Eljárás : 2014/2120(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0072/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0072/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.29
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0138

JELENTÉS     
PDF 184kWORD 117k
30.3.2015
PE 539.715v02-00 A8-0072/2015

az Európai Bankhatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2120(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Ryszard Czarnecki

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Bankhatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2120(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Bankhatóság 2013-as pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Bankhatóság 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival együtt(1),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az Európai Felügyeleti Hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 64. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló európai rendeletre(7), és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0072/2015),

1.      mentesítést ad az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatója számára a hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan

2.      megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Bankhatóság 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2014/2120(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Bankhatóság 2013-as pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Bankhatóság 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival együtt(8),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(9),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8-0054/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(10),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az Európai Felügyeleti Hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(12), és különösen annak 64. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(13),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló európai rendeletre(14), és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0072/2015),

1.      megállapítja, hogy az Európai Bankhatóság végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.      jóváhagyja az Európai Bankhatóság 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Bankhatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2014/2120(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Bankhatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0072/2015),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Bankhatóság (a hatóság) 2013-as pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 25 967 360 EUR volt, ami 25,16%-os növekedést jelent 2012-höz képest abból adódóan, hogy a hatóságot nemrég hozták létre;

B.   mivel a pénzügyi kimutatások szerint a hatóság 2013-ra szóló költségvetéséhez való kezdeti uniós hozzájárulás 10 386 944 EUR volt, ami 2012-höz képest 25,16%-os növekedést jelent;

C.  mivel a Számvevőszék az Európai Bankhatóság 2013-as pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentésben”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hatóság éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

D.  mivel a hatóság feladata, hogy hozzájáruljon a magas színvonalú közös szabályozási és felügyeleti standardok és gyakorlat meghatározásához, valamint a jogilag kötelező erejű uniós jogszabályok következetes alkalmazásához, ösztönözze és megkönnyítse a feladatok és hatáskörök átruházását az illetékes hatóságok között, hatáskörén belül figyelemmel kísérje és értékelje a piaci fejleményeket, valamint elősegítse a betétesek és a befektetők védelmét;

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.   a Számvevőszék jelentése alapján megállapítja, hogy a Számvevőszék 2012. évi jelentésében tett hét megjegyzés vonatkozásában kiigazító intézkedésekre került sor, így öt „végrehajtva”, egy „folyamatban” és egy „nem alkalmazható” minősítést kapott;

2.   a hatóság tájékoztatása alapján megállapítja, hogy:

-     a kiegészítő iskoláztatási támogatás bekerült a hatóság többéves személyzetpolitikai tervébe, mint az éves költségvetési eljárás része az alkalmazottak egyenlő bánásmódjának biztosítása érdekében, tekintettel a hatóság székhelyén tapasztalható magas iskoláztatási költségekre és arra, hogy a hatóság közvetlen megállapodásokat kötött az iskolákkal a tandíjak közvetlen kifizetésére a küszöbérték alatt;

  -  kidolgozás alatt van a hatóság legfontosabb érdekelt felei között végzett felmérésen alapuló kommunikációs stratégia a hatóság honlapján már meglévő területek egyszerűsítése, valamint újabb tartalmak létrehozása érdekében, hogy hozzáférhetőbb információkat biztosítsanak a kevésbé képzett célközönség számára; megjegyzi továbbá, hogy a honlapon létrehoztak egy fogyasztói sarkot, ahol könnyen hozzáférhető információk találhatók a pénzügyi intézetek elleni panasztételről, valamint általános tanácsok a személyes pénzügyekhez;

  -  valamennyi informatikai rendszert a hatóság adatközpontjához csatoltak – kivéve a felügyeleti kollégiumok viszonylag kicsi informatikai eszközét –, és hogy a visszaszervezési eljárás befejezésével teljesen mérsékelték a hatóság informatikai rendszerei feletti korlátozott ellenőrzéshez és felügyelethez kapcsolódó kockázatokat;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

