Eljárás : 2014/2112(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0086/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0086/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.26
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0135

JELENTÉS     
PDF 194kWORD 106k
30.3.2015
PE 539.710v02-00 A8-0086/2015

az Európai Rendőrakadémia 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2112(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Ryszard Czarnecki

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Rendőrakadémia 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2112(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Rendőrakadémia 2013-as pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Rendőrakadémia 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az akadémia válaszaival együtt(1),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az akadémia számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról és a 2000/820/IB határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. szeptember 20-i 2005/681/IB tanácsi határozatra(5) és különösen annak 16. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló európai rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8–0086/2015),

1.      mentesítést ad az Európai Rendőrakadémia igazgatója számára az akadémia 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására;

2.      megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Rendőrakadémia igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Rendőrakadémia 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2014/2112(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Rendőrakadémia 2013-as pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Rendőrakadémia 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az akadémia válaszaival együtt(8),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(9),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az akadémia számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(10),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról és a 2000/820/IB határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. szeptember 20-i 2005/681/IB tanácsi határozatra(12) és különösen annak 16. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(13),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló európai rendeletre(14) és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8–0086/2015),

1.      megállapítja, hogy az Európai Rendőrakadémia végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.      jóváhagyja az Európai Rendőrakadémia 2013-as pénzügyi évre szóló elszámolása lezárását;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Rendőrakadémia igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Rendőrakadémia 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2014/2112(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Rendőrakadémia 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8–0086/2015),

A.     mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Rendőrakadémia („az akadémia”) 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetése 8 450 640 euró volt; mivel az akadémia költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik,

B.     mivel a Számvevőszék az Európai Rendőrakadémia 2013-as pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról szóló jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az akadémia éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.      tudomásul veszi a Számvevőszék jelentéséből, hogy a 2011-es számvevőszéki jelentésben tett három megjegyzés, amelyek a 2012-es számvevőszéki jelentésben „végrehajtandó” minősítéssel szerepelnek, valamint az egy „folyamatban” minősítéssel szereplő megjegyzés közül egy esetében kiigazító intézkedésre került sor és a számvevőszéki jelentésben most „végrehajtva” minősítéssel szerepel, kettő „folyamatban lévő”, egy pedig „nem alkalmazandó (n.a.)”; megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék 2012-es jelentésében szereplő hat megjegyzéssel kapcsolatban az előző évek megjegyzései nyomán egy kiigazító intézkedésre került sor, így ez a megjegyzés „végrehajtva”, két megjegyzés „nem alkalmazandó”, további kettő „folyamatban”, egy pedig „végrehajtandó” minősítéssel szerepel;

2.      az akadémia tájékoztatása alapján tudomásul veszi a következőket:

-     az akadémia tevékenységeinek az uniós polgárokra gyakorolt hatásáról tájékoztatás érhető el az akadémia honlapján a stratégiai dokumentumok – többek között az éves jelentés – évenkénti közzététele, valamint egyéb kommunikációs eszközök révén, mint például videofelvételeken és a honlap ezzel foglalkozó részein;

-     az igazgatótanács határozatot hozott arról, hogy a számviteli szolgáltatások egy részét 2014. áprilistól kiszervezi a Bizottságnak; tudomásul veszi az akadémia által az igazgatási költségek csökkentésére tett erőfeszítéseket;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

3.      megállapítja, hogy a 2013-as pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 94,89%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 92,46%-os volt; elismeri az akadémia azon erőfeszítéseit, hogy jelentősen, 21%-kal növelje a kifizetések végrehajtási szintjét a 2012-es évben megfigyelhető 76%-ról;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

4.      aggodalommal állapítja meg, hogy a lekötött előirányzatok 2014-re való átvitele magas (30,46%) volt a II. cím (Igazgatási kiadások) esetében; megállapítja, hogy a lekötött előirányzatok átvitele a III. cím (Operatív kiadások) esetében 17,91% volt; tudomásul veszi a számvevőszéki jelentésből, hogy a II. cím átvitelei főleg az akadémia befolyásán túli eseményekből erednek, mint például a 2013-ban tervezetteknek megfelelően megrendelt és igénybe vett szolgáltatások és kapott áruk után 2014-ben esedékes kifizetések;

5.      továbbá nyugtázza, hogy az akadémia átviteleinek szintje a 2012-es és 2013-as műveletek esetében tapasztalható 20%-ról a 2013-as és 2014-es műveletek vonatkozásában 11%-ra csökkent; tudomásul veszi az akadémia által bevezetett intézkedéseket, de felhívja az akadémiát, hogy javítsa tovább az átvitelek szintjét, hogy jobban megfeleljen az évenkéntiség költségvetési elvének;

