Eljárás : 2014/2122(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0087/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0087/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.43
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0152

JELENTÉS     
PDF 202kWORD 111k
30.3.2015
PE 539.735v02-00 A8-0087/2015

az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2122(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Ryszard Czarnecki

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2122(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival együtt(1),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a Hatóság számára adandó mentesítésről szóló 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 64. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló európai rendeletre(7), és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0087/2015),

1.      mentesítést ad az Európai Értékpapír-piaci Hatóság ügyvezető igazgatója számára a hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.      megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Értékpapír-piaci Hatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2014/2122(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival együtt(8),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(9),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a Hatóság számára adandó mentesítésről szóló 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(10),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(12), és különösen annak 64. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(13),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló európai rendeletre(14), és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0087/2015),

1.      megállapítja, hogy az Európai Értékpapír-piaci Hatóság végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.      jóváhagyja az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Értékpapír-piaci Hatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2014/2122(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0087/2015),

A.     mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (a hatóság) 2013-as pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 28 188 749 EUR volt, ami 39,01%-os növekedést jelent 2012-höz képest a hatóságra ruházott további feladatok miatt;

B.     mivel a Számvevőszék az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2013-as pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentésben”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hatóság éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.      tudomásul veszi a Számvevőszék jelentéséből, hogy a 2011-es számvevőszéki jelentésben tett hat megjegyzés kapcsán – amelyek a 2012-es számvevőszéki jelentésben „folyamatban” vagy „fennálló” minősítést kaptak – megtették a kiigazító intézkedéseket, és mostanra kettő „végrehajtva”, három „folyamatban”, egy pedig „nem alkalmazandó” minősítéssel szerepel a számvevőszéki jelentésben; megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék 2012-es jelentésében szereplő hét megjegyzéssel kapcsolatban kiigazító intézkedésekre került sor, és két megjegyzés esetében immár a „végrehajtva”, három estében a „folyamatban” és kettő esetében a „nem alkalmazandó” minősítés szerepel;

2.      a hatóság tájékoztatása alapján megállapítja, hogy:

-     személyzeti és költségvetési tervezését integrálta éves munkaprogramjába az egész szervezetre vonatkozó prioritások figyelembe vétele, valamint annak érdekében, hogy – ahol lehetséges – személyzetét különböző feladatokra helyezze át;

-     munkaerő-felvételi eljárásait módosította, hogy több ellenőrzést vezessen be – úgy mint előzetes ellenőrzések, egyértelműbb formanyomtatványok és felülvizsgált mechanizmusok a jelöltek értékelésére –, és a Számvevőszék jelentése szerint a Számvevőszék e kérdéssel kapcsolatban tett ajánlásaira vonatkozó kiigazító intézkedéseket végrehajtották;

-     az uniós polgároknak címzett, a munkájáról és tevékenységéről szóló információkat néhány csatornán – többek között honlapján és különböző kérdésekkel foglalkozó dokumentumok révén – közzéteszik és terjesztik;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

3.      megállapítja, hogy a 2013-as pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 93,18%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 72,54%-os volt;

4.      tudomásul veszi, hogy annak érdekében, hogy a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos kiigazító intézkedéseket időben meghozzák, a hatóság számos módszert alkalmazott, mint a havi jelentéstétel az ügyvezető igazgató és negyedéves jelentéstétel a vezetőség részére; megjegyzi, hogy ez a korábbi évekhez képest magasabb költségvetés-végrehajtási arányhoz vezetett;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

5.      tudomásul veszi, hogy a kötelezettségvállalások rövidebb időben megtörténtek, mivel a lekötött előirányzatok átfogó szintje nőt az előző évhez képest; aggodalommal állapítja meg, hogy a lekötött előirányzatok átviteli aránya a III. címnél továbbra is magas, 58%-os volt, ami 6%-os növekedést jelent;

6.      tudomásul veszi, hogy az átvitelek magas szintje elsősorban az informatikai szolgáltatásokra az év végén kötött – 2013-ban teljesített, de az év vége előtt ki nem fizetett – szerződésekből, valamint az informatikai beszerzések késéseiből és az informatikához kapcsolódó projektek többéves jellegéből adódott; felhívja a hatóságot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot arról, hogy milyen további lépéseket tett az átvitelek szintjének a lehető legalacsonyabb összegekre történő csökkentése érdekében;

