Postup : 2014/0334(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0026/2015

Předložené texty :

A8-0026/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0111

ZPRÁVA     ***I
PDF 384kWORD 61k
26.2.2015
PE 549.408v01-00 A8-0026/2015

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se ruší nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí

(COM(2014)0707 – C8‑0271/2014 – 2014/0334(COD))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Bernd Lange

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se ruší nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí

(COM(2014)0707 – C8‑0271/2014 – 2014/0334(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0707),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0271/2014),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na článek 59 a čl. 50 odst. 1 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A8‑0026/2015),

1.      přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2.      vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


POSTUP

Název

Zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí

Referenční údaje

COM(2014)0707 – C8-0271/2014 – 2014/0334(COD)

Datum předložení EP

21.11.2014

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

27.11.2014

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Bernd Lange

3.12.2014

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

3.12.2014

Projednání ve výboru

24.2.2015

 

 

 

Datum přijetí

24.2.2015

 

 

 

Datum předložení

26.2.2015

Právní upozornění