Eljárás : 2014/2119(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0098/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0098/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.35
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0144

JELENTÉS     
PDF 183kWORD 106k
30.3.2015
PE 539.713v02-00 A8-0098/2015

a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2119(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Ryszard Czarnecki

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2119(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2013-as pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az intézet válaszaival együtt(1),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az Intézet számára adandó mentesítésről szóló 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról szóló 2006. december 20-i 1922/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 15. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló európai rendeletre(7), és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A8-0098/2015),

1.      mentesítést ad a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete igazgatója számára az intézet 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.      megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2014/2119(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2013-as pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–       tekintettel a Számvevőszéknek a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az intézet válaszaival együtt(8),

–       tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(9),

–       tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az Intézet számára adandó mentesítésről szóló 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(10),

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 208. cikkére,

–       tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról szóló 2006. december 20-i 1922/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(12), és különösen annak 15. cikkére,

–       tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(13),

–       tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló európai rendeletre(14), és különösen annak 108. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A8-0098/2015),

1.      megállapítja, hogy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.      jóváhagyja a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2013-as pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárását;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2014/2119(DEC))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–       tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A8–0098/2015),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (az intézet) 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetése 10 024 535 euró volt, ami 2012-höz képest 29,49%-os növekedést jelent;

B.   mivel a Számvevőszék a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2013-as pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentésben”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az intézet éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek,

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.   tudomásul veszi a Számvevőszék jelentéséből, hogy a 2011-es számvevőszéki jelentésben tett két megjegyzés kapcsán – amelyek a 2012-es számvevőszéki jelentésben „folyamatban” megjegyzéssel szerepelnek – kiigazító intézkedéseket tettek, és az egyik megjegyzés a 2013-as számvevőszéki jelentésben „végrehajtva” minősítéssel, a másik pedig „folyamatban” megjegyzéssel szerepel; tudomásul veszi továbbá, hogy a Számvevőszék 2012-es jelentésében tett két megjegyzés alapján kiigazító intézkedésekre került sor, így jelenleg ezek közül az egyik „végrehajtva”, a másik pedig „folyamatban” minősítéssel szerepel;

2.   az intézet tájékoztatása alapját nyugtázza, hogy tevékenységének az uniós polgárokra gyakorolt hatásáról az intézet tájékoztatást tett közzé honlapján, és azt a közösségi médiák felhasználása jobban hozzáférhetővé tette;

3.   megjegyzi, hogy a közbeszerzések tervezése és ellenőrzése javításának érdekében az intézet ellenőrző eszközt hozott létre, amely nyomon követi az éves közbeszerzési eljárások minden lépésének várható dátumát;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

4.   megállapítja, hogy a 2013-as pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 98,01%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 76,93%-os volt;

5.   az intézet tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a költségvetés végrehajtásának megfelelő nyomon követése és a megfelelő jelentéstétel biztosítása érdekében 2013-ban központi költségvetési ellenőrzési eljárást fogadtak el; kéri az intézetet, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az eljárás révén elért eredményekről;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

6.   a számvevőszéki jelentés alapján tudomásul veszi, hogy 2013-ban a lekötött előirányzatok aránya összesen 99%-ot tett ki, ami azt mutatja, hogy a kötelezettségvállalások időben megtörténtek; üdvözli, hogy 2013-ban tovább csökkent az átvitelek általános aránya, a 2012-es 2 500 000 euróról (32%) 2 200 000 euróra (29%); rámutat, hogy az átvitelek főként a III. címhez (operatív kiadások) kapcsolódnak 2 000 000 euró összegben, ami a lekötött előirányzatok 56%-át teszi ki; nyugtázza, hogy ezek az átvitelek nagyrészt olyan közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódnak, amelyeket többnyire az intézettől független okokból – az Európai Unió Tanácsa elnökségének egy tanulmány témájáról való késedelmes döntése okán –a 2013-as év végén zártak le;

7.   megjegyzi, hogy a Számvevőszék jelentése szerint az átvitelek szintje megfelel az évenkéntiség költségvetési alapelvének;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

8.   az intézet tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy az intézet a munkaerő-felvételi és kiválasztási eljárását a mentesítési hatóság ajánlásainak megfelelően kiigazította, így az már írásbeli teszteket is magában foglal, melyeket súlyoznak, és lezárnak a jelentkezők pályázatának értékelése előtt;

9.   az intézet tájékoztatása alapján megállapítja, hogy 2013-tól kezdődően az intézet éves munkaprogramja finanszírozási határozatot is magában foglal, amely ismerteti az új közbeszerzések részleteit, beleértve az operatív közbeszerzésekre elkülönített teljes éves költségvetést, valamint a közbeszerzések elindításának tájékoztató jellegű ütemezését;