Átcsoportosítások

7.      aggodalommal jegyzi meg, hogy az átcsoportosítások szintje nagyon magas, a költségvetés 18%-a, azaz 5 100 000 EUR; sajnálja, hogy ez a számadat növekedést mutat 2012-höz képest, ami folyamatos hiányosságokat jelez a költségvetési tervezésben; felhívja a hatóságot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e hiányosságok kezelésére tett lépéseiről;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

8.      a hatóság tájékoztatása alapján megállapítja, hogy centralizálták a 15 000 EUR összeg feletti közbeszerzési eljárásokat időbeliségük, minőségellenőrzésük és megfelelőségük javítása érdekében; tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési terv helyzetéről az ügyvezető igazgatónak való havi jelentéstételt 2013-ban vezették be;

Az összeférhetetlenség megelőzése, illetve kezelése és az átláthatóság

9.      a hatóság tájékoztatása alapján megállapítja, hogy tovább szigorította etikai iránymutatásait a személyzeten kívül esőkre vonatkozó összeférhetetlenségi politika kidolgozása révén, amely figyelembe veszi a decentralizált uniós ügynökségeken belüli összeférhetetlenség megelőzéséről és kezeléséről szóló bizottsági iránymutatásokat, és a felügyelőbizottság és a vezetőség tagjaira vonatkozik;

10.    tudomásul veszi, hogy a hatóság összeférhetetlenségi politikája tartalmaz egy rendelkezést a felügyelőbizottság és a vezetőség tagjai érdekeltségi nyilatkozatainak közzétételéről; megjegyzi, hogy a felügyelőbizottsági és vezetőségi tagok önéletrajza és érdekeltségi nyilatkozata, valamint az ügyvezető igazgató és a vezető tisztviselők érdekeltségi nyilatkozata nem érhető el a nyilvánosság számára; felhívja a hatóságot, hogy sürgősen orvosolja ezt a hiányosságot, és tegye e dokumentumokat könnyen hozzáférhetővé a honlapján;

Belső ellenőrzés

11.    a hatóság tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy a 2012-ben végzett kockázatértékelés eredményeit és a hatóság 2013–2015-re szóló stratégiai ellenőrzési tervét követően 2013-ban a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) lefolytatta a belsőkontroll-standardok (ICS) végrehajtásának korlátozott mértékű felülvizsgálatát;

12.    megjegyzi, hogy az ICS-ek 2013-as felülvizsgálatában az IAS 14 ajánlást adott ki különböző területeken – melyek közül az egyik „nagyon fontos” minősítést kapott –, és arra a következtetésre jutott, hogy a 15 felülvizsgált ICS többségét teljes mértékben vagy nagymértékben végrehajtották; tudomásul veszi továbbá, hogy az IAS 2014 júniusában végzett nyomon követési látogatása után az ajánlások felét végrehajtották, beleértve a „nagyon fontos” minősítésűt is;

További megjegyzések

13.    sajnálja, hogy a késedelmes kifizetések a kapott áruk és az igénybe vett szolgáltatások utáni összes kifizetés 27%-át tették ki, melyek 3834 EUR összegű késedelmi kamat kifizetését, valamint átlagosan 32 napos késedelmes kifizetéseket eredményeztek; felhívja a hatóságot, hogy részletesen tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a probléma kezelése érdekében tett lépéseiről, és javítsa a kifizetési folyamatok időbeliségét;

14.    megállapítja, hogy a hatóság jelenlegi finanszírozási rendszere rugalmatlan, szükségtelen adminisztratív terhekhez vezet és veszélyeztetheti függetlenségét; sürgeti a hatóságot, hogy működjön együtt a Bizottsággal a jelenlegi finanszírozási struktúra felülvizsgálata céljából;

15.    tudomásul veszi, hogy a fogadó tagállammal folytatott megbeszélését követően a hatóság elkezdte visszaigényelni a héát az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvnek(15) és a Tanács „héa-irányelvének”(16) megfelelően; megjegyzi, hogy 2013 végén a 2011 és 2013 közötti időszak alatt felszámított héának csak 39%-át igényelték még vissza; felhívja a hatóságot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a felszámított héa visszaigénylésére tett lépéseiről, valamint a becsült időkeretről, amely a teljes összeg visszaigényléséhez szükséges;

