukupnih korištenih podataka pokazali su rezultate iznad 16, 17 i 66 gCO2eq/MJ).

+ Srednje vrijednosti koje su ovdje navedene predstavljaju ponderirani prosjek individualno određenih vrijednosti sirovina. Razmjer vrijednosti u ovom Prilogu ovisi o rasponu pretpostavki (poput tretmana suproizvoda, kretanja u prinosu, zaliha ugljika i uklanjanja drugih proizvoda, itd.) korištenih u gospodarskim modelima razvijenim za potrebe njihove procjene. Stoga, iako nije moguće u potpunosti okarakterizirati raspon nesigurnosti povezan s takvim procjenama, provedena je analiza osjetljivosti u vezi s rezultatima na temelju nasumične varijacije ključnih parametara, takozvana analiza Monte Carlo.

 

Izmjena

Dio A. Procijenjene emisije od biogoriva i tekućeg biogoriva u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta (gCO2eq/MJ)

Skupina sirovina

Procijenjene emisije povezane s neizravnom promjenom uporabe zemljišta

Žitarice i druge kulture bogate škrobom

12

Šećerne kulture

13

Uljarice

55

Amandman  96

Stajalište Vijeća

Prilog II. – točka 3.

Direktiva 2009/28/EZ

Prilog IX.

 

Stajalište Vijeća

Izmjena

Prilog IX.

Prilog IX.

Dio A. Sirovine i goriva čiji se doprinos cilju ili ciljevima iz članka 3. stavka 4. smatra dvaput vrednijim od njihove energetske vrijednosti

Dio A. Sirovine i goriva čiji se doprinos cilju iz prvog podstavka članka 3. stavka 4. smatra dvaput većim od njihove energetske vrijednosti i koje doprinose cilju iz točke (e) drugog podstavka članka 3. stavka 4.

(a) Alge, ako su uzgojene na zemljištu u ribnjacima ili fotobioreaktorima.

 

(b) Dio biomase koji odgovara miješanom gradskom otpadu, a ne sortiranom otpadu iz kućanstava podložno ciljevima recikliranja na temelju članka 11. stavka 2. točke (a) Direktive 2008/98/EZ.

(b) Dio biomase koji odgovara miješanom gradskom otpadu, a ne sortiranom otpadu iz kućanstava podložno ciljevima recikliranja na temelju članka 11. stavka 2. točke (a) Direktive 2008/98/EZ.

(c) Biološki otpad kako je definiran u članku 3. stavku 4. Direktive 2008/98/EZ iz privatnih kućanstava podložan odvojenom prikupljanju kako je utvrđeno u članku 3. stavku 11. te direktive.

(c) Biološki otpad kako je definiran u članku 3. stavku 4. Direktive 2008/98/EZ iz privatnih kućanstava podložan odvojenom prikupljanju kako je utvrđeno u članku 3. stavku 11. te direktive.

(d) Dio biomase iz industrijskog otpada koji nije pogodan za korištenje u prehrambenom lancu za ljude ili za životinje, uključujući materijale iz sektora trgovine na malo i veletrgovine tepoljoprivredno-prehrambenog sektora i sektora ribarstva i akvakulture, isključujući sirovine navedene u dijelu B ovog Priloga.

(d) Dio biomase iz industrijskog otpada koji nije pogodan za korištenje u prehrambenom lancu za ljude ili za životinje, uključujući materijale iz sektora trgovine na malo i veletrgovine tepoljoprivredno-prehrambenog sektora i sektora ribarstva i akvakulture, isključujući sirovine navedene u dijelu B ovog Priloga.

(e) Slama.

(e) Slama.

(f) Gnojivo i mulj od rafiniranja.

(f) Gnojivo i mulj od rafiniranja.

(g) Tekući otpad od proizvodnje palminog ulja i prazni grozdovi palminog ploda.

(g) Tekući otpad od proizvodnje palminog ulja i prazni grozdovi palminog ploda.

(h) Smola tal ulja.

(h) Smola tal ulja.

(i) Sirovi glicerin.

(i) Sirovi glicerin.

(j) Ostaci šećerne trske.

(j) Ostaci šećerne trske.

(k) Otpad od grožđa i vinski talog.

(k) Otpad od grožđa i vinski talog.

(l) Orahove ljuske.

(l) Orahove ljuske.

(m) Pljeva.

(m) Pljeva.

(n) Klipovi kukuruza bez zrna.

(n) Klipovi kukuruza bez zrna.