10. az intézet tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a közbeszerzések tekintetében kifejlesztésre került egy központi nyomonkövetési eszköz, amely az összes közbeszerzési eljárást lefedi, és minden eljárás esetében jelzi a főbb lépések tervezett és tényleges időpontját;

Az összeférhetetlenség megelőzése, illetve kezelése és az átláthatóság

11. tudomásul veszi, hogy az intézet vezetősége elfogadta az összeférhetetlenségek kezelésére vonatkozó politikáját, miután az arra irányuló javaslatot az Európai Bizottság megvizsgálta és jóváhagyta; tudomásul veszi, hogy az intézet tájékoztatása szerint a vezetőségi tagok, az ügyvezető igazgató és a vezető tisztviselők önéletrajzának és érdekeltségi nyilatkozatának közzététele is része a politikának, és az meg is történt az intézet honlapján;

Belső ellenőrzés

12.    az intézet tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy 2013-ban a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) ellenőrzést végzett az intézet stratégiai ellenőrzési tervével összhangban; megállapítja, hogy ennek keretében elvégezték az emberierőforrás-menedzsment ellenőrzését, melynek során helyes gyakorlatokat azonosítottak, és ésszerű bizonyosságot szereztek az emberierőforrás-menedzsment felépítéséről;

13.    aggodalommal mutat rá, hogy a kockázatelemzés során a Belső Ellenőrzési Szolgálat magas eredendő kockázatú folyamatokat tárt fel, amelyeket az ellenőrzési terv keretében nem lehetett auditálni, mivel ellenőrzés nem, vagy csak elégtelen szinten állt rendelkezésre; üdvözli a magas kockázatú területekre vonatkozó cselekvési terv benyújtását; várakozással tekint a következő mélyreható kockázatelemzés elé, amely e cselekvési terv nyomon követését fogja jelenteni, és felhívja az intézetet, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a kockázatértékelés eredményeiről;

14.    megjegyzi, hogy az intézet tájékoztatása szerint 2013. december 31-én az IAS egyetlen kritikus vagy nagyon fontos ajánlása sem volt lezáratlan;

További megjegyzések

15.    emlékeztet arra, hogy az intézetet azért hozták létre, hogy előmozdítsa a nemek közötti egyenlőséget, például a nemek közötti egyenlőségnek az összes uniós politikában és a kapcsolódó nemzeti politikákban történő érvényesítése révén, hogy küzdelmet folytasson a nemi hovatartozáson alapuló megkülönböztetés ellen, valamint hogy növelje az uniós polgárok nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos tudatosságát; emlékeztet arra, hogy éves munkaprogramja szerint az intézet küldetése az, hogy a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdéseket illetően Európa tudásközpontjává váljon;

16.    emlékeztet arra, hogy az intézet tevékenysége alapvetően fontos, elsősorban azért, mert a köz- és magánélet minden területén elő kell mozdítani és biztosítani kell a nők és a férfiak közötti valódi és tényleges egyenlőséget;

17.    felhívja az intézetet, hogy éves munkaprogramjába foglalja bele a Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsága és az intézet közötti éves találkozókat; felhívja az intézetet, hogy rendszeresen mutassa be a kutatásainak eredményeit és megállapításait a Parlament illetékes bizottságai előtt; megállapítja, hogy az intézetnek proaktívabb módon, a bizottság által végzett munkára jobban összpontosítva kellene megkönnyítenie a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjai számára a nemekkel kapcsolatos információkhoz való hozzáférést; úgy véli, hogy ez lehetővé tenné a bizottság tagjainak jelentős és hatékonyabb eszközökkel való tájékoztatását;

18.    fokozottabb egyeztetésre szólít fel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jogalkotási és nem jogalkotási prioritásai és az intézet kutatási tevékenysége tekintetében; támogatja az intézet által különösen a nemi alapú erőszakra vonatkozó nemzeti és uniós politikák kidolgozása tekintetében lényeges, megbízható, nemek szerint lebontott összehasonlító adatok összegyűjtése terén betöltött jelentős szerepet; felhívja az intézetet, hogy szorosan működjön együtt az Eurostattal és az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével annak érdekében, hogy rendszeres felméréseket végezzen a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság által legfontosabbnak tartott kérdésekről, nevezetesen a nők elleni erőszakról és a nők foglalkoztatásának jellemzőiről;

o

o         o

19.    a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. ...-i állásfoglalására.(15)

25.1.2015

VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/2119(DEC))