16.    emlékeztet arra, hogy a Parlament volt az új és átfogó Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere (PFER) – és ennek részeként 2011-ben az Európai Értékpapír-piaci Hatóság – létrehozására irányuló törekvések egyik fő ösztönzője a pénzügyi válságot követően;

17.    tudomásul veszi a Bizottság európai felügyeleti hatóságokról és a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszeréről szóló legutóbbi jelentésében szereplő megjegyzését, mely szerint a nehéz körülmények ellenére az európai felügyeleti hatóságok rövid idő alatt jól működő szervezeteket építettek fel, amelyek általában jól végezték széles körű feladataikat, miközben a növekvő igények mellett csak korlátozott emberi erőforrások álltak rendelkezésükre;

18.    kiemeli, hogy az egységes piac egészére vonatkozó egységes felügyeleti rendszer előmozdításában a hatóság által betöltött szerep alapvető fontosságú az integráltabb, hatékonyabb és biztonságosabb uniós pénzügyi piacok biztosítása szempontjából, és hogy ily módon hozzájárul a gazdasági fellendüléshez, valamint a munkahelyteremtéshez és növekedéshez Európában, továbbá a pénzügyi szektor jövőbeli válságainak megelőzéséhez;

19.    elismeri, hogy a PFER még mindig a kezdeti szakaszban jár, és hangsúlyozza, hogy a már a hatóságra bízott feladatok, valamint a folyamatban lévő jogalkotási munka keretében tervezett jövőbeli feladatok megfelelő személyzetet és költségvetést igényelnek a magas színvonalú felügyelet lehetővé tétele érdekében; hangsúlyozza, hogy mindig körültekintően meg kell fontolni, hogy a további feladatokat további forrásokkal kell-e összekötni; hangsúlyozza azonban, hogy az eszközök terén bekövetkező esetleges növekedést lehetőség szerint helytálló ésszerűsítési törekvéseknek kell megelőzniük, illetve kiegészíteniük; kiemeli a hatóság koordináló szerepét, valamint azt, hogy megbízatása teljesítéséhez szorosan együtt kell működnie a nemzeti felügyeleti hatóságokkal;

20.    hangsúlyozza, hogy korlátozott forrásaira való tekintettel a hatóságnak az uniós társjogalkotók által rábízott feladatokhoz kell ragaszkodnia; hangsúlyozza, hogy ezeket a feladatokat a hatóságnak teljes mértékben végre kell hajtania, azonban nem szabad megbízatásának kiterjesztésére törekednie, és függetlennek kell maradnia; rámutat, hogy a hatóságnak meg kell vizsgálnia, hogy ki kell-e dolgozni iránymutatásokat és ajánlásokat;

21.    rámutat, hogy a fogyasztóvédelem területén a hatóságnak teljes mértékben ki kell használnia a meglévő megbízatása keretében ráruházott hatásköreit; hangsúlyozza, hogy ezen a területen a hatóságnak szorosabban együtt kell működnie a többi európai felügyeleti hatósággal a vegyes bizottság keretében;

22.    felhívja a hatóságot, hogy a jövőben ügyeljen rá, hogy a vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalások elfogadása előtt ne tegyen jogi kötelezettségvállalásokat;

o

o   o

23.    a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. ...-i(17) állásfoglalására.

26.2.2015

VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2122(DEC))

A vélemény előadója: Markus Ferber

JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  emlékeztet arra, hogy a pénzügyi válságot követően az Európai Parlament volt a fő ösztönzője egy új és átfogó európai pénzügyi felügyeleti rendszer (ESFS) felállításának, és ennek részeként az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) 2011. évi létrehozásának;

2.  tudomásul veszi a Bizottság európai felügyeleti hatóságokról és a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszeréről szóló legutóbbi jelentésében szereplő megjegyzését, mely szerint a nehéz körülmények ellenére az európai felügyeleti hatóságok rövid idő alatt jól működő szervezeteket építettek fel, amelyek általában jól végezték széles körű feladataikat, miközben a növekvő igények mellett csak korlátozott emberi erőforrások álltak rendelkezésükre;

3.  hangsúlyozza, hogy az egységes piac egészére vonatkozó egységes felügyeleti rendszer előmozdításában az ESMA által betöltött szerep alapvető fontosságú az integráltabb, hatékonyabb és biztonságosabb uniós pénzügyi piacok biztosítása szempontjából, és hogy ily módon hozzájárul a gazdasági fellendüléshez, valamint a munkahelyteremtéshez és növekedéshez Európában, továbbá a pénzügyi szektor jövőbeli válságainak megelőzéséhez;