6.      aggódik amiatt, hogy a 2012-ről átvitt, 1 669 930 euró összegű lekötött előirányzatból 2013-ban 303 740 eurónyi előirányzat, azaz 18,19%-uk törlésre került; megállapítja, hogy a törölt kötelezettségvállalások főleg annak tudhatók be, hogy a 2012-es támogatási megállapodások alapján tervezett költségtérítések kisebbnek bizonyultak a tervezettnél; megállapítja, hogy a törlések mennyisége azt jelzi, hogy év végén pontosabb információkat kell beszerezni a kedvezményezettektől a ténylegesen felmerülő költségekről; felhívja az akadémiát, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az e hiányosság sürgős kezelése érdekében tett lépésekről;

Átcsoportosítások

7.      megállapítja, hogy az akadémia a költségvetési átcsoportosításokra vonatkozóan új eljárást dolgozott ki, amely a költségvetés végrehajtásának fokozott felügyelete révén javította a költségvetés szerkezetét;

8.      tudomásul veszi, hogy 2013-ban az akadémia az egyes címeken belül 500 000 euró összegben kilenc költségvetési átcsoportosítást hajtott végre; nyugtázza, hogy az összes átcsoportosításra a költségvetési rendelettel és a végrehajtási szabályokkal összhangban került sor; továbbá megállapítja, hogy a költségvetési eljárásoknál megfigyelhető javulások miatt csökken a költségvetési átcsoportosítások összege;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

9.      aggodalommal állapítja meg a számvevőszéki jelentés alapján, hogy az akadémia felvételi eljárásai még mindig nem teljesen átláthatók, mivel bizonyos eljárási elemek még mindig nem teljesek, nem elég egyértelműek és nem felelnek meg a szabályoknak; tudomásul veszi az akadémia által a kapcsolódó munkaköri utasítások, minták és ellenőrző jegyzékek újratervezése és javítása révén a felvételi folyamat felülvizsgálatára tett intézkedéseket; felhívja az akadémiát, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot arról, hogy az újratervezett folyamat milyen hatással jár a 2014-ben indított felvételi eljárásokra, és várja a felvételi folyamatokkal kapcsolatos jövőbeli számvevőszéki ellenőrzések eredményeit;

Az összeférhetetlenség megelőzése, illetve kezelése és az átláthatóság

10.    tudomásul veszi, hogy az akadémia beütemezte az alkalmazottaira, valamint az akadémiával közvetlenül együttműködő, de nem általa foglalkoztatott egyéb érintett felekre vonatkozó külön összeférhetetlenségi politika kidolgozására irányuló intézkedések felülvizsgálatát; nyugtázza, hogy az akadémia igazgatótanácsa 2014. novemberben elfogadta az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére vonatkozó politikáját;

11.    tudomásul veszi az igazgató, az igazgatóhelyettes és az adminisztratív szolgáltatások vezetője által kitöltött érdekeltségi nyilatkozatok közzétételét az akadémia honlapján; nyugtázza, hogy az összeférhetetlenségi politika 2014. novemberi elfogadását követően az akadémia felkérte igazgatótanácsa tagjait, hogy érdekeltségi nyilatkozatukat és önéletrajzukat tegyék közzé az akadémia honlapján;

12.    sürgeti az akadémiát, hogy 2015 júniusáig tegye közzé a személyzet és e vezetőségi tagok, a munkacsoportok/ellenőrző testület tagjai és a kirendelt nemzeti szakértők érdekeltségi nyilatkozatait;

13.    sajnálja, hogy az akadémia nem tudott választ adni az ügynökségek és a lobbisták közötti kapcsolatok átláthatóságának növelésére irányuló lehetséges kezdeményezésekre vonatkozó kérdésre; sürgeti az akadémiát, hogy 2015. májusig válaszoljon;

Belső ellenőrzés

14.    tudomásul veszi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) vizsgálatot végzett, amelynek célja az akadémia által kezelt, emberi erőforrásokat érintő alfolyamatokhoz kapcsolódó belsőkontroll-rendszer megfelelő tervezésének és hatékony alkalmazásának értékelése volt; nyugtázza, hogy az IAS úgy találta, hogy a hatályban lévő belsőkontroll-rendszer ésszerű biztosítékot jelent a megfelelő, emberi erőforrásokat érintő folyamatok üzleti céljainak elérése tekintetében;

15.    nyugtázza, hogy az IAS nyomon követte korábbi ajánlásai végrehajtását a vonatkozó dokumentumok áttekintésével, és az év végén nem talált lezáratlan kritikus vagy nagyon fontos ajánlásokat;