3.   a számvevőszéki jelentés alapján tudomásul veszi, hogy a hatóság lekötött előirányzatainak aránya összesen 90% volt (89% 2012-ben); megjegyzi, hogy a lekötött előirányzatok 87%-ot tettek ki az I. cím (Személyzeti kiadások), 98%-ot a II. cím (Igazgatási kiadások) és 92%-ot a III. cím (Operatív kiadások) esetében;

4.   kiemeli, hogy az Európai Unió Bíróságának ítélete a bérek 2011. július 1. és 2013. június 30. közötti indexálásának elutasításáról negatív hatást gyakorolt a hatóság I. cím alatti kötelezettségvállalási előirányzatainak szintjére, melynek összege 1 800 000 eurót tett ki;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

5.   a Számvevőszék jelentéséből megállapítja, hogy a hatóságnak sikerült jelentősen, a 2012. évi 6 547 808 euróról (36%) 3 876 564 euróra (17%) csökkentenie a lekötött előirányzatok átvitelének általános szintjét;

6.   aggodalommal állapítja meg, hogy a II. cím alatti (1 974 511 EUR vagy 35%) és a III. cím alatti (1 651 203 EUR vagy 36%) átvitelek viszonylag magasak voltak, elsősorban az informatikai infrastruktúrák és szolgáltatások tervezett beszerzése miatt, melyekre a szerződéseket a tervek szerint 2013 decemberében megkötötték és a szolgáltatások nyújtására 2014-ben került sor;

Átcsoportosítások

7.   megjegyzi, hogy a hatóság éves tevékenységi jelentése és a Számvevőszék jelentése szerint is a 2013. évi átcsoportosítások szintje és jellege a hatóság pénzügyi szabályainak keretei között maradt;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

8.   megállapítja, hogy a számvevőszéki jelentés nem tartalmaz megjegyzéseket a hatóság közbeszerzési eljárásai tekintetében;

9.   a hatóság tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék és a mentesítésért felelős hatóság ajánlásai tekintetében kiigazító intézkedésekre került sor valamennyi, 2012-ben folyamatban lévő felvételi eljárásban, és hogy azokat rendszeresen végrehajtották valamennyi további felvételi eljárás során;

Az összeférhetetlenség megelőzése, illetve kezelése és az átláthatóság

10. a hatóság tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a hatályban lévő, a teljes személyzetre vonatkozó etikai iránymutatásokon kívül a hatóság elkezdett kidolgozni további szakpolitikákat is az érdekeltségi nyilatkozatokra vonatkozó függetlenséggel és döntéshozatali folyamatokkal kapcsolatban;

11.  a hatóság tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy elfogadták és végrehajtották a személyzetre és egyéb szerződéses felekre, valamint a személyzethez nem tartozókra vonatkozó összeférhetetlenségi politikát; a hatóság tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a vezetőségi és felügyelőbizottsági tagok önéletrajzát és érdekeltségi nyilatkozatát, valamint az elnök, az ügyvezető igazgató és a vezető tisztviselők érdekeltségi nyilatkozatát közzétették a hatóság honlapján; megjegyzi, hogy az érdekeltségi nyilatkozatok a hatóság honlapján elérhetőek;

12.  üdvözli, hogy a felügyelőbizottság függetlenségi politikát és döntéshozatali folyamatokat fogadott el 2015. február 3-án, és azok szigorú betartására szólít fel e politika időben történő végrehajtását követően;

Belső kontrollrendszerek

13. tudomásul veszi, hogy a hatóság vezetősége hat tagból áll, akiket a felügyelőbizottság tagjai választanak ki maguk közül; megjegyzi továbbá, hogy a vezetőség tagjait a felügyelőbizottság 2013. július 1-jei ülésén választották meg, a felügyelőbizottság felülvizsgált eljárási szabályzatának megfelelően;

Belső ellenőrzés

14. tudomásul veszi, hogy 2013 elején a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) korlátozott mértékű felülvizsgálatot folytatott a belső ellenőrzési szabványok végrehajtásáról; aggodalommal állapítja meg azonban, hogy a kockázatértékelés során a Belső Ellenőrzési Szolgálat magas eredendő kockázatú folyamatokat tárt fel, amelyeket az ellenőrzési terv keretében nem lehetett auditálni, mivel ellenőrzés nem, vagy csak elégtelen szinten állt rendelkezésre;