A vélemény előadója: Iratxe García Pérez

JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  emlékeztet arra, hogy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetét (EIGE) (a továbbiakban: az intézet) azért hozták létre, hogy előmozdítsa a nemek közötti egyenlőséget, például a nemek közötti egyenlőségnek az összes uniós politikában és a kapcsolódó nemzeti politikákban történő érvényesítése révén, hogy küzdelmet folytasson a nemi hovatartozáson alapuló megkülönböztetés ellen, valamint hogy növelje az uniós polgárok nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos tudatosságát; emlékeztet arra, hogy éves munkaprogramja szerint az intézet küldetése az, hogy a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdéseket illetően Európa tudásközpontjává váljon;

2.   emlékeztet arra, hogy az intézet tevékenysége alapvetően fontos, elsősorban azért, mert a köz- és magánélet minden területén elő kell mozdítani és biztosítani kell a nők és a férfiak közötti valódi és tényleges egyenlőséget;

3.  nyugtázza a Számvevőszék azon megállapítását, hogy az intézet éves beszámolója minden lényegi szempontból híven tükrözi a 2013. december 31-i pénzügyi helyzetét, és hogy az intézetnek a 2013-as pénzügyi évben lezajlott gazdasági és pénzforgalmi eseményei összhangban vannak a pénzügyi szabályzata előírásaival;

4.   üdvözli, hogy 2013-ban a lekötött előirányzatok aránya összesen 99% volt, ami azt mutatja, hogy a kötelezettségvállalások időben megtörténtek;

5.  rámutat, hogy a Számvevőszék véleménye szerint az intézet 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója alapjául szolgáló műveletek minden lényegi szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

6.  megelégedéssel hívja fel a figyelmet a Számvevőszék azon megjegyzésére, hogy a lekötött előirányzatok átviteli aránya a 2012-es 32%-ról 2013-ra 29%-ra csökkent; nyugtázza a Számvevőszék arra irányuló megjegyzését, hogy ezek az átvitelek nagyrészt olyan közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódnak, amelyeket többnyire az intézettől független okokból az év vége felé zártak le; felszólítja az intézetet, hogy folytassa a fokozatos csökkentésük és a költségvetés hatékonyságának javítása irányában tett erőfeszítéseit;

7.  tudomásul veszi az intézet által az előző évi kötelezettségvállalásokat követően hozott intézkedéseket a közbeszerzések tervezését és nyomon követési eljárását illetően, valamint azt, hogy az intézet jelenleg rendelkezik olyan nyomon követési eszközzel, amely követi az éves közbeszerzési eljárások egyes lépéseinek várható időpontját;

8.     emlékeztet annak fontosságára, hogy az intézet éves munkaprogramjában szerepeljenek az intézet és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság közötti együttműködési tervben foglalt tevékenységek, valamint hogy rendszeresen be kell mutatni a kutatások eredményeit és megállapításait a Parlament illetékes bizottságai előtt; megállapítja, hogy az intézetnek proaktívabb módon, a bizottság által végzett munkára jobban összpontosítva kellene megkönnyítenie a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság számára a nemekkel kapcsolatos információkhoz való hozzáférést, lehetővé téve a bizottság tagjainak hatékonyabb eszközökkel való tájékoztatását; fokozottabb egyeztetésre szólít fel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jogalkotási és nem jogalkotási prioritásai és az intézet kutatási tevékenysége tekintetében; támogatja az intézet által különösen a nemi alapú erőszakra vonatkozó nemzeti és uniós politikák kidolgozása tekintetében lényeges, megbízható, nemek szerint lebontott összehasonlító adatok összegyűjtése terén betöltött jelentős szerepet; felhívja az intézetet, hogy szorosan működjön együtt az Eurostattal és az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével annak érdekében, hogy rendszeres felméréseket végezzen a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság által legfontosabbnak tartott kérdésekről, nevezetesen a nők elleni erőszakról és a nők foglalkoztatásának jellemzőiről;

9.     a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján úgy véli, hogy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete igazgatója számára megadható a mentesítés az intézet 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

20.1.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

6

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Izaskun Bilbao Barandica, Biljana Borzan, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel, Ildikó Gáll-Pelcz, Kostadinka Kuneva, Marc Tarabella

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Rosa D’Amato

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.3.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Caterina Chinnici, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Laura Ferrara

(1)

HL C 442., 2014.12.10., 167. o.

(2)

HL C 442., 2014.12.10., 167. o.

(3)

HL L 248., 2002.9.16., 1.o.

(4)

HL L 298., 2012.10.26., 1.o.

(5)

HL L 403., 2006.12.30., 9. o.

(6)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(7)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(8)

HL C 442., 2014.12.10., 167. o.

(9)

HL C 442., 2014.12.10., 167. o.

(10)

HL L 248., 2002.9.16., 1.o.

(11)

HL L 298., 2012.10.26., 1.o.

(12)

HL L 403., 2006.12.30., 9. o.

(13)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(14)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(15)

Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2015)0000.

Jogi nyilatkozat