(o) Dio biomase iz otpada i ostataka iz šumarstva i industrija koje se temelje na šumarstvu, tj. kora, grane, pretkomercijalna proreda, lišće, iglice, krošnje stabala, piljevina, trijeske od sječe, crni lug, sulfitna lužina, mulj koji sadrži vlakna, lignin i tal ulje.

(o) Dio biomase iz otpada i ostataka iz šumarstva i industrija koje se temelje na šumarstvu, tj. kora, grane, pretkomercijalna proreda, lišće, iglice, krošnje stabala, piljevina, trijeske od sječe, crni lug, sulfitna lužina, mulj koji sadrži vlakna, lignin i tal ulje.

(p) Drugi neprehrambeni celulozni materijal kako je definiran u članku 2. drugom stavku točki (s).

(p) Drugi neprehrambeni celulozni materijal kako je definiran u članku 2. drugom stavku točki (s).

(q) Drugi lignocelulozni materijal kako je definiran u članku 2. drugom stavku točki (r) osim pilanskih i furnirskih trupaca.

(q) Drugi lignocelulozni materijal kako je definiran u članku 2. drugom stavku točki (r) osim pilanskih i furnirskih trupaca.

(r) Obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog porijekla.

 

 

Dio A.a Sirovine i goriva čiji se doprinos cilju iz prvog podstavka članka 3. stavka 4. smatra četverostruko većim od njihove energetske vrijednosti i koje doprinose cilju iz točke (e) drugog podstavka članka 3. stavka 4.

 

(a) Alge (autotrofne), ako su uzgojene na zemljištu u ribnjacima ili fotobioreaktorima.

 

(b) Obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog porijekla.

 

(c) Prikupljanje i upotreba ugljika za prijevoz.

 

(d) Bakterije.

Dio B. Sirovine čiji se doprinos cilju iz članka 3. stavka 4. prvog podstavka smatra dvaput vrednijim od njihove energetske vrijednosti

Dio B. Sirovine čiji se doprinos cilju iz članka 3. stavka 4. prvog podstavka smatra dvaput vrednijim od njihove energetske vrijednosti

(a) Korišteno ulje za kuhanje.

(a) Korišteno ulje za kuhanje.

(b) Životinjske masti iz kategorija 1. i 2. u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009*.

(b) Životinjske masti iz kategorija 1. i 2. u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009*.

 

(ba) sirovine koje su nadležna nacionalna tijela definirala kao otpad, ostatke, neprehrambeni celulozni materijal ili ligno-celulozni materijal i koje su se koristile u postojećim postrojenjima prije 31. prosinca 2014.

________________

________________

*Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14.11.2009., str. 1.).”.

*Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14.11.2009., str. 1.).”.

(1)

SL C xxx, 16.12.2014., str. xxx.


EXPLANATORY STATEMENT

The basis for many of the rapporteur’s amendments to this Directive is the European Parliament’s first reading position, which the rapporteur sees as a good starting point for the work on this proposal by the newly elected parliament. Re-tabling amendments form the Parliament’s first reading position enables colleagues to further participate in the important debate whilst respecting the compromise that was achieved by the parliament in its first reading position.

Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources establishes a mandatory target to achieve by 2020 a 10% share for renewable energy in the transport sector. Directive 98/70/EC introduces a mandatory target to achieve by 2020 a 6% reduction in the greenhouse gas intensity of fuels used in road transport and non-road mobile machinery.

The aim of the Commission proposal, which was presented in October 2012, is to start the transition towards a biofuels policy that delivers substantial greenhouse gas emissions savings when also emissions associated with indirect land-use change (ILUC) are taken into account.

In order to do this, the Commission has, amongst others, proposed the following:

- limiting the contribution that conventional biofuels make towards the attainment of the targets in Directive 2009/28/EC;

- improving the greenhouse gas performance of biofuel production processes by raising the greenhouse gas saving threshold for new installations subject to protecting installations already in operation on 1st July 2014;

- encouraging a greater market penetration of advanced biofuels by allowing such fuels to contribute more to the targets in Directive 2009/28/EC than conventional biofuels.

The contribution that biofuels can make towards the 2020 targets is expected to be significant. At the same time, emissions from the transport sector are expected to increase by 2030. The reform of the Union’s biofuels policy provides an opportunity to correct this trend.