15. kiemeli, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat jelentése 14 ajánlást tartalmaz, melyekből kettő „nagyon fontos” minősítést kapott; megjegyzi, hogy a hatóság cselekvési tervet készített azon területek kezelésére, ahol az IAS javításokra tett ajánlásokat; megjegyzi továbbá, hogy a hatóság e magas kockázatú területek kezelésére tett kiigazító fellépéseit az IAS nyomon fogja követni a következő alapos kockázatfelmérés során;

16. megállapítja, hogy 2013-ban az IAS nyomon követési, dokumentumalapú felülvizsgálatot hajtott végre korábbi ajánlásainak végrehajtásáról; megjegyzi, hogy az IAS szerint 2013. december 31-én egyetlen kritikus ajánlás sem volt lezáratlan; tudomásul veszi, hogy az IAS két, „nagyon fontos” minősítésű ajánlásából egy végrehajtásra került és nyomon követésre vár, a másikat pedig az eredeti cselekvési tervhez képest elhalasztották;

17. megjegyzi, hogy 2014-ben az IAS elvégzett egy második korlátozott felülvizsgálatot a hatóság informatikai projektjeinek kezeléséről, és két „nagyon fontos”, illetve két „fontos” minősítésű ajánlást tett; a hatóság tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy részletes, mérföldköveket tartalmazó cselekvési tervet dolgozott ki ezen ajánlások kezelésére, melynek megvalósíthatóságát az IAS elfogadta és megerősítette;

Teljesítmény

18. tudomásul veszi, hogy a hatóság szorosan együttműködik az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal és az Európai Értékpapír-piaci Hatósággal valamennyi támogatási feladat során az adminisztratív költségek lehetséges csökkentése, a szinergiák erősítése és a bevált gyakorlatok cseréje érdekében; várakozással tekint a hatóság további, a más decentralizált ügynökségekkel való együttműködés fokozására tett erőfeszítései elé;

További megjegyzések

19.  emlékeztet arra, hogy a Parlament volt az új és átfogó Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere (PFER) – és ennek részeként 2011-ben az Európai Bankhatóság – létrehozására irányuló törekvések egyik fő ösztönzője a pénzügyi válságot követően;

20.  tudomásul veszi a Bizottság európai felügyeleti hatóságokról és a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszeréről szóló legutóbbi jelentésében szereplő megjegyzését, mely szerint a nehéz körülmények ellenére az európai felügyeleti hatóságok rövid idő alatt jól működő szervezeteket építettek fel, amelyek általában jól végezték széles körű feladataikat, miközben a növekvő igények mellett csak korlátozott emberi erőforrások álltak rendelkezésükre;

21.  hangsúlyozza, hogy a hatóság szerepe a közös felügyeleti rendszer egységes piacon való előmozdításában létfontosságú az Unión belüli összehangoltabb, hatékonyabb és biztonságosabb banki ágazat biztosítása érdekében, amely hozzájárul a gazdasági fellendüléshez, valamint a munkahelyteremtéshez és növekedéshez Európában, továbbá a pénzügyi szektor jövőbeli válságainak megelőzéséhez; bankfelügyeleti szerepe tekintetében az Európai Központi Bankkal való együttműködésre szólítja fel a hatóságot az átfedések és a felesleges kapacitásbővítés elkerülése érdekében;

22.  tudomásul veszi a Számvevőszék 5/2014. számú különjelentését, és az abban körvonalazott, a határokon átnyúló bankfelügyeletre vonatkozó új megállapodások működésével, az európai bankok stressztűrő képességének értékelésével és a fogyasztóvédelem előmozdításával kapcsolatos hiányosságokat; sürgeti a hatóságot, hogy az ajánlásoknak a nem kizárólag a Bizottsághoz és a társjogalkotókhoz címzett részei tekintetében tegye meg a megfelelő intézkedéseket e hiányosságok kezelésére;