4.  tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék véleménye szerint a 2013. december 31-én véget ért évre vonatkozó éves beszámoló alapjául szolgáló ügyletek minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

5.  a vélemény egészének megkérdőjelezése nélkül hangsúlyozza, hogy az ESMA-nak nagyobb erőfeszítéseket kell tennie a Számvevőszék által kiemelt kisebb problémák orvoslása érdekében; elfogadhatatlannak tartja a számlák késedelmes kifizetésével és a nem megfelelően kifizetett héával kapcsolatban 2013-ban tapasztalható helyzetet;

6.  tudatában van annak, hogy a PFER még mindig az indulási fázisban van, és hangsúlyozza, hogy az ESMA-ra ruházott feladatok, valamint a folyamatban lévő jogalkotási munka keretében előirányzott jövőbeli feladatok a megfelelő szintű felügyelet érdekében megkövetelik, hogy megfelelő személyzet és költségvetés álljon az ESMA rendelkezésére; hangsúlyozza, hogy mindig körültekintően meg kell fontolni, hogy a további feladatokat további forrásokkal kell-e összekötni; hangsúlyozza azonban, hogy az eszközök terén bekövetkező esetleges növekedést lehetőség szerint helytálló ésszerűsítési törekvéseknek kell megelőzniük, illetve kiegészíteniük; kiemeli az ESMA koordináló szerepét, valamint azt, hogy megbízatása teljesítéséhez szorosan együtt kell működnie a nemzeti felügyeleti hatóságokkal;

7.  hangsúlyozza, hogy a korlátozott forrásokra tekintettel az ESMA-nak az uniós társjogalkotók által ráruházott feladatok körén belül kell maradnia; hangsúlyozza, hogy ezeket a feladatokat az ESMA-nak teljes mértékben végre kell hajtania, azonban nem szabad megbízatásának ezeken túl történő tényleges kiterjesztésére törekednie, és függetlennek kell maradnia; kiemeli, hogy az ESMA-nak ellenőriznie kell, hogy ki kell-e dolgozni iránymutatásokat és ajánlásokat;

8.  kiemeli, hogy az ESMA-nak teljes mértékben ki kellene használnia a meglévő megbízatása keretében ráruházott hatásköreit a fogyasztóvédelem területén; hangsúlyozza, hogy ezen a területen az ESMA-nak szorosabban együtt kellene működnie a többi európai felügyeleti hatósággal a vegyes bizottság keretében;

9.  felhívja az ESMA-t, hogy a jövőben ügyeljen rá, hogy a vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalások elfogadása előtt ne tegyen jogi kötelezettségvállalásokat;

10. arra a következtetésre jut, hogy az ESMA vegyes finanszírozási rendszere rugalmatlan, nehézkes, és potenciálisan veszélyezteti a szervezet függetlenségét; ezért felszólítja a Bizottságot, hogy – amennyiben azt a Bizottság értékelése igazolja – 2017-ig javasoljon olyan finanszírozási rendszert, amely:

-    kizárólag a piaci szereplők által fizetendő díjak bevezetésén alapul, vagy

-    a piaci szereplők díjait ötvözi az Unió általános költségvetésének külön költségvetési sorából származó alapvető finanszírozással.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

24.2.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

43

11

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Richard Corbett, Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Barbara Kappel, Thomas Mann, Siegfried Mureșan

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Gesine Meissner

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.3.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Laura Ferrara

(1)

HL C 442., 2014.12.10., 247. o.

(2)

HL C 442., 2014.12.10., 247. o.

(3)

HL L 248., 2002.9.16., 1.o.

(4)

HL L 298., 2012.10.26., 1.o.

(5)

HL L 331., 2010.12.15., 84. o.

(6)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(7)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(8)

HL C 442., 2014.12.10., 247. o.

(9)

HL C 442., 2014.12.10., 247. o.

(10)

HL L 248., 2002.9.16., 1.o.

(11)

HL L 298., 2012.10.26., 1.o.

(12)

HL L 331., 2010.12.15., 84. o.

(13)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(14)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(15)

7. jegyzőkönyv az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről (HL C 115., 2008.5.9., 266. o.).

(16)

A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

(17)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2015)0000.

Jogi nyilatkozat