The rapporteur welcomes the Commission’s aims and largely agrees with them. The European Parliament adopted its position in first reading in September 2013. The Council adopted its position in December 2014. While there are some convergences between the two positions, which the Rapporteur welcomes, several key issues remain. These will determine the effectiveness of this legislation. The rapporteur has tabled amendments to address these key issues. The basis for many of these amendments is the European Parliament’s first reading position.

The main issues from the rapporteur’s point of view are:

- Capping of conventional biofuels

The European parliament adopted in its first reading a position introducing a 6% cap on the share of conventional biofuels that can contribute to the targets of Directives 2009/28/EC and 98/70/EC. This constituted an increase compared to the cap proposed by the Commission, which was 5%, with the aim of providing protection of investments already made. According to the Parliament, this cap should also apply to the financial support granted to these biofuels. In the rapporteur’s view, a strong cap on land-based biofuels is needed in order to reach the 2020 targets of Directives 2009/28/EC and 98/70/EC and to ensure a transition towards advanced biofuels. The rapporteur is concerned by the further increase of the cap introduced by the Council, and has therefore chosen to re-table the first reading position of the Parliament. This cap should also apply to the Fuel Quality Directive target, in order to ensure consistency of the different policies.

- ILUC factors

Failure to address the ILUC effect would compromise the EU’s climate targets for the transport sector. In its first reading position, the European Parliament introduced an amendment on including ILUC factors in the carbon accounting for Directive 98/70/EC from 2020 onwards. ILUC factors would remain for reporting purposes in Directive 2009/28/EC, and the Commission is required to review the factors by 2016. This amendment has not been endorsed by the Council. In addition, the Council has also weakened the reporting requirements for ILUC-related emissions. Furthermore, the introduction of the new concept of “low-ILUC risk biofuels” in the Council position raises questions about how it could be implemented in practice. More work on this concept is clearly needed.

The rapporteur has also on this issue chosen to re-table the Parliament’s first reading position in order to give a strong signal that ILUC factors have to be seriously considered. Nevertheless, a thorough review of the methodology for estimating land-use change emission factors in the light of adaptation to technical and scientific progress is needed.

- Target for advanced biofuels

The European Parliament in its first reading position introduced a binding sub-target for advanced biofuels of 0,5% in 2016 and 2,5% in 2020. The aim of these ambitious targets is to put in place strong incentives to promote the market penetration of such fuels, also in the longer term. The rapporteur is of the strong view that it is important to create and reserve a certain space for advanced biofuels in the future fuel mix. A dedicated and binding target for advanced biofuels is an effective way of doing this. In this respect, it is welcomed that the Council also has taken a step in this direction. However, the Council proposes a purely non-binding sub-target based on a significantly lower reference level (0,5%). It is very doubtful whether such a low level of ambition, in combination with the other changes introduced by the Council, will lead to any meaningful incentives for the necessary transformation towards cleaner fuels. - A post-2020 policy

In the rapporteurs view, one of the biggest challenges in updating Directives 2009/28/EC and 98/70/EC is the lack of a long-term perspective. In order to create a long-term perspective for investments and in order to support innovations in sustainable biofuels and other means of decarbonising the transport sector, instruments and measures for a comprehensive and technology neutral approach for the promotion of emissions reduction and energy efficiency in transport for a post-2020 policy have to be examined. The rapporteur has therefore chosen to table amendments that highlight the need for a longer-term policy which can bring investments into Europe.

If we do not step up to the plate, the overarching challenge Europe faces is the continent being technologically overtaken regarding sustainable fuels. This is something we cannot afford – regardless of where we find ourselves on the political map. Not being on par with the challenges would mean the end of a greener Europe, as well as a more jobs-friendly Europe and a more investment-friendly Europe.


POSTUPAK

Naslov

Izmjena Direktive o kakvoći goriva i obnovljivoj energiji (posredna prenamjena zemljišta)

Referentni dokumenti

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD)

Datum 1. čitanja u EP-u – broj P

11.9.2013                     T7-0357/2013

Prijedlog Komisije

COM(2012)0595 - C7-0337/2012

Datum objave primitka stajališta Vijeća u prvom čitanju na plenarnoj sjednici

15.1.2015

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

15.1.2015

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Nils Torvalds

17.7.2014

 

 

 

Razmatranje u odboru

21.1.2015

 

 

 

Datum usvajanja

24.2.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

39

26

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Paul Brannen, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Christofer Fjellner, Esther Herranz García, Merja Kyllönen, Jo Leinen, James Nicholson, Younous Omarjee, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Bart Staes

Datum podnošenja

26.2.2015

Pravna napomena