23.  tudomásul veszi a Számvevőszék 5/2014. sz. különjelentésében szereplő következtetést, mely szerint a hatóság számára működésének kezdeti szakaszában rendelkezésre álló erőforrások elégtelenek voltak megbízatásának teljesítéséhez; elismeri, hogy a PFER még mindig a kezdeti szakaszban jár, és hangsúlyozza, hogy a már a hatóságra bízott feladatok, valamint a folyamatban lévő jogalkotási munka keretében tervezett jövőbeli feladatok megfelelő személyzetet és költségvetést igényelnek a magas színvonalú felügyelet lehetővé tétele érdekében; hangsúlyozza, hogy mindig körültekintően meg kell fontolni, hogy a további feladatokat további forrásokkal kell-e összekötni; hangsúlyozza azonban, hogy az eszközök terén bekövetkező esetleges növekedést lehetőség szerint helytálló ésszerűsítési törekvéseknek kell megelőzniük, illetve kiegészíteniük; kiemeli a hatóság koordináló szerepét, valamint azt, hogy megbízatása teljesítéséhez szorosan együtt kell működnie a nemzeti felügyeleti hatóságokkal;

24.  hangsúlyozza, hogy a korlátozott forrásokra tekintettel a hatóságnak az uniós társjogalkotók által ráruházott feladatok körén belül kell maradnia; hangsúlyozza, hogy ezeket a feladatokat a hatóságnak teljes mértékben végre kell hajtania, azonban nem szabad megbízatásának kiterjesztésére törekednie, és függetlennek kell maradnia; kiemeli, hogy a hatóságnak ellenőriznie kell, hogy ki kell-e dolgozni iránymutatásokat és ajánlásokat;

25.  kiemeli, hogy a fogyasztóvédelem területén a hatóságnak teljes mértékben ki kell használnia a meglévő megbízatása keretében ráruházott hatásköreit; hangsúlyozza, hogy ezen a területen a hatóságnak szorosabban együtt kell működnie a többi európai felügyeleti hatósággal a vegyes bizottság keretében;

26.  arra a következtetésre jut, hogy a hatóság vegyes finanszírozási rendszere rugalmatlan, nehézkes, és potenciálisan veszélyezteti a szervezet függetlenségét; ezért felhívja a Bizottságot, hogy – amennyiben a bizottsági értékelés ezt alátámasztja – 2017-ig javasoljon egy finanszírozási rendszert a hatóság számára, amely kizárólag a piaci szereplők által fizetendő díjak bevezetésén alapul, vagy a piaci szereplők díjait ötvözi az Unió általános költségvetésének külön költségvetési sorából származó alapfinanszírozással;

o

o   o

27. a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. ...-i(15) állásfoglalására.

26.2.2015

VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Bankhatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2120(DEC))

A vélemény előadója: Markus Ferber

JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  emlékeztet arra, hogy az Európai Parlament volt az új és átfogó Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere (PFER) és ennek részeként az Európai Bankhatóság (EBH) létrehozására irányuló törekvések fő ösztönzője a pénzügyi válságot követően;

2.  tudomásul veszi a Bizottság európai felügyeleti hatóságokról és a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszeréről szóló legutóbbi jelentésében szereplő megjegyzését, mely szerint a nehéz körülmények ellenére az európai felügyeleti hatóságok rövid idő alatt jól működő szervezeteket építettek fel, amelyek általában jól végezték széles körű feladataikat, miközben a növekvő igények mellett csak korlátozott emberi erőforrások álltak rendelkezésükre;

3.  hangsúlyozza, hogy az EBH szerepe a közös felügyeleti rendszer egységes piacon való előmozdításában létfontosságú az Unión belüli összehangoltabb, hatékonyabb és biztonságosabb banki ágazat biztosítása érdekében, amely hozzájárul a gazdasági fellendüléshez, valamint a munkahelyteremtéshez és növekedéshez Európában, továbbá a pénzügyi szektor jövőbeli válságainak megelőzéséhez; az Európai Központi Bankkal való együttműködést kér bankfelügyeleti szerepe tekintetében az átfedések és a felesleges kapacitásbővítés elkerülése érdekében;