16.    tudomásul veszi az akadémia arra irányuló erőfeszítéseit, hogy végrehajtsa a Számvevőszék és a Belső Ellenőrzési Szolgálat ellenőrzési ajánlásait a cselekvési tervek gyors végrehajtásának biztosítása érdekében; megállapítja, hogy az ajánlások végrehajtási aránya 2013 végére 83%-os volt;

További megjegyzések

17.    üdvözli, hogy az akadémia 2014. októberben hivatalosan újrakezdte tevékenységét új budapesti székhelyén; támogatja az akadémia arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a székhelyáthelyezés a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elve szerint történjen; továbbá nyugtázza, hogy ebben a tekintetben igazgatótanácsa költségvetési módosítást kezdeményezett és hagyott jóvá a 2014-es pénzügyi évre;

18.    elismeri, hogy az akadémia Bramshillből az új budapesti székhelyre való áthelyezése 200 000 eurós éves megtakarítást eredményezett; üdvözli az akadémia működési költségei terén tapasztalható megtakarításokat, és azt, hogy az akadémia új székhelyén ingyenes az irodahasználat, és hogy az infrastruktúra legalább tízéves időszakra rendelkezésre áll; kéri, hogy az akadémia következő éves jelentésében adjon áttekintést a működési költségek terén tapasztalható megtakarításokról;

19.    aggodalommal veszi tudomásul, hogy az akadémia jövőjével kapcsolatos vita továbbra is zajlik, ami hátrányosan befolyásolja a tevékenységek tervezését és végrehajtását;

20.    aggodalommal állapítja meg, hogy az akadémia nem tudott megfelelő választ adni a mentesítésért felelős hatóságnak a munkakörnyezet tekintetében költséghatékony és környezetbarát megoldásokkal kapcsolatos kérdésére; felhívja az akadémiát, hogy orvosolja ezt a problémát;

o

o       o

21.    a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. ...-i állásfoglalására(15).

6.2.2015

VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Rendőrakadémia 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2112(DEC))

A vélemény előadója: Sylvie Guillaume

JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  örömmel fogadja a Számvevőszék következtetéseit, melyek szerint az éves beszámoló minden lényeges pontban híven tükrözi az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) 2013. december 31-i pénzügyi helyzetét, illetve a tárgyévben lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét, valamint hogy a CEPOL 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója alapjául szolgáló tranzakciók minden lényegi szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

2.  tudomásul veszi a Számvevőszék észrevételeit, amelyek a költségvetési tervezés keretében szükséges javításokra hívják fel a figyelmet, valamint beszámolnak a CEPOL által végrehajtott intézkedésekről, amelyek lehetővé tették az átvitt összegek csökkentését;

3.  tudomásul veszi a Számvevőszék észrevételeit, amelyek felhívják a figyelmet arra, hogy javítani kell a felvételi eljárások átláthatóságát; e tekintetben hangsúlyozza a CEPOL pontosításait a közelmúltbeli módosításokkal kapcsolatban, amelyek lehetővé tették az emberi erőforrásokkal kapcsolatos eljárások dokumentációjának kiegészítését, és ezáltal hozzájárultak az egész folyamat átláthatóságának növeléséhez;

4.  üdvözli a CEPOL 2014. október 1-jei, új székhelyén való hivatalos újbóli megnyitását, különösen a Számvevőszék által annak 2012-es ellenőrzése során kifejezett aggályokra emlékeztetve, amelyek elsősorban a CEPOL székhelyével kapcsolatos bizonytalanságokra és személyzete ingatag helyzetére, valamint az ebből eredő költségvetési tervezési nehézségekre vonatkoztak;

5.  általánosságban úgy véli, hogy a CEPOL-nak az évenkéntiség költségvetési elvével összhangban több figyelmet kellene fordítania a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvére, különös tekintettel arra, hogy hatáskörének ellátásához mennyire gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen használja fel az előirányzatokat.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

5.2.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

45

4

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Dennis de Jong, Petra Kammerevert, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Charles Tannock

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.3.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Laura Ferrara

(1)

HL C 442., 2014.12.10., 51.o.

(2)

HL C 442., 2014.12.10., 51.o.

(3)

HL L 248., 2002.9.16., 1.o.

(4)

HL L 298., 2012.10.26., 1.o.

(5)

HL L 256., 2005.10.1., 63.o.

(6)

HL L 357., 2002.12.31., 72.o.

(7)

HL L 328., 2013.12.7., 42.o.

(8)

HL C 442., 2014.12.10., 51.o.

(9)

HL C 442., 2014.12.10., 51.o.

(10)

HL L 248., 2002.9.16., 1.o.

(11)

HL L 298., 2012.10.26., 1.o.

(12)

HL L 256., 2005.10.1., 63.o.

(13)

HL L 357., 2002.12.31., 72.o.

(14)

HL L 328., 2013.12.7., 42.o.

(15)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2015)0000.

Jogi nyilatkozat