4.  elismeri, hogy az Európai Számvevőszék véleménye szerint az EBH 2013. december 31-én véget ért évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

5.  tudomásul veszi az Európai Számvevőszék 5/2014. számú különjelentését, és az abban körvonalazott, a határokon átnyúló bankfelügyeletre vonatkozó új megállapodások működésével, az európai bankok stressztűrő képességének értékelésével és a fogyasztóvédelem előmozdításával kapcsolatos hiányosságokat; sürgeti az EBH-t, hogy az ajánlásoknak a nem kizárólag a Bizottsághoz és a társjogalkotókhoz címzett részei tekintetében tegye meg a megfelelő intézkedéseket e hiányosságok kezelésére;

6.  tudomásul veszi az Európai Számvevőszék 5/2014. sz. különjelentésében szereplő következtetést, mely szerint az EBH számára működésének kezdeti szakaszában rendelkezésre álló erőforrások elégtelenek voltak megbízatásának teljesítéséhez; elismeri, hogy a PFER még mindig a kezdeti szakaszban jár, és hangsúlyozza, hogy a már az EBH-ra bízott feladatok, valamint a folyamatban lévő jogalkotási munka keretében tervezett jövőbeli feladatok megfelelő számú személyzetet és költségvetést tesznek szükségessé a magas színvonalú felügyelet lehetővé tétele érdekében; hangsúlyozza, hogy mindig körültekintően meg kell fontolni, hogy a további feladatokat további forrásokkal kell-e összekötni; hangsúlyozza azonban, hogy az eszközök terén bekövetkező esetleges növekedést lehetőség szerint megfelelő ésszerűsítési törekvéseknek kell megelőzniük és/vagy kiegészíteniük; kiemeli az EBH koordináló szerepét, valamint azt, hogy megbízatása teljesítéséhez szorosan együtt kell működnie a nemzeti felügyeleti hatóságokkal;

7.  hangsúlyozza, hogy korlátozott forrásaira való tekintettel az EBH-nak az uniós társjogalkotók által rábízott feladatokhoz kell ragaszkodnia; hangsúlyozza, hogy ezeket a feladatokat teljes mértékben az EBH-nak kell végrehajtania, de nem szabad megbízatásának azokon túl történő tényleges kiterjesztésére törekednie, és függetlennek kell maradnia; kiemeli, hogy az EBH-nak ellenőriznie kell, hogy ki kell-e dolgozni iránymutatásokat és ajánlásokat;

8.  kiemeli, hogy az EBH-nak teljes mértékben ki kellene használnia a meglévő megbízatása keretében ráruházott hatásköreit a fogyasztóvédelem területén; hangsúlyozza, hogy ezen a területen az EBH-nak szorosabban együtt kellene működnie a többi európai felügyeleti hatósággal a vegyes bizottság keretében;

9.  úgy véli, hogy az EBH vegyes finanszírozási rendszere rugalmatlan, nehézkes és fenyegetést jelenthet függetlenségére; ezért felszólítja a Bizottságot, hogy – amennyiben azt a Bizottság értékelése igazolja – 2017-ig javasoljon olyan finanszírozási rendszert, amely:

-   kizárólag a piaci szereplők által fizetendő díjak bevezetésén alapul, vagy

-  a piaci szereplők díjait ötvözi az Unió általános költségvetésének külön költségvetési sorából származó alapvető finanszírozással.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

24.2.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

46

11

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Richard Corbett, Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Gesine Meissner

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.3.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Laura Ferrara

(1)

HL C 442., 2014.12.10., 112. o.

(2)

HL C 442., 2014.12.10., 112. o.

(3)

HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(4)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(5)

HL L 331., 2010.12.15., 12. o.

(6)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(7)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(8)

HL C 442., 2014.12.10., 112. o.

(9)

HL C 442., 2014.12.10., 112. o.

(10)

HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(11)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(12)

HL L 331., 2010.12.15., 12. o.

(13)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(14)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(15)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2015)0000.

Jogi nyilatkozat